alebo nájdi dovolenku:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Brezne (ÚPSVaR)

Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň *

Piatok

8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Kontakty

Kancelária riaditeľa

Rázusová 40, Brezno

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


Riaditeľka ÚPSVR


206

2

+421 48 2442 100


Sekretariát


206

2

+421 48 2442 101


Osobný úrad

Rázusová 40, Brezno

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


Osobný úrad


207

2

+421 48 2442 120


Oddelenie služieb pre občana

Rázusová 40, Brezno

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


Vedúca oddelenia služieb pre občana


201

2

+421 48 2442 301


ČIERNY BALOG: Ulice A - O, BREZNO: Clementisova, Černáková, Jelšová, Lesná, Vagnárska


2

Prízemie

+421 48 2442 326


ČIERNY BALOG: Ulice P - S, BREZNO: Brezenská, Budovateľská, ČSA, Staničná, Tisovská cesta, Kukučínová


2

Prízemie

+421 48 2442 322


ČIERNY BALOG: Ulice Š - Z, BREZNO


2

Prízemie

+421 48 2442 322


VALASKÁ: Ulice B - N, BREZNO: Klepuš, Kozlovo, Laskomerského, ZADNÉ HALNY


3

Prízemie

+421 48 2442 324


HRONEC, OSRBLIE, BREZNO: Bottova, P. Jilemnického, ŠLN, Železničná


3

Prízemie

+421 48 2442 323


VALASKÁ: Ulice O - Z, BREZNO: Fraňa Kráľa, Okružná, Padličkovo, Sládkovičova, SNP


3

Prízemie

+421 48 2442 324


POLOMKA: Ulice K - Ž, BREZNO: Dolná, Hradby, Jarmočisko, Poľná


4

Prízemie

+421 48 2442 321


P.POLHORA, BREZNO: Cintorínska, Glianska, Hliník, Horná, Pionierska, Školská, Švermova, Štúrova


4

Prízemie

+421 48 2442 304


POLOMKA: Ulice A - J, BREZNO: Krátka, L.Sáru, Lichardova, Predné Halny, Rázusová


4

Prízemie

+421 48 2442 304


MICHALOVÁ, BREZNO: Fučíková, Krčulová, Stromová


5

Prízemie

+421 48 2442 316


PREDAJNÁ, BREZNO: Dvoriská, Hlavina, Jesenského, Kiepka, Košíkovo, Malinovského, B. Němcovej, Rohozná


5

Prízemie

+421 48 2442 303


BEŇUŠ, BRAVÄCOVO, BREZNO: E. Šoltésovej, Chalupkova, Lúčna, Mládežnícka, Mliekárenská, Sekurisova, Vrbová, MR. Štefánika


5

Prízemie

+421 48 2442 316


PODBREZOVÁ: Ulice B - S, BREZNO: 9. mája - č.or. 28-49, Kozmonautov, Kuzmányho, Mostárenská, Židlovo


6

Prízemie

+421 48 2442 325


D. LEHOTA, H. LEHOTA, BREZNO: Baštova, Kriváň, Lúčky, Moyzesova, Náb. Duk. Hrdinov, Podkoreňová, Záhradná


6

Prízemie

+421 48 2442 320


PODBREZOVÁ: Ulice Š - V, BREZNO: 9. mája - č.or.1-27, Hviezdoslavova, Pestovateľská, Potočná, Zúbrik


6

Prízemie

+421 48 2442 325


BACÚCH, LOM nad RIM., DRÁBSKO, SIHLA, BREZNO: MPČĽ - č.or. 31-55


7

Prízemie

+421 48 2442 317


NEMECKÁ, BREZNO: Banisko, Cesta osloboditeľov, Hlboká, M. Benku, Nálepkova, Nová, Pod Hôrkou, Šiašovo, Šramkova, Teheľňa


