alebo nájdi dovolenku:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Liptovskom Mikuláši (ÚPSVaR)

Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň *

Piatok

8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Kontakty

Spojovateľ/ka

M. M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš 044/2440999

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.

Informátor úradu


1

príz.

044/2440999

Oddelenie služieb pre občana

M. M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúca oddelenia


209

2

044/2440510


Recepcia


príz.

044/2440320


MN-MŽ, ŠA-ŠS, KOS - KOU


203

2

044/2440671


MA-MAŠ, O, GA-GK, KOK - KOR


203

2

044/2440312


KOV-KR, HOM-HZ


204

2

044/2440455


BALV-BOB, R, Ŕ, W


204

2

044/2440555


V, SA-SL


205

2

044/2440317


KS-KŽ, L, Ľ, Ĺ


205

2

044/2440552


Balážová, T, Ť


207

2

044/2440556


KA-KOJ, F, E, I, Í, Y


208

2

044/2440672


Baláž, BA-BALU, C, CH, ŠT-ŠŽ


208

2

044/2440519


MAT-ML, GL-GŽ, DZ - DŽ


210

2

044/2440404


PA-PEŤ, HA-HOL


210

2

044/2440516


BOC-BŽ, U, Ú, Z, Ž


211

2

044/2440518


A, Á, PEU-POR, J


211

2

044/2440314


Č, D, Ď, N, Ň


212

2

044/2440670


POS-PŽ, SM-SŽ


212

2

044/2440454


pracovisko Liptovský Hrádok, J. D. Matejovie 542

Recepcia

16

2

A, Á, F, E, P


14

2

044/2441320


J, K, U, Ž


14

2

044/2441322


Č, D, Ď, F, DZ, DŽ, S, T, Ť


10

2

044/2441520


B, I, Í, O, Y


8

2

044/2441524


G, L, Ľ, R


8

2

044/2441313


C, CH, N, Š, Z


10

2

044/2441521


H, M, V, W


10

2

044/2441323


Referát služieb pre zamestnávateľa

M. M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


Služby pre zamestnávateľa


201

2

044/2440318


služby pre zamestnávateľa


201

2

044/2440110


riaditeľka OSZ

M. M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


Riaditeľka odboru služieb zamestnanosti


303

3

044/2440300


Oddelenie poradenstva a vzdelávania

M. M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúca oddelenia


213

1

044/2440450100

1

044/2440323100

1

044/2440316


Referát správneho konania

M. M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.216

2

044/2440643


pracovisko Liptovský Hrádok, J. D. Matejovie 542


1

2

044/2441321


Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF

M. M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúca oddelenia


414

4

044/2440225410

4

044/2440403410

4

044/2440315411

4

044/2440223411

4

044/2440224412

4

044/2440453412

4

044/2440456413

4

044/2440310413

4

044/2440452415

4

044/2440401415

4

044/2440221


Aktivačné centrum

M. M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúca oddelenia, - pevná linka - 044/2440195


310

3

905944765


koordinátor - pevná linka - 044/2440199


311

3

905944724


koordinátor - pevná linka - 044/2440198


311

3

905944726


koordinátor - pevná linka - 044/2440198


311

3

905944760


koordinátor - pevná linka - 044/2440198


311

3

905944723


pracovisko Liptovský Hrádok, J. D. Matejovie 542

koordinátor - pevná linka - 044/2441197


18

2

905944728


koordinátor - pevná linka - 044/2441197


18

2

905944725


koordinátor - pevná linka - 044/2441197


18

2

905944751


Riaditeľ OSV

M. M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


Riaditeľ odboru sociálnych vecí


304

3

044/2440500


Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

M. M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúca oddelenia


403

4

044/2440550


odd. HN, NV a ŠSD


400

4

044/2440513


odd. HN, NV a ŠSD


400

4

044/2440522


odd. HN, NV a ŠSD


401

4

044/2440511


odd. HN, NV a ŠSD


400

4

044/2440557


odd. HN, NV a ŠSD


402

4

044/2440331


odd. HN, NV a ŠSD


402

4

044/2440553


odd. HN, NV a ŠSD


401

4

044/2440515


odd. HN, NV a ŠSD


402

4

044/2440514


terénna pracovníčka


214

2

044/2440701


terénna pracovníčka


214

2

044/2440701


pracovisko Liptovský Hrádok, J. D. Matejovie 542

odd. HN, NV a ŠSD


6

2

044/2441559


odd. HN, NV a ŠSD


6

2

044/2441319


odd. HN, NV a ŠSD


6

2

044/2441525


odd. HN, NV a ŠSD


7

2

044/2441557


Oddelenie peňažných píspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

M. M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúca oddelenia


104

1

044/2440640


posudková lekárka


105

1

044/2440674


posudková lekárka


105

1

044/2440674


posudkové


109

1

044/2440673


posudkové


109

1

044/2440551


posudkové


109

1

044/2440644


ŤZP


110

1

044/2440641


ŤZP


110

1

044/2440517


ŤZP


111

1

044/2440642


ŤZP


111

1

044/2440646


ŤZP


111

1

044/2440645


terénny pracovník


214

2

044/2440701


pracovisko Liptovský Hrádok, J. D. Matejovie 542

ŤZP


5

2

044/2441645


ŤZP


5

2

044/2441647


Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

M. M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúca oddelenia


404

4

044/2440600


SPOaDK


404

4

044/2440600


referentka


405

4

044/2440603


referentka


405

4

044/2440602


referentka


406

4

044/2440605


referentka


406

4

044/2440606


referentka


407

4

044/2440601


referentka


407

4

044/2440608


referentka


408

4

044/2440501


referentka


408

4

044/2440604


sociálny pracovník VO


106

1

044/2440702


sociálny pracovník NRS


107

1

044/2440702


terénny pracovník


215

2

044/2440451


terénny pracovník


215

2

044/2440451


terénny pracovník


215

2

044/2440621


terénny pracovník


215

2

044/2440621


terénny pracovník


215

2

044/2440621


SPO - psychologička


108

1

044/2440607


SPO - psychológ


107

1

044/2440702


SPO - psychológ


108

1

044/2440607


SPO psychologička


107

1

044/2440702


Oddelenie ekonomiky

M. M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúca oddelenia


308

3

044/2440181


rozpočtárka


307

3

044/2440170


OE


306

3

044/2440171


OE


306

3

044/2440172


OE


306

3

044/2440174


OE - podateľňa


305

3

044/2440190


EO - všeobecná správa


307

3

044/2440191


OE


3

prízemie

044/2440193


Referát kontroly

M. M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


kontrolórka


309

3

044/2440132


kontrolórka


309

3

044/2440131


Zamestnanci ústredia PSVR

M. M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


EURES poradca


201

2

044/2440303


informatik - oddelenie prevádzky


202

2

044/2440150


vecný správca RSD


202

2

044/2440153


 Web stránka: http://www.upsvarlm.szm.sk/ 

Voľné miesta v evidencii úradu práce:

Liptovský Mikuláš
Liptovský Hrádok

Slovenská republika