alebo nájdi dovolenku:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Humennom (ÚPSVaR)

Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň *

Piatok

8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Kontakty

Oddelenie služieb pre občana

Pracovisko Humenné, Kukorelliho 1

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúca oddelenia


4

príz.

057/2440 200


Da, J, W, Q


2a

príz.

057/2440 201


I, Ka - Kn


2a

príz.

057/2440 201


E, F


2

príz.

057/2440 202


Dz, Dž, Ga, O


3

príz.

057/2440 203


De - Dy


3

príz.

057/2440 203


Ma, Ž


5a

príz.

057/2440 205


Č, Ha, Ch


6

príz.

057/2440 206


Ku - Kz, Pa


6

príz.

057/2440 206


T, Ť, Z


7

príz.

057/2440 207


Š okrem Šk


8

príz.

057/2440 208


Be, L, Ľ, U


8a

príz.

057/2440 209


Pb - Pž


8a

príz.

057/2440 209


Ko - Kr, Mj - Mt


9

príz.

057/2440 210


Hb - Hž


9

príz.

057/2440 210


Me, Mi, Sa


31

príz.

057/2440 214


A, R


31

príz.

057/2440 214


Bi - Bž, C


28

príz.

057/2440 213


Gb - Gž, Šk


28

príz.

057/2440 213


Si - Sž


27

príz.

057/2440 212


Ba, N


27

príz.

057/2440 212


Ď, Sc - Sh, Mu - Mž, V


26

príz.

057/2440 211


-


26

príz.

057/2440 211


dožiadania, oznámenia o vyradení UoZ, zaradzovanie absolventov na AP, PN-ky


3a

príz.

057/2440 204


agent VPM + PPZP


10

príz.

057/2440 272


agent VPM


10

príz.

057/2440 272


agent VPM + HP


10a

príz.

057/2440 271


agent VPM + IPS + ZoZ


34

príz.

057/2440 274


EURES, informačné karty, zam.cudzincov


34

príz.

