alebo nájdi dovolenku:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Poprade (ÚPSVaR)

Adresa:

Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň *

Piatok

8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Kontakty

Oddelenie služieb pre občana Poprad

Hraničná 667/13, Poprad Recepcia: +421 52 2440 330

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


Oddelenie služieb pre občana - recepcia


+421 52 2440 330


Oddelenie služieb pre občana - recepcia


+421 52 2440 330


Oddelenie služieb pre občana


+421 52 2440 233


Oddelenie služieb pre občana


+421 52 2440 221


Oddelenie služieb pre občana


+421 52 2440 219


Oddelenie služieb pre občana - vedúci odd.


+421 52 2440 200


Oddelenie služieb pre občana


+421 52 2440 219


Oddelenie služieb pre občana


+421 52 2440 235


Oddelenie služieb pre občana


+421 52 2440 201


Oddelenie služieb pre občana


+421 52 2440 215


Oddelenie služieb pre občana


+421 52 2440 218


Oddelenie služieb pre občana


+421 52 2440 232


Oddelenie služieb pre občana


+421 52 2440 212


Oddelenie služieb pre občana


+421 52 2440 214


Oddelenie služieb pre občana


+421 52 2440 210


Oddelenie služieb pre občana


+421 52 2440 210


Oddelenie služieb pre občana


+421 52 2440 214


Oddelenie služieb pre občana


+421 52 2440 226


Oddelenie služieb pre občana


+421 52 2440 227


Oddelenie služieb pre občana


+421 52 2440 216


Oddelenie služieb pre občana


+421 52 2440 216


Oddelenie služieb pre občana


+421 52 2440 233


Oddelenie služieb pre občana


+421 52 2440 224


Oddelenie služieb pre občana


+421 52 2440 202


Oddelenie služieb pre občana


+421 52 2440 228


Oddelenie služieb pre občana


+421 52 2440 228


Oddelenie služieb pre občana


+421 52 2440 206


Oddelenie služieb pre občana


+421 52 2440 202


Oddelenie služieb pre občana


+421 52 2440 212


Oddelenie služieb pre občana


+421 52 2440 230


Oddelenie služieb pre občana


+421 52 2440 232


Oddelenie služieb pre občana


+421 52 2440 204


Oddelenie služieb pre občana


+421 52 2440 206


Oddelenie služieb pre občana


+421 52 2440 204


Oddelenie služieb pre občana


+421 52 2440 210


Oddelenie služieb pre občana Levoča

Námestie Majstra Pavla 59 Recepcia: +421 53 2446 933

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


Agenda služieb pre občana


+421 53 2446 313


Agenda služieb pre občana


+421 53 2446 512


Agenda služieb pre občana


+421 53 2446 320


Agenda služieb pre občana


+421 53 2446 513


Agenda služieb pre občana


+421 53 2446 554


Agenda služieb pre občana


+421 53 2446 515


Agenda služieb pre občana


+421 53 2446 552


Agenda služieb pre občana


+421 53 2446 314


Agenda služieb pre občana


+421 53 2446 512


Agenda služieb pre občana


+421 53 2446 515


Agenda služieb pre občana - recepcia


+421 53 2446 955


Agenda služieb pre občana


+421 53 2446 313


Agenda služieb pre občana


+421 53 2440 513


Agenda služieb pre občana


+421 53 2446 512


Agenda služieb pre občana


+421 53 2446 552


Agenda služieb pre občana


+421 53 2446 514


Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

Hraničná 667/ 13 Poprad Recepcia: +421 52 2440 330

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok


+421 52 2440 556


Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok


+421 52 2440 557


Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok


+421 53 2446 553


Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok


+421 52 2440 518


Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok


+421 52 2440 560


Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok


+421 52 2440 554


Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok


+421 52 2440 551


Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok


+421 52 2440 521


Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok


+421 52 2440 550


Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok


+421 52 2440 554


Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok


+421 52 2440 552


Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok


+421 52 2440 556


Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok


+421 52 2440 519


Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok


+421 52 2440 557


Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok


+421 52 2440 550


vedúci oddelenia, Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok


+421 52 2440 510


Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok


+421 52 2440 174


Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok


+421 52 2440 518


Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok


+421 52 2440 521


Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok


+421 52 2440 560


Agenda hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

Námestie Majstra Pavla 59, Levoča

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


Agenda hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok


+421 53 2446 955


Agenda hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok


+421 53 2446 317


Agenda hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok


+421 53 2446 526


Agenda hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok


+421 53 2446 528


Agenda hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok


+421 53 2446 553


Agenda hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok


+421 53 2446 501


Agenda hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok


+421 53 2446 553


Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately - SPODaSK

Hraničná 667/13, Poprad

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúca oddelenia SPODaSK


502

1

+421 52 2440 600


RPPS - zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu "Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti - výchovné opatrenia" odborný pracovník -psychológ


