alebo nájdi dovolenku:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Čadci (ÚPSVaR)

Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň *

Piatok

8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Kontakty

Riaditeľ úradu

Matičné námestie 1617, 022 01 Čadca

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


riaditeľ úradu


410

3.

041/2448829


kancelária riaditeľa - sekretariát


409

3.

041/2448859


Oddelenie služieb pre občana

Matičné námestie 1617 022 01 Čadca Recepcia: 041/2448 800

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúca oddelenia


209

1.

041/2448854


Recepcia


-

príz.

041/2448000


Recepcia, cudzinci, infokarty


-

príz.

041/2448800


Pa, Po, Pi


203

1.

041/2448806


Ma, Kor, Py


208

1.

041/2448830


Ka - Kľ, Kv, Kov, Z


108

príz.

041/2448882


G, Pr, Pj, Pl, Ps


207

1.

041/2448853


D, Ď, R, Dz, Dž, Pu


212

1.

041/2448810


Sa - So, Ša - Ši, Koš, Kož


204

1.

041/2448817


J, Koň, Koh, Koi


213

1.

041/2448819


Me-My, U


208

1.

041/2448830


Kub - Kum, Pe, Kol


107

prízemie

041/2448807


Km, Kn, Kr, Kř, Ky, Kun - Kuz, Kop


108

príz.

041/2448882


Br - Bz, L, Ľ, Koa, Kob, Koc


106

príz.

041/2448802


Sp-Sz, Šk - Šl, Kos, Koz


204

1.

041/2448817


C, Č, I, Kuž


213

1.

041/2448819


F, Ch, O


212

1.

041/2448810


V, W, T, Koč


203

1.

041/2448806


A, E, H, Kom, Kon


207

1.

041/2448853


NP projekt BAZ, NP projekt ZAZ


211

1.

041/2448820


Ba - Bo, Kou, Kot


107

príz.

041/2448807


Šm - Šv, N, Ž


106

príz.

041/2448802


Referát služieb pre zamestnávateľa

Agent pre voľné pracovné miesta


101

príz.

041/2448803


Agent pre voľné pracovné miesta


109

príz.

041/2448803


Pracovisko Turzovka

Agenda služieb pre občana re recepcia: 041/2445802

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


K, L, Ľ


33

3.

041/2445806


A, D, Ď, I, O, P, T, Z, Ž


34

3.

041/2445800


H, J, V, W,N


34

3.

041/2445800


B, F, G


5

3.

041/2445808


RECEPCIA, NP projekt BAZ, NP projekt ZAZ


37

3.

041/2445800


C, Č, Ch, E, M


5

3.

041/2445808


R, S, Š, U


33

3.

041/2445806


Oddelenie ekonomiky

Matičné námestie 1617, 022 01 Čadca

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúca oddelenia


405

3.

041/2448823403

3.

041/2448842403

3.

041/2448842406

3.

041/2448833406

3.

041/2448833407

3.

041/2448805407

3.

041/2448805407

3.

041/2448805


pokladňa


407

3.

041/2448841


podateľňa


prízemie

041/2448801


podateľňa


prízemie

041/2448801


Odbor služieb zamestnanosti

Matičné námestie 1617, Čadca upsvr_ca@upsvr.gov.sk

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


riaditeľka odboru


408

3.

041/2448848


Referát správneho konania

správne konanie


404

3.

041/2448845


správne konanie


404

3.

041/2448845


Referát poradenstva a vzdelávania

odborné poradenstvo, vzdelávanie § 43,46


205

1.

041/2448811


REPAS


206

1.

041/2448804


odborné poradenstvo, vzdelávanie § 43,46


206

1.

041/2448804


Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF

Matičné námestie 1617, Čadca

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúca oddelenia


309

2.

041/2448851


§55, 56, 60


308

2.

041/2448831


§ 60, NP Praxou k zamestnaniu


307

2.

041/2448834


§52, 52a


310

2.