057/2440 273


Pracovisko Snina, Budovateľská 2204/11

vedúci pracoviska


39

2

057/2441 105


Bu-, C, Č


20

1

057/2441 203


Ba-BR


20

1

057/2441 202


D, Ď, Dz, Dž


20

1

057/2441 203


E, F, Ga


21

1

057/2441 204


Gb-


21

1

057/2441 204


Ha-Ho, Ch


22

1

057/2441 205


Hr-, L, Ľ


22

1

057/2441 205


A, Ka-Kn


23

1

057/2441 206


Ko-


23

1

057/2441 206


M, N


24

1

057/2441 207


I, J, O, R


24

1

057/2441 207


P


25

1

057/2441 208


S


25

1

057/2441 208


Š, V, W


26

1

057/2441 209


T, Ť, U, Z, Ž


26

1

057/2441 209


Uoz na projekte BAZ, absolventská prax


34

1

057/2441 210


agent VPM


34

1

057/2441 271


Pracovisko Snina

Budovateľská 2204/11, 069 01 Snina

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúci pracoviska


39

2

057/2441 105


Referát služieb pre občana

referát služieb pre občana - Bu-, C, Č


20

1

057/2441 203


referát služieb pre občana - Ba - Br


20

1

057/2441 202


referát služieb pre občana - D, Ď, Dz, Dž


20

1

057/2441 203


referát služieb pre občana - E, F, Ga


21

1

057/2441 204


referát služieb pre občana - Gb-


21

1

057/2441 204


referát služieb pre občana - Ha - Ho, Ch


22

1

057/2441 205


referát služieb pre občana - Hr-, L, Ľ


22

1

057/2441 205


referát služieb pre občana - A, Ka - Kn

23

1

057/2441 206

referát služieb pre občana - Ko-

23

1

057/2441 206

referát služieb pre občana - M, N


24

1

057/2441 207


referát služieb pre občana - I, J, O, R


24

1

057/2441 207


referát služieb pre občana - P


25

1

057/2441 208


referát služieb pre občana - S


25

1

057/2441 208


referát služieb pre občana - Š, V, W


26

1

057/2441 209


referát služieb pre občana - T, Ť, U, Z, Ž


26

1

057/2441 209


rozhodovacia činnosť


27

1

057/2441 302


voľné pracovné miesta


34

1

057/2441 271


referát služieb pre občana - absolventská prax


34

1

057/2441 210


Referát Aktivačné centrum

koordinátor


53

2

057/2441 581


koordinátor


53

2

057/2441 581


koordinátor


53

2

057/2441 581


koordinátor


53

2

057/2441 581


koordinátor


52

2

057/2441 581


koordinátor


52

2

057/2441 581


koordinátor


52

2

057/2441 581


koordinátor


52

2

057/2441 581


Poradenstvo a vzdelávanie

poradenstvo


44

2

057/2441 311


Referát hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

pomoc v hmotne núdzi, náhradného výživného, štátne sociálne dávky A, C, Č, Ľ


42

2

057/2441 551


pomoc v hmotne núdzi,náhradného výživného, štátne sociálne dávky B, I , koordinácia štátnych sociálnych dávok A - M


51

2

057/2441 573


pomoc v hmotne núdzi, náhradného výživného, štátne sociálne dávky G, J


54

2

057/2441 555


pomoc v hmotnej núdzi, náhradného výživného, štátne sociálne dávky - Š, U, V, Z, Ž, dotácie mesto


41

2

057/2441 554


pomoc v hmotnej núdzi, náhradného výživného, štátne sociálne dávky - N, Ň, O, P, R dotácie obce


41

2

057/2441 554


pomoc v hmotne núdzi, náhradného výživného, štátne sociálne dávky Dz, Dž, E, F, H, CH


42

2

057/2441 551


pomoc v hmotne núdzi,náhradného výživného, štátne sociálne dávky K


54

2

057/2441 555


pomoc v hmotne núdzi, náhradného výživného, štátne sociálne dávky M, D, Ď


43

2

057/2441 570


pomoc v hmotne núdzi, náhradného výživného, štátne sociálne dávky S, T, Ť, koordinácia štátnych sociálnych dávok N - Z


43

2

057/2441 574


terenný sociálny pracovník NP


40

2

057/2441 106


terenný sociálny pracovník NP


51

2

057/2441 573


Referát peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posúdkových činností

peňažné príspevky na kompenzáciu - A,B, C, Č, D, Ď, DZ, DŽ, E, F, G, Ch


15

príz.

057/2441 680


peňažné príspevky na kompenzáciu - L , Ľ, R


15

príz.

057/2441 680


peňažné príspevky na kompenzáciu - H, I, J, K,


14

príz.

057/2441 682


peňažné príspevky na kompenzáciu - M, N, Ň, O, P, S, Š, T, Ť, U, V, W, Z, Ž


14

príz.

057/2441 682


posudková činnosť - A, B, C, Č, D, Ď, DZ, DŽ, E, F, G,


16

príz.

057/2441 683


posudková činnosť - H, Ch, I, J, K, L, Ľ, M


16

príz.

057/2441 685


posudková činnosť - N, Ň, O, P, R, S, Š, T, Ť, U, V, W, Z, Ž


16

príz.

057/2441 685


preukazy ŤZP, parkovacie preukazy A, B, C, Č, D, Ď, DZ, DŽ, E, F, G


16

príz.

057/2441 683


preukazy ŤZP, parkovacie preukazy H, Ch, I, J, K, l, Ľ, M


16

príz.

057/2441 685


preukazy ŤZP, parkovacie preukazy N, Ň, O, P, R, S, Š, T, Ť, U, V, W, Z, Ž


16

príz.

057/2441 685


terénna sociálna práca


15

príz.

