alebo nájdi dovolenku:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Lučenci (ÚPSVaR)

Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň *

Piatok

8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Kontakty

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

F. Lehára 18, Lučenec Sekretariát: 047/2440101 lc@upsvr.gov.sk

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.

Riaditeľ úradu


211

2

047/2440 100

Sekretariát


210

2

047/2440 101

Referát kontroly

referát kontroly


216

2

047/2440 130

referát kontroly


207

2

047/2440 133

referát kontroly


207

2

047/2440 131

Oddelenie ekonomiky

vedúci odd. ekonomiky


208

2

047/2440 170

správa pohľadávok


212

2

047/2440 181

učtáreň


215

2

047/2440 175

správa pohľadávok


212

2

047/2440 182

učtáreň


215

2

047/2440 176

pokladňa


214

2

047/2440 173

učtáreň


201

2

047/2440 172

učtáreň


109

2

047/2440 171

učtáreň


109

2

047/2440 174

správa budov, doprava


102

2

047/2440 190

skladové hosp., majetok


104

2

047/2440 191

archív


155

0

047/2440 192

podateľňa


101

1

047/2440 195

Oddelenie PPnK a PČ

vedúca oddelenia


110

1

047/2440 640

PP na kompenzácie


118

1

047/2440 644

PP na kompenzácie


118

1

047/2440 642

PP na kompenzácie


111

1

047/2440 643

PP na kompenzácie


107

1

047/2440 645

PP na kompenzácie


107

1

047/2440 641

PP na kompenzácie


118

1

047/2440 647

PP na kompenzácie


111

1

047/2440 646

terénny soc. prac.


304

3

047/2440 700

terénny soc. prac.


304

3

047/2440 700

spracovanie posud.


116

1

047/2440 671

spracovanie posud.


116

1

047/2440 672

spracovanie posud.


108

1

047/2440 673

spracovanie posud.


114

1

047/2440 674

spracovanie posud.


114

1

047/2440 675

spracovanie posud.


108

1

047/2440 679

spracovanie posud.


116

1

047/2440 676

spracovanie posud.


114

1

047/2440 680

posudkoví lekári


113

1

047/2440 677

Oddelenie služieb pre občana

Petőfiho 39, Lučenec Recepcia: 02/24 41 103

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.

Lučenec - J, C, Č / Pinciná / Vidiná


103

1

047/2441323

Píla / Ružiná / Stará Halič


205

2

047/2441516

Abelová / Gregorova Vieska / Kotmanová / Panické Dravce / Pleš / Polichno


108

1

047/2441321

Lučenec - O, Ó / Lučenec - R / Lučenec - Z / Lučenec - Ž


HALA-2

prízemie

047/2441328

Lučenec - S / Lučenec - Š / Mikušovce


106

1

047/2441317

Dobroč / Koordinácia EU A-K / Trenč


HALA-4

prízemie

047/2441553

Divín


HALA-7

prízemie

047/2441326

Lučenec - P / Lučenec - Y / Podrečany / Praha / Točnica


HALA-8

prízemie

047/2441327

Recepcia


101

1

047/2441304

Lučenec - N, Ň / Lučenec - T / Veľká nad Ipľom /


202

2

047/2441195

Lovinobaňa


202

2

047/2441512

Lučenec - B Rúbanisko / Lučenec - L, Ľ / Lučnec - I


108

1

047/2441325

Recepcia


101

1

047/2441312

Lipovany / Lučenec - U, Ú / Lučenec - V, W / Mýtna


106

1

047/2441318

Lučenec - E / Lučenec - F / Rapovce


HALA-9

prízemie

047/2441522

Halič / Jelšovec / Kalonda / Telka (Halič)


HALA-6

prízemie

047/2441556

Lučenec - B


HALA-1

prízemie

047/2441320

Boľkovce / Koordinácia EU L-Ž / Tomášovce


206

2

047/2441559

Lehôtka / Lučenec - G / Lučenec - H / Lučenec - CH / Mašková


205

2

047/2441324

Budiná / Lupoč / Mučín / Nové Hony / Uderiná


206

2

047/2441223

Lučenec - D, Ď / Lučenec - M


HALA-5

prízemie

047/2441329

Lentvora / Ľuboreč / Lučenec - A, Á / Trebeľovce / Tuhár


HALA-3

prízemie

047/2441315

Oddelenie služieb pre občana

Železničná 5, Fiľakovo Recepcia: 02/24 42 318

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.

