alebo nájdi dovolenku:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Galante (ÚPSVaR)

Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň *

Piatok

8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

ÚPSVaR Galanta

Staničná 5 Recepcia: 031/2444 312 ga@upsvr.gov.sk

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


Spojovateľka úradu


priz.

031/2444999

Riaditeľ úradu


108

1

031/2444 100


Sekretariát


108

1

031/2444 101


Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny - Osobný úrad

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


Oddelenie miezd-mzdová agenda


210

2

031/2444 121


Oddelenie personálne-personálna agenda


210

2

031/2444 120


Referát kontroly

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


referát kontroly


116

1

031/2444 130


referát kontroly


116

1

031/2444 131


Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny - Informatika

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


odbor informatiky - odd.prevádzky


215

2

031/2444 150


vecný správca ISSZ


215

2

031/2444 151


vecný správca RSD a KIDS 2


215

2

031/2444 152


Oddelenie ekonomiky

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


Majetok, autoprevádzka


105

1

031/2444 191


Podateľňa, registratúra


105

1

031/2444 192


Správa majetku


106

1

031/2444 190


Autoprevádzka


106

1

031/2444 190


Učtáreň


110

1

031/2444 174


Učtáreň


110

1

031/2444 175


Učtáreň


110

1

031/2444 176


Rozpočet


111

1

031/2444 171


Pokladňa, evidencia faktúr


111

1

031/2444 173


vedúca oddelenia


112

1

031/2444 170


Referát pohľadávok


115

1

031/2444 183


Referát pohľadávok


115

1

031/2444 182


Správa pohľadávok


104

1 posch.

031/2444307


Oddelenie služieb pre občana

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúca oddelenia


13

príz.

031/2444 310


Kráľov Brod, Dolné Saliby, Abrahám, Košúty


4

príz.

031/2444 326


Trstice, Mostová


10

príz.

031/2444 315


Sládkovičovo, Jánovce, Dolný Chotár


9

príz.

031/2444 328


Veľká Mača, Veľký Grob, Kajal, Tomášikovo


5

príz.

031/2444 320


Veľké Úľany, Čierny Brod, Malá Mača


6

príz.

031/2444 324


Matúškovo, Pusté Úľany, Horné Saliby


6

príz.

031/2444 321


národný projekt BAZ


7

príz.

031/2444 311


EURES, povolenia na zamestnanie, infokarty


7

príz.

031/2444 341


Váhovce, Vozokany, Topoľnica, Gáň


8

príz.

031/2444 314


Galanta A-K


8

príz.

031/2444 317


Čierna Voda, Jelka, Hoste


9

príz.

031/2444 319


Galanta L-Z


10

príz.

031/2444 3275

príz.

031/2444 322


agent VPM


114

1

031/2444 340


agent VPM


114

1

031/2444 342


referát správneho konania


209

2

031/2444 323


Odbor služieb zamestnanosti

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


Riaditeľka odboru


107

1

031/2444 300


Aktivačné centrum

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


hlavný koordinátor


118

1

031/ 2444 301


koordinátor


118

1

031/ 2444 302


koordinátor


118

1

031/ 2444 303


koordinátor


118

1

031/ 2444 304


Referát správneho konania

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


referát správneho konania


209

2

031/ 2444 305


referát správneho konania


209

2

031/ 2444 306


Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúca oddelenia


122

1

031/ 2444 400


manažér nástroja AOTP a NP


113

1

031/ 2444 404


overovateľ výdavkov ESF - NP


117

1

031/ 2444 408


overovateľ výdavkov ESF - NP


117

1

031/ 2444 409


overovateľ výdavkov ESF - NP


117

1

031/ 2444 410


manažér nástroja AOTP a NP


119

1

031/ 2444 406


manažér nástroja AOTP a NP


119

1

031/ 2444 407


manažér nástroja AOTP a NP


119

1

031/ 2444 405


manažér nástroja AOTP a NP


121

1

031/ 2444 402


manažér nástroja AOTP a NP


121

1

031/ 2444 403


Oddelenie poradenstva a vzdelávania

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúca oddelenia


208

2

031/ 2444 450


vzdelávanie REPAS, povinný podiel


217

2

031/ 2444 451


odborné poradenstvo


217

2

031/ 2444 452


Odbor sociálnych vecí a rodiny

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


Riaditeľka odboru


120

1

031/ 2444 500


Oddelenie hmotnej núdze,náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúca oddelenia


206

2

031/2444 510


teamleader dávky v HN,NV, dotácie na šk. pot....