057/2441 680


Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela

sociálnoprávna ochrana detí


49

2

057/2441 620


sociálnoprávna ochrana detí


45

2

057/2441 621


sociálnoprávna ochrana detí


45

2

057/2441 622


náhradná rodinná starostlivosť


49

2

057/2441 620


sociálna kuratela detí


46

2

057/2441 623


sociálna kuratela plnoletých fyzických osôb


46

2

057/2441 623


psychologička


48

2

057/2441 624


rodinná asistentka


46

2

057/2441 623


terénny sociálny pracovník


49

2

057/2441 620


terénny sociálny pracovník


45

2

057/2441 622


Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Kukorelliho 1, Humenné

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúca oddelenia


77

2

057/2440 600


sociálnoprávna ochrana detí


75a

2

057/2440 606


sociálnoprávna ochrana detí


78

2

057/2440 604


sociálnoprávna ochrana detí


106

2

057/2440 602


sociálnoprávna ochrana detí


106a

2

057/2440 603


náhradná rodinná starostlivosť


75

2

057/2440 607


sociálna kuratela detí


79

2

057/2440 610


sociálna kuratela detí


76

2

057/2440 605


sociálna kuratela plnoletých fyzických osôb


75

2

057/2440 607


psychologička


107

2

057/2440 642


psychológ


108.109

2

057/2440 641


rodinná asistentka


106

2

057/2440 602


terénna sociálna pracovníčka


110

2

057/2440 601


terénny sociálny pracovník


78

2

057/2440 604


Pracovisko Snina, Budovateľská 2204/11

sociálnoprávna ochrana detí


49

2

057/2441 620


sociálnoprávna ochrana detí


45

2

057/2441 621


sociálnoprávna ochrana detí


45

2

057/2441 622


náhradná rodinná starostlivosť


49

2

057/2441 620


sociálna kuratela detí


46

2

057/2441 623


sociálna kuratela plnoletých fyzických osôb


46

2

057/2441 623


psychologička


48

2

057/244 1624


rodinná asistentka


46

2

057/2441 623


terénny sociálny pracovník


49

2

057/2441 620


terénny sociálny pracovník


45

2

057/2441 622


Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

Kukorelliho 1, Humenné

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúci oddelenia


86

2

057/2440 550


štátne sociálne dávky-národná legislatíva, pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné a príspevky na podporu náhradnej starostlivosti P; príspevok na starostlivosť o dieťa - NP XXV-2


81

2

057/2440 551


terénny sociálny pracovník - NP


102a

2

057/2440 553


štátne sociálne dávky-národná legislatíva, pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné a príspevky na podporu náhradnej starostlivosti H, CH, L, Ľ; príspevok na starostlivosť o dieťa - NP XXV-2


102a

2

057/2440 553


štátne sociálne dávky-národná legislatíva, pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné a príspevky na podporu náhradnej starostlivosti; príspevky na podporu náhradnej starostlivosti F; koordinácia rodinných dávok v EÚ a EHP K až Ž


101a

2

057/2440 555


štátne sociálne dávky-národná legislatíva, pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné a príspevky na podporu náhradnej starostlivosti; príspevky na podporu náhradnej starostlivosti N, Ň, T, Ť; koordinácia rodinných dávok v EÚ a EHP A až J


101

2

057/2440 557


štátne sociálne dávky-národná legislatíva, pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné a príspevky na podporu náhradnej starostlivosti a dotácie obcí E, I, O, Q, U, Y, Z, Ž, X


100

2

057/2440 565


štátne sociálne dávky-národná legislatíva, pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné a príspevky na podporu náhradnej starostlivosti a dotácie mesta A, C, Č, Dz, Dž


100

2

057/2440 565


štátne sociálne dávky-národná legislatíva, pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné a príspevky na podporu náhradnej starostlivosti a dotácie mesta, schvaľovateľ, zástupca ved.odd.


