alebo nájdi dovolenku:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Štiavnici (ÚPSVaR)

Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň *

Piatok

8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Kontakty

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica

A. T. Sytnianského 1180, 969 58 Banská Štiavnica Recepcia: 045/2444999 bs@upsvr.gov.sk

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


riaditeľ ÚPSVaR


306

2

045/2444100


kancelária riaditeľa


306

2

045/2444101


kancelária riaditeľa


130

prízemie

045/2444102


fax

045/2444109

Referát kontroly

finančná, vnútorná a vonkajšia kontrola, sťažnosti a petície


332

2

045/2444130


finančná, vnútorná a vonkajšia kontrola, sťažnosti a petície


332

2

045/2444131


Oddelenie služieb pre občana

bs@upsvr.gov.sk

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.

e-mail

Pracovisko Banská Štiavnica, A.T. Sytnianského 1180, 969 58 Banská Štiavnica

fax

045/2444109

vedúca oddelenia


135

prízemie

045/2444200


trvalý pobyt Banská Štiavnica (A, S, T)


136

prízemie

045/2444206


trvalý pobyt Banská Štiavnica (B, Z)


132

prízemie

045/2444209


trvalý pobyt Banská Štiavnica (C, D, E)


122

prízemie

045/2444204


trvalý pobyt Banská Štiavnica (F, G, H, CH, I, J, L)


131

prízemie

045/2444210


trvalý pobyt Banská Štiavnica (M, P, V, W); Recepcia


119

prízemie

045/2444201


trvalý pobyt Banská Štiavnica (N, K, O, R, U)


120

prízemie

045/2444202


trvalý pobyt Baďan


133

prízemie

045/2444208


trvalý pobyt Banská Belá


134

prízemie

045/2444207


trvalý pobyt Banský Studenec


133

prízemie

045/2444208


trvalý pobyt Beluj


133

prízemie

045/2444208


trvalý pobyt Dekýš


133

prízemie

045/2444208


trvalý pobyt Ilija


133

prízemie

045/2444208


trvalý pobyt Kozelník


133

prízemie

045/2444208


trvalý pobyt Močiar


133

prízemie

045/2444208


trvalý pobyt Kozelník


133

prízemie

045/2444208


trvalý pobyt Počúvadlo


134

prízemie

045/2444207


trvalý pobyt Podhorie


121

prízemie

045/2444203


trvalý pobyt Prenčov


121

prízemie

045/2444203


trvalý pobyt Svätý Anton


122

prízemie

045/2444204


trvalý pobyt Štiavnické Bane


121

prízemie

045/2444203


trvalý pobyt Vysoká


134

prízemie

045/2444207


Referát služieb pre zamestnávateľa

voľné pracovné miesta, zamestávanie občanov Európskej únie a tretích krajín


124

prízemie

045/2444205


povinný podiel zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím, hromadné prepúšťanie


132

prízemie

045/2444209


Pracovisko Žarnovica, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica

fax

045/2448109

vedúci úseku služieb pre občana


213

1

045/2448200


trvalý pobyt Žarnovica (A, B, C, L, Ľ, Š, T, Ť, U, V, W, Z, Ž)


203

1

045/2448203


trvalý pobyt Žarnovica (Č, D, Ď, E, F, G, H, I, J, R, S)


202

1

045/2448205


trvalý pobyt Žarnovica (K, M, N, Ň, O, P)


203

1

045/2448207


trvalý pobyt Hodruša-Hámre (A, B, C, Č, D, Ď, E, F, G, H, I, J, K, L, Ľ, M)


209

1

045/2448201


trvalý pobyt Hodruša-Hámre (N, O, P, R, S, Š, T, Ť, U, V, W, Z, Ž); Recepcia


209

1

045/2448206


trvalý pobyt Horné Hámre


209

1

045/2448201


trvalý pobyt Hrabičov


202

1

045/2448204


trvalý pobyt Kľak


209

1

045/2448201


trvalý pobyt Ostrý Grúň


202

1

045/2448204


trvalý pobyt Píla


202

1

045/2448204


trvalý pobyt Veľké Pole


202

1

045/2448204


trvalý pobyt Voznica


209

1

045/2448206


trvalý pobyt Župkov


208

1

045/2448202


Služby pre zamestnávateľa

poradenské služby pre zamestnávateľov, voľné pracovné miesta


208

1

045/2448202


Pracovisko Nová Baňa, Bernolákova 11, 968 01 Nová Baňa

fax

045/2447109

koordinátor pracoviska


4

3

045/2447100


trvalý pobyt Nová Baňa (A, B, C, Č, D)


2

3

045/2447201


trvalý pobyt Nová Baňa (Ď, E, F, H, CH, P)


2

1

045/2447207


trvalý pobyt Nová Baňa (I, J, K ,L, Ľ, M)


3

1

045/2447203


trvalý pobyt Nová Baňa (N, O, R, U, V, W, Y )


6

3

045/2447204


trvalý pobyt Nová Baňa (S, Š, G), Recepcia


4

1

045/2447206


trvalý pobyt Nová Baňa (T, Ť, Z, Ž)


