alebo nájdi dovolenku:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Leviciach (ÚPSVaR)

Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň *

Piatok

8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Kontakty

Oddelenie služieb pre občana

Ľ. Štúra 53, Levice

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúca oddelenia


414

4

036/2440550


Recepcia


403

4

036/2440322


Recepcia


403

4

036/2440322


Recepcia


402

4

036/2440328


Recepcia


402

4

036/2440328


Recepcia


407

4

036/2440311


Mýtne Ludany /I-N/, Levice /L,Ka-Km/


409

4

036/2440321


Žemberovce, Levice /H -okrem Ha, J/


409

4

036/2440321


Nový Tekov, Jabloňovce, Pukanec /A-Ch/, Levice /A,Á, Ch,Ha, I/


410

4

036/2440324


Horný Pial, Podlužany, Starý Hrádok, Plavé Vozokany, Drženice, Levice /D,Ď, Ku-Ky/


410

4

036/2440323


Pečenice, Domadice, Kalná nad Hronom /M-Ž/, Levice /Ba,E,G/


411

4

036/2440517


Kozárovce, Veľký Ďur, Mýtne Ludany /P-Z/


411

4

036/2440517


Nová Dedina, Krškany, Dolný Pial, Levice /T/


412

4

036/2440304


Hronské Kosihy, Levice /V,W/, Mýtne Ludany /A-H/


412

4

036/2440304


Beša, Tekovský Hrádok, Levice /Š,R/


413

4

036/2440512


Ondrejovce, Veľké Kozmálovce, Hronské Kľačany, Levice /N,Ň,O/


413

4

036/2440331


Rybník, Vyšné, Jesenské, Pukanec /I-O/, Kalná nad Hronom /A-L/, Levice /Sa/


415

4

036/2440516


Jur n/Hronom, Malé Kozmálovce, Bory, Levice /Bi-By/


415

4

036/2440516


Lula, Horná Seč, Levice /C,M/


416

4

036/2440226


Devičany, Žemliare, Bohunice, Hontianske Trsťany, Levice /F,Ko,U/


416

4

036/2440226


Bátovce, Tlmače /A-H/, Levice /Kr/


422

4

036/2440320


Bajka, Iňa, Levice /P/


422

4

036/2440320


Dolná Seč, Uhliská, Lok, Brhlovce, Levice /Be/


424

4

036/2440528


Pukanec /P-Z,Ž/, Tlmače /I-N,Ň/, Levice /Č,Z/


424

4

036/2440528


Tehla, Čajkov, Levice/S okrem Sa/


425

4

036/2440315


Starý Tekov, Santovka, Tlmače /O-Z/, Levice /Ž/


425

4

036/2440315


IP stredisko informačno-poradenské pracovisko


418

4

036/2440456


Agent VPM


404

4

036/2440325


Agent VPM


406

4

036/2440410


Agent VPM


406

4

036/2440220


EURES


404

4

036/2440303


HP, PPZO so ZP


404

4

036/2440332


pracovisko Šahy

Vyškovce nad Ipľom, Bielovce


3

prízemie

036/2441310


Recepcia


4

prízemie

036/2441313


Recepcia


4

prízemie

036/2441512


Hokovce, Sazdice, Šahy /A, B, T/


8

prízemie

036/2441316


Demandice, Slatina, Šahy /S, Š, V, Z, Ž/


8

prízemie

036/2441316


Hrkovce, Ipeľské Úľany, Ipeľský Sokolec , Šahy/D/


16

prízemie

036/2441314


Kubáňovo, Pastovce, Šahy /E, G, I, L, M,N,O,P, R/


17

prízemie

036/2441315


Plášťovce, Tupá


17

prízemie

036/2441315


Dolné Semerovce, Horné Semerovce, Veľké Túrovce, Šahy /C, Č, H, F, J/


18

prízemie

036/2441311


Horné Túrovce, Lontov, Šahy/K, U/


18

prízemie

036/2441311


pracovisko Želiezovce

Čata, Keť, Želiezovce /D, Z, Ž, Zs/


103

prízemie

036/2442312


Tekovské Lužany /A-K/, Želiezovce /M/, Šalov


