alebo nájdi dovolenku:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Kežmarku (ÚPSVaR)

Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň *

Piatok

8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Kontakty

Kancelária riaditeľa

MUDr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


riaditeľ ÚPSVaR - vedúci služobného úradu


104

1

052/2442 124


riaditeľka Odboru služieb zamestnanosti


104

1

052/2442 104


riaditeľka Odboru sociálnych vecí a rodiny


207

2

052/2442 207


kancelária riaditeľa - vedúceho služobného úradu, hovorca úradu


124

1

052/2442 124


právnička úradu


104

1

052/2442 104


Oddelenie služieb pre občana

MUDr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúca oddelenia


105

1

052/2442 106


Recepcia


príz.

052/2442 600


Kežmarok P,T, Rakúsy M, N, O, P okrem Mirga, Polhoš/ová, Pi


12

príz.

052/2442 612


Kežmarok M,N, Rakúsy Polhoš/ová


12

príz.

052/2442 612


Kežmarok U-Ž, Rakúsy A-B, Mirga/ová


13

príz.

052/2442 613


Kežmarok S-Š, Rakúsy C-L, R-Ž


13

príz.

052/2442 613


Kežmarok B, Stráne pod Tatrami O


14

príz.

052/2442 614


Kežmarok J, K, Stráne pod Tatrami A-L,N-okrem Badžo


14

príz.

052/2442 614


Kežmarok D, Ď, Huncovce P-Ž


15

príz.

052/2442 615


Kežmarok C, Č, I, Huncovce A-O, Veľká Lomnica Lacko/ová


15

príz.

052/2442 615


Ľubica M-Ž, Stráne pod Tatrami P-Ž


16

príz.

052/2442 616


Ľubica D-L, Stráne pod Tatrami M


16

príz.

052/2442 61618

príz.

052/2442 618


Tvarožná, Vlkovce, Stráne pod Tatrami Badžo/ová


18

príz.

052/2442 618


Malý Slavkov, Kežmarok H, CH, Rakúsy Pišta


19

príz.

052/2442 619


Kežmarok L, O, R, Vrbov


19

príz.

052/2442 619


Veľká Lomnica Pi-Ž, Kežmarok G


20

príz.

052/2442 620


Abrahámovce, Hradisko, Veľká Lomnica A-Pe, okrem Lacko/ová


20

príz.

052/2442 620


Mlynčeky, Vlková, Žakovce, IKV


21

príz.

052/2442 621


Kežmarok A,E,F, Stará Lesná, Veľká Lomnica Pišta/ová, Ľubica A-Č


21

príz.

052/2442 621


informačno-poradenské služby


302

3

052/2442 302


pracovisko Spišská Belá

Slovenská Ves A-O, Vojňany + recepcia


1

1

052/2445 805


Spišská Belá R, Podhorany N-Ž, Slovenská Ves P-Ž


1

1

052/2445 810


Spišská Belá M-O, Podhorany A-M


1

1

052/2445 804


Lendak M-Ž, Krížová Ves A-G, Horváth/ová


1

1

052/2445 809


Spišská Belá Hel.-L, Výborná A-Č, K-Mirgová


1

1

052/2445 803


Spišská Belá P,V-Ž, Výborná D-J, Miš.-Ž


2

1

052/2445 807


Spišská Belá S-U, Ihľany A-L,N-Ž, Bušovce


2

1

052/2445 807


Lendak A-G, Jurské A-M


3

2

052/2445 806


Spišská Belá A-E, Ihľany M


3

2

052/2445 800


Lendak H-L, Jurské N-Ž


3

2

052/2445 802


Krížová Ves Hangurbadžo/ová


3

2

052/2445 802


Holumnica, Krížová Ves I-Ž


4

2

052/2445 801


Spišská Belá F-Hat, Toporec


4

2

052/2445 811


pracovisko Spišská Stará Ves

Spišská Stará Ves


1

príz.

052/2443 800


Referát správneho konania

Kežmarok


17

príz.

052/2442 617


Kežmarok


17

príz.

052/2442 617


Spišská Belá


2

1

052/2445 808


Referát služieb pre zamestnávateľa

Kežmarok


308

3

052/2442 308


Kežmarok


307

3

052/2442 307


Kežmarok


18

príz.

052/2442 618


Oddelenie služieb pre občana

MUDr. Alexandra 61 052/2442 111 kk@upsv.gov.sk

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúca oddelenia


104

1

052/2442 106


Recepcia


príz.


