alebo nájdi dovolenku:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Dolnom Kubíne (ÚPSVaR)

Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň *

Piatok

8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Kontakty

Kancelária riaditeľky

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


riaditeľ ÚPSVaR


1

043/2444 100


sekretariát


1

043/2444 101


riaditeľka odboru sociálnych vecí a rodiny


9

6

043/2444 500


riaditeľka odboru služieb zamestnanosti


9

3

043/2444 300


Oddelenie služieb pre občana

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúci oddelenia


2b

2

043/2444 310


Samostatný radca


5

príz.

043/2444 319


Samostatný radca


5

príz.

043/2444 551


Samostatný radca


7

príz.

043/2444 513


Radca


4

2

043/2444 316


Samostatný radca


4

2

043/2444 315


Samostatný radca


4

2

043/2444 452


Samostatný radca


2b

2

043/2444 312


Samostatný radca


2b

2

043/2444 183


Samostatný radca


6

2

043/2444 314


Samostatný radca


6

3

043/2444 311


Odborný radca


6

3

043/2444 550


Samostatný radca


7

3

043/2444 516


Samostatný radca


1

2

043/2444 313


Samostatný radca


1

2

043/2444 373


Oddelenie aktivačného centra

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúca oddelenia


7

5

043/2444 370


radca


7

5

043/2444 370


radca


10

5

043/2444 371


radca


9

5

043/2444 371


radca


9

5

043/2444 371


Referát správneho konania

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


Samostatný radca


12

4

043/2444 318


Oddelenie AOTP a ESF

Odbor služieb zamestnanosti

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúci oddelenia


2a

3

043/2444 400


Samostatný radca


2b

3

043/2444 404


Samostatný radca


4

3

043/2444 402


Samostatný radca


4

3

043/2444 401


Samostatný radca


10

3

043/2444 455


Samostatný radca


10

3

043/2444 450


Samostatný radca


11

3

043/2444 110


Samostatný radca


1

3

043/2444 403


Samostatný radca


1

3

043/2444 451


Samostatný radca


1

4

043/2444 222


Samostatný radca


1

4

043/2444 221


Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Odbor služieb zamestnanosti

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúci oddelenia, kontaktná osoba k zákonu č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciam


4

8

043/2444 115


Samostatný radca


6

8

043/2444 317


Samostatný radca


2

8

043/2444 305


Oddelenie SPO detí a sociálnej kurately a Referát poradenskopsychologických služieb

Odbor sociálnych vecí a rodiny

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúca oddelenia


2

6

043/2444 600


Samostatný radca


7

6

043/2444 601


Samostatný radca


12

6

043/2444 605


Samostatný radca


6

6

043/2444 602


Samostatný radca


2b

6

043/2444 603


Samostatný radca


2b

6

043/2444610


referent


1

6

043/2444 604


referent


4

6

043/2444607


referent


4

6

043/2444607


referent


4

6

043/2444 606


referent


4

6

043/2444 606


referent


12

5

043/2444 608


referent


12

5

043/2444608


referent


2a

5

043/2444609


referent


2a

5

043/2444609


Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Odbor sociálnych vecí a rodiny

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúci oddelenia


2b

5

043/2444 670


Samostatný radca


1

5

043/2444 672


Samostatný radca


1

5

043/2444 501


Samostatný radca


4

5

043/2444 643


Samostatný radca


4

5

043/2444 641


Samostatný radca


6

5

043/2444 642


referent


3

5

043/2444 671


Oddelenie HN, NV a ŠSD

Odbor sociálnych vecí a rodiny

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúca oddelenia


2b

4

043/2444 510


Samostatný radca


9

4

043/2444 514


Samostatný radca


4

4

043/2444 552


Samostatný radca


9

4

043/2444 554


Samostatný radca


7

4

043/2444 553


Samostatný radca


4

4

043/2444 515


Samostatný radca


7

4

043/2444 517


Samostatný radca


6

4

043/2444 512


Samostatný radca


6

4

043/2444 511


referent


2a

4

043/2444 519


referent


6

4

043/2444 519


referent


2a

4

043/2444 519


Oddelenie ekonomiky

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúci oddelenia


2a

7

043/2444 170


Radca


2b

7

043/2444 181


Samostatný radca


2b

7

043/2444 152


referent


4

7

043/2444 182


referent


4

7

043/2444 175


referent


11

7

043/2444 190


referent


10

7

043/2444 196


referent


7

7

043/2444 192


referent


podateľňa

prízemie

043/2444 111


referent


príz.

043/2444 197

Referát kontroly

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


Samostatný radca


1

7

043/2444 130


Samostatný radca


1

7

043/2444 131


Zamestnanci ústredia PSVR

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


samostatný radca - EURES


043/2444 303


samostatný radca - personálne oddelenie


4

1

043/2444 121


referent - mzdové oddelenie


4

1

043/2444 122


referent - oddelenie prevádzky


8a

2

043/2444 151


Web stránka: http://www.upsvardk.sk/ 

Voľné miesta v evidencii úradu práce:
Dolný Kubín

Slovenská republika