alebo nájdi dovolenku:Kontakty

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach (ÚPSVaR)

Adresa:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach
Staničné námestie 9, 042 11 Košice

Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň *

Piatok

8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

ÚPSVaR Košice, Staničné námestie č.9

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.

Riaditeľ úradu


sekretariát riaditeľa


613

6

2440101

Oddelenie ekonomiky

vedúca oddelenia


608

6

2440171

verejné obstarávanie a majetok


515

5

2440202

správa a vymáhanie pohľadávok


505

5

2440180

Oddelenie služieb pre občana

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.

Oddelenie služieb pre občana Košice I., Popradská 74, Košice

vedúca oddelenia


202

2

2442 200

Referát služieb pre zamestnaváteľa

zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín a občanov EÚ, hromadné prepúšťanie


203/B

2

2442202

agent VPM, burzy práce


203

2

2442218

EURES


6

prízemie

2442672

agent VPM, výberové konania


201

2

2442299

agent VPM, výberové konania


201

2

2442299

agent VPM, výberové konania, burzy práce, nahlasovanie voľných pracovných miest, vyhľadávanie voľných pracovných miest


212

2

2442209

nahlasovanie VPM, agent VPM


203

2

2442203

EURES


6

prízemie

2442672

povinný podiel zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím, agent VPM


201

2

2442201

Recepcia


7

prízemie

2442511


7

prízemie

2442511


7

prízemie

2442688


7B

prízemie

2442688

Oddelenie služieb pre občana Košice I., Popradská 74, Košice

team leader


103

1

2442510

T - Tr, Ť, Z


101

1

2442315

Š


101

1

2442315

L, Ľ, IPS


101

1

2442216

V - Važ, Ž, U


102

1

2442215

Vb - Vž, W, F - Fi


102

1

2442215

občania so ZP, IPS, O


102

1

2442217

IPS


103

1

2442151

S - So


104

1

2442514

Sp - Sz, Grp - Gy


104

1

2442518

J, C


106

1

2442523

N, Ň, Č


106

1

2442523

B - Ber


107

1

2442533

D, Ď


107

1

2442515

Bes - Bž


107

1

2442515

H - Horo


108

1

2442678

G - Gro, E


108

1

2442522

Horp, Fj - Fž


108

1

2442522

Pj - Pž, A


109

1

2442309

P - Pi


109

1

2442311

R, CH, I


109

1

2442311

M - Me


110

1

2442519

Mf - Mž


110

1

2442519

K - Kn


111

1

2442517

Ko - Kož


111

1

2442529

Kp - Kž, Tu - Tž


111

1

2442529

Oddelenie služieb pre občana KE II, Popradská 74, Košice

team leader


306

3

2442670

Sti - Sz


309

3

2442317

Koordinácia ŠSD v rámci EU, náhradná rodinná starostlivosť - okres KE I - KE II - KE III - KE IV


304

3

2442695

Koordinácia ŠSD v rámci EU, náhradná rodinná starostlivosť - okres KE I - KE II - KE III - KE IV


