alebo nájdi dovolenku:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Pezinku (ÚPSVaR)

Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň *

Piatok

8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Kontakty

Oddelenie služieb pre občana

Moyzesova 2, 902 01 Pezinok sekretariát: 033/2443 101 pk@upsvr.gov.sk

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúci oddelenia


415

3

033/2443310


Šenkvice, Dubová, Štefanová, Recepcia


411

3

033/2443318


Pezinok S - Ž, Recepcia


411

3

033/2443313


Modra H - K, Častá


411

3

033/2443313


Pezinok M - R, Báhoň


410

3

033/2443311


Pezinok A - G, Budmerice


410

3

033/2443311


Pezinok H - L


409

3

033/2443317


Modra A - G, Doľany, Vinosady, Píla


409

3

033/2443317


Svätý Jur, Viničné


407

3

033/2443312


Slovenský Grob, Limbach, Vištuk


407

3

033/2443319


Modra L - Ž, Jablonec


407

3

033/2443314


referát spolupráce so zamestnávateľmi


414

3

033/2443410


referát spolupráce so zamestnávateľmi


414

3

033/2443309


pracovisko Senec, Krátka 1, 903 01 Senec

zodpovedný pracovník za úsek v Senci


4

príz.

02/20453300


Senec C,Č,D,E,F,G,H,CH,Reca, Recepcia


9

príz.

02/20453316


Senec A,B,Dunajská Lužná, Recepcia


9

príz.

02/20453316


Senec I,J,K,L,Kalinkovo, Kaplna, Kostolná pri Dunaji, Zálesie


9

príz.

02/20453315


Blatné, Hamuliakovo, Chorvátsky Grob


1

príz.

02/20453314


Senec M,N,O, Boldog,Hrubý Šúr, Hurbanova Ves,Malinovo, Nový Svet


1

príz.

02/20453314


Senec T,U,V,W,X,Y,Z,Ž, Čataj, Hrubá Borša, Miloslavov, Rovinka


1

príz.

02/20453314


Senec P,R, S, Š, Q, Igram, Most pri Bratislave


2

príz.

02/20453311


Bernolákovo, Kráľová pri Senci


2

príz.

02/20453311


Ivanka pri Dunaji, Nová Dedinka


3

príz.

02/20453317


Tomášov, Tureň, Veľký Biel, Vlky


3

príz.

02/20453313


referát spolupráce so zamestnávateľmi


7

príz.

02/20453410


Oddelenie hmotnej núdze (HN), náhradného výživného (NV), štátnych sociálnych dávok (ŠSD)

Moyzesova 2, 902 01 Pezinok sekretariát: 033/2443 101 pk@upsvr.gov.sk

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúca oddelenia


306

2

033/2443550


ŠSD, Koordinácia EÚ, A,Č,D,CH,L,Ľ,N,O,R,V,W,Koz


306

2

033/2443551


ŠSD,Bi,Bl,Bo,Br,Bu,By,M,P,Kr,Ku,Kv,Ky


306

2

033/2443551


ŠSD, Koordinácia EÚ,Ba,Be,G,H,J,Z,U,Km,Kn,Kob-Kou


306

2

033/2443553


ŠSD,C,F,I,S,Š,T,Ť,E,Ka,Ke,Kh,Ki,Kl,Kov,Ž


306

2

033/2443554


DHN, NV-obce v okrese Pezinok


309

2

033/2443510


DHN, NV, Sl. Grob, Pezinok, Vinosady,Viničné


309

2

033/2443510


pracovisko Senec, Krátka 1, 903 01 Senec

vedúca referátu,Koordinácia EÚ-L


15

1

02/20453552


ŠSD,A,C,E,H,V,Z,Y,Be,Bd,Bl,By,Bz,koordinácia EÚ-A-J


15b

1

02/20453550


ŠSD, Bu,D,Ď,K,L,N


11

1

02/20453551


ŠSD, Bo,Br,O,R,Š,T,Ť, koordinácia EÚ K-Z,X


11

1

02/20453551


ŠSD, Bi,Č,F,G,J,S,U,W,Ž


11

1

02/20453554


ŠSD, Ba,CH,I,M,P,Q


11

1

02/20453554


HN,NV,Obce okresu SC


15

1

02/20453511


HN,NV, Senec, Dunajská Lužná


15b

1

02/20453511


Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Moyzesova 2, 902 01 Pezinok sekretariát: 033/2443 101 pk@upsvr.gov.sk

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúca oddelenia


210

1

033/2443670


posudkový lekár


209

1

-


posudkový lekár


209

1

-


A,B,C,D,DZ,E,F,G,H,


212

1

033/2443671


CH,I,J,L,S,T,U,V,W,Z,


212

1

033/2443671


K,M,N,O,P,R,


210

1

033/2443670


kompenzácie

odborný radca: Ka-Ko


310

2

033/2443644


A,B,C,F,O,V,W


312

2

033/2443643


CH,N,R,S,U,Z


312

2

033/2443643


D,DZ,G,Kr,-Ky,L,P,


310

2

033/2443641


E,H,I,J,M,T,


310

2

033/2443644


pracovisko Senec, Fučíkova 556, 903 01 Senec

posudkový lekár


-

-

-


posudkový lekár


-

-

-


A,D,Ď,I,F,J,K,L,V,W + kontrola


6

príz.

