alebo nájdi dovolenku:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave (ÚPSVaR)

Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň *

Piatok

8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Kontakty

Oddelenie služieb pre občana

Vazovova 7/A 02/204 43 700 ba@upsvr.gov.sk

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.

vedúca oddelenia


218

1

02/204 43 844

Recepcia

Recepcia, žiadosť o príspevok na pohreb, potvrdenia, informácie


111

prízemie

02/204 43 927

Recepcia, žiadosť o príspevok na pohreb, potvrdenia, informácie


111

prízemie

02/204 43 706

Bratislava I, II, III

recepcia


220

1

02/204 43 817

recepcia


219

1

02/204 43 932

U,W,Z,Ž,X,Y,Q


211

1

02/204 43 617

P /PA - POK/


212

1

02/204 43 849

O, P /POL - PŽ/


212

1

02/204 43 631

Š /ŠA - ŠUL/


213

1

02/204 43 632

R, Ř, Š /ŠUM – ŠŽ/


213

1

02/204 43 815

S /SA - SM/, N /NA-NEM/


214

1

02/204 43 827

S /SN - SŽ/, N /NEN-NŽ/


214

1

02/204 43 848

V /VAM-VŽ/


216

1

02/204 43 890

KAS-KOŇ


415

3

02/204 43 823

B /BA - BENE/


411

3

02/204 43 804

B /BENF - BUK/


411

3

02/204 43 721

B /BUL - BŽ/, C, Č


411

3

02/204 43 933

Ď, F,CH


411

3

02/204 43 612

L, A, E


412

3

02/204 43 806

H /HA - HORŠ/


412

3

02/204 43 870

J, K /KA - KAR/


412

3

02/204 43 726

K /KAS - KOŇ/


412

3

02/204 43 730

KOO-KUBE


415

3

02/204 43 602

H /HORT- HŽ/, K /KUBF - KŽ/


412

3

02/204 43 634

MA


413

3

02/204 43 633

M /MB - MŽ/


412

3

02/204 43 622

D


413

3

02/204 43 720

T,Ť, VA-VAL


216

3

02/204 43 812

G


413

3

02/204 43 621

I, dožiadania, správoplatňovanie


414

3

02/204 43 810

zástupca vedúcej


218

1

02/204 43 603

Úsek služieb pre občana – pracovisko Bratislava IV

vedúca úseku


613

6

02/204 48 800

S, T, Ť, Ž


614

6

02/204 48 802

G, Kr -Kž, Z


614

6

02/204 48 826

B, Ch, U


621

6

02/204 48 815

H, O, I


616

6

02/204 48 804

P, N, Ň


616

6

02/204 48 806

J, M


616

6

02/204 48 820

A, E, F, Q, X, Y


621

6

02/204 48 811

Ka - Ko, R


615

6

02/204 48 808

Č, D, Ď, Š


624

6

02/204 48 829

C, L, Ľ, V, W


624

6

02/204 48 828

Recepcia


620

6

02/204 48 810

Úsek služieb pre občana – pracovisko Bratislava V

vedúca úseku


212

2

02/204 50 837

Ba - Br


210

2

02/204 50 836

D, F, N


210

2

02/204 50 835

Bs - Bz, H,


210

2

02/204 50 833

Ko – Kz


210

2

02/ 204 50 839

C, Ch, I, J,


211

2

02/204 50 844

M, E


215

2

02/204 50 842

P


215

2

02/204 50 841

V, W, Y, Z


216

2

02/204 50 840

Sa - Sr


216

2

02/204 50 830

L, R, O


209

2

02/204 50 843

Ka - Kn, G, A,


209

2

02/204 50 845

St - Sz, T, U


209

2

02/204 50 831

Recepcia


208

2

02/204 50 817

Recepcia


208

2

02/204 50 829

Referát služieb pre zamestnávateľa

Informačné karty


519

4

02/204 43 866

Informačné karty


132

prízemie

02/204 43 710

Nahlasovanie VPM


133

prízemie

02/204 43 874

Nahlasovanie VPM


133

prízemie

02/204 43 898

vyd. povolenia na zamestnávanie cudzincov


519

4

02/204 43 855

Odbor služieb zamestnanosti

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.

riaditeľka  odboru


619

5

02/204 43 840

Referát správneho konania Bratislava I – III

§ 53 – príspevok na doch. za prácou, hromadné prepúšťanie, súhlas s rozviaz. PP s obč. ZŤP