Kežmarok P,T, Rakúsy M, N, O, P okrem Mirga, Polhoš, Pi


12

príz.

052/2442 612


Kežmarok M,N, Rakúsy Polhoš/ová


12

príz.

052/2442 612


Kežmarok U-Ž, Rakúsy Mirga/ová


13

príz.

052/2442 613


Kežmarok S-Š, Rakúsy A-L, R-Ž


13

príz.

052/2442 613


Kežmarok B, Stráne pod Tatrami O


14

príz.

052/2442 614


Kežmarok J, K, Stráne pod Tatrami A-L,N-okrem Badžo


14

príz.

052/2442 614


Kežmarok D, Ď, Huncovce P-Ž


15

príz.

052/2442 615


Kežmarok C, Č, I, Huncovce A-O, Veľká Lomnica Lacko/ová


15

príz.

052/2442 615


Ľubica M-Ž, Stráne pod Tatrami P-Ž


16

príz.

052/2442 616


Ľubica A-L, Stráne pod Tatrami M


16

príz.

052/2442 61618

príz.

052/2442 618


Tvarožná, Vlkovce, Stráne pod Tatrami Badžo/ová


18

príz.

052/2442 618


Malý Slavkov, Kežmarok H, CH, Rakúsy Pi


19

príz.

052/2442 619


Kežmarok L, O, R, Vrbov, Rakúsy Pi


19

príz.

052/2442 619


Veľká Lomnica Po-Ž, Kežmarok G


20

príz.

052/2442 620


Abrahámovce, Hradisko, Veľká Lomnica A-Pe, okrem Lacko/ová


20

príz.

052/2442 620


Mlynčeky, Vlková, Žakovce, IKV


21

príz.

052/2442 621


Kežmarok A,E,F, Stará Lesná, Veľká Lomnica Pišta/ová


21

príz.

052/2442 621


informačno-poradenské služby


302

3

052/2442 302


pracovisko Spišská Belá

Slovenská Ves A-O, Vojňany


1

1

052/2445 805


Spišská Belá N-O, Podhorany N-Ž


1

1

052/2445 810


Spišská Belá M, Podhorany A-M


1

1

052/2445 804


Spišská Belá Har-L, Výborná A-Č, M-Mirgová


1

1

052/2445 803


Spišská Belá P,R,V-Ž, Výborná D-L, Miš.-Ž


3

1

052/2445 807


Spišská Belá S-U, Ihľany A-L,N-Ž, Slovenská Ves P-Ž


3

1

052/2445 807


Lendak A-G, Jurské A-M


8

2

052/2445 806


Spišská Belá A-E, Ihľany M


8

2

052/2445 800


Lendak H-K, Jurské N-Ž


8

2

052/2445 802


Lendak L-O, Krížová Ves A-Hangurbadžo M, Hangurbadžová A-M


8

2

052/2445 802


Bušovce, Holumnica, Krížová Ves Miž.-Ž


10

2

052/2445 801


Spišská Belá F-Han, Toporec


10

2

052/2445 811


Lendak P-Ž, Krížová Ves Hangurbadžo N-Ž, Hangurbadžová N-Ž, Ho-Miš


10

2

052/2445 811


pracovisko Spišská Stará Ves

Spišská Stará Ves


1

príz.

052/2443 800


Referát správneho konania

Kežmarok


17

príz.

052/2442 617


Kežmarok


17

príz.

052/2442 617


Spišská Belá


1

1

052/2445 808


Referát služieb pre zamestnávateľa

Kežmarok


308

3

052/2442 308


Kežmarok


307

3

052/2442 307


Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

MUDr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok Recepcia: 052/244 42 111 kk@upsvr.gov.sk

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


Vedúca odelenia


208

2

522442208


HN + NV: Rakúsy N-Ž, Vrbov, Žakovce ŠSD : Rakúsy N-Ž, Vrbov, Kežmarok Ž,Z,Y,W,V


215

2

522442215


HN +NV: Ihľany, Kežmarok: Š,U,O,T ŠSD: Ihľany, Slovenská Ves, Spišská Belá : B,C,Č,D,Ď,E,F,G, R, Pa


215

2

522442215


ŠSD: pohrebné, dotácie - Kežmarok


213

2

522442213


ŠSD: pôrodné, európske sociálne dávky


213

2

522442213


HN + NV: Veľká Lomnica P-Ž, Malý Slavkov, ŠSD: Veľká Lomnica P-Ž, Malý Slavkov, Sp. Belá: M,N,O,S,Š,T,Ť,U


