alebo nájdi dovolenku:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Dunajskej Strede (ÚPSVaR)

Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň *

Piatok

8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Kontakty - sídlo Dunajská Streda

929 01  Dunajská Streda
Ádorská 41
tel.: 031/2440-999
e-mail: ds[zavinac]upsvr.gov.sk

Prierezové činnosti

Spojovateľka úradu

031/2440-999

Sekretariát riaditeľa a úradu

031/2440-101

vedúci oddelení

telefónne čísla

Oddelenie ekonomiky


031/2440-170

Oddelenie služieb pre občana


031/2440-310

Referát kontroly


031/2440-130

Osobný úrad


031/2440-120

Odbor služieb zamestnanosti

Riaditeľ odboru služieb zamestnanosti


031/2440-300

vedúci oddelení

telefónne čísla

Oddelenie poradenstva a vzdelávania


031/2440-450

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce
a ESF


031/2440-400

Aktivačné centrum


031/2440-370

Odbor sociálnych vecí a rodiny

Riaditeľ odboru sociálnych vecí a rodiny


031/2441-500

vedúci oddelení

telefónne čísla

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately


031/2440-600Kontakty - pracovisko Dunajská Streda

Odbor sociálnych vecí a rodiny

Spojovateľka úradu

031/2441-888

vedúci oddelení

telefónne čísla

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného
výživného a štátnych sociálnych dávok


031/2441-550

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností


031/2441-640Kontakty - pracovisko Šamorin

spojovateľka úradu

031/2440-999

Odbor služieb zamestnanosti

organizačné útvary

telefónne čísla

služby pre občana

031/2442-117

odborné poradenstvo

031/2442-461

Odbor sociálnych vecí a rodiny

organizačné útvary

telefónne čísla

pomoc v hmotnej núdzi a štátne sociálne dávky

031/2441-550

peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP

031/2442-652Kontakty - pracovisko Veľký Meder

spojovateľka úradu

031/2440-888

Odbor služieb zamestnanosti

organizačné útvary

telefónne čísla

služby pre občana

031/2443-118

odborné poradenstvo

031/2443-471

Odbor sociálnych vecí a rodiny

organizačné útvary

telefónne čísla

pomoc v hmotnej núdzi a štátne sociálne dávky

031/2441-550

peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP

031/2443-655

Voľné miesta v evidencii úradu práce:
Dunajská Streda
Šamorín
Veľký meder
Slovenská republika