Fiľakovo: Pe - Ž


9

047/2442311

vedúca ÚSO/pracoviska


104

047/2442310

Nitra n/Ipľom / Šávoľ / Bulhary


7

047/2442312

Fiľakovo: F - K-Kn


5

047/2442313

Fiľakovo: Bi - E


13

047/2442553

Belina / Buzitka / V. Dravce


12

047/2442551

Ratka / Šurice / Šiat. Bukovinka


1

047/2442318

Šíd


12

047/2442319

recepcia+ žiadosti o pohrebné


1

047/2442318

Fiľ. Kováče+Kľačany


3

047/2442516

Biskupice


3

047/2442516

Čamovce / Holiša / Prša


13

047/2442320

Čakanovce


7

047/2442515

Fiľakovo: Ko - Pa


9

047/2442513

Fiľakovo: A - B-Be / Kurtáň


3

047/2442315

agent VPM + AOTP


103

047/2442321

agenda poradenstva a vzdelávania


11

047/2442451

agenda správneho konania


103

047/2442316

Radzovce


5

047/2442317

Oddelenie služieb pre občana

Železničná 2, Poltár Recepcia: 02/24 43 200

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.

Hrnčiarske Zalužany / Kalinovo / Mládzovo


214

2

047/2443511

Utekáč / Ďubákovo / Zlatno / Selce / Hradište


214

2

047/2443314

Poltár (A-Kal) / Šoltýska


204

2

047/2443319

Cinobaňa (Pu-Z,Ž) / Hrnčiarska Ves


207

2

047/2443315

Poltár (Pi-Z,Ž) / Ozdín, Bystrička


206

2

047/2443318

Sušany / Breznička / Uhorské


206

2

047/2443317

Málinec


210

2

047/2443512

Kokava n/Rim. (Mu - Z,Ž) / České Brezovo


213

2

047/2443322

Kokava n/Rim. (A-Mo) / Veľká Ves / Krná


213

2

047/2443554

Cinobaňa (A-Pr)


207

2

047/2443312

Poltár (Kam-Ph) / Rovňany


210

2

047/2443321

Odbor služieb zamestnanosti

Petőfiho 39, Lučenec Informácie: 047/2441999 lc@upsvr.gov.sk

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


riaditeľka odboru SZ


107

1

047/2441300


referát správneho konania


104

1

047/2441319


Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Petőfiho 39, Lučenec Informácie: 047/2441999 lc@upsvr.gov.sk

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúca odd. poradenstva a vzdelávania


210

2

047/2441450


odborný poradca


209

2

047/2441413


VzPrTP_§§ 46, 47, 54 RE-PAS


209

2

047/2441459


odborný poradca


207

2

047/2441452


odborný poradca


208

2

047/2441466


odborný poradca


208

2

047/2441469


VzPrTP_§§ 43, 47, 54 RE-PAS


207

2

047/2441451


Oddelenie AOTP a ESF

Petőfiho 39, Lučenec Informácie: 047/2441999 lc@upsvr.gov.sk

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúca odd. AOTP a ESF


408

4

047/2441400


§59,60-ZAM, zast. §56


403

4

047/2441404


NP Úsp. na trhu práce akt.č.1- §51a, §52, zast. §32, zast.NP Úsp. na trhu práce akt. č.2-§54


406

4

047/2441412


NP Šanca na zamestnanie, §52


405

4

047/2441235


§55-ZAM,56,56a,§54-ŠR,§60-SZČO, zast.§51a


410

4

047/2441322


§50j, NP Hrady, NP Praxou k zamestnaniu, zast.§52a


407

4

047/2441407


§52, zast. 53,53a


406

4

047/2441402


§50, NP Chcem byt akt. na trhu práce 50+, NP Cesta z kruhu nezam., § 50k , zast. §56a


410

4

047/2441403


monitorovateľ, OV,majetok NP,PM,predikcie FP


403

4

047/2441230


monitorovateľ, OV,majetok NP,PM,predikcie FP


404

4

047/2441230


overovateľ výdavkov


404

4

047/2441234


NP APŠZ akt. č.1- §51, NP Cesta z kruhu nezam. , zast. §49,57, NP APŠZ akt. č.2 - §54


409

4

047/2441468


overovateľ výdavkov, publicita NP


404

4

047/2441232


overovateľ výdavkov


404

4

047/2441231


§32, 53, 53a


409

4

047/2441457


§49,55-SZČO,57,int. príprava, §54 -NP Úsp. na trhu práce akt. č.2


409

4

047/2441458


§52, zast.§50, NP Šanca na zamestnanie


406

4

047/2441406


§52a UoZ+ ZAM, zast.50j, NP Hrady, NP Praxou k zam.