304

3

2442695

Ba, dobrovoľnícka služba okres KE II


301

3

2442684

Kor - Koz, Ku


308

3

2442535

R, O


307

3

2442671

Me - My mimo Ml - Mn, Gr, Gi, Gd, Gm, Gl, Gy, Gu


307

3

2442671

Ka, Š t - Šv, Sli, Sm


308

3

2442675

L, Ľ, Žiga - Žigová


310

3

2442680

F


303

3

2442692

Va - Vn, Ži - Žy


310

3

2442685

Sa - Sle, So, Sn, E


309

3

2442676

Ga, A, Ď


302

3

2442312

Vo -Vy, Č, Ža-Že


310/C

3

2442680

Ha - Hn, Hu -Hy


303

3

2442521

Ko - Kop, Kl - Kn, Ch, Ge


308

3

2442675

občan so ZPS - okres KE II, projekt BAZ - okres KE II


311

3

2442332

I, J, Sp, Sta


309

3

2442676

Br, Bu - Bz, N, Ň, W


301

3

2442699

Be, Bo, Bl -Bn, Bi, By


301

3

2442699

Hr, Ho, U


303

3

2442692

Du - Dž, Z


302

3

2442683

Ša - Šr, Y, X, Q, Y, Po


309

3

2442317

Ma, Ml - Mn, Go, Gö


307

3

2442320

občan so ZPS - okres KE II, projekt BAZ - okres KE II


311

3

2442332

Kr, Ke, Ki, Ky


308

3

2442535

Da - Dr, C


302

3

2442312

Oddelenie služieb pre občana Košice III., Popradská 74, Košice

team -leader


202

2

2442210

A, C, E, S, V, W, náhradné výživné - okres KE III


208

2

2442211

Č, I, Í, M , Q, X, Y, Ha- Hi-HL


208

2

2442211

Š, T, Ť, Pis-Py, N, Ň, U, Ú, Ü


209

2

2442205

H, N, Ň, U, Ú, Ü


209

2

2442212

Kj-Kl-Ko-Kr-Ky, L,Ľ ,všetci občania so ZPS - okres KE III.