611

5

02/20 443 872

odvody za nezam. obč ZP+APZ


614

5

02/20 443 863

správne konanie


611

5

02/204 43 705

správne konanie


611

5

02/204 43 824

Agenda správneho konania Bratislava IV

správne konanie


620

6

02/204 48 803

Agenda správneho konania Bratislava V

správne konanie


211

2

02/204 50 838

Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Vazovova 7A, Bratislava 02/204 43 700 ba@upsvr.gov.sk

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.

vedúca oddelenia


618

5

02/204 43 704

výbor pre otázky zamestnanosti + § 54 ods. 1 písm. d) –prísp.na rekv. RE-PAS


613

5

02/204 43 857

§ 46 – vzd. a príprava pre trh práce UoZ, ZoZ, § 47 – vzd. a príprava pre trh práce zamestn., § 54 ods. 1 písm. d) –prísp.na rekv. RE-PAS


617

5

02/204 43 852

§ 50a), § 50c) – dofinancovanie, § 47 – vzd. a príprava pre trh práce zamestn., § 54 ods. 1 písm. d) –prísp.na rekv. RE-PAS


617

5

02/204 43 882

odborný poradca BA I-III


623

5

02/204 43 636

odborný poradca BA I-III


623

5

02/204 43 865

odborný poradca BA I-III


115

5

02/204 43 707

§ 54 - projekty


612

5

02/20443869

§ 54 - projekty


612

5

02/204 43 936

Agenda poradenstva a vzdelávania Bratislava IV

odborný poradca


129

prízemie

02/204 43 625

Agenda poradenstva a vzdelávania Bratislava V

odborný poradca


130

prízemie

02/204 43 611

odborný poradca


131

prízemie

02/204 43 605

Oddelenie AOTP a ESF

Vazovova 7A, Bratislava 02/204 43 700 ba@upsvr.gov.sk

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.

Vedúca oddelenia


631

5

02/204 43 868

§ 57 – Príspevok obč. so ZP na SZČ, § 59 – Príspevok na činnosť pracovného asistenta


630

5

02/204 43 881

§ 49 - Príspevok na SZČO


630

5

02/204 43 836

§ 54 - NP „Šanca na zamestnanie pre BSK“, § 55 – Priznanie postavenia CHD/CHP, § 56 – Príspevok na zriadenie CHD/CHP


630

5

02/204 43 876

§ 51 – Príspevok na vykonávanie absolvent. praxe, § 51a – Príspevok na podporu vytvorenia prac. miesta v prvom pravidelnom platenom zamestnaní


627

5

02/204 43 877

§ 50 – Príspevok pre znevýhodneného UoZ, § 50j – Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti, § 50 k – Príspevok na podporu udržania PM


627

5

02/204 43 864

§ 54 – NP „Praxou k zamestnaniu v BSK“, § 56a – Príspevok na udržanie obč. so ZP v zamest., § 60 – Prevádzkové náklady CHD/CHP-OSZČ


625

5

02/204 43 878

§ 52 - Príspevok na aktivačnú činnosť pre obec a samosprávne kraje, § 52a – Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby, § 60 – Prevádzkové náklady CHD/CHP


625

5

02/204 43 875

§ 60 – Prevádzkové náklady CHD/CHP


624

5

02/204 43 880

§ 60 – Prevádzkové náklady CHD/CHP

624

5

02/204 43 942

projektový z.


627

5

02/204 43 886

Aktivačné centrum

Vazovova 7A, Bratislava 02/204 43 700 ba@upsvr.gov.sk

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.

hlavný koordinátor


628

5

02/204 43 858

Koordinátor


629

5

02/204 43 713

Koordinátor


629

5

02/204 43 627

Koordinátor


626

5

02/204 43 858

Koordinátor

626

5

02/204 43 991

Koordinátor


628

5

02/204 43 992

Koordinátor


628

5

02/204 43 992


Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Svoradova 1, Bratislava 02/204 43 700 ba@upsvr.gov.sk

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.

vedúca oddelenia


314

2

02/204 54 801

Bratislava I

Schvaľovateľ BA I a III, kuratela PFO


206

1

02/204 54 803

SPO – S, Š, T, U, V, W, Z, Ž + pestúnska star.


205

1

02/204 54 846

SPO – H, Ch, I, J, L, M, N, O, P + NOS


205

1

02/204 54 820

SPO – A, B, C, Č, D, E, F, G, K, R + Osvojenie


205

1

02/204 54 838

kuratela pre PFO + kuratela mládež B, Z, T


204

1

02/204 54 847

kuratela pre mladistvých – ÚS


204

1

02/204 54 814

Bratislava III

SPO – C,D,Ď,H,P,T,Ť,W,Z,Ž,Q + Osvojenie


308

2

02/204 54 837

SPO – F, G, CH, L, O, R, U, X, pestúnska star.