6

3

045/2447205


trvalý pobyt Brehy


6

3

045/2447205


travlý pobyt Hronský Beňadik


6

3

045/2447204


travlý pobyt Malá Lehota


4

1

045/2447206


trvalý pobyt Orovnica


1

3

045/2447202


trvalý pobyt Rudno nad Hronom


3

1

045/2447203


trvalý pobyt Veľká Lehota


2

1

045/2447207


trvalý pobyt Tekovská Breznica


2

3

045/2447201


Služby pre zamestnávateľa

poradenské služby pre zamestnávateľov, voľné pracovné miesta


1

3

045/2447202


Pracovisko Žiar nad Hronom, SNP 122, 965 73 Žiar nad Hronom

fax

045/2445109

vedúca úseku služieb pre občana a vedúca pracoviska Žiar nad Hronom


17

1

045/2445100


trvalý pobyt Žiar nad Hronom A, Á


19

prízemie

045/2445215


trvalý pobyt Žiar nad Hronom Ba - Bď


20

1

045/2445218


trvalý pobyt Žiar nad Hronom Be - Bch


7

prízemie

045/2445206


trvalý pobyt Žiar nad Hronom Bi - Bž


1

prízemie

045/2445202


trvalý pobyt Žiar nad Hronom C, Č


20

1

045/2445217


trvalý pobyt Žiar nad Hronom D, Ď,


6

prízemie

045/2445205


trvalý pobyt Žiar nad Hronom E, É


7

prízemie

045/2445206


trvalý pobyt Žiar nad Hronom F


11

prízemie

045/2445211


trvalý pobyt Žiar nad Hronom Ga -Gn


6

prízemie

045/2445205


trvalý pobyt Žiar nad Hronom Go - Gó


11

prízemie

045/2445211


trvalý pobyt Ziar nad Hronom Gp - Gz


20

1

045/2445218


trvalý pobyt Žiar nad Hronom H


1

prízemie

045/2445202


trvalý pobyt Žiar nad Hronom CH, I, Í, J


9

prízemie

045/2445209


trvalý pobyt Žiar nad Hronom Kaa - Kak


20

1

045/2445217


trvalý pobyt Žiar nad Hronom Kal


6

prízemie

045/2445204


trvalý pobyt iar nad Hronom Kam - Kaž


6

prízemie

045/2445205


trvalý pobyt Žiar nad Hronom Kb - Kň


19

prízemie

045/2445215


trvalý pobyt Žiar nad Hronom Koa - Kou


9

prízemie

045/2445209


trvalý pobyt Žiar nad Hronom Kov - Kož


18

1

045/2445214


trvalý pobyt Žiar nad Hronom Kp - Kr


19

prízemie

045/2445215


trvalý pobyt Žiar nad Hronom Ks - Kž


11

prízemie

045/2445211


trvalý pobyt Žiar nad Hronom L, Ľ


1

prízemie

045/2445203


trvalý pobyt Žiar nad Hronom Ma - Mch


1

prízemie

045/2445202


trvalý pobyt Žiar nad Hronom Mi - Mň


9

prízemie

045/2445209


trvalý pobyt Žiar nad Hronom Mo - Mž


20

1

045/2445218


trvalý pobyt Žiar nad Hronom N, Ň


8

prízemie

045/2445208


trvalý pobyt Žiar nad Hronom O, Ó


20

1

045/2445217


trvalý pobyt Žiar nad Hronom Pa - Pch


18

1

045/2445214


trvalý pobyt Žiar nad Hronom Pi - Pž


18

1

045/2445213


trvalý pobyt Žiar nad Hronom Q


20

1

045/2445217


trvalý pobyt Žiar nad Hronom R, Ř


1

prízemie

045/2445203


trvalý pobyt Žiar nad Hronom Sa - Sk


18

1

045/2445213


trvalý pobyt Žiar nad Hronom Sl - Sž


18

1

045/2445214


trvalý pobyt Žiar nad Hronom Ša - Šb


19

prízemie

045/2445215


trvalý pobyt Žiar nad Hronom Šc - Šk


11

prízemie

045/2445211


trvalý pobyt Žiar nad Hronom Šl - Šž


18

1

045/2445213


trvalý pobyt Žiar nad Hronom T, Ť


1

prízemie

045/2445203


trvalý pobyt Žiar nad Hronom U, Ú


7

prízemie

045/2445206


trvalý pobyt Žiar nad Hronom Va - Vch


1

prízemie

045/2445203


trvalý pobyt Žiar nad Hronom Vi - Vž, W


20

1

045/2445217


trvalý pobyt Žiar nad Hronom X, Y, Z


20

1

045/2445217


trvalý pobyt Žiar nad Hronom Ž


20

1

045/2445218


trvalý pobyt Bzenica


8

prízemie

045/2445208


trvalý pobyt Dolná Trnávka


1

prízemie

045/2445203


trvalý pobyt Dolná Ždaňa


11

prízemie

045/2445211


trvalý pobyt Hliník nad Hronom (A-K)


19

prízemie

045/2445215


trvalý pobyt Hliník nad Hronom (L-Š)


