alebo nájdi dovolenku:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Bardejove (ÚPSVaR)

Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň *

Piatok

8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Kontakty

Oddelenie služieb pre občana

Dlhy rad 17

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.

vedúci oddelenia


204

1

054/2440 200

Bardejov B : Ba - Bi, Gerlachov : A - D (začiatočné písmeno priezviska), Kríže


207

1

054/2440 201

Bardejov B : Bj - Bz, Gerlachov : E - Z (začiatočné písmeno priezviska), Hankovce, Šiba


207

1

054/2440 201

Bardejov Š : Ša - Šn (začiatočné písmeno priezviska), Malcov, Vaniškovce


208

1

054/2440 202

Bardejov Š : Šo - Šz (začiatočné písmeno priezviska), Kurov, Hažlín, Oľšavce


208

1

054/2440 202

Bardejov " V " (začiatočné písmeno priezviska), Cigeľka


209

1

054/2440 203

Občania so zdravotným postihnutím, písm. A - J, Smilno, Varadka


209

1

054/2440 203

Bardejov " R" (začiatočné písmeno priezviska), Nemcovce, Poliakovce, Komárov, Richvald


210

1

054/2440 204

Bardejov "D, DZ, Dž " ( začiatočné písmeno priezviska ), Chmeľová, Nižný Tvarožec, Vyšný tvarožec


210

1

054/2440 204

Bardejov : O, L ( začiatočné písmeno priezviska ), Snakov, Mikulášová


221

1

054/2440 205

Bardejov " G " (začiatočné písmeno priezviska), Kružľov, Sveržov


221

1

054/2440 205

Bardejov M : Mi - Mz (začiatočné písmeno priezviska), Dubinné, Hervartov, Janovce


224

1

054/2440 206

Bardejov M : Ma - Mh (začiatočné písmeno priezviska), Kľušov, Šarišské Čierne


224

1

054/2440 206

Bardejov A, F (začiatočné písmeno priezviska), Petrová : A - H (začiatočné písmeno priezviska), Mokroluh


225

1

054/2440 207

Bardejov J, CH (začiatočné písmeno priezviska), Petrová : CH - Z (začiatočné písmeno priezviska), Fričkovce


225

1

054/2440 207

Bardejov " P" : Pa (začiatočné písmeno priezviska ) Zborov (ostatné), Jedlinka, Vyšná Polianka


302

2

054/2440 208

Bardejov " P" : Pe (začiatočné písmeno priezviska ), Zborov písm. "Mi, Fe" , Brezovka, Beloveža


302

2

054/2440 215

Bardejov " P" : Pf - Pz (začiatočné písmeno priezviska ), Zborov písm. "Si, Ko", Tročany, Rešov


302

2

054/2440 208

Bardejov " K" : Ko - Kz (začiatočné písmeno priezviska), Gaboltov, Porúbka


303

2

054/2440 209

Bardejov " K" : Ka - Kn (začiatočné písmeno priezviska), Hertník, Osikov


303

2

054/2440 209

Bardejov " S " : Sj - Sz (začiatočné písmeno priezviska), Kobyly, Nižná Voľa, Vyšná Voľa


311

2

054/2440 210

Bardejov " S " : Sa - Si (začiatočné písmeno priezviska), Kurima, Nižná Polianka, Šašová, Stebník


311

2

054/2440 210

Bardejov " H " : Ha - Hn, Lenartov : A - Bi (začiatočné písmeno priezviska), Lipová, Livov, Lopuchov


313

2

054/2440 211

Bardejov " H " : Ho - Hz, Lenartov : Bj - Z (začiatočné písmeno priezviska), Hrabovec, Ondavka, Regetovka


313

2

054/2440 211

Občania so zdravotným postihnutím, písm. K - Z, Kučín, Lukavica


314

2

054/2440 212

Bardejov " N, I " (začiatočné písm. priezviska), Abrahámovce, Stebnícka Huta, Tarnov, Rokytov, Livovská Huta, Krivé


314

2

054/2440 212

Bardejov " Z, Ž " (začiatočné písmeno priezviska), Andrejová, Frička, Bartošovce, Becherov


315

2

054/2440 213

Bardejov " Č, E " (začiatočné písmeno priezviska), Lukov, Zlaté, Hutka, Dubie, Bogliarka


315

2

054/2440 213

Bardejov : " C " (začiatočné písmeno priezviska), Raslavice


316

2

054/2440 214

Bardejov : " T, U, W " (začiatočné písmeno priezviska), Hrabské, Buclovany, Kochanovce, Ortuťová, Kožany


316

2

054/2440 214

Recepcia


201

1

054/2440 250

Recepcia


201

1

054/2440 250

Referát služieb pre občana

Centrálna 812/11

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.

