alebo nájdi dovolenku:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Michalovciach (ÚPSVaR)

Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň *

Piatok

8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Kontakty

riaditeľ ÚPSVaR

Saleziánov 1, 071 01 Michalovce 056/2440 199 mi@upsvr.gov.sk

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


riaditeľka úradu


B 301

2

056/2440 101


vedúci odborov

Saleziánov 1, 071 01 Michalovce 056/2440 199

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


riaditeľka odboru sociálnych vecí a rodiny


D 306

2

056/2440 500


riaditeľ odboru zamestnanosti


B 307

2

056/2440 300


Oddelenie služieb pre občanov

Saleziánov 1, 071 01 Michalovce 056/2440 199

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúca oddelenia


A 211

1

056/2440 310


pracovisko Sobrance

vedúca pracoviska


SO 25

1

056/2441 306


team leader referátu sociálnych vecí


SO 30

1

056/2441 506


pracovisko Veľké Kapušany

vedúca pracoviska


VK 01

P

056/2442 305


team leader referátu sociálnych vecí


VK 04

1

056/2442 505


Oddelenie - Aktivačné centrum

Saleziánov 1, 071 01 Michalovce

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúci oddelenia


B 307

2

056/2440 333


Oddelenie aktivnej politiky trhu práce

Saleziánov 1, 071 01 Michalovce

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúca oddelenia


B 212

1

056/2440 400


Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Saleziánov 1, 071 01 Michalovce

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúca oddelenia


C 305

2

056/2440 451


Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

Saleziánov 1, 071 01 Michalovce

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúca oddelenia


D 309

2

056/2440 550


poverená riadením referátu hmotnej núdze a náhradného výživného


D 304

2

056/2440 510


Oddelenie sociálno-právnej ochrany dedí a sociálnej kurately

Saleziánov 1, 071 01 Michalovce

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúca oddelenia


D 211

1

056/2440 600


Oddelenie peň. príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Saleziánov 1, 071 01 Michalovce

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúci oddelenia


D 110

P

056/2440 670


team leader referátu peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP


D 107

P

056/2440 640


Oddelenie ekonomiky

Saleziánov 1, 071 01 Michalovce

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúca oddelenia


C 206

1

056/2440 170


Web stránka: http://www.upsvarmi.sk/ 

Voľné miesta v evidencii úradu práce:

Michalovce