6

prízemie

045/2445204


trvalý pobyt Hliník nad Hronom (L-Ž)


1

prízemie

045/2445203


trvalý pobyt Horná Ždaňa


6

prízemie

045/2445205


trvalý pobyt Hronská Dúbrava


18

1

045/2445214


trvalý pobyt Janova Lehota


1

prízemie

045/2445202


trvalý pobyt Kosorín


9

prízemie

045/2445209


trvalý pobyt Ladomerská Vieska


9

prízemie

045/2445209


trvalý pobyt Lehôtka pod Brehmi


18

1

045/2445213


trvalý pobyt Lovča


6

prízemie

045/2445205


trvalý pobyt Lovčica-Trubín


20

1

045/2445217


trvalý pobyt Lutila A - L


19

prízemie

045/2445215


trvalý pobyt Lutila M - Ž


6

prízemie

045/2445204


trvalý pobyt Pitelová


7

prízemie

045/2445206


trvalý pobyt Prestavlky


6

prízemie

045/2445204


trvalý pobyt Prochot


7

prízemie

045/2445206


trvalý pobyt Repište


7

prízemie

045/2445206


trvalý pobyt Sklené Teplice


6

prízemie

045/2445205


trvalý pobyt Slaská


7

prízemie

045/2445206


trvalý pobyt Stará Kremnička


20

1

045/2445218


trvalý pobyt Trnava Hora


18

1

045/2445213


trvalý pobyt Vyhne


18

1

045/2445214


Služby pre zamestnávateľa

poradenské služby pre zamestnávateľov, voľné pracovné miesta


17

1

045/2445212


poradenské služby pre zamestnávateľov, organizácia výberových konaní


8

prízemie

045/2445208


Pracovisko Kremnica, Dolná 95/58, 967 01 Kremnica

fax

045/6720535

koordinátor pracoviska


1

045/2446100


trvalý pobyt Kremnica (A, B, C, Č, D, Ď, E, F, G, H, I, J, K, L, Ľ)


1

1

045/2446201


trvalý pobyt Kremnica (M, N, Ň, O, P, R, S, Š, T, Ť, U, V, W, X, Y, Z, Ž), Recepcia


1

1

045/2446202


trvalý pobyt Bartošova Lehôtka


2

1

045/2446203


trvalý pobyt Dolná Ves


2

1

045/2446203


trvalý pobyt Horná Ves


2

1

045/2446203


trvalý pobyt Ihráč


2

1

045/2446203


trvalý pobyt Jastrabá


2

1

045/2446204


trvalý pobyt Kopernica


2

1

045/2446204


trvalý pobyt Krahule


2

1

045/2446204


trvalý pobyt Kremnické Bane


2

1

045/2446204


trvalý pobyt Kunešov


2

1

045/2446204


trvalý pobyt Lúčky


2

1

045/2446204


trvalý pobyt Nevoľné


2

1

045/2446203


Služby pre zamestnávateľa

poradenské služby pre zamestnávateľov, voľné pracovné miesta


1

045/2446100


Odbor služieb zamestnanosti

A. T. Sytnianského 1180, 969 58 Banská Štiavnica Recepcia: 045/2444999 bs@upsvr.gov.sk

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


riaditeľka odboru služieb zamestnanosti


312

2

045/2444300


Refrát správneho konania

Pracovisko Banská Štiavnica, A.T. Sytnianského 1180, 969 58 Banská Štiavnica

fax

045/2444109

správne konanie v oblasti služieb zamestnanosti


313

2

045/2444301


Pracovisko Žarnovica, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica

fax

045/2448109

správne konanie v oblasti služieb zamestnanosti


110

prízemie

045/2448302


Pracovisko Žiar nad Hronom, SNP 122, 965 73 Žiar nad Hronom

fax

045/2445109

správne konanie v oblasti služieb zamestnanosti


30

2

045/2445404


Oddelenie poradenstva a vzdelávania

bs@upsvr.gov.sk

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


Pracovisko Banská Štiavnica, A.T. Sytnianského 1180, 969 58 Banská Štiavnica

fax

045/2444109

vedúci oddelenia, § 54 REPAS


223

1

045/2444310


§ 43 odborné poradenské služby


215

1

045/2444311


§ 46 vzdelávanie pre trh práce UoZ, § 54 REPAS, § 43 odborné poradenské služby


214

1

045/2444312


Klub práce

204

1

045/2444455

Pracovisko Žarnovica, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica

fax

045/2448109

§ 43 odborné poradenské služby, § 54 REPAS


204

1

045/2448311


§ 43 odborné poradenské služby, § 54 REPAS


204

1

045/2448312


Pracovisko Žiar nad Hronom, SNP 122, 965 73 Žiar nad Hronom

fax

045/2445109

§ 43 odborné poradenské služby, § 54 REPAS


3

prízemie

045/2445311


§ 43 odborné poradenské služby, § 54 REPAS


3

prízemie

045/2445312


Aktivačné centrum

bs@upsvr.gov.sk

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


Pracovisko Banská Štiavnica, A.T. Sytnianského 1180, 969 58 Banská Štiavnica

fax

045/2444109

vedúca aktivačného centra


prízemie

045/2444370


koordinátor aktivačných prác § 10 a § 12 Zákona o pomoci v hmotnej núdzi; § 52 a § 52a Zákona o službách zamestnanosti (uzatváranie dohôd s UoZ) pre obce Baďan, Beluj, Počúvadlo, Prenčov, Štiavnické Bane, Svätý Anton a mesto Banská Štiavnica