041/2448850


§50j, NP Cesta z kruhu nezamestnanosti, NP Chceme byť aktívny na trhu práce (50+)


305

2.

041/2448822


§ 55, 56, 60


307

2.

041/2448834


ESF


304

2.

041/2448828


§50


308

2.

041/2448831


ESF


304

2.

041/2448828


NP Šanca na zamestnanie, Výbor pre otázky zamestnanosti


306

2.

041/2448837


§§ 32, 51, NP Absolventská prax štartuje zamestnanie, NP Cesta z kruhu nezamestnanosti


303

2.

041/2448813


§§52, 52a


310

2.

041/2448850


ESF


305

2.

041/2448822


§51a, 53, 53a, NP Úspešne na trhu práce


303

2.

041/2448813


§§ 49, 57, 59, NP Úspešne na trhu práce


306

2.

041/2448837


Aktivačné centrum

Matičné námestie 1617, 022 01 Čadca

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúca oddelenia


104

príz.

041/2448900


Raková, Staškov, Zákopčie, Čierne


103

príz.

041/2448901


Čadca


102

príz.

041/2448903


Čadca


102

príz.

041/2448903


Krásno nad Kysucou, Dunajov, Klubina, Zborov nad Bystricou


105

príz.

041/2448902


Turzovka, Olešná, Podvysoká, Skalité, Korňa


103

príz.

041/2448901


Nová Bystrica, Radôstka, Stará Bystrica, Oščadnica


105

príz.

041/2448902


Makov, Vysoká nad Kysucou, Dlhá nad Kysucou, Klokočov, Svrčinovec


103

príz.

041/2448901


Odbor sociálnych vecí a rodiny

A. Hlinku 8 022 01 Čadca

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


riaditeľ odboru


1.

041/2449826


Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

Matičné námestie 1617, 022 01 Čadca

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúca oddelenia


311

2.

041/2448826


Čierne, Skalité, Zborov, Čadca (J.Kráľa, Ľ. Podjavorinskej, SNP, Čadečka, Moyzesova, Horná, Sihelníka, Gočárová, Francisciho, Hrancová, Rázusová, Malá)


320

2.

041/2448814


Terénne šetrenie


313

2.

041/2448821


Raková, Čierne, Čadca (Okružná, Školská, Štúrova, Nám. Slobody, U Sihelníka, Palárikova, Sládkovičova, A. Bernoláka, Podbrežie, A.Hlinku, Drahošanka, Horelica, M.R. Štefánika, J.Kráľa, F. Kráľa, Pribinova, Rázusova, 17.Novembra, Hrancova, U Buty, Podzávoz, U Hluška, Jašíkova, U Kyzka, Jesenského)


314

2.

041/2448815


Terénne šetrenie


313

2.

041/2448821


Krásno nad Kysucou, Zákopčie, Oščadnica, Nová Bystrica, Dunajov, Čadca (Kysucká cesta, Slovanská cesta, Kukučínova, Slov. dobrovoľníkov, SNP, Chalúpkova, Milošová, Májová, Gočárová, Duklianských hrdinov


312

2.

041/2448836


Zákopčie, Svrčinovec, Oščadnica, Čadca (Horelica, Chalúpkova, Kysucká cesta, Pribinova, Vojty)


321

2.

041/2448812


Stará Bystrica, Raková, Nová Bystrica, Radôstka, Čadca (F. Kráľa, J.Bottu, Májová, Nábrežie, Podbrežie, Sládkovičova, U Škrabáka, 17.Novembra, Drahošanka


321

2.

041/2448812


Klubina, Dunajov, Čadca (A. Bernoláka, Mierova, Rieka, Milošová, Podzávoz, Dukelských hrdinov, Ľ. Janotu, U Buty, U Kyzka, Bajzova, J. Kollára, Hviezdoslavova, Hurbanova, Potočná, Slov. dobrovoľníkov, A. Hlinku, J. Hollého, Jesenského, Komenského, Slov. cesta, Školská, Štúrova, Kukučínova, M.R. Štefánika, A. Hlinku, Palárikova ), Dotácie


312

2.