212

2

522442212


HN + NV: Stráne pod Tatrami ŠSD: Stráne pod Tatrami,Kežmarok: S,T,U, Sp. Belá : A


212

2

522442212


HN + NV: Ľubica, , Vlkovce ,Kežmarok: A,B,C,Č,Ď ŠSD: Ľubica, Vlkovce, Spišská Belá P ( okrem Pa)


211

2

522442211


HN +NV :Hunovce, Vlková, Vojňany, Abrahamovce, NV Sp. Belá ŠSD: Huncovce Vlková, Vojňany, Abrahamovce


211

2

522442211


HN +NV:Krížová Ves, ŠSD: Krížová Ves, Kežmarok: A,B,C,Č


210

2

522442210


HN + NV: Výborná , Bušovce, Kežmarok: I,J,K,L,W,Z,Ž ŠSD: Výborná, Žakovce, Bušovce, Kežmarok: E,F,G,Š


210

2

522442210


HN + NV: Podhorany ŠSD: Podhorany , Kežmarok: H, CH, I, J, Spišská Belá : V


209

2

522442209


HN + NV : Jurské, StaráLesná, Kežmarok: E, F, CH


209

2

522442209


ŠSD: Schvaľovateľ, Náhradná staroslivosť


206

2

522442206


HN +NV: Slovenská Ves, Lendak , Kežmarok: D,G,H,P,R,S ŠSD: Lendak


205

2

522442205


HN +NV: Veľká Lomnica A-O, Toporec, Hradisko, ŠSD: Veľká Lomnica A-O, Toporec, Hradisko, Kežmarok D,Ď


205

2

522442205


HN + NV: Rakúsy A-M, Mlynčeky, Kežmarok: V ŠSD: Rakúsy A-M, Mlynčeky, Kežmarok: P,R,O


214

2

522442214


HN+NV: Spišská Belá (okrem NV) Holumnica, Tvarožná, Kežmarok: M,N ŠSD: Holumnica, Tvarožná , Sp. Belá: H,CH,I,J,K,L, W,Z,Ž,X, Kežmarok: M,N


214

2

522442214


HN: Zamagurie, Dotácie Zamagurie


SSV

-           

522443801


ŠSD: Zamagurie, NV: Zamagurie


SSV

-           

522443802


Terénna práca NP


217

2

522442217


Terénna práca NP


217

2

522442217


Terénna práca NP


217

2

522442217


Terénna práca NP


217

2

522442217


Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce

MUDr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok 052/2442 111 kk@upsv.gov.sk

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.412

4

052/2442 412


vedúca oddelenia


414

4

052/2442 414


§ 55 Chránená dielňa a chránené pracovisko, § 57 Príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na samostatnú zárobkovú činnosť , § 59 Príspevok na činnosť pracovného asistenta, § 60 Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP - SZČO


410

4

052/2442 420


ESF - oprávnenosť výdavkov, zoznamy oprávnených výdavkov, kontroly na mieste, rozpočty NP, publicita, monitoringy, predikcie, projektové zložky, personálne matrice, matrice hmotného majetku


408

4

052/2442 408


§ 55 Chránená dielňa a chránené pracovisko, § 56 Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, § 56a Príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní, § 60 Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov-zamestnávatelia


410

4

052/2442 410


§ 54 NP Cesta z kruhu nezamestnanosti, § 54 NP Chceme byť aktívni na trhu práce (50+)


411

4

052/2442 411


§ 50j Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti, § 50k Príspevok na podporu udržania pracovných miest, § 54 NP Šanca na zamestnanie


411

4

052/2442 411


ESF - oprávnenosť výdavkov, kontroly na mieste, rozpočty NP, monitoringy, predikcie, projektové zložky, personálne matrice, matrice hmotného majetku, zoznamy oprávnených výdavkov, publicita


408

4

052/2442 488


§ 50 Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, § 51a Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní


413

4

052/2442 413


§ 51a Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní, NP Úspešne na trhu práce - aktivita 1


409

4

052/2442 499


§ 52 Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších obecných služieb pre samosprávny kraj, Výbor pre otázky zamestnanosti


413

4

052/2442 413


§ 32 ods. 12 písm. d) - Náhrada časti cestovných výdavkov, § 51 Absolventská prax, NP Praxou k zamestnaniu, NP Absolventská prax štartuje zamestnanie


412

4

052/2442 412


§ 52a Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby


413

4

052/2442 433


§ 49 Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, NP Úspešne na trhu práce - aktivita 2


