alebo nájdi dovolenku:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Komárne (ÚPSVaR)

Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň *

Piatok

8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Kontakty

Oddelenie služieb pre občana

Komárno, Župná 15 035/2444307

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.

recepcia


2

0

035/2444307

podateľňa - ústredňa


2B

0

035/2444999

vedúca oddelenia


207

2

035/2444310

Agent pre VPM - Nahlasovanie voľných pracovných miest


212

2

035/2444410

EURES - Nahlasovanie voľných pracovných miest v zahraničí


212

2

035/2444304

Vydávanie povolenia pre zamestnanie cudzincov, infokarty


212

2

035/2444411

Služby zamestnanosti


208

2

035/2444314

Hmotná núdza


209

2

035/2444312

Štátne dávky


211

2

035/2444324

pracovisko Hurbanovo


3

1

035/2446314

pracovisko Kolárovo


203

1

035/2445312

Web stránka: UPSVAR Komárno 

Voľné miesta v evidencii úradu práce:
Komárno
Slovenská republika