alebo nájdi dovolenku:



Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Piešťanoch (ÚPSVaR)

Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň *

Piatok

8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Kontakty

Oddelenie služieb pre občana - UPSVR Piešťany

Krajinská cesta 5053/13, Piešťany 921 01 Informátor (spojovateľ): 033/ 2441 999 email UPSVR Piešťany : pn@upsvr.gov.sk

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúca OSO


218

2

033/2441 200


rozdelenie klientov podľa začiatočného písmena priezviska

recepcia


209

2

033/2441 250


recepcia


209

2

033/2441 250


J, Kr - Ky, Z


210

2

033/2441 202


E, É, I, Í, Ka - Ko, Dz, Dž, Me, Ž, Y


210

2

033/2441 202


CH, T, Ť, V, W


211

2

033/2441 204


P, F, U, Ú


211

2

033/2441 203


G, L, Ľ, Ma - Man


211

2

033/2441 203


Š, D, Ď


215

2

033/2441 206


C, Č, Ba - Be, Mao - May


215

2

033/2441 205


A, Á, H


215

2

033/2441 205


O, Ó, Mi - Mu


217

2

033/2441 207


R, Ř, Bi - Bu


217

2

033/2441 208


S, N, Ň


217

2

033/2441 208


Referát oddelenia služieb pre občana - pracovisko Hlohovec

Jarmočná 3, Hlohovec 920 01 Informátor(spojovateľ): 033/ 2442 999 email UPSVR Piešťany: pn@upsvr.gov.sk

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


schvalovateľ


226

1

033/2442 200


rozdelenie klientov podľa začiatočného písmena priezviska

recepcia


232

1

033/2442 250


recepcia


232

1

033/2442 250


Ba, K (okrem Ko)


230

1

033/2442 204


Bl - Bž, D, Ď, Dz, Dž, CH, U, Ú


230

1

033/2442 204


Ko, S


229

1

033/2442 203


Be, Bi, H


223

1

033/2442 202


C, Č, L, Ľ, G, F


223

1

033/2442 202


E, É, J, P


223

1

033/2442 202


M, N, Ň


222

1

033/2442 201


A, Á, R, Ř, V, W, Z, Ž


222

1

033/2442 201


I, Í, O, Ó, Š, T, Ť, Y

222

1

033/2442 201

Referát služieb pre zamestnávateľa

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


UPSVR Piešťany, Krajinská 5053/13, Piešťany, 921 01

spolupráca so zamestnávateľmi - VPM, VK, EURES, Cudzinci, Hromadné prepúšťanie


216

2

033/2441 411 0918/ 993 385


spolupráca so zamestnávateľmi - VPM, VK, EURES, Cudzinci, Hromadné prepúšťanie


216

2

033/2441 411 0918/ 993 385


UPSVR Piešťany - pracovicko Hlohovec, Jarmočná 3, Hlohovec, 920 01

spolupráca so zamestnávateľmi - VPM, VK, EURES, Cuzinci, Hromadné prepúšťanie


332

2

033/2442 311


spolupráca so zamestnávateľmi - VPM, VK, EURES, Cuzinci, Hromadné prepúšťanie


332

2

033/2442 311


Pracovníci UPSVR Piešťany

Krajinská cesta cesta 5053/13, Piešťany 921 01 Informátor (spojiovateľ) 033/ 2441 999 email UPVR Piešťany: pn@upsvr.gov.sk

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


KANCELÁRIA RIADITEĽA - sekretariát


529

5

033/2441 101


ODDELENIE SLUŽIEB PRE OBČANA - vedúca


218

2

033/2441 200


ODBOR SLUŽIEB ZAMESTNANOSTI - riaditeľka


634

6

033/2441 300


ODBOR AKTÍVNYCH OPTARENÍ TRHU PRÁCE - vedúca


620

4

033/2441 400


ODDELENIE PORADENSTVA A VZDELÁVANIA - vedúca


425

4

033/2441 310


AKTIVAČNÉ CENTRUM - vedúci


635

6

033/2441 370



222

2

033/2441 371



222

2

033/2441 371



222

2

033/2441 371



222

2

033/2441 371


ODBOR SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY - riaditeľka


505

5

033/2441 500


ODDELENIE SOCIÁLNOPRÁVNEJ OCHRANY DETÍ A SOCIÁLNEJ KURATELY - vedúca


432

4

033/2441 600


ODDELENIE HMOTNEJ NÚDZE, NÁHRADNÉHO VÝŹIVNÉHO A ŠTÁTNYCH SOCIÁLNYCH DÁVOK - vedúca


419

4

033/2441 550


ODDELENIE KOMPENZÁCIÍ A POSUDKOVÝCH ČINNOSTÍ - vedúca


521

5

033/2441 640


ODDELENIE EKONOMIKY - vedúca


616

6

033/2441 170


Pracovníci UPSVR Piešťany - pracovisko Hlohovec

Jarmoční 3, Hlohovec 920 01 Informátor (spojovateľ): 033/ 2442 999 email UPSVR Piešťany: pn@upsvr.gov.sk

funkcia, agenda

priezvisko meno titul

kanc.

posch.

tel. č.


REFERÁT ODDELENIA SLUŽIEB PRE OBČANA - schvalovateľ


226

1

033/2442 200


ODDELENIE PORADENSTVA A VZDELÁVANIA


233

1

033/2442 315


ODDELENIE AKTÍVNYCH OPATRENÍ TRHU PRÁCE A ESF


209

1

033/2442 450


AKTIVAČNÉ CENTRUM


434

3

033/2442 371



434

3

033/2442 371



434

3

033/2442 371


ÚSEK SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY - vedúca


235

1

033/2442 501




Web stránka: http://www.upsvarpn.sk/ 

Voľné miesta v evidencii úradu práce:

Piešťany
Hlohovec
Slovenská republika