407

4

052/2442 477


§ 54 NP Podpora rozvoja regionálnej zamestnanosti, § 53 Príspevok na dochádzku za prácou, § 53a Príspevok na podporu mobility za prácou


409

4

052/2442 409


Oddelenie poradenstva a vzdelávania

MUDr. Alexandra 61 052/2442 111 kk@upsv.gov.sk

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúca oddelenia


406

4

052/2442 406405

4

052/2442 405405

4

052/2442 405


Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

MUDr. Alexandra 61 052/2442 111 kk@upsv.gov.sk

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúca oddelenia


316

3

052/2442 316


Sociálnoprávna ochrana detí, Náhradná osobná starostlivosť - obvod: Mlynčeky, Malý Slavkov, Podhorany, Slovenská Ves, Stará Lesná, Toporec, Tvarožná, Ľubica - A - L, Kežmarok - ul. Možiarska, Toporcerová, Huncovská, Hradné námestie, Nižná brána, Strelnica, Sihoť, Južná, Dr. Alexandra, Záhradná, Garbiarska, Továrenská, Bardejovská, M. Lányiho, Teheľňa, Weilburská, Lanškrounská, Pod leom, Obrancov mieru, Nad traťou


303

3

052/2442 303


Sociálnoprávna ochrana detí, Náhradná osobná starostlivosť - obvod: Huncovce, Veľká Lomnica, Vlkovce, Vojňany, Vrbov, Červený Kláštor, Havka, Jezersko, Lechnica, Malá Franková, Majere, Matiašovce, Osturňa, Reľov, Spišská Stará Ves, Spišské Hanušovce, Veľká Franková, Kežmarok - ul. Poľná, Priekopa, Severná, Starý trh, Tatranská, Trhovište, Zochova, Suchá hora, Kuzmányho, Kukučínová, Nábrežná


303

3

052/2442 303


Sociálnoprávna ochrana detí, Náhradná osobná starostlivosť - obvod: Abrahámovce, Holumnica, Ihľany, Jurské, Lendak, Rakúsy, Vlková, Výborná, Žakovce, Ľubica - M - Ž, Kežmarok - ul. Petržalská, Záborského, Rázusová, Hlavné námestie, Hviezdoslavova, Košická, Nová, Krvavé pole, J. Chalúpku, Mučeníkov, Levočská, Kostolné námestie, Pradiareň, Štúrová


306

3

052/2442 306


Sociálnoprávna ochrana detí, Náhradná osobná starostlivosť - obvod: Bušovce, Hradisko, Krížová Ves, Spišská Belá, Stráne pod Tatrami, Kežmarok - ul. Baštová, Biela Voda, Cintorínska, Dr. Fischera, Družstevná, Fraňa Kráľa, Gaštanová, Gen. Štefánika, Ivana Stodolu, Jakuba Kraya, Kamenná Baňa, Komenského, Ľubická cesta, Michalská, P.J.Šafárika, Slavkovská, Tvarožnianska


306

3

052/2442 306


Náhradná rodinná starostlivosť, Ústavná starostlivosť


304

3

052/2442 321


Sociálna kuratela plnoletých, Resocializačný príspevok, Sociálna kuratela detí - obvod: Ihľany, Jurské, Ľubica, Malý Slavkov, Podhorany, Spišská Belá, Stará Lesná, Huncovce, Toporec, Slovenská Ves, Žakovce, Vlková, Vlkovce, Vrbov, Bušoivce, Lechnica, Malá Franková, Veľká Franková Kežmarok - ul. Továrenská, Fraňa Krála, Dr. Alexandra, Starý Trh, Pod lesom, Gaštanová, Priekopa, Hradné námestie, Jakuba Kraya, Poľná, Huncovská, Severná, Záhradná, Továrenská, Trhovište, Garbiarska, Nad traťou, Baštová, Michalská, Sihoť


305

3

052/2442 305


Sociálna kuratela detí - obvod: Krížová Ves, Lendak, Stráne pod Tatrami, Reľov, Vojňany, Spišská Stará Ves, Veľká Lomnica, Rakúsy, Holumnica, Mlynčeky, Abrahámovce, Osturňa, Matiašovce, Spišské Hanušovce, Jezersko, Tvarožná, Výborná, Kežmarok - ul. Kuzmányho, Levočská, Petržalská, Lanškrounská, Košická, Bardejovská, Južná, Gen. Štefánika, Obrancov mieru, Zochová, Ivana Stodolu, Weilburská, Komenského, P.J.Šafárika, Krvavé pole