125

prízemie

045/2444372


koordinátor aktivačných prác § 10 a § 12 Zákona o pomoci v hmotnej núdzi; § 52 a § 52a Zákona o službách zamestnanosti (uzatváranie dohôd s UoZ) pre obce Banský Studenec, Ilija, Močiar, Podhorie, Banská Belá, Dekýš, Kozelník, Vysoká a mesto Banská Štiavnica


126

prízemie

045/2444373


Pracovisko Žarnovica, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica

fax

045/2448109

koordinátor aktivačných prác § 10 a § 12 Zákona o pomoci v hmotnej núdzi; § 52 a § 52a Zákona o službách zamestnanosti (uzatváranie dohôd s UoZ) pre obec Hodruša-Hámre a mesto Žarnovica


207

1

045/2448371


koordinátor aktivačných prác § 10 a § 12 Zákona o pomoci v hmotnej núdzi; § 52 a § 52a Zákona o službách zamestnanosti (uzatváranie dohôd s UoZ) pre obce Horné Hámre, Hrabičov, Kľak, Malá Lehota, Ostrý Grúň, Píla, Rudno nad Hronom, Veľká Lehota, Veľké Pole, Voznica, Župkov


207

1

045/2448372


koordinátor aktivačných prác § 10 a § 12 Zákona o pomoci v hmotnej núdzi; § 52 a § 52a Zákona o službách zamestnanosti (uzatváranie dohôd s UoZ) pre obce Brehy, Hronský Beňadik, Nová Baňa, Orovnica, Tekovská Breznica


205

1

045/2448373


Pracovisko Žiar nad Hronom, SNP 122, 965 73 Žiar nad Hronom

fax

045/2445109

koordinátor aktivačných prác § 10 a § 12 Zákona o pomoci v hmotnej núdzi; § 52 a § 52a Zákona o službách zamestnanosti (uzatváranie dohôd s UoZ) pre obce Hronská Dúbrava, Pitelová, Stará Kremnička, Trnavá Hora, Bartošova Lehôtka, Dolná Ves, Horná Ves, Ihráč, Jastrabá, Kopernica, Krahule, Kremnica, Kremnické Bane, Kunešov, Lúčky, Nevoľné


31

2

045/2445371


koordinátor aktivačných prác § 10 a § 12 Zákona o pomoci v hmotnej núdzi; § 52 a § 52a Zákona o službách zamestnanosti (uzatváranie dohôd s UoZ) pre obec Ladomerská Vieska a mesto Žiar nad Hronom


29

2

045/2445372


koordinátor aktivačných prác § 10 a § 12 Zákona o pomoci v hmotnej núdzi; § 52 a § 52a Zákona o službách zamestnanosti (uzatváranie dohôd s UoZ) pre obce Janova Lehota, Kosorín, Lovčica-Trubín, Lutila, Slaská a mesto Žiar nad Hronom


29

2

045/2445374


koordinátor aktivačných prác § 10 a § 12 Zákona o pomoci v hmotnej núdzi; § 52 a § 52a Zákona o službách zamestnanosti (uzatváranie dohôd s UoZ) pre obce Lehôtka pod Brehmi, Prestavlky, Prochot


207

1

045/2448371


koordinátor aktivačných prác § 10 a § 12 Zákona o pomoci v hmotnej núdzi; § 52 a § 52a Zákona o službách zamestnanosti (uzatváranie dohôd s UoZ) pre obce Bzenica, Hliník nad Hronom, Vyhne


207

1

045/2448372


koordinátor aktivačných prác § 10 a § 12 Zákona o pomoci v hmotnej núdzi; § 52 a § 52a Zákona o službách zamestnanosti (uzatváranie dohôd s UoZ) pre obce Dolná Trnávka, Dolná Ždaňa, Horná Ždaňa, Lovča, Repište, Sklené Teplice


205

1

045/2448373


Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF

bs@upsvr.gov.sk

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


Pracovisko Banská Štiavnica, A.T. Sytnianského 1180, 969 58 Banská Štiavnica

fax

045/2444109

vedúci oddelenia


224

1

045/2444400


informácie o nástrojoch APTP, predkladanie žiadostí § 49 - príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť pre pracovisko Banská Štiavnica, § 55 - priznanie postavenie CHD a CHP (SZČ), § 57 - prísp. občanovi so ZP na samostatnú zárobkovú činnosť, § 59 - prísp. na pracovného asistenta (SZČO so ZP), § 60 - prísp. na prevádzkové náklady CHD alebo CHP, § 54 NP Hrady, § 54 NP Úspešne na trhu práce


209

1

045/2444401


informácie o nástrojoch APTP, predkladanie žiadostí § 50 - vytváranie prac. miest pre znevýhod. UoZ, § 54 NP XX, § 54 NP Chceme byť aktívni na trhu práce (50+)


