alebo nájdi dovolenku:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Martine (ÚPSVaR)

Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň *

Piatok

8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Kontakty

Referát kontroly

Novomeského 4, Martin Recepcia: 043/244 0 999 mt@upsvr.gov.sk

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


RK


427

3

043/244 0 130


RK


427

3

043/244 0 132


Oddelenie služieb pre občana

Novomeského 4, Martin mt@upsvr.gov.sk

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


Vedúca oddelenia


311

2

043/2440510


Recepcia-ŠSD, preberanie dokladov, vydávanie potvrdení


recepcia

prízemie

043/2440457


Recepcia-ŠSD, preberanie dokladov, vydávanie potvrdení


recepcia

prízemie

043/2440457


Martin – KošútyII + Timravy,Mládeže,Belá Dulice, Košťany n.Turcom,Ďanová


101

prízemie

043/2440334


Bystrička, Fornigovo,Rakovo,Šútovo,Turč. Štiavnička,Turč. Peter,Socovce


102

prízemie

043/2440304


Martin-Záturčie- A.Stodolu,D.Makovického,P.V.Rovnianka,Karlová,Folkušová,Slovany


102

prízemie

043/2440304


Kláštor pod Znievom, Turany, Turčiansky Ďur


103

prízemie

043/2440332


Martin-Staré,stred podľa ulíc,Nové Záturčie, Krpeľany


110

prízemie

043/2440314


Martin-Záturčie-Š.B.Romana,A.Mamateja,Gándhího,M.Jankolu,Š.Furdeka,Š.Nahálku,Bambusky


110

prízemie

043/2440314


Diaková,Ležiachov,Nolčovo,Príbovce,Ratkovo,Trnovo,Vrícko,Valča


111

prízemie

043/2440320


Sklabiňa,Sklab.Podzámok,Martin-stred podľa ulíc + ul. Jánošíkova, Podhájska, Veterná, Turč.Jaseno


111

prízemie

043/2440320


Tomčany,Trebostovo, Košúty I,II,Martin - Sever


118

prízemie

043/2440315


Martin-Sever, Dražkovce


118

prízemie

043/2440315


Žabokreky, Martin-Stráne


120

prízemie

043/2440319


Sučany L-Z,Podhradie,Laskár,Necpaly


126

prízemie

043/2440318


Sučany A-K, Valentová, Záborie, Martin – Dobšinského,Hrdinov SNP,Palárikova,S. Chalupku