103

prízemie

036/2442315


Veľké Ludince, Želiezovce /I, S, Š/


103

prízemie

036/2442312


Tekovské Lužany /L-Z/, Želiezovce /R,V,W/


103

prízemie

036/2442315


recepcia


104

prízemie

036/2442517


recepcia


104

prízemie

036/2442517


Farná, Nýrovce, Želiezovce /C, Č/


105

prízemie

036/2442314


Hronovce, Želiezovce /L, N, T, U/


105

prízemie

036/2442314


Šarovce /A-J/, Kukučínov, Želiezovce /O/


105

prízemie

036/2442317


Šarovce /K-Z/, Zbrojníky, Malé Ludince, Želiezovce /A, P/


105

prízemie

036/2442317


Hontianska Vrbica, Turá


107

prízemie

036/2442310


Pohronský Ruskov, Želiezovce /B, G, Gy, E/


108

prízemie

036/2442512


Málaš, Sikenica, Zalaba, Želiezovce /J,H,CH,Sz/


108

prízemie

036/2442512


Čaka, Kuraľany, Želiezovce /F, K/, IPS stredisko


109

prízemie

036/2442313


Referát správneho konania

Ľ. Štúra 53, Levice

funkcia, agenda

priezvisko meno titul

kanc.

posch.

tel. č.

e-mail

vedúci RSK


512

5

036/2440316


agenda SK


512

5

036/2440313


agenda SK


512

5

036/2440314


pracovisko Šahy

agenda SK - Šahy


105

1

036/2441410


pracovisko Želiezovce

agenda SK - Želiezovce


205

1

036/2442410


Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Ľ. Štúra 53, Levice

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúca oddelenia


118

1

036/2440310


odborný poradca


119

1

036/2440459


odborný poradca


120

1

036/2440452


odborný poradca


120

1

036/2440330


odborný poradca, poradenstvo pri voľbe povolania


112

1

036/2440329


vzdelávanie a príprava pre trh práce, REPAS


117

1

036/2440453


vzdelávanie a príprava pre trh práce, REPAS


116

1

036/2440404


pracovisko Šahy

odborný poradca


102

1

036/2441451


pracovisko Želiezovce

odborný poradca


204

1

036/2442451


Oddelenie AOTP a ESF

Ľ. Štúra 53, Levice

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúca oddelenia


104

1

036/2440300


Príspevky AOTP-§60


106

1

036/2440400


Príspevky AOTP-§32,§53§,53a,§54


106

1

036/2440461


Príspevky AOTP-§55,59,60


103

1

036/2440405


Príspevky AOTP-§60


103

1

036/2440405


Príspevky AOTP-§50j,54


101

1

036/2440407


Príspevky AOTP-§50,54


108

1

036/2440402


Príspevky AOTP-§49,54,57,60


115

1

036/2440222


Príspevky AOTP-§52


107

1

036/2440457


Príspevky AOTP-§52a


107

1

036/2440457


Príspevky AOTP-§51a


110

1

036/2440458


Príspevky AOTP-§51,51a,54


110

1

036/2440460


Príspevky AOTP-§50j,54


111

1

036/2440451


Príspevky AOTP-§54


111

1

036/2440451


Príspevky AOTP-agenda ESF


109

1

036/2440224


Príspevky AOTP-agenda ESF


109

1

036/2440225


Príspevky AOTP-agenda ESF


102

1

036/2440221


Príspevky AOTP-agenda ESF


101

1

036/2440462


Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Ľ. Štúra 53, Levice

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúca oddelenia


302

3

036/2440600


sociálna kuratela maloletých detí-obvod Želiezovce, obvod Levice, Ladislavov Dvor, Levice M-Ž