221

1

045/2444402


informácie o nástrojoch APTP, predkladanie žiadostí § 50j - podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti, NPXXI/A , §54 - NP Podpora vytvárania PM u verejných zamestnávateľov, § 54 NP Šanca na zamestnanie, § 54 Cesta z kruhu nezamestnanosti pre okres Žarnovica


222

1

045/2444403


informácie o nástrojoch APTP, predkladanie žiadostí § 51a - podpora vytvorenia PM v prvom pravielne platenom zamestnaní, § 54 NP Cesta z kruhu nezamestnanosti pre okres Banská Štiavnica, § 55 - priznanie postavenie CHD a CHP (zamestnávateľ), § 56 - prísp. na zriadenie chránenej dielne alebo chrán. pracoviska, § 56a - prísp. na udržanie občana ZP v zamestnaní, § 59 - prísp. na pracovného asistenta, § 60 - prísp. na prevádzkové náklady CHD alebo CHP - zamestnávateľ


210

1

045/2444405


informácie o nástrojoch APTP, predkladanie žiadostí § 50k - prísp. na podporu udržania PM, § 51 - absolventká prax, § 54 NP Praxou k zamestnaniu, § 54 NP Absolventká prax štartuje zamestnanie, § 55 - priznanie postavenie CHD a CHP (zamestnávateľ), § 56 - prísp.na zriadenie chránenej dielne alebo chrán. pracoviska, § 60 - prísp. na prevádzkové náklady CHD alebo CHP - zamestnávateľ


220

1

045/2444407


Národné projekty PZ VAOTP, Šanca na zamestnanie, Cesta z kruhu nezamestnanosti, Úspešne na trhu práce, REPAS


225

1

045/2444408


Národné projekty Absolventská prax štartuje zamestnanie, Praxou k zamestnaniu, Podpora zamestnanávania ZP, Chceme byť aktívni na trhu práce 50+


225

1

045/2444409


Národné projekty PZ VAOTP, Hrady, DEI NS, Efektivita II


225

1

045/2444 410


Pracovisko Žarnovica, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica

fax

045/2448109

informácie o nástrojoch APTP, predkladanie žiadostí § 54 NP Hrady, § 54 NP Šanca na zamestnanie, § 54 NP Podpora vytvárania prac.miest u verejných zamestnávateľov, § 55 - priznanie postavenie CHD a CHP (SZČ), § 57 - prísp. občanovi so ZP na samostatnú zárobkovú činnosť, § 59 - prísp. na pracovného asistenta (SZČO so ZP), § 60 - prísp. na prevádzkové náklady CHD alebo CHP (SZČO so ZP)


206

1

045/2448401


informácie o nástrojoch APTP, predkladanie žiadostí § 49 - príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, § 51 príspevok na absolventskú prax, § 54 NP Praxou k zamestnaniu, § 54 Absolventská prax štartuje zamestnanie, § 55 - priznanie postavenie CHD a CHP (SZČ), § 57 - prísp. občanovi so ZP na samostatnú zárobkovú činnosť, § 54 NP Úspešne na trhu práce


206

1

045/2448402


informácie o nástrojoch APTP, predkladanie žiadostí § 32 - náhrada cestovných výdavkov, § 52 - akt.činnosť formou menších obecných služieb, § 52a - akt. činnosť formou dobrov. služby, § 53 -prísp. dochádzka za prácou, § 53a - prísp. na presťahovanie za prácou, § 54 NP Hrady


205

1

045/2448403


Pracovisko Žiar nad Hronom, SNP 122, 965 73 Žiar nad Hronom

fax

045/2445109

informácie o nástrojoch APTP, predkladanie žiadostí § 49 - príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, § 51 príspevok na absolventskú prax, § 54 NP Praxou k zamestnaniu, § 54 NP Absolventská prax štartuje zamestnanie, § 54 NP Úspešne na trhu práce, § 57 - prísp. občanovi so ZP na samostatnú zárobkovú činnosť


27

2

045/2445401


informácie o nástrojoch APTP, predkladanie žiadostí § 54 NP Hrady, § 54 NP Šanca na zamestnanie, § 54 NP Cesta z kruhu nezamestnanosti


27

2

045/2445402


informácie o nástrojoch APTP, predkladanie žiadostí § 32 - náhrada cestovných výdavkov, § 52 - akt.činnosť formou menších obecných služieb, § 52a - akt. činnosť formou dobrov. služby, § 53 -prísp. dochádzka za prácou, § 53a - prísp. na presťahovanie za prácou


27

2

045/2445403


informácie o nástrojoch APTP, predkladanie žiadostí - § 55 - priznanie postavenie CHD a CHP (SZČ), § 59 - prísp. na pracovného asistenta (SZČO so ZP), § 60 - prísp. na prevádzkové náklady CHD alebo CHP (SZČO so ZP)