407

4

047/2441405


NP APŠZ akt. č.1- §51 ,NP APŠZ akt. č.2-§54 , zast. §59, 50k


405

4

047/2441408


Aktivačné centrum

Petőfiho 39, Lučenec Informácie: 047/2441999 lc@upsvr.gov.sk

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúca aktivačného centra


1

1

047/2441409


koordinátor


2

2

047/2441370


koordinátor/dočas. preložená na RSK


104

1

047/2441319


koordinátor


211

2

047/2441371


koordinátor


211

2

047/2441371


koordinátor


hala

h

047/2441372


koordinátor


211

2

047/2441371


hl. koordinátor


1

1

047/2441411


koordinátor/administrátor


1

1

047/2441411


koordinátor


211

2

047/2441371


koordinátor


2

2

047/2441370


koordinátor


2

2

047/2441370


koordinátor


211

2

047/2441371


koordinátor


2

2

047/2441370


koordinátor


2

2

047/2441370


koordinátor


2

2

047/2441370


koordinátor


211

2

047/2441371


Oddelenie služieb pre občana

Petőfiho 39, Lučenec Informácie: 047/2441999 lc@upsvr.gov.sk

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúca odd. služieb pre občana


105

1

047/2441311


referát služieb pre zamestnávateľa


204

2

047/2441316


recepcia


101

1

047/2441312


OSO


103

1

047/2441323


OSO


205

2

047/2441516


OSO


108

1

047/2441321


OSO


4

4

047/2441328


OSO


106

1

047/2441317


referát služieb pre zamestnávateľa


203

2

047/2441313


OSO


6

6

047/2441553


OSO


9

9

047/2441326


OSO


10

1

047/2441327


recepcia


101

1

047/2441304


EURES


203

2

047/2441303


OSO


103

1

047/2441557


recepcia


2

2

047/2441309


OSO


202

2

047/2441195


recepcia


1

1

047/2441


OSO


202

2

047/2441512


OSO


108

1

047/2441325


OSO


7

7

047/2441329


OSO


106

1

047/2441318


OSO


11

1

047/2441522


OSO


8

8

047/2441556


OSO


3

3

047/2441320


referát služieb pre zamestnávateľa


204

2

047/2441410


OSO


206

2

047/2441559


OSO


205

2

047/2441324


OSO


206

2

047/2441223


OSO


5

5

047/2441315


Odbor sociálnych vecí a rodiny

Petőfiho 39, Lučenec Informácie: 047/2441999 lc@upsvr.gov.sk

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


riaditeľka odboru sociálnych vecí a rodiny


401

4

047/2441500


Oddelenie sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately

Petőfiho 39, Lučenec Informácie: 047/2441999 lc@upsvr.gov.sk

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúca odd. SPOD a SK


309

3

047/2441600


kurátor pre deti a dosp.


308

3

047/2441611


kurátor pre deti


308

3

047/2441614


soc.-práv.ochrana


310

3

047/2441606


soc.-práv.ochrana


310

3

047/2441613


soc.-práv.ochrana


311

3

047/2441605


soc.-práv.ochrana


311

3

047/2441607


psychológ


502

5

047/2441620


porad.psych.služ.


501

5

047/2441612


terénny pracovník


411

4

047/2441609


rod. asistent


411

4

047/2441610


rod. asistent


411

4

047/2441610


vedúca odd. HN, náhr. výž. a ŠSD

Petőfiho 39, Lučenec Informácie: 047/2441999 lc@upsvr.gov.sk

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúca odd. HN, náhr. výž. a ŠSD


305

3

047/2441510


koordinácia ŠSD


301

3

047/2441551


štátne soc. dávky


301

3

047/2441555


dávky v hmot. núdzi


302

3

047/2441521


dávky v hmot. núdzi


302

3

047/2441513


dávky v hmot. núdzi


303

3

047/2441515


dávky v hmot. núdzi


303

3

047/2441511


štátne soc. dávky


304

3

047/2441554


štátne soc. dávky


304

3

047/2441552


náhr. výživné, dotácie


306

3

047/2441519


náhr. výživné, dotácie


306

3

047/2441520


dávky v hmot. núdzi


307

3

047/2441524


dávky v hmot. Núdzi


307

3

047/2441514


štátne soc. dávky


312

3

047/2441550


terénna soc. prac.


sekret.

s

047/2441517


terénna soc. prac.


sekret.

s

047/2441517


terénna soc. prac.