301

3

036/2440608


sociálna kuratela maloletých detí-obvod Šahy, obvod Levice, Ladislavov Dvor, Levice A-L


301

3

036/2440520


náhradná rodinná starostlivosť, osvojenie


303

3

036/2440606


sociálna kuratela plnoletých fyzických osôb, resocializačný príspevok, poručníctvo, pestúnska starostlivosť


303

3

036/2440606


sociálnoprávna ochrana detí - H,K


307

3

036/2440603


sociálnoprávna ochrana detí - A,E,S,Š,U,V,X,Y,Z, Ž


307

3

036/2440603


sociálnoprávna ochrana detí - B,C,Č,D,Ď,F


308

3

036/2440602


sociálnoprávna ochrana detí - I,J,M,O,Ö,P


308

3

036/2440602


sociálnoprávna ochrana detí - G,CH,L,Ľ,N,Ň,R,T,Ť


309

3

036/2440607


psychológ RPPS


306

3

036/2440620


psychológ RPPS


305

3

036/2440610


rodinný asistent


325

3

036/2440644


rodinný asistent


325

3

036/2440644


odborný pracovník - VO - sociálny pracovník


331

3

036/3440612


odborný pracovník - VO - psychológ


331

3

036/2440612


odborný pracovník - NRS - sociálny pracovník


314

3

036/2440611


odborný pracovník - NRS - psychológ


314

3

036/2440611


terénny sociálny pracovník


309

3

036/2440607


pracovisko Šahy

sociálnoprávna ochrana detí - obvod Šahy


117

1

036/2441601


terénny sociálny pracovník


117

1

036/2441601


pracovisko Želiezovce

sociálnoprávna ochrana detí - obdov Želiezovce - M-Ž


206

1

036/2442601


sociálnoprávna ochrana detí - obdov Želiezovce - A-L


206

1

036/2442601


terénny sociálny pracovník


206

1

036/2442601


Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

Ľ. Štúra 53, Levice

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúca oddelenia


330

3

036/2440510


Bajka/Bohunice/Levice E, M/Lula/Pukanec/Uhliská


315

3

036/2440523


Brhlovce/Hronské Kľačany/Levice A,B,G/Nový Tekov/Vyšné nad Hronom


315

3

036/2440523


zástupca vedúceho - Levice C,Č/Drženice,Kmeťovce/Tlmače


316

3

036/2440551


Bory/Devičany/Jabloňovce/Kozárovce/Levice K/Žemliare


316

3

036/2440551


Krškany/LeviceH,Ch,I/Mýtne Ludany


319

3

036/2440318


Jesenské/Dolná Seč/Dolný Pial/Horná Seč/Horný Pial/Levice L,S,Š,


319

3

036/2440318


Bátovce/Pečenice/Levice F,J,N,R,Z,Ž/Malé Kozmálovce/Santovka/Veľké Kozmálovce/Veľký Ďur


320

3

036/2440556


Hronské Kosihy/Jur nad Hronom/Kalná nad Hronom/Levice O,P/Nová Dedina/Ondrejovce


320

3

036/2440556


Dotácie


321

3

036/2440555


Náhradné výživné


321

3

036/2440555


Hontianske Trsťany/Levice U,V,W/Domadice/Lok/Tehla/Žemberovce


323

3

036/2440511


Beša/Čajkov/Iňa/Levice D,Ď,T,Ť/Rybník/Plavé Vozokany/Podlužany/Starý Hrádok/Starý Hrádok/Starý Tekov/Tekovský Hrádok