210

2

2442207

Ka - Ke-Ki, projekt BAZ, projekty KE III -§§ 49,51,52,52a,53,54


210

2

2442206

F, J, O, R, Ř


211

2

2442208

B, Ch, Pa - Pá, Hm-Hn-Ho-Hr-Hy


211

2

2442213

D, Ď, G, Z, Ž, Pe-Pir


211

2

2442208

Oddelenie služieb občanom Košice IV., Popradská 74, Košice

team-leader


411

4

2442310

V, X


401/A

4

2442318

Bes - By, C, U


401/A

4

2442698

T, Ť, I


402

4

2442314

S mimo Sa, W


401

4

2442540

E, Kos - Ky


409/A

4

2442513

Ma - Me, A


407

4

2442537

Po, Mi - My, Č


407/A

4

2442526

P mimo Po, Y, Q


407/A

4

2442526

G, N, Ň, Ž


408

4

2442530

D, J


408/A

4

2442696

R, F


408/A

4

2442696

Ka - Kor


409/A

4

2442513

Z, §§ 52, 52a, 49, 57, 53, VK


409

4

2442324

ZP, BAZ


410/A

4

2442547

H


410/A

4

2442547

ZP, BAZ


410

4

2442214

L, Ľ, O


310

3

2442680

Oddelenie služieb pre občana Košice okolie I a II., Staničné nám. 9

Obvod Košice - okolie 1 - hlavný koordinátor


119

1

2440340

Obvod Košice - okolie 2 - team leader


222

2

2440510

recepcia


118

1

2440319

recepcia


118

1

2440319

recepcia, ZPS, dožiadania


117

1

2440315

Bačkovík


106

1

2440318

Baška


115

1

2440325

Belža


110

1

2440323

Beniakovce


106

1

2440318

Bidovce


107

1

2440330

Blažice


221

2

2440344

Bočiar


109

1

2440311

Bohdanovce


221

2

2440344

Boliarov


209

2

2440414

Budimír


106

1

2440318

Bukovec


116

1

2440331

Bunetice


209

2

2440414

Byster


109

1

2440311

Čakanovce


209

2

2440414

Čaňa 1/2 A-L


114

1

2440317

Čaňa 1/2 M-Ž


114

1

2440317

Čižatice


106

1

2440318

Družstevná pri Hornáde A-L


120

1

2440339

Družstevná pri Hornáde M-Ž


120

1

2440339

Ďurďošík


210

2

2440514

Ďurkov


210

2

2440514

Geča


115

1

2440325

Gyňov


114

1

2440317

Haniska - Grajciar


109

1

2440311

Herľany - Žírovce


107

1

2440330

Hodkovce


114

1

2440317

Hrašovík


209

2

2440414

Hýľov


115

1

2440325

Chrastné


109

1

2440311

Kalša


208

2

2440511

Kec. Lipovec


209

2

2440414

Kecerovce Ď-F, H-J


221

2

2440344

Kecerovce K-Ž


221

2

2440344

Kecerovce A-Č, Gáborová


220

2

2440402

Kecerovce D, Gábor, Ga, Ge, Gi, Go, Gu, Gr


220

2

2440402

Kechnec


109

1

2440311

Kokšov Bakša


108

1

2440345

Komárovce


114

1

2440317

Kostoľany


105

1

2440316

Košická Belá


120

1

2440339

Košická Polianka


105

1

2440316

Košické Olšany


106

1

2440318

Košický Klečenov


206

2

2440320

Kráľovce


106

1

2440318

Kysak


110

1

2440323

Malá Ida


115

1

2440331

Malá Lodina


115

1

2440331

Milhosť


110

1

2440323

Mudrovce


209

2

2440414

Nižná Hutka


105

1

2440316

Nižná Kamenica


209

1

2440414

Nižná Myšľa


110

1

2440323

Nižný Čaj


208

2

2440511

Nižný Klatov


115

1

2440325

Nová Polhora


220

2

2440402

Nováčany


115

1

2440331

Nový Salaš


221

2

2440344

Obišovce


108

1