305

3

052/2442 305


Referát poradensko-psychologických služieb


313

3

052/2442 313


zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu „Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti“ (na účely tohto Národného projektu „rodinný asistent“)


314

3

052/2442 314


zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu „Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti“ (na účely tohto Národného projektu „rodinný asistent“)


314

3

052/2442 314


Zamestnanej pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu „Pilotná podpora zvyšovania efektivity poskytovania dávok a výkonu opatrení SPODaSK v rodinnom prostredí“


315

3

052/2442 315


Zamestnanej pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu „Pilotná podpora zvyšovania efektivity poskytovania dávok a výkonu opatrení SPODaSK v rodinnom prostredí“


315

3

052/2442 315


Zamestnanej pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu „Pilotná podpora zvyšovania efektivity poskytovania dávok a výkonu opatrení SPODaSK v rodinnom prostredí“


315

3

052/2442 315


Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

MUDr. Alexandra 61 052/2442 111 kk@upsv.gov.sk

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúca oddelenia


610

príz.

052/2442 610


sociálna posudková činnosť – agenda písmeno A,B,C,Č,D,Ď,DZ,DŽ,F,G,H,CH


608

príz.

052/2442 608


sociálna posudková činnosť – agenda písmeno I,J,K,L,M,O,W,Ž


609

príz.

052/2442 609


peňažné príspevky na kompenzácie ŤZP - obvod Kežmarok písmeno A,B,C,Č,D,Ď,E,G,CH,I,O,T


611

príz.

052/2442 611


peňažné príspevky na kompenzácie ŤZP - obvod Kežmarok písmeno J,M,P,R,U,V,W


611

príz.

052/2442 611


peňažné príspevky na kompenzácie ŤZP - obvod Kežmarok písmeno DZ, DŽ, K,L,Ľ,N,Ň,S,Z,Ž


622

príz.

052/2442 622


peňažné príspevky na kompenzácie ŤZP - obvod Spišská Stará Ves, obvod Kežmarok písmeno H,F,Š


622

príz.

052/2442 622


posudkový lekár oddelenia


1

príz.

052/2442 601


posudkový lekár oddelenia


1

príz.

052/2442 601


Aktivačné centrum

MUDr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok 052/2442 111 kk@upsv.gov.sk

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúci oddelenia


309

3

522442309


hlavný koordinátor


308

3

522442388


administrátor


308

3

522442388


administrátor


308

3

522442388


administrátor


311

3

522442311


administrátor


311

3

522442311


administrátor


905711047


koordinátor


311

3

905701512


koordinátor


310

3

905704616


koordinátor


310

3

905709644


koordinátor


310

3

905708786


koordinátor


310

3

905676139


koordinátor


310

3

905703280


koordinátor


4

prízemie

905678266


koordinátor


4

prízemie

905677380


koordinátor


4

prízemie

905679750


koordinátor


4

prízemie

905706986


koordinátor


4

prízemie

905700393


koordinátor


3

prízemie

905702109


koordinátor


3

prízemie

905707805


koordinátor


3

prízemie

905705857


koordinátor


3

prízemie

905676153


koordinátor


3

prízemie


Referát kontroly

MUDr. Alexandra 61 052/2442 111 kk@upsv.gov.sk

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


NFK, kontrola podľa zák 10/1998, kontrola nelegálnej práce, sťažnosti a podania


216

2

052/2442 266


kontrolórka - NFK, kontrola podľa zák 10/1998, kontrola nelegálnej práce


216

2

052/2442 216


Oddelenie ekonomiky

MUDr. Alexandra 61 052/2442 111 kk@upsv.gov.sk

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúca oddelenia


401

4

052/ 2442 401


rozpočtárka, účtovníčka


402

4

052/ 2442 432


účtovníčka AOTP- ŠR, NP, ESF


402

4

052/ 2442 402


evidencia pohľadávok, pracovníčka KR, OUS, CO


417

4

052/ 2442 417


účtovník pohľadávok


416

4

052/ 2442 416


pracovník na podateľni, autodoprava, správca majetku


407

4

052/ 2442 407


správca registratúry, pracovník na podateľni


416

4

052/ 2442 416


pokladníčka, účtovníčka, platobný styk


409

4

052/ 2442 409


skladové hospodársktovo, nákupy , objednávky


409

4

052/ 2442 499


udržbár, vodič


príz.

052/ 2442 623


Voľné miesta v evidencii úradu práce:
Kežmarok
Slovenská republika