30

2

045/2445404


Odbor sociálnych vecí a rodiny

A. T. Sytnianského 1180, 969 58 Banská Štiavnica Recepcia: 045/2444999 bs@upsvr.gov.sk

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


riaditeľka odboru sociálnych vecí a rodiny


309

2

045/2444500


Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

Pracovisko Banská Štiavnica, A.T. Sytnianského 1180, 969 58 Banská Štiavnica

fax

045/2444109

vedúca oddelenia, príspevok na pohreb


335

2

045/2444550


trvalý pobyt Banská Štiavnica (M, N, Ň, O, P, Q, R); obec: Banská Belá, Banský Studenec, Dekýš, Kozelník, Podhorie Dotácie v pôsobnosti MPSVR SR


335

2

045/2444551


trvalý pobyt Banská Štiavnica (H, Ch, I, J, K, L, Ľ, Z, Ž); obec: Baďan, Močiar, Počúvadlo, Prenčov, Vysoká


336

2

045/2444552


trvalý pobyt Banská Štiavnica (A, B, C, Č, D, Ď, Dz, Dž, E, F, G)


335

2

045/2444553


trvalý pobyt Banská Štiavnica (S, Š, T, Ť, U, V, W); obec: Beluj, Ilija, Svätý Anton, Štiavnické Bane


336

2

045/2444554


sociálny pracovník NP "Efektivita II"


336

2

045/2444555


Pracovisko Žarnovica, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica

fax

045/2448109

vedúca úseku sociálnych vecí a rodiny a vedúca pracoviska


211

1

045/2448100


trvalý pobyt Žarnovica (G, M, N, U, Ž); obec: Hodruša-Hámre, Horné Hámre, EÚ - región Žarnovica


109

prízemie

045/2448551


trvalý pobyt Žarnovica (C, E, CH, I, P, S, T, V, W); obec: Ostrý Grúň, Píla, Veľké Pole, Voznica, Župkov; Dotácie - Župkov, Hodruša-Hámre, Tekovská Breznica, Ostrý Grúň, Hronský Beňadik, Žarnovica – Základná cirkevná škola


106

prízemie

045/2448552


trvalý pobyt Nová Baňa (B, C, Č, Ď, E, F, H, J, K, L, Ľ, S, Š, Ť, W, Y, Ž); obec: Brehy, Tekovská Breznica, Rudno nad Hronom; EÚ – región Nová Baňa


109

prízemie

045/2448553


trvalý pobyt Žarnovica (A, B, Č, D, Ď, F, H, J, K, L, Ľ, O, R, Š, Ť, Z); obec: Kľak, Hrabičov Dotácie – Žarnovica ZŠ a ŠZŠ, Horné Hámre


106

prízemie

045/2448554


trvalý pobyt Nová Baňa (A, D, G, CH, I, M, N, O, P, R, T, U, V, Z); obec: Hronský Beňadik, Malá Lehota, Orovnica, Veľká Lehota Dotácie – Nová Baňa, Brehy, Malá Lehota, Veľká Lehota


106

prízemie

045/2448555


sociálny pracovník NP "Efektivita II"


106

prízemie

045/2448556


sociálny pracovník NP "Efektivita II"


104

prízemie

045/2448557


Pracovisko Žiar nad Hronom, SNP 122, 965 73 Žiar nad Hronom

fax

045/2445109

vedúca úseku sociálnych vecí a rodiny


13

1

045/2445500


trvalý pobyt Žiar nad Hronom (ulica): A.Kmeťa, Družstevná, Duk. hrdinov (M-Ž), Jesenského, Jiráskova, Komenského, Kutinky, M.R. Štefánika, Partizánska, Pod háj, Pod vršky, Rázusova, Štúrova, Vansovej, P.R. (R, Š - len Šarköz); obec: Horná Ves, Lovča, Lúčky, Pitelová, Repište


36

2

045/2445551


trvalý pobyt Žiar nad Hronom (ulica): A.Štefanku, Bernolákova, Cyrila a Metoda, Krížna, Kukučínova, Lúčna, M.Benku, Medzi vodami, Novomeského, Opatovská, SNP, Š.Pártošovej, Šoltésovej , P.R. (Ka, L); obec: Bartošova Lehôtka, Ihráč, Kosorín, Ladomerská Vieska, Prochot, Sklené Teplice, Slaská


36

2

045/2445552


trvalý pobyt Žiar nad Hronom (ulica): M. Chrásteka (A-P), Nám. Matice slov., Š. Moysesa, P.R. (M-O); obec: Horná Ždaňa, Lehôtka pod Brehmi,Prestavlky, Vyhne


26

2

045/2445553


trvalý pobyt Žiar nad Hronom (ulica): A. Hlinku, Dr. Jánskeho, Duk. Hrdinov (A-L), Hurbanova, J. Kráľa,, Svät. nám., Š. Petruša, P.R. (P); obec: Dolná Trnávka, Kopernica, Lovčica - Trubín, Stará Kremnička (L-Ž)


33

2

045/2445554


trvalý pobyt Žiar nad Hronom (ulica) J. Kollára, J. Považana, Svitavská, Záhradná, P.R. S, Š-Ž (okrem Šarköz); obec: Bzenica, Bzenica-Záhorčie, Hliník nad Hronom, Jastrabá, Lutila (L-Ž); Dotácie MPSVaR SR: Hliník nad Hronom, Horná Ždaňa, Lovča, Lovčica-Trubín, Lehôtka pod Brehmi, Stará Kremnička, Kosorín, Trnavá Hora, Kremnica, Ihráč, Kopernica