2440345

Olšovany


106

1

2440318

Opátka


109

1

2440311

Opiná


209

2

2440414

Ortáše


107

1

2440330

Ploské


107

1

2440330

Rákoš


210

2

2440514

Rankovce


210

2

2440514

Rozhanovce


209

2

2440414

Ruskov


220

2

2440402

Sady nad Torysou


109

1

2440311

Seňa


114

1

2440317

Skároš


105

1

2440316

Slančík


210

2

2440514

Slanec


208

2

2440511

Slanská Huta


206

2

2440320

Slanské Nové Mesto


208

2

2440511

Sokoľ


105

1

2440316

Sokoľany


115

1

2440325

Svinica A-H


206

2

2440320

Svinica I-Ž


206

2

2440320

Šemša


108

1

2440345

Trebejov


114

1

2440317

Trstené pri Hornáde


115

1

2440325

Trsťany


209

2

2440414

Vajkovce


220

2

2440402

Valaliky A-J


108

1

2440345

Valaliky K-Ž


108

1

2440345

Veľká Ida 1/2 A-J


115

1

2440325

Veľká Ida 1/2 K-Ž


116

1

2440331

Veľká Lodina


115

1

2440331

Vtáčkovce A-R


107

1

2440330

Vtáčkovce S-Ž


107

1

2440330

Vyšná Hutka


105

1

2440316

Vyšná Kamenica


209

2

2440414

Vyšná Myšľa


110

1

2440323

Vyšný Čaj


208

2

2440511

Vyšný Klatov


115

1

2440325

Zlatá Idka


115

1

2440325

Zdoba


109

1

2440311

Ždaňa


110

1

2440323

Žírovce


107

1

2440330

UoZ so ZPS, ZoZ Košice - okolie 2


206

2

2440201

Všetky obce - náhradné výživné, oznámenia o zaradení Košice - okolie 2


211

2

2440557

Všetky obce - kordinácia dávok EÚ, NRS. Oznámenia o vyradení Košice - okolie 2


211

2

2440557

§ 53 - príspevok na dochádzku za prácou,oznámenie o vyradení, BAZ


119

1

2440346

Pracovisko Moldava nad Bodvou

vedúca Pracoviska Moldava n/B


29

1

2444318

recepcia - evidovanie pošty, dožiadania A-J, príjem "Ž" o ŠSD (I-P), doklady na výzvy odd. PvHN, NV a ŠSD


1

prízemie

2444777

recepcia - dožiadania K-Ž, príjem "Ž" o ŠSD (R-Ž), doklady na výzvy odd. PvHN, NV a ŠSD, Dotácie


1

prízemie

2444777

E, H, CH, I


9

prízemie

2444310

Horváth


9

prízemie

2444310

Horváthová, U, Ü


9

prízemie

2444310

P (okrem Pa, Pu) ŠSD koordinovateľné v rámci EÚ (L-Ž), náhradná starostlivosť (L-Ž), príjem "Ž" o ŠSD (G-CH)


10

prízemie

2444521

A, Pa, Pu ŠSD koordinovateľné v rámci EÚ (A-K), náhradná starostlivosť (A-K), príjem "Ž" o ŠSD (A-F)


10

prízemie

2444521

K, N, Ň § 53, § 54 - REPAS


36

1

2444311

Ka, Ke, Ku, Kónya, Kónyová


36

1

2444311

Ko, Ki


36

1

2444311

G, O, Q


34

1

2444312

T § 49, § 57, § 46, § 51, § 52, § 52a


34

1

2444312

Ba, Br


33

1

2444319

B


33

1

2444319

Ra, Re, Ru, V, W


31

1

2444324

R


31

1

2444324

F, Občania so ZP


32

1

2444325

Z, Ž


32

1

2444325

Nahlasovanie VPM, Príspevky pre zamestnávateľov, IPS


26A

1

2444330

C, Č, Da, De, Dr


26

1

2444327

D, Ď


26

1

2444327

J. L,m


24

1

2444321

Sz, Š


23

1

2444317

S, Náhradné výživné


23

1

2444317

Odbor sociálnych vecí a rodiny

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.

