alebo nájdi dovolenku:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Námestove (ÚPSVaR)

Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň *

Piatok

8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Kontakty

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


Riaditeľ úradu


24A

2

043/2445100


sekretariát


24A

2

043/2445101


Referát kontroly


16B

1

043/244513316B

1

043/244513316B

1

043/2445130


funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


OSO, pracovisko Námestovo


0

043/2445250

vedúca oddelenia


9A

0

043/24453103A

0

043/24453123B

0

043/24453225A

0

043/24453154B

0

043/24453144B

0

043/24453148A

0

043/24453111A

0

043/24453132A

0

043/24453176A

0

043/24453208A

0

043/24453113B

0

043/24453164A

0

043/2445319


Referát služieb pre zamestnávateľa


1B

0

043/24453031B

0

043/24455011B

0

043/2445318


OSO, pracovisko Zákamenné


4

2

043/24485513

2

043/24483111

2

043/24483103

2

043/2448311


OSO, pracovisko Tvrdošín


3

043/2447250


302

3

043/2447401313

3

043/2447555314

3

043/2447513301

3

043/2447402303

3

043/2447303313

3

043/2447553304

3

043/2447313312

3

043/2447314315

3

043/2447312


funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


riaditeľ odboru


11B

1

043/2445300


Výbor pre otázky zamestnanosti


21A

2

043/2445110


Referát správneho konania


20A

2

043/244511521A

2

043/244511020A

2

043/2445115


Oddelenie poradenstva a vzdelávanie

vedúci oddelenia


13B

1

043/244545012B

1

043/244551212B

1

043/2445512


Pracovisko Tvrdošín


309

3

043/2447450


Oddelenie AOTP aESF

vedúca oddelenia


15B

0

043/24454002B

0

043/24454515B

0

043/24454547B

0

043/24454101B

0

043/24454016B

0

043/24454525B

0

043/24454532B

0

043/244541210B

0

043/244522010B

1

043/24452227B

0

043/244541010B

1

043/24452202B

0

043/244541210B

0

043/24452226B

0

043/2445411


Pracovisko Tvrdošín


310

3

043/2447452305

3

043/2447451


Aktivačné centrá

vedúci oddelenia


20B

2

043/244535020B

2

043/244535020B

2

043/244535020B

2

043/2445350


Pracovisko Tvrdošín


101

1

043/2447350101

1

043/2447350


funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


riaditeľ odboru


30A

3

043/2445500


Oddelenie hmotnej núdze,náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

vedúca oddelenia


10A

1

043/244551012A

1

043/244555113A

1

043/244555312A

1

043/244555213A

1

043/244555311A

1

043/244551310A

1

043/244555014B

1

043/244551112A

1

043/244555114B

1

043/244551111A

1

043/244551312A

1

043/2445514


Pracovisko Tvrdošín


114

1

043/2447511112

1

043/2447551114

1

043/2447511113

1

043/2447552113

1

043/2447552102

1

043/2447554


Oddelenie sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately


37A

3

043/244560036A

3

043/244560336A

3

043/244560336A

3

043/244560337A

3

043/2445601

39A

3

043/244560239A

3

043/244560237A

3

043/2445601
Referát poradensko-psychologických služieb


38A

3

043/2445600


Pracovisko Tvrdošín


202

2

043/2447605111

1

043/2447602106

1

043/2447604106

1

043/2447604106

1

043/2447604111

1

043/2447602110

1

043/2447601110

1

043/2447601202

2

043/2447605


Referát poradensko-psychologických služieb


215

2

043/2447603


Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových ćinností

vedúca oddelenia


34A

3

043/244564031A

3

043/244564232A

3

043/244564333A

3

043/244564135A

3

043/244567235A

3

043/244567231A

3

043/244564232A

3

043/244564314B

1

043/244551134A

3

043/244567033A

3

043/2445641


Pracovisko Tvrdošín


102

1

043/2447554103

1

043/2447641103

1

043/2447641105

1

043/2447671105

1

043/2447671104

1

043/2447642104

1

043/2447642


funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúca oddelenia


23B

2

043/244517025B

2

043/2445194043/244519325B

2

043/244519224B

2

043/244517421B

2

043/2445190Podateľňa

0

043/244599925B

2

043/244517125B

2

043/244517324B

2

043/244517425B

2

043/244517121B

2

043/2445190


Pracovisko Tvrdošín


117

1

043/2447193115

1

043/2447195


funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


metodik


114

1

043/2445150


metodik


15A

1

043/2445151


mzdové oddelenie


22B

2

043/2445179


personálne oddelenie


22B

2

043/2445120


informatik


15A

1

043/2445153


Web stránka: http://www.upsvarno.sk/ 

Voľné miesta v evidencii úradu práce:

Námestovo