Recepcia


10

1

054/2443 250

Svidník " H, M " (začiatočné písmeno priezviska), Belejovce, Cernina, Dlhoňa, Dobroslava, Jurková voľa


12

1

054/ 2443 513

Svidník " S " (začiatočné písmeno priezviska), Svidnička, Havranec, Kapišová, Mestisko, Mlynárovce


7

1

054/ 2443 312

Svidník " E, F, G " (začiatočné písmeno priezviska), Hrabovčík, Krajná Bystrá, Kurimka, Medvedie, Príkra, Šarbov


11

1

054/ 2443 317

Svidník " A, B " (začiatočné písmeno priezviska), Beňadikovce, Kružlová, Nižná Pisaná


6

1

054/ 2443 315

Svidník " CH, L, Ľ, N, Ň, O " (začiatočné písmeno priezviska), Cigla, Hunkovce, Kečkovce, Krajná Porúbka, Krajné Čierno, Krajná Poľana, Miroľa, Nižný Komárnik


8

1

054/ 2443 195

Svidník " I, J " (začiatočné písmeno priezviska), Ladomirová


7

1

054/ 2443 312

Svidník " P, R " (začiatočné písmeno priezviska), Dubová, Nižný Orlík, Okrúhle, Pstriná, Rakovčik


11

1

054/ 2443 317

Svidník " U, V, Z, Ž, Y, X " (začiatočné písmeno priezviska), Radoma, Hradisko, Rovné, Korejovce, Šemetkovce, Vagrinec


8

1

054/ 2443 195

Svidník " Š, T, Ť " (začiatočné písmeno priezviska), Bodružal, Nová Polianka, Nižná Jedľová, Roztoky, Šarišký Štiavnik, Vápeník, Vyšná Jedľová


4

1

054/ 2443 020

Svidník " C, Č, D, Ď " (začiatočné písmeno priezviska), Stročín, Vyšná Písaná, Vyšný Komárnik, Vyšný Orlík,


6

1

054/ 2443 315

Svidník " K " (začiatočné písmeno priezviska), Vyšný Mirošov, Nižný Mirošov


13

1

054/ 2443 311

Odbor sociálnych vecí a rodiny

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.

riaditeľka odboru


570

4

054/2440 500

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

vedúca Oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately


469

3

054/2440 600

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

vedúci Oddelenia hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok


575

4

054/2441 510

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

vedúci Oddelenia peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností


261

1

054/2440 670

Pracovisko Svidník


15

2

054/ 2443 310

Odbor služieb zamestnanosti

funkcia, agenda

priezvisko meno titul

kanc.

posch.

tel. č.

riaditeľka odboru


403

3

054/2440 300

Oddelenie poradenstva a vzdelávania

vedúci Oddelenia poradenstva a vzdelávania


411

3

054/2440 310

§ 42 ods. 2 písm. a), § 43, § 46, § 47, § 54 ods. 1 písm. d) RE-PAS;začiatočné písmená priezviska UoZ: A -J


420

3

054/2440 317

§ 42 ods. 2 písm. a), § 43, § 46, § 47, § 54 ods. 1 písm. d) RE-PAS;začiatočné písmená priezviska UoZ: K-O


421

3

054/2440 311

§ 42 ods. 2 písm. a), § 43, § 46, § 47, § 54 ods. 1 písm. d) RE-PAS;začiatočné písmená priezviska UoZ: P-Z


421

3

054/2440 311

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF

vedúci Oddelenia aktívnych opatrení trhu práce a ESF


501

4

054/2440 400

§51 - BJ, Agenda ESF


521

4

054/2440 411

§60 - prevádzkové náklady - SK, BJ


511

4

054/2440 401

§54 - NP Šanca na zamestnanie - BJ, NP Hrady, § 50k, §53b - SK, BJ, §54 - NP Cesta na TP - aktivita č.2


524

4

054/2440 402

§54 - NP 50+, §55, §56, §59 - SK, BJ vyúčtovania platieb § 54 - NP CzKN - SK


510

4

054/2440 407

agenda ESF


522

4

054/2440 405

§52, §52a - BJ


525

4

054/2440 408

§49, §57 - SK, BJ, §54 - NP Umiestňovanie dlhodobo nezamestnaných UoZ na TP s využitím neštátnych služieb (ADZ) - SK, BJ, NP Cesta na TP - aktivita č.4


508

4

054/2440 409

§54 - NP Úspešne na TP, §51a - BJ, §50 - BJ


512

4

054/2440 404

§32, §53, §53a - BJ


522

4

054/2440 405

§60 - prevádzkové náklady - SK, BJ


511

4

054/2440 401

agenda ESF


520

4

054/2440 406

§54 -NP Cesta z KN - SK, BJ


521

4

054/2440 411

§52, §52a - BJ, NP Umiestňovanie dlhodobo nezamestnaných UoZ na TP s využitím neštátnych služieb (ADZ) - SK, BJ


508

4

054/2440 409

§51 - SK, NP DEI NS, NP EFEKTIVITA II., Agenda ESF


520

4

054/2440 403

Aktivačné centrum

vedúci Aktivačného centra


326

2

054/2440 370

Pracovisko Svidník


15

2

054/ 2443 310

Pracovisko Giraltovce

Hviezdoslavova 3

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.

Agenda služieb pre občana


11

príz.

054/2442 313

Agenda služieb pre občana


10

príz.

054/2442 314

Agenda služieb pre občana


1

1

054/2442 312

Hmotná núdza, náhradné vyživné a štátne sociálne dávky


17

príz.

054/2442 512

Hmotná núdza, náhradné vyživné a štátne sociálne dávky


17

príz.

054/2442 512

Hmotná núdza, náhradné vyživné a štátne sociálne dávky


16

príz.

054/2442 551

Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti


9

príz.

054/2442 641

Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti


9

príz.

054/2442 641

Web stránka: ÚPSVAR Bardejov

Voľné miesta v evidencii úradu práce:
Bardejov