riaditeľka odboru


310

3

2441345

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok, Žižkova 21, Košice

vedúca oddelenia


413

4

2441559

teamleader pomoc v HN KE II, KE III


415

4

2441546

teamleader pomoc v HN KE I, KE IV


414

4

2441562

pomoc v hmotnej núdzi KE I


407

4

2441524

pomoc v hmotnej núdzi KE I


407

4

2441524

pomoc v hmotnej núdzi KE I


408

4

2441515

pomoc v hmotnej núdzi KE II


307

3

2441342

pomoc v hmotnej núdzi KE II


308

3

2441332

pomoc v hmotnej núdzi KE II


307

3

2441506

pomoc v hmotnej núdzi KE II


307

3

2441342

pomoc v hmotnej núdzi KE III


307

3

2441506

pomoc v hmotnej núdzi KE III


412

4

2441519

pomoc v hmotnej núdzi KE IV


416

4

2441528

pomoc v hmotnej núdzi KE IV


416

4

2441528

pomoc v hmotnej núdzi KE IV


308

3

2441332

pomoc v hmotnej núdzi KE okolie


410

4

2441533

pomoc v hmotnej núdzi KE okolie


410

4

2441533

pomoc v hmotnej núdzi KE okolie


411

4

2441520

pomoc v hmotnej núdzi KE okolie


411

4

2441520

pomoc v hmotnej núdzi KE okolie


409

4

2441532

pomoc v hmotnej núdzi KE okolie


412

4

2441519

pomoc v hmotnej núdzi KE okolie


409

4

2441532

pomoc v hmotnej núdzi KE okolie


408

4

2441515

náhradné výživné,dotácie KE I, KE IV


309

3

2441344

náhradné výživné,dotácie KE II, KE III


309

3

2441561

náhradné výživné, dotácie KE okolie


309

3

2441344

terénny sociálny pracovník


309

3

2441561

terénny sociálny pracovník


410

3

2441533

Referát štátnych sociálnych dávok, Žižkova 21, Košice

vedúca referátu ŠSD


513

5

2441538

štátne sociálne dávky KE III


506

5

2441509

štátne sociálne dávky KE II


406

5

2441325

štátne sociálne dávky KE okolie


512

5

2441526

štátne sociálne dávky KE I


510

5

2441512

štátne sociálne dávky KE IV


509

5

2441517

štátne sociálne dávky Košice okolie


614

6

2441321

štátne sociálne dávky KE II


507

5

2441523

štátne sociálne dávky KE I


508

5

2441521

štátne sociálne dávky Košice okolie


508

5

2441526

štátne sociálne dávky Košice I a IV


515

5

2441522

teamleader Košice IV a okolie


514

5

2441538

štátne sociálne dávky KE IV


509

5

2441517

štátne sociálne dávky Košice III a okolie


507

5

2441523

štátne sociálne dávky KE II


516

5

2441516

štátne sociálne dávky KE IV


510

5

2441512

štátne sociálne dávky KE I


508

5

2441521

štátne sociálne dávky KE okolie


511

5

2441557

štátne sociálne dávky KE okolie


511

5

2441557

štátne sociálne dávky KE II


516

5

2441516

štátne sociálne dávky KE II a III


614

6

2441321

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností Žižkova 21, Košice

vedúca oddelenia


310

3

2441640

peň. príspevky na kompenzáciu ŤZP


306

3

2441339

peň. príspevky na komp. ŤZP - Košice I


5

2

2441513

peň. príspevky na komp. ŤZP - Košice I


7

2

2441558

peň. príspevky na komp. ŤZP - Košice II


205

2

2441558

peň. príspevky na komp. ŤZP - Košice I


210

2

2441536

peň. príspevky na komp. ŤZP - Košice


209

2

2441536

peň. príspevky na komp. ŤZP - Košice II


6

2

2441330

peň. príspevky na komp. ŤZP - Košice II


6

2

2441330

peň. príspevky na komp. ŤZP - Košice II


209

2

2441331

peň. príspevky na komp. ŤZP - Košice IV


209

2

2441331

peň. príspevky na komp. ŤZP- Košice III


305

3

2441340

peň. príspevky na komp. ŤZP- Košice III


305

3

2441340

peň. príspevky na komp. ŤZP - Košice IV


211.2

2

2441549

peň. príspevky na komp. ŤZP - Košice IV


211.2

2

2441549

peň. príspevky na komp. ŤZP - Košice IV


211.1

2

2441543

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností Staničné námestie 9

team leader


304

3

2440640

peň. príspevky na komp. ŤZP Ke-okolie


305

3

2440643

peň. príspevky na komp. ŤZP Ke-okolie


306

3

2440642

peň. príspevky na komp. ŤZP Ke-okolie


307

3

2440641

peň. príspevky na komp. ŤZP Ke-okolie


307

3

2440641

peň. príspevky na komp. ŤZP Ke-okolie


322

3

2440644

peň. príspevky na komp. ŤZP Ke-okolie


322

3

2440641

peň. príspevky na komp. ŤZP Ke-okolie


322

3

2440644

Referát posudkových činností - Staničné námestie č. 9, 042 11 Košice

vedúca referátu


419

4

2440550

referent - asistent


405

4

2440552

sociálna posudková činnosť - Košice I


416

4

2440515

sociálna posudková činnosť - Košice I


416

4

2440515

sociálna posudková činnosť - Košice I


415

4

2440303

sociálna posudková činnosť - Košice II


417

4

2440512

sociálna posudková činnosť - Košice II


417

4

2440512

sociálna posudková činnosť - Košice II


418

4

2440526

sociálna posudková činnosť - Košice II


418

4

2440526

sociálna posudková činnosť - Košice III


413

4

2440613

sociálna posudková činnosť - Košice III


413

4

2440613

sociálna posudková činnosť - Košice IV


412

4

2440517

sociálna posudková činnosť - Košice IV


412

4

2440517

sociálna posudková činnosť - Košice IV


411

4

2440444

sociálna posudková činnosť - Košice - okolie


406

4

2440559

sociálna posudková činnosť - Košice - okolie


414

4

2440521