323

3

036/2440511


Terénne sociálne pracovníčky


324

3

036/2440557324

3

036/2440557


pracovisko Želiezovce

Farná/ Keť/ Malé Ludince/ Zalaba/ Želiezovce F, G, H, J, K, P, Z, Ž


202

1

036/2442511


Hontianska Vrbica, Málaš, Turá, Veľké Ludince, Želiezovce R, S, Š, T, U, V


202

1

036/2442515


Čata, Šarovce A – J, Želiezovce A, B


202

1

036/2442516

Hronovce, Kukučínov, Želiezovce N, Zbrojníky


202

1

036/2442516


Šalov, Tekovské Lužany


202

1

036/2442553


Čaka, Kuraľany, Sikenica, Šarovce K – Z, Želiezovce C, Č, D, Ď


202

1

036/2442553


koordinátor pracoviska, Nýrovce, Pohronský Ruskov, Želiezovce L, M, O


207

1

036/2442554


terénna pracovníčka


202

1

036/2442516


terénna pracovníčka


202

1

036/2442516


pracovisko Šahy

koordinátor pracoviska, Hokovce, Horné Turovce, Preseľany nad Ipľom, Šahy I, J, O, K, U, Z, Ž


113

1

036/2441511


Demandice, Horné Semerovce, Dolné Semerovce, Hrkovce, Veľké Turovce, Šahy A, B


103

1

036/2441513


Ipeľský Sokolec, Sazdice, Tešmak, Tupá, Šahy H, CH, L, R, S, Š


104

1

036/2441515


Ipeľské Úľany, Plášťovce, Slatina, Vyškovce nad Ipľom, Kubáňovo, Šahy C, Č, D, E, F, T, V, W


107

1

036/2441551


Bielovce, Lontov, Pastovce, Šahy G, Gy, M, N, P


107

1

036/2441551


terénna pracovníčka


108

1

036/2441551


Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Ľ. Štúra 53, Levice

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúca oddelenia


4

prízemie

036/2440677


posudkové, preukazy ŤZP a parkovacie A, B, N


4

prízemie

036/2440671


posudkové, preukazy ŤZP a parkovacie M, R, Z, Ž


5

prízemie

036/2440672


posudkové, preukazy ŤZP a parkovacie K, O


5

prízemie

036/2440672


posudkové, preukazy ŤZP a parkovacie C,Č,D, Ď, E, F, U,V,W


6A

prízemie

036/2440676


posudkové, preukazy ŤZP a parkovacie L, P ŠSD predĺžená materská


6A

prízemie

036/2440676


posudkové G, S, Š


6B

prízemie

036/2440674


posudkové H, CH, I, J, T


14

prízemie

036/2440670


peňažné príspevky na kompenzáciu - koordinátor


310

3

036/2440640


peňažné príspevky na kompenzáciu S, T, Ť, V, W


311

3

036/2440521


peňažné príspevky na kompenzáciu D, Ď, I, M, U, Z, Ž


311

3

036/2440521


peňažné príspevky na kompenzáciu F, G, H, J


312

3

036/2440646


peňažné príspevky na kompenzáciu K, N, O


312

3

036/2440646


peňažné príspevky na kompenzáciu A, B, C, Č, CH, E, R


324

3

036/2440641


peňažné príspevky na kompenzáciu L, Ľ, P, Š


324

3

036/2440641


pracovisko Šahy

ŠAHY - peňažné príspevky na kompenzáciu A - K, Z, Zs, Ž


1

prízemie

036/2441641


ŠAHY - peňažné príspevky na kompenzáciu L - V, W


2

prízemie

036/2441642


pracovisko Želiezovce

ŽELIEZOVCE -peňažné príspevky na kompenzáciu B - CH, O


102

prízemie

036/2442643


ŽELIEZOVCE -peňažné príspevky na kompenzáciu P-V,W


102

prízemie

036/2442642


ŽELIEZOVCE -peňažné príspevky na kompenzáciu A, I-N, Z,Ž


102

prízemie

036/2442642


Referát kontroly

Ľ. Štúra 53, Levice

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


kontrolórka


511

5

036/2440130


kontrolórka


514

5

036/2440132


Web stránka: http://www.upsvar-lv.sk/ 

Voľné miesta v evidencii úradu práce:

Levice
Šahy
Želiezovce
Slovenská republika