308

2

02/204 54 807

Kuratela mládeže – ústavná starostlivosť


308

2

02/204 54 806

SPO – B, Č, N, S, Š, V, Y + NOS


310

2

02/204 54 810

SPO – A, J, I, K, M


310

2

02/204 54 831

Bratislava II

Schvaľovateľ BA II – ÚS (BA) + NRS


404

3

02/204 54 804

SPOaSK – Nivy


409

3

02/204 54 802

SPO – NOS + PS + ÚS (mimo BA)


406

3

02/204 54 825

SPOaSK – "Pentagon" + Ostredky


408

3

02/204 54 808

SPOaSK – Vrakuňa


409

3

02/204 54 828

SPOaSK – Dolné Hony


409

3

02/204 54 829

SPOaSK – Podunajské Biskupice


407

3

02/204 54 843

SPOaSK – Vlčie Hrdlo + Trnávka


406

3

02/204 54 840

SPOaSK – Prievoz + Štrkovec


407

3

02/204 54 841

SPOaSK – Pošeň + Trávniky


408

3

02/204 54 830

Bratislava IV

schvaľovateľka referátu a agenda SPO – Devín


319

2

02/204 54 815

SPO – Dúbravka (841 01) + Karlova Ves (841 04)


319

2

02/204 54 813

SPO – Dúbravka (841 02)


318

2

02/204 54 833

SPO – Karlova Ves-Dlhé diely (841 05) + Záh. Bystrica


318

2

02/204 54 824

SPO – Devínska Nová Ves + Lamač


318

2

02/204 54 823

SK – Dúbravka + Lamač


304

2

02/204 54 836

SK – Karlova Ves + Devín.+ DNV + Záh. Bystr.


304

2

02/204 54 817

NRS + ÚS – Karlova Ves + Devín + DNV + Záh. Bystr.


305

2

02/204 54 821

NRS + ÚS – Dúbravka + Lamač


305

2

02/204 54 832

Bratislava V

vedúci úseku, SPO – U, W, Y, Ž


218

1

02/204 54 826

SPO – A, B, C, D, F, H


214

1

02/204 54 851

SPO – N, O, S, Š, T, Ť, Z


215

1

02/204 54 816

SPO – I, CH, L, M, P, R


214

1

02/204 54 834

SPO – Č, E, G, J, K, V


215

1

02/204 54 827

SK – D, E, F, G, H, J, K, L, N, O, P, R, T, U


208

1

02/204 54 805

SK – A, B, C, Č, Ch, I, M, S, Š, Z, Ž, V, W, Y


208

1

02/204 54 809

NRS L – Z


210

1

02/204 54 822

Referát poradensko-psychologických služieb

Bratislava I

psychológ


413

3

02/204 54 844

Bratislava II

odborný poradca pre oblasť drogových a iných závislostí


403

3

02/204 54 842

psychológ


411

3

02/204 54 845

Bratislava III

psychológ


412

3

02/204 54 819

Bratislava IV

psychológ


317

2

02/204 54 835

Bratislava V

psychológ


306

2

02/204 54 852

Orgán SPOD a SK NRS

NRS BA I-III


313

2

02/204 54 811

NRS MA, PK, SC


313

2

02/204 54 812

NRS BA IV-V


313

2

02/204 54 839

Národný projekt DEI II - zamestnanci

Psychológ tímu VO BA I


507

4

02/204 54 848

Sociálny pracovník tímu VO BA II


504

4

02/204 54 848

Psychológ tímu VO BA III


507

4

02/204 54 848

Psychológ tímu VO BA IV


506

4

02/204 54 848

Psychológ tímu VO BA V


506

4

02/204 54 848

Sociálny pracovník tímu VO BA V


506

4

02/204 54 839

Psychológ pre tím NRS


508

4

Sociálny pracovník pre tím NRS


508

4

rodinný asistent


219

1

02/204 54 839

rodinný asistent


219

1

02/204 54 839

Národný projekt Efektivita - zamestnanci

Terénny sociálny pracovník


219

1

02/204 54 850

Terénny sociálny pracovník


219

1

02/204 54 839

Terénny sociálny pracovník


219

1

02/204 54 839

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

Vazovova 7A, Bratislava 02/204 43 700 ba@upsvr.gov.sk

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.