305

3

+421 52 2440 612


SPODaSK - náhradná osobná starostlivosť (NOS), agenda sociálnej kurately detí a PFO - Hozelec, Hôrka, Švábovce, Poprad - Mládeže, Pavlovova, Tomášikova, Záborského


403

0

+421 52 2440 609


SPODaSK - agenda sociálnej kurately detí a PFO - Hranovnica, Liptovská Teplička, Lučivná, Nová Lesná, Smokovce, Spišská Teplica,Spišský Štiavnik, Svit, Štôla, Šuňava, Veľký Slavkov,, Vernár, Vikartovce, Vydrník,Vysoké Tatry, Ždiar, Poprad - Západ, Juh III - okrem Záborského


402

0

+421 52 2440 606


SPODaSK - zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu "Pilotná podpora zvyšovania efektivity poskytovania dávok a výkonu opatrení SPODaSK v rodinnom prostredí "


400

0

+421 52 2440 611


SPODaSK - zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu "Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti " (na účely tohto Národného projektu "rodinný asistent")


400

0

+421 52 2440 611


SPODaSK - SPODaSK - agenda sociálnej kurately maloletých a mladistvých, resocializačný príspevok - Batizovce, Gánovce, Gerlachov, Jánovce, Kravany,Mengusovce, Mlynica, Spišské Bystré, Štrba, Poprad - Centrum, Juh - okrem Mládeže, Pavlovova, Tomášikova, Kvetnica, Matejovce, Spišská Sobota, Stráže, Veľká


402

0

+421 52 2440 603


SPODaSK - zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu "Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti - výchovné opatrenia" odborný sociálny pracovník


305

3

+421 52 2440 612


SPODaSK - zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu "Pilotná podpora zvyšovania efektivity poskytovania dávok a výkonu opatrení SPODaSK v rodinnom prostredí "


400

0

+421 52 2440 606


RPPS - psychológ


317

3

+421 52 2440 608


SPOD a SK - agenda náhradnej starostlivosti, pestúnska starostlivosť, ústavná starostlivosť


403

0

+421 52 2440 601


SPODaSK - agenda náhradnej starostlivosti, pestúnska starostlivosť , osvojenia (žiadatelia osvojenia), ústavná starostlivosť


403

0

+421 52 2440 610


RPPS - zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu "Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti - podpora NRS " odborný pracovník - psychológ


305

3

+421 52 2440 612


SPODaSK - agenda SPOD - Hôrka, Kežmarské Žľaby , Vikartovce, Vydrník, Ždiar, Poprad - Veľká,L. Svobodu, Stráže, Ústecko-Orlická


500

1

+421 52 2440 609


SPODaSK - agenda SPOD - Gerlachov,Mengusovce, Spišský Štiavnik, Štôla,Vyšné Hágy, Poprad - Moyzesova, 29.augusta, Jarná, Novomestského, Podjavorinskej, Rastislavova, Slovenského odboja, Suchoňova, Šrobárova, Tomášikova


501

1

+421 52 2440 602


SPODaSK - agenda SPOD - Batizovce, Gánovce,Hranovnica, Nová Lesná,, Nová Polianka, Podbanské, Podspády, Štrbské Pleso, Tatranská Lomnica, Tatranská Polianka, Tatranské Zruby, Poprad - Bajkalská, Dostojevského, Záborského, sídlisko Západ - okrem 29. augusta. Slovenského odboja, sídlisko Juh - Zimná


503

1

+421 52 2440 604


SPODaSK - agenda SPO - Mlynica, Spišská Teplica, Spišské Bystré, Štrba, Šuňava, Veľký Slavkov, Poprad - Centrum okrem Baníckej a Levočskej, MPČĽ, Svätopluková, Šoltésovej, Uherova


503

1

+421 52 2440 605


SPODaSK - zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu "Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti " (na účely tohto Národného projektu "rodinný asistent")


400

0

+421 52 2440 611


SPODaSK - agenda SPOD - Jánovce, Svit, Poprad - Banícka, Letná, Levočská, Rázusova, Tajovského


501

1

+421 52 2440 602


SPODaSK - zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu "Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti - podpora NRS " odborný sociálny pracovník


305

3

+421 52 2440 612


SPODaSK - zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu "Pilotná podpora zvyšovania efektivity poskytovania dávok a výkonu opatrení SPODaSK v rodinnom prostredí "


400

0

+421 52 2440 611


RPPS - psychológ


316

3

+421 52 2440 607


SPODaSK - agenda SPOD - Hozelec, Kravany, Liptovská Teplička, Lučivná, Smokovce, Švábovce, Tatranská Javorina, Tatranská Kotlina, Tatranská Štrba, Tatranské Matliare, Úsvit, Vernár, Poprad - Jesenná, Kvetnica, Matejovce, Mládeže, Pavlovova, Spišská Sobota, Tolstého


500

1

+421 52 2440 609


Agenda sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Námestie Majstra Pavla 59, 054 01 Levoča