207

2

031/2444 511


Galanta, Pusté Úľany, Abrahám, Čierna Voda,Malá Mača,Hoste,


205

2

031/2444 515


Sládkovičovo, Košúty, Jelka, Mostová, Veľké Úľany,Jánovce,Veľký Grob


205

2

031/2444 516


NP PP


205

2

031/ 2444 317


Čierna Voda,Dolné Saliby, Galanta, Hody,Kajal,Nebojsa


218

2

031/2444 512


Jelka, Malá Mača, Matúškovo, Sládkovičovo, Vozokany


218

2

031/2444 514


Janovce,Hoste, Tomášíkovo Trstice,Veľký Grob,Gáň,Topoľnica,Mostová,Kráľov Brod


218

2

031/2444 513


NP PP


218

2

031/2444 519


Abrahám, Dolný Chotár, Horné Saliby, Javorinka, Košúty, Pusté Úľany, Veľké Úľany, Veľká Mača, Čierny Brod


207

2

031/2444 316


Oddelenie sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúca oddelenia


211

2

031/2444 600


sociálnoprávna ochrana detí


214

2

031/2444 601


sociálnoprávna ochrana detí


214

2

031/2444 608


sociálnoprávna ochrana detí


214

2

031/2444 602


sociálnoprávna ochrana detí


214

2

031/2444 607


sociálna kuratela


212

2

031/2444 605


sociálna kuratela


212

2

031/2444 606


sociálny terénny praconík


212

2

031/ 2444 611


Sociálnoprávna ochrana detí


214

2 posch.

031/2444603


NP DEI


204

2 posch.

031/2444676


Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúca oddelenia


2

príz.

031/2444 640


posudkové činnosti : Hl-....Hy, Ch, I, J, K, L, Vas-....Vy


18

príz.

031/2444 674


kompenzácie :Dolné Saliby, Dolná Streda, Horné Saliby, Jelka, Kajal, Košúty, Mostová, Sereď N – S, Topoľnica, Veľká Mača


14

príz.

031/2444 645


kompenzácie : Jánovce, Tomášikovo, Trstice, Sládkovičovo, Šalgočka, Šintava, Šoporňa, Veľké Úľany, Vozokany, Zemianske Sady


15

príz.

031/2444 643


posudkové činnosti : M,O,P,R,S,Š


16

príz.

031/2444 672


kompenzácie : Galanta, Gáň, Matúškovo, Malá Mača, Pusté Úľany, Sered Š – Ž, Váhovce


17

príz.

031/2444 641


kompenzácie : Abrahám, Čierna Voda, Čierny Brod, Dolný Chotár, Hoste, Kráľov Brod, Pata, Pusté Sady, Sereď A – M, Veľký Grob, Vinohrady nad Váhom


17

príz.

031/2444 642


posudkové činnosti : A,B,C,Č,D,Ď,N,W,Z,Ž,T


18

príz.

031/2444 670


posudkové činnosti : E, F, G, Ha - Hi, U, Va-... Var,


1

príz.

031/2444 675


NP PP


15

príz

031/2444 646


NP PP


1

priz.

031/2444674


posudkový lekár


11

príz

031/24444 676


posudkový lekár


11

priz.

031/24444 676


posudkový lekár


11

príz

031/24444 676


Web stránka: ÚPSVAR Galanta 

Voľné miesta v evidencii úradu práce:
Galanta - Voľné pracovné miesta registrované v Galante

Sereď - Voľné pracovné miesta registrované v Seredi

Sládkovičovo - Voľné pracovné miesta registrované v Sládkovičove

Slovenská republika