alebo nájdi dovolenku:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Nitre (ÚPSVaR)

Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň *

Piatok

8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Kontakty

Oddelenie služieb pre občana

Štefánikova tr. 88, Nitra Recepcia: nr@upsv.gov.sk

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


Vedúca oddelenia služieb pre občana


111D

1

037/2440 310103

1

037/2440 333108

1

037/2440 323


Recepcia


recepcia

prízemie

037/2440 317


Recepcia


recepcia

prízemie

037/2440 317


Recepcia


103

1

037/2440 333


A, Zm,Zn,Zo,Zr,Zs,Zu,Zv,Zž, celé Ž


111C

1

037/2440 321


Ba


3

prízemie

037/2440 314


Be,Bl


3

prízemie

037/2440 314


Bi, By, Kov


2

prízemie

037/2440 324


Bo, Br


2

prízemie

037/2440 327


Bu, celé C, Da


1

prízemie

037/2440 312


De,Di,Dl,Do,Dr,Du,Dv,Dz,Dž


1

prízemie

037/2440 312


Č, Ď


2

prízemie

037/2440 327


celé E, celé J


109

1

037/2440 326


celé F


1

prízemie

037/2440 338


Ga,Ge,Gi,Gl,Go


110

1

037/2440 332


Gr,Gu,Gy,Gž, celé Ch


110

1

037/2440 332


Ha,He,Hi,Hr


110

1

037/2440 320


Hl,Hm,Hn,Ho,Hp,Hs-Hž


109

1

037/2440 326


celé I, celé N


105

1

037/2440 330


Ka,Ke,Ki,Kl,Km,Kn,Kň


109

1

037/2440 326


Kob - Kol,Kr,Ks,Kš


107

1

037/2440 331


Kom - Kou, Koz-Kož


107

1

037/2440 331


Ku,Kv,Ky,Kz,Kž


107

1

037/2440 336


La


106

1

037/2440 316


Le,Li,Lo,Lu,Ly


107

1

037/2440 336


Ma


106

1

037/2440 317


Me,Mj,Ml,Mo,Mu


106

1

037/2440 316


Mi,Mr,My,Mž


106

1

037/2440 317


celé O,Q,Pe,Pf,Pu


105

1

037/2440 330


Pa,Pl,Ps,Pš


104

1

037/2440 318


Pi,Pn,Po,Pr,Pt


104

1

037/2440 318


celé R


102

1

037/2440 329


Sa,Se,Si,Sh,Sch,Sk,Sl


103

1

037/2440 335


Sm,Sn,So,St,Sť


103

1

037/2440 335


Sp,Sr,Su,Sv,Sy,Sz,Še


102

1

037/2440 329


Ša,Šč,Ši,Šk,Šl,Šm,Šn,Šo,Šp


102

1

037/2440 322


Šr,Št,Šu,Šv,Ta,celé Ť


102

1

037/2440 322


Te,Th,Ti,Tk,Tl,To,Tö,Tž


111A

1

037/2440 337


Vi,Vn,Vo,Vö,Vr,Vy,Vž,celé U,W,Y


111A

1

037/2440 337


Va,Ve


2

prízemie

037/2440 324


Recepcia+Za,Ze,Zi,Zl


111C

1

037/2440 321


Eures poradca


902

9

037/2440 303


Agent pre voľné pracovné miesta+hromad.prepúťanie


212

2

037/2440 410


Agent pre voľné pracovné miesta+hromad.prepúťanie


212

2

037/2440 412


Povolenie na zamestn.cudzincov,informačné karty


214

2

037/2440 339


Agent pre voľné pracovné miesta+povinný podiel


212

2

037/2440 315


Povol.na zamestn.cudzincov,infor.karty,povinný podiel


214

2

037/2440 339


funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúca pracoviska


217

2

037/2443 350


Ko, Ky, J


104

1

037/2443 360


R


108

1

037/2443 530


B


109

1

037/2440 360


N, O, V, W


104

1

037/2443 353


S, T, Ť


103

1

037/2443 534


P


108

1

037/2440 357


M


103

1

037/2440 536


F, G, A, E, CH


109

1

037/2440 356


C, Č, D, Ď, I


108

1

037/2440 357


Ka, Kou, L


104

1

037/2443 360


H


109

1

037/2440 360


Recepcia


107

1

037/2443 576


Recepcia


107

1

037/2443 576


Recepcia


107

1

037/2443 481


Š, U, Z, Ž


103

1

037/2443 534


ÚPSVR Nitra

Štefánikova tr.88

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

vedúca oddelenia


506

5

600


sociálnoprávna ochrana detí


502

5

607


sociálnoprávna ochrana detí


502

5

607


sociálnoprávna ochrana detí


502

5

607


sociálnoprávna ochrana detí


502a

5

609


sociálnoprávna ochrana detí


502a

5

609


sociálnoprávna ochrana detí


503

5

602


sociálnoprávna ochrana detí


503

5

602


sociálnoprávna ochrana detí


503a

5

605


sociálnoprávna ochrana detí


503a

5

605


sociálnoprávna ochrana detí


504

5

606


sociálnoprávna ochrana detí


504

5

606


sociálny kurátor pre deti


505

5

612


sociálny kurátor pre deti


505

5

612


sociálny kurátor pre deti


505

5

612


sociálny kurátor pre dospelých


506a

5

608


náhradná rodinná starostlivosť /okres/


507

5

603


náhradná rodinná starostlivosť /kraj/


507a

5

604


náhradná rodinná starostlivosť /kraj/


507a

5

604


sociálny pracovník - OT VO


508

5

617


sociálny pracovník - OT NRS


510

5

616


rodinný asistent


511

5

614


rodinný asistent


511

5

614


terénny sociálny pracovník


511a

5

615


terénny sociálny pracovník

511a

5

615

terénny sociálny pracovník


511a

5

615


Referát poradensko-psychologických služieb

psychológ


805

8

611

Zuzana.Drgonova@upsvr.gov.sk

psychológ


804

8

610

Helena.Domankusova@upsvr.gov.sk

psychológ - OT VO


508

5

617

Kristina.Magatova@upsvr.gov.sk

odborný poradca


509

5

613

Andrea.Arendasova@upsvr.gov.sk

psychológ - OT NRS


510

5

616

Kristina.Stykova@upsvr.gov.sk

Web stránka: http://www.upsvrnr.sk/ 

Voľné miesta v evidencii úradu práce:

Nitra