02/20453670


E,G,M,N,Ň,O,P,R,T,Ť,U,Z


6

príz.

02/20453671


B,C,Č,H,CH,S,Š,X,Ž


6

príz.

02/20453671


kompenzácie

odborný radca: F,G


4

príz.

02/20453640


A,B,J,M,P,U,X


4

príz.

02/20453641


C,Č,D,Ď,S,Š,O,T,Ť


5

príz.

02/20453642


E,I,R,CH,K,V,W,H,L


5

príz.

02/20453642


Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Moyzesová 2, 902 01 Pezinok sekretariát: 033/2443 101 pk@upsvr.gov.sk

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúca oddelenia


303

2

033/ 244 3600


Modra,Báhoň, Budmerice,Jablonec, Slovenský Grob


305

2

033/244 3603


Pezinok / Grinava/


305

2

033/244 3607


Pezinok, Dubová, Štefanová, Viničné, Vinosady


305

2

033/244 3607


Častá, Doľany, Limbach, Píla, Šenkvice,Sv. Jur, Vištuk


302

2

033/244 3611


sociálna kurátorka


302

2

033/244 3611


koordinátor


308

2

033/244 3232


koordinátor


308

2

033/244 3232


referát poradensko-psychologických služieb Pezinok


304

2

033/244 3616


pracovisko Senec, Krátka 1, 903 01 Senec

vedúca referátu


12

2

02/204 53600


Ivanka pri Dunaji, Zálesie, Malinovo, Senec/A,B,C.D,E/


12

2

02/204 53601


Dunajská Lužná,Kalinkovo,Hamuliakovo,Rovinka,Senec/F,G,H,CH,I,J/


12

2

02/204 53600


Kráľová pri Senci, Kostolná pri Dunaji,Hrubá Borša, Hurbanová Ves, Hr. Šúr, Veľký Biel, Most pri Bratislave, Blatné, Senec /K,L,M,N/


14

2

02/204 53602


Bernolákovo, Nová Dedinka, Vlky, Tomášov, Tureň, Igram, Senec N,O,P,Q,R


14

2

02/204 53602


Kaplná, Čataj, Reca, Nový Svet, Chor. Grob, Čierna Voda, Miloslavov, Alžbetin dvor, Senec /S,T,U,V,Z,Y/


14

2

02/204 53602


koordinátor


12

2

02/204 53601


referát poradensko-psychologických služieb Senec


16

2

02/204 53639


Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF

Moyzesova 2, 902 01 Pezinok sekretariát: 033/2443 101 pk@upsvr.gov.sk

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúca oddelenia, príspevok na dopravu do zamestnania - § 53b


406

3

033/2443400


Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť - § 49, Príspevok na dochádzku za prácou - § 53, Príspevok na sťahovanie za prácou - § 53a


403

3

033/2443451


Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného UoZ - § 50, Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP - § 60, NP - Praxou k zamestnaniu v BSK - § 54


404

3

033/2443402


Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti - §50j, NP "Šanca na zamestnanie pre BSK"


402

3

033/2443220


Príspevok na podporu udržania pracovných miest - §50k, asistent výboru pre otázky zamestnanosti, agenda projektov ESF, overovateľ výdavkov ESF


403

3

033/2443222


Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe - § 51 Príspevok na podporu vytvorenia prac. miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní - §51a


403

3

033/2443222


Príspevok na aktivačnú činnosť § 52, Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby - § 52a, Projekt "Sanca na zamestnanie pre BSK"


404

3

033/2443403


Priznanie postavenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska - §55, Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska - §56, Príspevok na udržanie občana so ZP v zamestnaní - §56a, Príspevok občanovi so ZP na samostatnú zárobkovú činnosť - §57, Príspevok na činnosť pracovného asistenta - §59, Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti - §50j


404

3

033/2443402


Asistent projektového manažéra , implementácia projektu, rozpočty a publicita


413

3

033/2443401


Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Moyzesova 2, 902 01 Pezinok sekretariát: 033/2443 101 pk@upsvr.gov.sk

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


Informačné a poradenské služby - §42 Odborné poradenské služby - §43


413

3

033/2443315


Vzdelávanie a príprava pre trh práce UoZ - §46 Vzdelávanie a príprava pre trh práce zamestnanca -§47


413

3

033/2443401


pracovisko Senec, Krátka 1, 903 01 Senec

Informačné a poradenské služby - §42 Odborné poradenské služby - §43


8b

príz.

02/20453312


Referát správneho konania

Moyzesova 2, 902 01 Pezinok sekretariát: 033/2443 101 pk@upsvr.gov.sk

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


Vyradenie z evidencie UoZ §36


406

3

033/2443316


Vyradenie z evidencie UoZ §36


206

1

033/2443110


pracovisko Senec, Krátka 1, 903 01 Senec

Vyradenie z evidencie UoZ §36


2

príz.

02/20453301


Oddelenie aktivačných centier

Moyzesova 2, 902 01 Pezinok sekretariát: 033/2443 101 pk@upsvr.gov.sk

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúca oddelenia


313

2

033/2443370


Koordinátor AC


313

2

033/2443370


Koordinátor AC


313

2

033/2443370


pracovisko Senec, Krátka 1, 903 01 Senec

Koordinátor AC


10

2

02/20453370


Voľné miesta v evidencii úradu práce:

Pezinok