126

prízemie

043/2440318


Horný Kalník, Martin- Jahodníky,A.Pietra,Martin-Ľadoveň


127

prízemie

043/2440331


Martin - Stará Ľadoveň, Martin -Ľadoveň,ul. Gorkého, Blatnica


127

prízemie

043/2440331


informačno poradenské služby, pracovisko pre ISTP - bez rajonizácie


112

prízemie

043/2440317


Voľné pracovné miesta,služby zamestnávateľom


313

2

043/2440410


Voľné pracovné miesta,služby zamestnávateľom


313

2

043/2440410


Voľné pracovné miesta,služby zamestnávateľom


313

2

043/2440196


EURES, zamestnávanie občanov EÚ a príslušníkov tretích krajín,povinný podiel


312

2

043/2440303


Oddelenie SPODaSK

Mudroňova 22, Martin Recepcia: 043/244 1 888 mt@upsvr.gov.sk

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


odborný radca/vedúca oddelenia


30

2

043/244 16 00


samostatný radca/ústavná starostlivosť


32

2

043/244 16 71


samostatný radca/sociálno právna ochrana detí


35

2

043/244 16 09


samostatný radca/sociálno právna ochrana detí


35

2

043/244 16 09


samostatný radca/sociálno právna ochrana detí


34

2

043/244 16 01


samostatný radca/sociálno právna ochrana detí


26

2

043/244 16 05


samostatný radca/sociálna kuratela


31

2

043/244 16 02


odborný radca/sociálna kuratela


33

2

043/244 16 06


samostatný radca/ústavná starostlivosť


32

2

043/244 16 71


samostatný radca/náhradná rodinná starostlivosť


27

2

043/244 16 03


samostatný radca/náhradná rodinná starostlivosť


27

2

043/244 16 03


psychologička


37

2

043/244 16 08


odborný pracovník pre realizáciu NRS - psychológ


39

2

043/244 16 07


terénna sociálna pracovníčka - NP


26

2

043/244 16 05


terénna sociálna pracovníčka - NP


34

2

043/244 16 01


odborný pracovník pre realizáciu VO - sociálna pracovníčka


27

2

043/244 11 70


odborný pracovník pre realizáciu NRS - sociálna pracovníčka


39

2

043/244 16 07


rodinná asistentka - NP


28

2

043/244 16 04


rodinná asistentka - NP


28

2

043/244 16 04


Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdraovtného postihnutia a posudkových činností

Mudroňova 22, Martin Recepcia: 043/2441 888 mt@upsvr.gov.sk

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúci oddelenia


1

príz.

043/244 1 670


PPnK ŤZP


7

príz.

432441647


PPnK ŤZP


2

príz.

432441642


PPnK ŤZP


2

príz.

432441645


PPnK ŤZP


3

príz.

432441641


PPnK ŤZP


3

príz.

432441641


PPnK ŤZP


9a

príz.

432441646


PPnK ŤZP


9a

príz.

432441646


PPnK ŤZP


9

príz.

432441644


PPnK ŤZP


9

príz.

432441644


PPnK ŤZP


8

príz.

432441640


PPnK ŤZP


7

príz.

432441647


OPČ


13

príz.

432441674


OPČ


13

príz.

432441675


OPČ


12a

príz.

432441672


OPČ


príz.

432441643


OPČ


11

príz.

432441673


OPČ


príz.


OPČ


11

príz.

432441673


OPČ


12a

príz.

432441672


Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

Mudroňova 22, Martin Informator: 043/2441888 mt@upsvr.gov.sk

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúci oddelenia


15

1

043/2441550


ŠSD


16

1

043/2441555


ŠSD


17

1

043/2441518


HN - schvaľovateľ


18

1

043/2441152


ŠSD


19

1

043/2441510


ŠSD


20

1

043/2441554


HN


23a

1

043/2441514


HN


23a

1

043/2441514


HN


23

1

043/2441513


HN


23

1

043/2441513


HN


24

1

043/2441517


HN


24

1

043/2441511


ŠSD


14

1

043/2441551


ŠSD


20

1

043/2441554


ŠSD


14

1

043/2441556


terénny sociálny pracovník


14

1

043/2441515


terénny sociálny pracovník


22

1

043/2441519


terénny sociálny pracovník


22

1

043/2441519


terénny sociálny pracovník


19

1

043/2441510


pozn. červeným sú zmeny

Referát správneho konania

Novomeského 4, 036 01 Martin mt@upsvr.gov.sk

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


RSK


304

2

043/2440115


RSK


304

2

043/2440115


Oddelenie AOTP a ESF

Novomeského 4, 036 01 Martin mt@upsvr.gov.sk

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


poverená vedením oddelenia


211

1

043/2440336


AOTP a ESF


221

1

043/2440404


AOTP a ESF


326

2

043/2440451


AOTP a ESF


223

1

043/2440411


AOTP a ESF


223

1

043/2440458


AOTP a ESF


327

2

043/2440155


AOTP a ESF


213

1

043/2440311


AOTP a ESF


226

1

043/2440335


AOTP a ESF


221

1

043/2440400


AOTP a ESF


212

1

043/2440455


AOTP a ESF


213

1

043/2440402


AOTP a ESF


326

2

043/2440222


AOTP a ESF


226

1

043/2440401


AOTP a ESF


212

1

043/2440403


AOTP a ESF


221

1

043/2440400


AOTP a ESF


226

1

043/2440120


Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Novomeského č.4, 036 01 Martin mt@upsvr.gov.sk