99

2

057/2440 566


štátne sociálne dávky-národná legislatíva, pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné a príspevky na podporu náhradnej starostlivosti G, V, W


98

2

057/2440 564


štátne sociálne dávky-národná legislatíva, pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné a príspevky na podporu náhradnej starostlivosti B, J


97

2

057/2440 563


štátne sociálne dávky-národná legislatíva, pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné a príspevky na podporu náhradnej starostlivosti M


97

2

057/2440 563


štátne sociálne dávky-národná legislatíva, pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné a príspevky na podporu náhradnej starostlivosti D, Ď, R


88

2

057/2440 562


štátne sociálne dávky-národná legislatíva, pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné a príspevky na podporu náhradnej starostlivosti K


88

2

057/2440 562


štátne sociálne dávky-národná legislatíva, pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné a príspevky na podporu náhradnej starostlivosti S, Š


89

2

057/2440 561


terénny sociálny pracovník NP


93

2

057/2440 567


terénny sociálny pracovník NP


93

2

057/2440 567


Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Humenné, Kukorelliho 1

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúca oddelenia


83

2

057/2440 310


poradenstvo


81a

2

057/2440 316


poradenstvo


85

2

057/2440 322


poradenstvo


81a

2

057/2440 316


poradenstvo


102

2

057/2440 319


vzdelávanie


82

2

057/2440 312


vzdelávanie


82

2

057/2440 312

tatiana.barnova@upsvr.gov.sk

Pracovisko Snina, Budovateľská 2204/11

poradenstvo


44

2

057/2441 311


Odbor sociálnych vecí sa rodiny

Kukorelliho 1, Humenné

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


riaditeľka odboru


87

2

057/2440500


vedúca Oddelenia peňažných príspevkov na kompenzácie ŤZP a posudkových činností


30

príz.

057/2440670


Odbor služieb zamestnanosti

Kukorelliho 1, Humenné

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


riaditeľ odboru


90

2

057/2440 300


vedúca Oddelenia aktívnych opatrení trhu práce a ESF


127

3

057/2440 400


Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Kukorelliho 1, Humenné

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúca oddelenia


30

príz.

057/2440 670


peňažné príspevky na kompenzáciu - A, B, H


43

príz.

057/2440 664


peňažné príspevky na kompenzáciu - C, Č, D, Ď, Dz, Dž, E, F, G


29

príz.

057/2440 661


peňažné príspevky na kompenzáciu - Ch, I, J, K, L, Ľ


40

príz.

057/2440 663


peňažné príspevky na kompenzáciu - M, N, Ň, O, P, R


43

príz.

057/2440 664


peňažné príspevky na kompenzáciu - S, Š, T, Ť, U, V, W, Z, Ž


41

príz.

057/2440 662


posudková činnosť - A, C, Č, G, R, S, Š, T, Ť, U, Z, Ž


35

príz.

057/2440 673


posudková činnosť - B, E, F, H, K


42

príz.

057/2440 672


posudková činnosť - D, Ď, Dz, Dž, Ch, I, J, L, M, N, O, P, V, W


36

príz.

057/2440 671


preukazy ŤZP, parkovacie preukazy, žiadosti o posúdenie na účely štátnych sociálnych dávok, posudzovanie na účely trhu práce A - Ž


37

príz.

057/2440 675


terénna sociálna práca


40

príz.

057/2440 663


lekárska posudková činnosť


147

4. posch.

057/2440 674


Oddelenie Aktivačné centrum

Kukorelliho 1, Humenné

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúci oddelenia


149

4

057/2440 370


koordinátor


145

4

057/2440 332


koordinátor


145

4

057/2440 332


koordinátor


145

4

057/2440 331koordinátor


145

4

057/2440 332


koordinátor


145

4

057/2440 332


koordinátor


145

4

057/2440 331


koordinátor


145

4

057/2440 331


koordinátor


148

4

057/2440 333


koordinátor


148

4

057/2440 333


koordinátor


148

4

057/2440 333


koordinátor


148

4

057/2440 333


Web stránka: http://www.upsvrhe.sk/ 

Voľné miesta v evidencii úradu práce:
Humenné
Snina
Slovenská republika