411

4

047/2441609


Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Lučenec, pracovisko Fiľakovo

Železničná 5, Fiľakovo

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúca úseku služieb pre občana


104

047/2442310


úsek služieb pre občana


9

047/2442311


úsek služieb pre občana


12

047/2442319


úsek služieb pre občana


7

047/2442312


úsek služieb pre občana


5

047/2442313


úsek služieb pre občana


13

047/2442553


úsek služieb pre občana


12

047/2442551


úsek služieb pre občana


1

047/2442318


úsek služieb pre občana


3

047/2442315


úsek služieb pre občana


1

047/2442314


úsek služieb pre občana


3

047/2442516


úsek služieb pre občana


9

047/2442513


úsek služieb pre občana


13

047/2442320


úsek služieb pre občana


7

047/2442515


úsek služieb pre občana


5

047/2442317


úsek služieb pre občana


104

047/2442321


koordinátor


10

047/2442372


koordinátor


10

047/2442372


koordinátor


14

047/2442370


koordinátor


14

047/2442370


koordinátor


14

047/2442370


koordinátor


14

047/2442370


agenda poradenstva a vzdelávania


11

047/2442451


vedúca referátu SPODaSK


111

047/2442610


SPODaSK


111

047/2442608


SPODaSK


111

047/2442609


vedúca referátu HN, ŠSD


113

047/2442511


HN


109

047/2442554


HN


110

047/2442514


HN


112

047/2442518


HN


112

047/2442519


ŠSD


107

047/2442555


ŠSD


102

047/2442552


vedúci referátu PP na kompenz. ŤZP


2

047/2442648


PPK ŤZP


2

047/2442648


PPK ŤZP


108

047/2442512


terénny soc. pracovník


102

047/2442701


terénny soc. pracovník


106

047/2442700


terénny soc. pracovník


106

047/2442700


Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, pracovisko Poltár

Železničná 2, Poltár Sekretariát: 047/2440101 lc@upsvr.gov.sk

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúca úseku služieb pre občana


241

2

047/2443200


úsek služieb pre občana - recepcia


204

2

047/2443311


úsek služieb pre občana


204

2

047/2443319


úsek služieb pre občana


214

2

047/2443511


úsek služieb pre občana


214

2

047/2443314


úsek služieb pre občana


207

2

047/2443315


úsek služieb pre občana


206

2

047/2443318


úsek služieb pre občana


206

2

047/2443317


úsek služieb pre občana


210

2

047/2443512


úsek služieb pre občana


210

2

047/2443321


úsek služieb pre občana


213

2

047/2443322


úsek služieb pre občana


213

2

047/2443554


úsek služieb pre občana


207

2

047/2443312


úsek služieb pre občana - služ.pre zamest.


212

2

047/2443320


agenda poradenstva a vzdelávania


205

2

047/2443313


agenda správneho konania


221

2

047/2443451


agenda AC - koordinátor


132

2

047/2443370


agenda AC - koordinátor


132

2

047/2443370


agenda AC - koordinátor


132

2

047/2443370


agenda AC - koordinátor


132

2

047/2443370


agenda AC - koordinátor


132

2

047/2443370


agenda AC - koordinátor


132

2

047/2443370


vedúca referátu SPOD a SK


206

2

047/2443606


ref. SPODaSK


206

2

047/2443607


ref. SPODaSK


207

2

047/2443642


ter. soc.prac.


125

2

047/2443700


ter. soc.prac.


125

2

047/2443700


ter. soc.prac.


125

2

047/2443700


vedúca ref. HN, ŠSD


209

2

047/2443516


ref. HN, ŠSD


209

2

047/2443551


ref. HN, ŠSD


209

2

047/2443550


ref. HN, ŠSD


209

2

047/2443553


ref. HN, ŠSD


215

2

047/2443552


ref. HN, ŠSD


215

2

047/2443501


ved. ref. PPK ŤZP


10

2

047/2443515


ref. PPK ŤZP


9

2

047/2443641


ref. PPK ŤZP


9

2

047/2443513


 Web stránka: http://www.upsvar-lc.sk/ 

Voľné miesta v evidencii úradu práce:
Lučenec
Slovenská republika