alebo nájdi dovolenku:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Malackách  (ÚPSVaR)

Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň *

Piatok

8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Kontakty

ÚPSVaR Malacky

Záhorácka 2942/60A; informator: +421 34 2444 999; ma@upsvr.gov.sk

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


Riaditeľ úradu


307

3

+421 34 2444 100


Riaditeľka SZ


224

2

+421 34 2444 300


Riaditeľka OSVaR


6

prízemie

+421 34 2444 500


Vedúca oddelenia služieb pre občana


223

2

+421 34 2444 310


Vedúca oddelenia PPnK ŤZP a posudk. Činností


10

prízemie

+421 34 2444 640


Vedúca oddelenia SPODaSK


321

3

+421 34 2444 600


Samostatný radca oddelenia HN, NV a ŠSD


20

prízemie

+421 34 2444 510


Vedúca oddelenia Hn, NV a ŠSD


16

prízemie

+421 34 2444 550


Vedúca ekonom.oddelenia


222

2

+421 34 2444 170


Referát poradensko - psychologických služieb


401

4

+421 34 2444 616


Aktivačné centrum


410

4

+421 34 2444 370


Referát služieb pre zamestnávateľa a EURES


225

2

+421 34 2444 303


Referát služieb pre zamestnávateľa- voľné miesta


225

2

+421 34 2444 344


Voľné miesta v evidencii úradu práce:
Malacky
Slovenská republika