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúca oddelenia


329

2

043/2440220


ODBORNÉ PORADENSTVO - odborný poradca


205

1

043/2440456


ODBORNÉ PORADENSTVO - odborný poradca


203

1

043/2440313


ODBORNÉ PORADENSTVO - odborný poradca


227

1

043/2440459


VZDELÁVANIE /REKVALIFIKÁCIA/ - odborný poradca


305

2

043/2440453


PREVENTÍVNE PORADENSTVO PRE ŠKOLY - odb.poradca


305

2

043/2440453


OSZ, Aktivačné centrum

Novomeského č.4, Martin mt@upsvr.gov.sk

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúci oddelenia


424

3

043/2440370


koordinátor


424

3

043/2440370


koordinátor


425

3

043/2440405


koordinátor


425

3

043/2440405


koordinátor


17

suterén

043/2440157


koordinátor


17

suterén

043/2440157


koordinátor


17

suterén

043/2440157


koordinátor


17

suterén

043/2440157


OSZ, Aktivačné centrum

SNP 514/122, Turčianske Teplice

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


koordinátor


504

5

043/2442471


koordinátor


504

5

043/2442471


Úsek sociálnych vecí a rodiny, pracovisko Turč.Teplice

SNP 514/122, Turčianske Teplice mt@upsvr.gov.sk

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúci úseku


113

1

043-2442 620


Pomoc v hmotnej núdzi


111

1

043-2442 530


Pomoc v hmotnej núdzi


110

1

043-2442 531


Štátne sociálne dávky


107

1

043-2442 580


Štátne sociálne dávky


108

1

043-2442 582


Peňažné príspevky na KŤZP


104

1

043-2442 660


Peňažné príspevky na KŤZP


105

1

043-2442 661


SPODaSK


114

1

043-2442 621


SPODaSK


118

1

043-2442 622


SPODaSK


117

1

043-2442 444


Terénny pracovník


117

1

043-2442 444


Posudková činnosť


2

prízemie

043-2442 680


Referát služieb zamestnanosti, pracovisko Turčianske Teplice

SNP 514/122, Turčianske Teplice

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


AOTP a ESF


102

1

043/2442160


AOTP a ESF


101

1

043/2442470


odborný poradca


214

2

043/2442351


Úsek služieb pre občana, pracovisko Turčianske Teplice

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúca oddelenia


207

2

043/2442472


Recepcia


204

2

043/2442475


Abramová, Bodorová, Čremošné,Ivančiná, Liešno, Malý Čepčín, Mošovce, Turček, Turčianske Teplice M-P


202

2

043/2442473


Borcová, Dubové, Háj, Jazernica, Kaľamenová, Moškovec, Slovenské Pravno, Turčianske Teplice R-Ž


201

2

043/2442532


Blažovce, Brieštie,Budiš, Jasenovo, Ondrašová, Rakša, Rudno, Sklené, Veľký Čepčín, Turčianske Teplice A-H


211

2

043/2442476


Horná Štubňa , Turčianske Teplice CH-L


210

2

043/2442581


Informačné a poradenské služby


205

2

043/2442502


Evidencia voľných pracovných miest a zamestnávateľov


213

2

043/2442474


Referát služieb pre občana

Matušovičovský rad 6, Vrútky mt@upsvr.gov.sk

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


Recepcia-ŠSD, preberanie dokladov, vydávanie potvrdení


2

1

043/2443340


Vrútky podľa ulíc, Turčianske Kľačany


3

1

043/2443341


Vrútky podľa ulíc, Lipovec


3

1

043/2443341


Priekopa podľa ulíc


4

1

043/2443454


Priekopa podľa ulíc


4

1

043/2443454


Voľné miesta v evidencii úradu práce:

Martin
Slovenská republika