sociálna posudková činnosť - Košice - okolie

zástupca vedúcej referátu


407

4

2440672

sociálna posudková činnosť - Košice - okolie


409

4

2440513

sociálna posudková činnosť - Košice - okolie


409

4

2440513

sociálna posudková činnosť - Košice - okolie


406

4

2440559

sociálna posudková činnosť - Košice - okolie


410

4

2440671

sociálna posudková činnosť - Košice - okolie


408

4

2440558

sociálna posudková činnosť - Košice - okolie


408

4

2440558

sociálna posudková činnosť - Košice - okolie


408

4

2440558

lekárska posudková činnosť


419

4

2440550

lekárska posudková činnosť


419

4

2440550

lekárska posudková činnosť


419

4

2440550

lekárska posudková činnosť


419

4

2440550

lekárska posudková činnosť


419

4

2440556

lekárska posudková činnosť


419

4

2440550

lekárska posudková činnosť


419

4

2440550

lekárska posudková činnosť


419

4

2440550

lekárska posudková činnosť


419

4

2440550

lekárska posudková činnosť


419

4

2440550

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, Žižkova 21, Košice

vedúci SPOaSK


711

7

2441600

NPDEI


615

6

2441310

Sociálna kuratela Košice


715

7

2441529

SPOD a SK - Ke 3


713

7

2441508

SPOD a SK - Ke 1


714

7

2441511

SPOD a SK - Ke 1-2


613

6

2441527

Určený úrad


606

6

2441602

Určený úrad


607

6

2441603

NPDEI


615

6

2411310

SPOD a SK - Ke 2-3


612

6

2441326

SPOD a SK - Ke 1


709

7

2441514

SPOD a SK - Ke 3


713

7

2441507

SPOD a SK - Ke 4


710

7

2441555

SPOD a SK - Ke 4


709

7

2441539

SPOD a SK - Ke 1


713

7

2441508

SPOD a SK - Ke 2


610

6

2441328

SPOD a SK - Ke 4


710

7

2441555

SPOD a SK - Ke 2


609

6

2441317

Sociálna kuratela Košice


611

6

2441327

SPOD a SK - Ke 2


608

6

2441324

NPDEI


615

6

2441310

NPDEI


615

6

2441310

NPDEI - RA


712

7

2441525

SPOD a SK - Ke 1


705

7

2441518

Sociálna kuratela Košice


611

6

2441327

Určený úrad


605

6

2441601

SPOD a SK - Ke 1


714

7

2441511

SPOD a SK - Ke 2


608

6

2441324

NPDEI


615

6

2441310

Sociálna kuratela Košice


715

7

2441529

SPOD a SK - Ke 2


613

6

2441323

SPOD a SK - Ke 4


708

7

2441542

SPOD a SK - Ke 2


609

6

2441317

SPOD a SK - Ke 2


610

6

2441328

SPOD a SK - Ke 4


708

7

2441542

SPOD a SK - Ke 4


613

6

2441527

SPOD a SK - Ke 2


612

6

2441326

Referát poradensko-psychologických služieb

RPPS - Psychológ


705

6

2441606

RPPS - Psychológ


704

6

2441605

RPPS - Psychológ


313

3

2440606

Referát sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Košice - okolie, Staničné námestie 9, Košice

vedúca Ref. SPODaSK Košice - okolie


313

3

2440615

SPOD a SK Ke-okolie


315

3

2440601

SPOD a SK Ke-okolie


312

3

2440612

SPOD a SK Ke-okolie


314

3

2440608

Sociálna kuratela Košice - okolie


321

3

2440603

SPOD a SK Ke-okolie


314

3

2440608

SPOD a SK Ke-okolie


323

3

SPOD a SK Ke-okolie


311

3

2440616

RPPS - psychológ


316

3

2440606

SPOD a SK Ke-okolie


311

3

2440616

Sociálna kuratela Košice - okolie


320

3

2440609

SPOD a SK Ke-okolie


312

3

2440612

SPOD a SK Ke-okolie


313

3

2440615

SPOD a SK Ke-okolie


323

3

SPOD a SK Ke-okolie


309

3

2440604

Úsek sociálnych vecí a rodiny, pracovisko Moldava nad Bodvou, ČSA 13, Moldava nad Bodvou

Vedúca úseku


27

1

2444513

Pomoc v hmotnej núdzi, Moldava nad Bodvou

samostatný radca


5

prízemie

2444516

odborný radca


5

prízemie

2444516

samostatný radca


5

prízemie

2444520

samostatný radca


3

prízemie

2444516

samostatný radca


6

prízemie

2444511

samostatný radca


3

prízemie

2444520

Peňažné príspevky na kompenzáciu, Moldava nad Bodvou

radca


7

prízemie

2444512

samostatný radca


7

prízemie

2444512

samostatný radca


7

prízemie

2444512

Štátne sociálne dávky

samostatný radca


2

prízemie

2444510

samostatný radca


2

prízemie

2444510

Národný projekt

NP


7

prízemie

2444512

NP


8

prízemie

2444514

NP


8

prízemie

2444514

Odbor služieb zamestnanosti

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.

riaditeľka odboru


615

6

2440300

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a európskeho sociálneho fondu

vedúca oddelenia AOTP A ESF


713

7

2440400

§54 - národné projekty


712

7

2440465

§ 51 - absolventská prax


710

7

2440462

§ 51 - absolventská prax


710

7

2440466

§54 - národné projekty


712/A

7

2440456

§54 - národné projekty


706/

7

2440482

§54 - národné projekty


712/A

7

2440459

§ 49 - príspevok na SZČ


708/A

7

2440409

§§ 32, 53a - príspevok na VK, príspevok na presťahovanie za prácou, § 53 - príspevok na dochádzku za prácou


705

7

2440335

§54 - národné projekty


712/A

7

2440459

§ 51 - absolventská prax


710

7

2440466

§ 49 - príspevok na SZČ


708/A

7

2440409

§§ 32, 53a - príspevok na VK, príspevok na presťahovanie za prácou, § 53 - príspevok na dochádzku za prácou


706

7

2440474

§§ 32, 53a - príspevok na VK, príspevok na presťahovanie za prácou, § 53 - príspevok na dochádzku za prácou