36

2

045/2445555


trvalý pobyt Žiar nad Hronom (ulica): A. Dubčeka, Hviezdoslavova (L-Ž), Sládkovičova, Šašovské Podhradie, P.R. (F-G); obec: Bzenica-Bukovina, Dolná Ždaňa, Stará Kremnička (A-K); Dotácie MPSVaR SR: Žiar nad Hornom, Hronská Dúbrava, Janova Lehota, Vyhne, Sklené Teplice, Prochot


38

2

045/2445556


trvalý pobyt Žiar nad Hronom (ulica): Hviezdoslavova (A-K), Pod Donátom, Tajovského, P.R. (H-J, Ko), Kremnica (A-L, Z, Ž); obec: Janova Lehota, Dolná Ves, Krahule, Kremnické Bane, Nevoľné Dotácie v pôsobnosti MPSVR SR


32

2

045/2445557


sociálny pracovník NP "Efektivita II"


1

prízemie vchod vľavo

045/2445558


trvalý pobyt Žiar nad Hronom (ulica): J. Hollého, Hutníkov, Jilemnického, M. Chrásteka (R-Ž), Rudenkova, P.R. (A-E), Kremnica (M-Y); obec: Hronská Dúbrava, Kunešov, Lutila (A-K), Trnavá Hora


38

2

045/2445559


Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a kurately

bs@upsvr.gov.sk

funkcia, agenda

priezvisko meno titul

kanc.

posch.

tel. č.

e-mail

Pracovisko Banská Štiavnica, A.T. Sytnianského 1180, 969 58 Banská Štiavnica

fax

045/2444109

vedúci oddelenia


205

1

045/2444600


sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela


205

1

045/2444601


sociálnoprávna ochrana detí a náhradná rodinná starostlivosť


404

3

045/2444602


sociálny pracovník NP "Efektivita II"


404

3

045/2444603


rodinný asistent NP "DEI"


205

1

045/2444605


sociálny pracovník NP "DEI"


334

2

045/2444608


sociálny pracovník NP "DEI"


334

2

045/2444609


Referát poradensko-psychologických služieb

psychológ NP "DEI"


334

2

045/2444606


psychológ NP "DEI"


334

2

045/2444607


Pracovisko Žarnovica, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica

fax

045/2448109

náhradná rodinná starostlivosť, sociálnoprávna ochrana detí (M, S, Š)


103

prízemie

045/2448601


sociálnoprávna ochrana detí (A-D, I, J, L, N, O, T, U, V, Z, Ž)


102

prízemie

045/2448602


sociálnoprávna ochrana detí (E-H, CH, K, P, R) a sociálna kuratela


102

prízemie

045/2448603


sociálny pracovník NP "Efektivita II"


103

prízemie

045/2448604


sociálny pracovník NP "Efektivita II"


103

prízemie

045/2448604


sociálny pracovník NP "DEI"


108

prízemie

045/2448605


rodinný asistent NP "DEI"


103

prízemie

045/2448606


Referát poradensko-psychologických služieb

psychológ NP "DEI"


108

prízemie

045/2448605


Pracovisko Žiar nad Hronom, SNP 122, 965 73 Žiar nad Hronom

fax

045/2445109

sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela, náhradná rodinná starostlivosť trvalý pobyt Žiar nad Hronom, Dolná Ždaňa, Janová Lehota, Kosorín, Lutila, Slaská


24

1

045/2445601


sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela, náhradná rodinná starostlivosť trvalý pobyt Žiar nad Hronom, Hliník nad Hronom (A-G), Lehôtka pod Brehmi


23

1

045/2445602


sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela, náhradná rodinná starostlivosť trvalý pobyt Žiar nad Hronom, Dolná Trnávka, Horná Ždáňa, Lovča, Prestavlky, Prochot


21

1

045/2445603


sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela, náhradná rodinná starostlivosť trvalý pobyt Žiar nad Hronom, Bzenica-Bukovina, Hliník nad Hronom (H-Z), Hronská Dúbrava, Kopernica, Kremnica, Ladomerská Vieska


21

1

045/2445605


sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela, náhradná rodinná starostlivosť trvalý pobyt Bartošova Lehôtka, Dolná Ves, Horná Ves, Ihráč, Jastrabá, Krahule, Kremnica, Kremnické Bane, Kunešov, Lúčky, Nevoľné, Pitelová, Trnavá Hora


21

1

045/2445606


sociálny pracovník NP "Efektivita II"


21

1

045/2445606


sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela, náhradná rodinná starostlivosť trvalý pobyt Žiar nad Hronom, Lovčica-Trubín, Repište, Sklené Teplice, Stará Kremnička, Vyhne


24

1

045/2445607


sociálny pracovník NP "DEI NS"


2, vchod vľavo

045/2445608


rodinný asistent NP "DEI NS"