041/2448836


Krásno nad Kysucou, Čadca (Okružná, U Hluška), Dotácie


314

2.

041/2448815


Terénne šetrenie


313

2.

041/2448821


Zborov nad Bystr., Radôstka, Stará Bystrica, Klubina, Skalité, Svrčinovec, Čadca (J. Kollára, Čadečka, Ľ. Podjavorinskej, Moyzesova, Rieka, J. Hollého, J.Bottu, Mierová, Horná, Hurbanova, Hviezdoslavova, Komenského, Francisciho, Kýčerka, Potočná, Malá, Ul. Bajzovaj, Ľ. Janotu), mesto Čadca


320

2.

041/2448814


Pracovisko Turzovka

Agenda hmotnej núdze, náhradného výživného, štátnych sociálnych dávok

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


C, j, K. L, M, N, O


25

2.

041/2445809


CH, I, P, R. S, Š, T, Z, V


26

2.

041/2445804


A, B, Č, D, Ď, Dz, E, F, G, H, U, Ž


25

2.

041/2445805


Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Pracovisko Čadca A. Hlinku 8, 022 01 Čadca

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúca oddelenia


315

2.

041/2449829


Náhradná rodinná starostlivosť


316

2.

041/2449837


ústavná starostlivosť


316

2.

041/2449837


kuratela maloletých


309

2.

041/2449806


kuratele PFO, záškoláci


309

2.

041/2449806


kolízny opatrovník


313

2.

041/2449836


kolízny opatrovník


310

2.

041/2449804


kolízny opatrovník


314

2.

041/2449818


kolízny opatrovník


314

2.

041/2449818


kolízny opatrovník


310

2.

041/2449804


terénny sociálny pracovník


302

2.

041/2449821


terénny sociálny pracovník


303

2.

041/2449836


rodinný asistent


302

2.

041/2449821


rodinný asistent


310

2.

041/2449804


sociálny pracovník


312

2.

041/2449801


sociálny pracovník


204

1.

041/2449800


Referát poradensko-psychologických služieb

psychológ


308

2.

041/2449825


psychológ


312

2.

041/2449801


psychológ


204

1.

041/2449800


Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Pracovisko Čadca A. Hlinku 8, 022 01 Čadca

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúca oddelenia


113

príz.

041/2449833


Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP

Ka, G, T, Bi


212

1.

041/2449831


L, Ľ, Š


108

príz.

041/2449834


R, S, Bl


108

príz.

041/2449834


A, Ba, N, U, V, W, Z, Ž


211

1.

041/2449810


C, Č, D, Ď, F, Dz, Dž


210

1.

041/2449811


J, Kr, Br, Bu


109

príz.

041/2449805


M, O


211

1.

041/2449810


P, Bo, By, Bz, E, Ks, Kš


210

1.

041/2449830


Be, H, Ch, I, Kv, Ky, Ke, Kn, Kl, Km, Ki, Kh


212

1.

041/2449831


Ko, Ku


109

príz.

041/2449805


terénny pracovník v rámci NP PILOT


211

1.

041/2449810


terénny pracovník v rámci NP PILOT


111

príz.

041/2449/827


Posudkové činnosti

Bi, Bl, D, H, J, Ks, Kš, Ku, U


110

príz.

041/2449808


A, Bu, Č, G, N, Ke, Kh, Ki, Kl, Km, Kn, Kv, Ky, P


112

príz.

041/2449807


Ba, C, Ch, I, Ka, L, Ľ, S, Z, Ž


110

príz.

041/2449808


Be, Bo, E, F, Kr, M, O, T


111

príz.

041/2449827


Bi, By, Bu, Ď, Ko, R, Š, V


112

príz.

041/2449807


Web stránka: http://www.upsvarcadca.sk/ 

Voľné miesta v evidencii úradu práce:
Čadca 
Slovenská republika