705

7

2440335

§ 54 - národné projekty


708

7

2440464

§54 - národné projekty


706/A

7

2440482

§54 - národné projekty


712/A

7

2440456

team leader ESF


816

8

2440222

národné projekty


806

8

2440135

národné projekty


806

8

2440135

národné projekty


820

8

2440227

národné projekty


812

8

2440223

národné projekty


819

8

2440224

národné projekty


819

8

2440224

národné projekty


812

8

2440223

Oddelenie poradenstva a vzdelávania

vedúca oddelenia


509

5

2440310

Vzdelávanie - §46, §54 RE-PAS


508

5

2440314

OPS - §43, informácie o §54 RE-PAS


704

7

2440452

OPS - §43, §42 ods. 2 - IPS pri voľbe povolania, informácie o §54 RE-PAS


714

7

2440475

OPS - §43, informácie o §54 RE-PAS


709

7

2440478

Vzdelávanie - §46, §54 RE-PAS


512

5

2440329

Vzdelávanie - §46, §54 RE-PAS


508

5

2440314

Vzdelávanie - §46, §54 RE-PAS


512

5

2440329

OPS - §43, informácie o §54 RE-PAS


715

7

2440479

Výbor pre OZ OPS - §43, informácie o §54 RE-PAS


715

7

2440479

OPS - §43, informácie o §54 RE-PAS


709A

7

2440473

OPS - §43, informácie o §54 RE-PAS


703

7

2440477

OPS - §43, informácie o §54 RE-PAS


714

7

2440475

PIC - poradenstvo pre ZP, §42 ods. 2 - IPS pri voľbe povolania, OPS - §43, informácie o §54 RE-PAS


811

8

2442407

PIC - poradenstvo pre ZP, OPS - §43, informácie o §54 RE-PAS


811

8

2440407

Referát aktívnych opatrení trhu práce - zamestnávateľ

vedúca referátu AOTP zamestnávateľ


815

8

2440450

§§ 57,55, 56, 60, SZČ - občan so zdravotným postihnutím, chránené dielne, prevádzkové náklady


810

8

2440458

§ 50j, príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti, §54- NP Hrady, Podpora zamestnávania UoZ-Aktivita č.2


821

8

2440451

§59 príspevok na pracovného asistenta, komisia §59


823

8

2440401

§ 52 menšie obecné služby, § 52a- dobrovoľnícka činnosť


818/B

8

2440463

§50 príspevok na podporu udržania pracovných miest, §54-projekty


821

8

2440454

§52 - menšie obecné služby, §52a - dobrovoľnícka činnosť


818/A

8

2440461

§52 - menšie obecné služby, §52a -dobrovoľnícka činnosť


818/B

8

2440463

§ 52 -menšie obecné služby, §52a- dobrovoľnícka činnosť


818/A

8

2440461

§§ 55,56,60 chránené dielne, prevádzkové náklady


817

8

2440404

§ 53b-príspevok na dopravu do zamestnania, §52a dobrovoľnícka činnosť- uzatváranie dohôd s UoZ


818

8

2440476

§50k príspevok na podporu udržania pracovných miest, §50 príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného UoZ


822

8

2440403

§59 príspevok na pracovného asistenta, §60 prevádzkové náklady


817

8

2440404

§§ 55,56,60 chránené dielne, prevádzkové náklady


809

8

2440457

§50k príspevok na podporu udržania pracovných miest, §50 príspevok na podporu zamestnávania znevýh.UoZ


822

8

2440405

§§ 55,56,56a,60, chránené dielne, udržanie pracovných miest pre občana so zdravotným postihnutím, prevádzkové náklady


809

8

2440457

§§ 55,56,56a,60 chránené dielne, udržanie pracovných miest pre občana so ZP, prevádzkové náklady, evidencia pohľadávok


809

8

2440457

§50j, príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanost, § 54- NP Podpora zamestnávania UoZ-Aktivita č.2