vedúca oddelenia


319

2

02/204 43 600

Štátne sociálne dávky

Bratislava I

schvaľovateľ BA I a III


312

2

02/204 43 614

I,J,K,L,M,N,O,S,T,Ť,D,Ď,B, náhradná starostlivosť BA I


311

2

02/204 43 610

A,C,Č,E,F,G,H,Ch,P,Q,R,U,V,W,X,Y,Z,Ž,Š


311

2

02/204 43 711

Bratislava II

Schvaľovateľ BA II - W,X,Y,Q


315

2

02/204 43 889

A,CH,J,M


314

2

02/204 43 926

N,O,P,Ď,D,U,


314

2

02/204 43 929

L,Š,Z,Ž,T,Ť


316

2

02/204 43 821

H,S


315

2

02/204 43 931

E,K


316

2

02/204 43 921

B, R


314

2

02/204 43 873

C,Č,G,F,V


315

2

02/204 43 885

Bratislava III

B,H,M,E


316

2

02/204 43 623

D, Ď, I, CH, Q, S, Š, Ž, U, W, V


311

2

02/204 43 630

Č,J,N,O,P,R,T,Ť,X,Y,Z


311

2

02/204 43 640

A,C,F,G,K,L


321

2

02/204 43 737

Hmotná núdza a náhradné výživné Bratislava I – V

schvaľovateľ


313

2

02/204 43 718

BA II –A,B,C,Č,D,Ď,E,F,H,N,R,S,Š


313

2

02/204 43 747

BA III , BA IV M- Ž


320

2

02/204 43 813

BA II – G, CH, I,J,K,L,M,O,P,T,Ť,U,V,Z,Ž,W,X


313

2

02/204 43 861

BA IV A - L , BA I


320

2

02/204 43 728

BA V


321

2

02/204 43 736

Koordinácia rodinných dávok a príspevku na starostlivosť EÚ BA I - V

schvaľovateľ


225

1

02/204 43 834

Príspevok na starostlivosť o dieťa


226

1

02/204 43 606

Príspevok na starostlivosť o dieťa - ESF Bratislava I, III, V


226

1

02/204 43 604

BA IV


228

1

02/204 43 727

BA V


228

1

02/204 43 888

BA V


228

1

02/204 43 735

BA II


227

1

02/204 43 950

BA II, BA III


227

1

02/204 43 740

BA I


228

1

02/204 43 822

BA III


227

1

02/204 43 717

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Vazovova 7A, Bratislava 02/204 43 700 ba@upsvr.gov.sk

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.