23

045/2445609


sociálny pracovník NP "Efektivita II"


2, vchod vľavo

045/2445604


rodinný asistent NP "DEI"


2, vchod vľavo

045/2445604


Referát poradensko-psychologických služieb

psychológ


3

prízemie vchod vľavo

045/2445610


odborný poradca


2

prízemie vchod vľavo

045/2445611


psychológ NP "DEI NS"


2, vchod vľavo

045/2445608


Oddelenie posudkových činností a peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ŤZP

bs@upsvr.gov.sk

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


Pracovisko Banská Štiavnica, A.T. Sytnianského 1180, 969 58 Banská Štiavnica

fax

vedúca oddelenia, posudkové činnosti


310

2

045/2444670


peňažné príspevky na kompenzácie


311

2

045/2444671


peňažné príspevky na kompenzácie


311

2

045/2444672


posudkové činnosti


310

2

045/2444673


posudková lekárkaPracovisko Žarnovica, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica

fax

peňažné príspevky na kompenzácie (M-Ž)


105

prízemie

045/2448671


peňažné príspevky na kompenzácie (A-L)


105

prízemie

045/2448672


posudkové činnosti (A-M)


107

prízemie

045/2448673


posudkové činnosti (N-Ž)


107

prízemie

045/2448674


posudkový lekárPracovisko Nová Baňa, Bernolákova 11, 968 01 Nová Baňa

fax

peňažné príspevky na kompenzácie (A-L, R)


1

1

045/2447671


peňažné príspevky na kompenzácie (M-Ž)


1

1

045/2447672


Pracovisko Žiar nad Hronom, SNP 122, 965 73 Žiar nad Hronom

fax

045/2445109

peňažné príspevky na kompenzácie (O, P, S, Š, T, Ť, U, Ú, V, W, Z, Ž)


12

prízemie vchod vľavo

045/2445671


peňažné príspevky na kompenzácie (A, Á, B, C, Č, D, Ď, E, F, H, CH, I, J, N, Ň)


12

prízemie vchod vľavo

045/2445672


peňažné príspevky na kompenzácie (G, K, L, Ľ, M, R)


12

prízemie vchod vľavo

045/2445673


posudkové činnosti (O, P, S-Ž)


14

prízemie vchod vľavo

045/2445674


posudkové činnosti (G, K, L, Ľ, M , R)


15

prízemie vchod vľavo

045/2445675


posudkové činnosti (A -J, N, Ň)


15

prízemie vchod vľavo

045/2445676


posudková lekárkaposudková lekárkaPracovisko Kremnica, Dolná 95/58, 967 01 Kremnica

fax

045/6720535

peňažné príspevky na kompenzácie


3

prízemie

045/2446660


terénny sociálny pracovník NP "Efektivita II"


3

prízemie

045/2446661


Oddelenie ekonomiky

bs@upsvr.gov.sk

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


Pracovisko Banská Štiavnica, A.T. Sytnianského 1180, 969 58 Banská Štiavnica

fax

045/2444109

vedúci oddelenia - rozpočtovanie


326

2

045/2444700


finančné účtovníctvo


325a

2

045/2444702


finančné účtovníctvo


325a

2

045/2444703


finančné účtovníctvo


325b

2

045/2444704


finančné účtovníctvo


325b

2

045/2444705


správa pohľadávok


313

2

045/2444706


verejné obstarávanie, autodoprava


328

2

045/2444711


MTZ, správa majetku


328

2

045/2444712


registratúrne stredisko, podateľňa


313

2

045/2444715


Pracovisko Žarnovica, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica

fax

045/2448109

podateľňa, vodič


104

prízemie

045/2448715


Pracovisko Žiar nad Hronom, SNP 122, 965 73 Žiar nad Hronom

fax

045/2445109

podateľňa, registratúra, správa majetku


25

2

045/2445715


vodič


25

2

045/2445715

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


Pracovisko Banská Štiavnica, A.T. Sytnianského 1180, 969 58 Banská Štiavnica

Osobný úrad - personálna agenda


333

2

045/2444120


Osobný úrad - mzdová účtáreň


333

2

045/2444121


fax

045/2444129

Oddelenie prevádzky - informatik


330

2

045/2444150


Oddelenie metodiky a rozvoja informačných systémov - vecný správca DMS


330

2

045/2444157


krajský koordinátor pre Banskobystrický a Žilinský kraj - požiarna ochrana a BOZP


104

prízemie

045/2444175


Pracovisko Žarnovica, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica

fax

045/2448109

Oddelenie metodiky a rozvoja informačných systémov - vecný správca RSD


210

1

045/2448156


Pracovisko Žiar nad Hronom, SNP 122, 965 73 Žiar nad Hronom

fax

045/2445109

Oddelenie prevádzky - informatik


34

2

045/2445150


Oddelenie metodiky a rozvoja informačných systémov - vecný správca ISSZ


34

2

045/2445152


Web stránka: http://www.upsvarbs.sk

Voľné miesta v evidencii úradu práce:
okres Banská Štiavnica
okres Žarnovica
okres Žiar nad Hronom 
Slovenská republika