808

8

2440406

Referát správneho konania

Vedúca Referátu


217

2

2440304

Rozhodovacia činnosť - Vyradenie z evidencie UoZ


218

2

2440411

Rozhodovacia činnosť - Vyradenie z evidencie UoZ


215

2

2440305

Rozhodovacia činnosť - Vyradenie z evidencie UoZ


213

2

2440328

Rozhodovacia činnosť - Vyradenie z evidencie UoZ


213

2

2440328

Rozhodovacia činnosť - Vyradenie z evidencie UoZ


213

2

2440328

Rozhodovacia činnosť - Vyradenie z evidencie UoZ; Odvolania


216

2

2440312

Rozhodovacia činnosť - Vyradenie z evidencie UoZ


215

2

2440305

Rozhodovacia činnosť - Vyradenie z evidencie UoZ


218

2

2440411

Rozhodovacia činnosť - Vyradenie z evidencie UoZ; Rozhodnutia o udelení alebo neudelení predchádzajúceho súhlasu zamestnávateľovi na skončenie pracovného pomeru výpoveďou zamestnancovi, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím alebo skončenie štátnozamestnaneckého pomeru výpoveďou štátnemu zamestnancovi, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím


216

2

2440312

Rozhodovacia činnosť - Vyradenie z evidencie UoZ; Rozhodnutia o povinnosti zamestnávateľa zaplatiť odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím


214

2

2440306

Rozhodovacia činnosť - Vyradenie z evidencie UoZ


214

2

2440306

Rozhodovacia činnosť - Vyradenie z evidencie UoZ; Odvolania; Spolupráca s agentúrami dočasného zamestnávania, sprostredkovateľmi zamestnania za úhradu a agentúrami podporovaného zamestnávania


216

2

2440312

AKTIVAČNÉ CENTRUM

vedúci Aktivačného centra


319

3

2440370

Hlavní koordinátori

Hlavný koordinátor


318

3

2440372

Hlavný koordinátor


318

3

2440372

Hlavný koordinátor


318

3

2440372

Koordinátori

koordinátor


6

Prízemie

905189742

koordinátor


6

Prízemie

905188596

koordinátor


6

Prízemie

905191581

koordinátor


6

Prízemie

905903872

koordinátor


6

Prízemie

905903938

koordinátor


615

6

055/2440 174

koordinátor


6

Prízemie

905191022

koordinátor


6

Prízemie

905903967

koordinátor


6

Prízemie

905189605

koordinátor


6

Prízemie

905903964

koordinátor


6

Prízemie

905903891

koordinátor


6

Prízemie

905190871

koordinátor


6

Prízemie

905173241

koordinátor


6

Prízemie

905175421

koordinátor


6

Prízemie

905173758

koordinátor


6

Prízemie

905903875

koordinátor


6

Prízemie

905189169

koordinátor


6

Prízemie

905174549

koordinátor


6

Prízemie

905189757

koordinátor


6

Prízemie

905176075

koordinátor


6

Prízemie

905173023

koordinátor


6

Prízemie

905181170

koordinátor


6

Prízemie

905181458

koordinátor


6

Prízemie

905181852

koordinátor


6

Prízemie

905180274

koordinátor


6

Prízemie

905182657

koordinátor


6

Prízemie

905903966

koordinátor


6

Prízemie

905183241

koordinátor


6

Prízemie

905904073

koordinátor


6

Prízemie

905904106

koordinátor


6

Prízemie

905904119

koordinátor


6

Prízemie

905903914

koordinátor


6

Prízemie

905182563

koordinátor


6

Prízemie

905903871

koordinátor


6

Prízemie

905181061

koordinátor


6

Prízemie

905181539

koordinátor


6

Prízemie

905903950

koordinátor


6

Prízemie

905174373

koordinátor


6

Prízemie

905176989

koordinátor


6

Prízemie

905904103

koordinátor


6

Prízemie

905904099

koordinátor


6

Prízemie

905196321

koordinátor


6

Prízemie

905903899

koordinátor


6

Prízemie

905903833

koordinátor


6

Prízemie

905174250

koordinátor


6

Prízemie

905194865

koordinátor


6

Prízemie

905904120

koordinátor


6

Prízemie

905904031

koordinátor


6

Prízemie

koordinátor


6

Prízemie

905195614

koordinátor


6

Prízemie

905903982

koordinátor


6

Prízemie

905195667

koordinátor


6

Prízemie

905195287

koordinátor


6

Prízemie

905904027

Referát kontroly, Staničné námestie č.9

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.

team leader


511

5

2440130


511

5

2440132


511

5

2440132


507

5

2440137


507

5

2440137

Web stránka: http://www.upsvar-ke.sk/ 

Voľné miesta v evidencii úradu práce:
Košice

Slovenská republika