vedúca oddelenia


421

3

02/204 43 733

Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP

Bratislava I

Schvaľovateľ BA I - III


332

2

02/204 43 819

BA I - A,B,C,Č,D,Ď,E,F,CH,I,J,K,N,O,R,V,W, BA III – Ge-Gz


323

2

02/204 43 719

BA I - G,H,L,M,P,S,Š,U,T,Z,Ž, BA III - Ga


323

2

02/204 43 708

Bratislava II

schvaľovateľ BA II


327

2

02/204 43 808

E,F,G,L,Ma,Z


332

2

02/204 43 814

Mo, Mr, My, N, R, T, U, V, W,Y


331

2

02/204 43 803

Mi, Ml, S, Š


330

2

02/204 43 805

A, H, Mc, Me, O, P


331

2

02/204 43 811

K, J


327

2

02/204 43 807

B,D,Ď,C,Č,I,Ch


330

2

02/204 43 818

Bratislava III

B,K,M,


326

2

02/204 43 620

C,E,F,CH,I,L,O,P,R,T,U,V,W,Z,Ž


329

2

02/204 43 616

A,Č,D,Ď,H,J,N,S,Š,


326

2

02/204 43 626

Bratislava IV

Schvaľovateľ BA IV


528

4

02/204 43 635

G, J, M, N, Ň, P


525

4

02/204 43 628

B, E, F, K


525

4

02/204 43 637

H, I, O, R, Ř, S, Š


524

4

02/204 43 629

A,C,Č,D,Ď,Dz,Dž,Ch,L,Ľ,T,Ť,U,V,W,Z,Ž


528

4

02/204 43 635

Bratislava V

Schvaľovateľ BA V


529

4

02/204 43 608

G, H, N, Kn-Kz


520

4

02/204 43 615

Č, F, L, R, S, Ž


523

4

02/204 43 607

A, B, C, D, Ď, E, Ch, I, O, U


523

4

02/204 43 619

Ka-Km, M, P, W


522

4

02/204 43 618

J, Š, T, Ť, V, Z


522

4

02/204 43 609

Posudkové činnosti

Bratislava I

S - Ž schvaľovateľ BA IV, V


418

3

02/204 43 952

A - G schvaľovateľ BA I, II, III


418

3

02/204 43 948

H – Ř


423

3

02/204 43 734

Bratislava II

E, I, M, N, Ň, R, Ř, Š, Ž


423

3

02/204 43 944

G, K, L, O, P, U, Ú, Y


423

3

02/204 43 945

H, J, S, T, W, Z


423

3

02/204 43 946

A, B, C, Č, D, Ď, F, Ch, V


423

3

02/204 43 939

Bratislava III

A - K


419

3

02/204 43 940

L - Ž


419

3

02/204 43 724

Bratislava IV

A - H


424

3

02/204 43 937

Ch - O


424

3

02/204 43 860

P - Ž


424

3

02/204 43 712

Bratislava V

K


423

3

02/204 43 734

J, L, M, N, Ň, O, P, Ho - Hy


423A

3

02/204 43 947

A, B, C, Č, D, Ď, E, F, G, Ch, I,


423A

3

02/204 43 871

R, Ř, S, Š, T, U, Ú, V, W, Z, Ž,Ha-Hn


423

3

02/204 43 930

posudkový lekár


420

3

02/204 43 938

Národný projekt Efektivita - zamestnanci

asistent sociálnej práce - NP Efektivita II


325

2

Detašované pracovisko Bratislava V

Kutlíkova 17 (budova Technopol)

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.

Úsek služieb pre občana

vedúca úseku


210

2

02/204 50 837

B, E


210

2

02/204 50 836

A, D, F, N


210

2

02/204 50 837

H, Ku – Ky


210

2

02/204 50 833

Ka – Kr


210

2

02/ 204 50 839

C, Ch, I, J, O


211

2

02/204 50 844

M, Su – Sz


215

2

02/204 50 842

P, T


215

2

02/204 50 841

G, V, W, Y


216

2

02/204 50 840

L, R, U, Z


216

2

02/204 50 843

Sa – St


209

2

02/204 50 830

ŠSD, HN,NV,ZAM - D,F,N


210

2

02/204 50 835

ŠSD, HN,NV,ZAM - St - Sz, T, U

209

2

nemá

štátne soc. dávky


208

2

02/204 50 817

štátne soc. dávky


209

2

02/204 50 829

štátne soc. dávky


209

2

02/204 50 845

Agenda správneho konania

správne konanie


211

2

02/204 50 838

Referát hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

schvaľovateľ


217

2

02/204 50 801

A,B,Č,Ď,CH,I,Q,X,Y,Z


210

2

02/204 50 812

C,E,H,J,V


210

2

02/204 50 828

K,F,N


210

2

02/204 50 813

M,Š,U,Ž


211

2

02/204 50 811

D,G,L,T,Ť,R


211

2

02/204 50 820

O,P,S,W


212

2

02/204 50 803

Detašované pracovisko Bratislava IV

Karloveská 6/C (budova Allianz)

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.

Úsek služieb pre občana

vedúca úseku


613

6

02/204 48 800

S, T, Ť, Ž


614

6

02/204 48 802

G, Kr -Kž, Z


614

6

02/204 48 826

B, Ch, U


621

6

02/204 48 815

H, O, I


616

6

02/204 48 804

P, N, Ň


616

6

02/204 48 806

J, M


616

6

02/204 48 820

A, E, F, Q, X, Y


621

6

02/204 48 811

Ka - Ko, R


615

6

02/204 48 808

Č, D, Ď, Š


624

6

02/204 48 829

C, L, Ľ, V, W


624

6

02/204 48 828

Recepcia


620

6

02/204 48 810

Agenda správneho konania

správne konanie


620

6

02/204 48 803

Referát hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

schvaľovateľ


626/2

6

02/204 48 825

F,G,H,O-Ondre,S,W


626/2

6

02/204 48 834

R,Ř,T,Ť,Z, K


626/3

6

02/204 48 819


626

6

02/204 48 809

M,P,Q,Š,Ž


626/4

6

02/204 48 833

D,Ď,Dz,Dž,E,J,L,N,V,X,Y, Ondri-Ož


626/4

6

02/204 48 840

A,B,C,Č,Ch,U


626/4

6

02/204 48 830

Web stránka: http://www.upsvar-ba.sk

Voľné miesta v evidencii úradu práce:
Bratislava
Slovenská republika