7

Prízemie

+421 48 2442 317


BYSTRÁ, JARABÁ, MÝTO p. ĎUMB., JASENIE, RÁZTOKA, BREZNO: MPČĽ - č.or. 1-30


7

Prízemie

+421 48 2442 327


Oddelenie služieb pre zamestnávateľa

Rázusová 40, Brezno

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


Oddelenie služieb pre zamestnávateľa


205

2

+421 48 2442 410


Oddelenie služieb pre zamestnávateľa


205

2

+421 48 2442 411


Oddelenie služieb pre zamestnávateľa


205

2

+421 48 2442410


Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce

Rázusová 40, Brezno

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


Riaditeľka odboru služieb zamestnanosti


204

2

+421 48 2442 300


Vedúca oddelenia aktívnych opatrení trhu práce a ESF


9

Prízemie

+421 48 2442 400


Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF


9

Prízemie

+421 48 2442 401


Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF


9

Prízemie

+421 48 2442 401


Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF


10

Prízemie

+421 48 2442 404


Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF


10

Prízemie

+421 48 2442 404


Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF


10

Prízemie

+421 48 2442 402


Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF


10

Prízemie

+421 48 2442 402


Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF


11

Prízemie

+421 48 2442 405


Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF


11

Prízemie

+421 48 2442 403


Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Rázusová 40, Brezno

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


Vedúca oddelenia poradenstva a vzdelávania


212

2

+421 48 2442 350


Oddelenie poradenstva a vzdelávania


211

2

+421 48 2442 351


Oddelenie poradenstva a vzdelávania


211

2

+421 48 2442 351


Oddelenie poradenstva a vzdelávania


211

2

+421 48 2442 352


Referát správneho konania

Rázusová 40, Brezno

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


Referát správneho konania


204

2

+421 48 2442 121


Aktivačné centrum

Rázusová 40, Brezno

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


Vedúca aktivačného centra


110

1

+421 48 2442 470


Aktivačné centrum


109

1

+421 48 2442 471


Aktivačné centrum


109

1

+421 48 2442 471


Aktivačné centrum


109

1

+421 48 2442 471


Aktivačné centrum


109

1

+421 48 2442 471


Aktivačné centrum


109

1

+421 48 2442 471


Aktivačné centrum


109

1

+421 48 2442 471


Aktivačné centrum


109

1

+421 48 2442 471


Aktivačné centrum


109

1

+421 48 2442 471


Aktivačné centrum


109

1

+421 48 2442 471


Odbor sociálnych vecí a rodiny

Rázusová 40, Brezno

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


Riaditeľka odboru sociálnych vecí a rodiny


202

1

+421 48 2442 500


Vedúca oddelenia peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností


104

1

+421 48 2442 640


Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností


105

1

+421 48 2442 642


Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností


106

1

+421 48 2442 641


Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností


105

1

+421 48 2442 642


Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností


107

1

+421 48 2442 673


Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností


107

1

+421 48 2442 673


Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností


107

1

+421 48 2442 671


Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Vedúca oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a mládeže


103

1

+421 48 2442 600


Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a mládeže


103

1

+421 48 2442 601


Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a mládeže


103

1

+421 48 2442 601


Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately


104

1

+421 48 2442 603


Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately


104

1

+421 48 2442 603


Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a mládeže


102

1

+421 48 2442 602


Referát poradensko-psychologických služieb

Referát poradensko-psychologických služieb


204

2

+421 48 2442 606


Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

Vedúca oddelenia hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok


301

3

+421 48 2442 510


Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok


305

3

+421 48 2442 517


Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok


305

3

+421 48 2442515


Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok


305

3

+421 48 2442 515


Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok


304

3

+421 48 2442 512


Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok


304

3

+421 48 2442 511


Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok


304

3

+421 48 2442 511


Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok


303

3

+421 48 2442 519


Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok


303

3

+421 48 2442 519


Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok


303

3

+421 48 2442 551


Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok


302

3

+421 48 2442 550


Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok


302

3

+421 48 2442 553


Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok


302

3

+421 48 2442 553


Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok


208

2

+421 48 2442 518


Referát kontroly

Rázusová 40, Brezno

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


Referát kontroly


207

2

+421 48 2442 130


Referát kontroly


207

2

+421 48 2442 130


Oddelenie ekonomiky

Rázusová 40, Brezno

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


Vedúca oddelenia ekonomiky


112

1

+421 48 2442 170


Oddelenie ekonomiky


111

1

+421 48 2442 191


Oddelenie ekonomiky


111

1

+421 48 2442 191


Oddelenie ekonomiky


111

1

+421 48 2442 172


Oddelenie ekonomiky


112

1

+421 48 2442 174


Oddelenie ekonomiky


112

1

+421 48 2442 174


Oddelenie ekonomiky


306

3

+421 48 2442 181


Oddelenie ekonomiky


306

3

+421 48 2442 181


Mzdové oddelenie

Rázusová 40, Brezno

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


Mzdová účtovníčka


306

3

+421 48 2442 179


Odbor metodiky informačných systémov

Rázusová 40, Brezno

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


Vecný správca ISSZ


307

3

+421 48 2442 151


Informatik


307

3

+421 48 2442 150


Vecný správca RSD


307

3

+421 48 2442 501


Detašované pracovisko HEĽPA

Rázusová 40, Brezno

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


Oddelenie služieb pre občana


+421 48 2444 310


Oddelenie služieb pre občana


+421 48 2444 311


Oddelenie služieb pre občana


+421 48 2444 312


Oddelenie služieb pre občana


+421 48 2444 313


Oddelenie služieb pre občana


+421 48 2444 313


Aktivačné centrum


+421 48 2444 470


Aktivačné centrum


+421 48 2444 470


Aktivačné centrum


+421 48 2444 470


Web stránka: http://www.upsvar-br.sk/

Voľné miesta v evidencii úradu práce:
Brezno
Slovenská republika