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


SPODaSK - agenda SPOD : Spišské Podhradie – Palešovo námestie, Hviezdoslavová, Galová, Robotnícka, Májova, Partizánska, Vodný rad, Sídlisko hrad, Podzámková, Školská, Levoča – Železničný riadok Mäsiarska, Poľná, Nad tehelňou (L-P), Pri prameni, Rozvoj, Greschika, Ovocinárska, Špitalska, Pri strelnici, Nám. Štefana Kluberta, Prešovská, Kukučinová, Pri podkove, Za sedriou, Hradby, Popradská cesta, M.R. Štefánika, Novoveská cesta, Závada, Košická, Lomnická, Žiacka, Obce: Spisský Štvrtok, Mečedeľovce, Dlhé Stráže, Granč-Petrovce, Baldovce, Beharovce, Brutovce, Bugľovce, Kurimany, Korytné,


216

2

+421 53 2446 605


SPODaSK - agenda SPOD : Spišské Podhradie – Starý Jarok, Prešovská, Štúrova, SNP, Bielidlá, Trhovisko, Levočská, Levoča – Levočské Lúky, Vysoká, Nad tehelňou (A-K), Jána Francisciho, Sadová, Lúčna, Slavkovská, Móricova, Kasárenská, Gašpara Haina, Nám. Majstra Pavla, Baštová, Probstnerová cesta, Ždiarska Obce: Spišský Hrhov, Bijacovce, Torysky, Úloža, Vyšný Slavkov, Vyšné Repaše, Olšavica, Pongracovce, Dúbrava, Klčov, Nemešany, Nižné Repaše,


217

2

+421 53 2446 606


SPODaSK - zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu "Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti " (na účely tohto Národného projektu "rodinný asistent")


222

2

+421 53 2446 608


SPODaSK - zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu "Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti - výchovné opatrenia" odborný sociálny pracovník


222

2

+421 53 2446 608


SPODaSK - zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu "Pilotná podpora zvyšovania efektivity poskytovania dávok a výkonu opatrení SPODaSK v rodinnom prostredí "


215

2

+421 53 2446 607


SPODaSK - zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu "Pilotná podpora zvyšovania efektivity poskytovania dávok a výkonu opatrení SPODaSK v rodinnom prostredí "


215

2

+421 53 2446 607


SPODaSK - agenda SPOD: Spišské Podhradie – Štefániková, Mariánske námestie, Komenského, Dr. Šperka, Kúpeľná, Levoča – Kláštorská, Dlhá, Nová, žiacka, Potočná, Uhoľná, Gerlachová, Nad tehelňou (R-Z), Pod vinicou, Czauczika, Okružná, Šťúrova, Odorica, Bottova, Za sedriou, Michala Hlavačka, Športovcov, Levočská Dolina, Predmestie, Ružová, Kežmarská, Nový Dvor, Pri likérke, Lesná, Baštová, Obce: Doľany-Roškovce, Dravce-Bukovinka, Jablonov, Studenec, Domaňovce, Poľanovce, Ordzovany, Pavľany, Harakovce, Lúčka, Katúň,


216

2

+421 53 2446 605


SPODaSK - agenda sociálnej kurately detí a PFO, resocializačný príspevok: Spišské Podhradie, Levoča, Doľany-Roškovce, Dravce-Bukovinka, Jablonov, Studenec, Domaňovce, Poľanovce, Ordzovany, Pavľany, Harakovce, Lúčka, Katúň, Spisský Štvrtok, Mečedeľovce, Dlhé Stráže, Granč-Petrovce, Baldovce, Beharovce, Brutovce, Bugľovce, Kurimany, Korytné, Spišský Hrhov, Bijacovce, Torysky, Úloža, Vyšný Slavkov, Vyšné Repaše, Olšavica, Pongracovce, Dúbrava, Klčov, Nemešany, Nižné Repaše,


217

2

+421 53 2446 606


RPPS - zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu "Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti - výchovné opatrenia" odborný pracovník -psychológ


222

2

+421 53 2446 608


SPODaSK - zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu "Pilotná podpora zvyšovania efektivity poskytovania dávok a výkonu opatrení SPODaSK v rodinnom prostredí "


215

2

+421 53 2446 607


Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Hraničná 667/13, Poprad

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


Vedúci oddelenia


3 poschodie

052/2440 640


Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP


č. 208

2. poschodie

052/2440643


Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP


č. 207

2. poschodie

052/2440642


Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP


č.208

2. poschodie

052/2440643


Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP


č. 207

2. poschodie

052/2440642


Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP


č. 208

2. poschodie

052/2440641


Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP


č. 207

2. poschodie

052/2440642


Sociálna posudková činnosť


č. 204

2. poschodie

052/2440676


Sociálna posudková činnosť


č. 204

2. poschodie

052/2440672


Sociálna posudková činnosť


č. 205

2. poschodie

052/2440670


Sociálna posudková činnosť


č. 206

2. poschodie

052/2440674


Sociálna posudková činnosť


č. 205

2. poschodie

052/2440677


Klientské centrum – zberné miesto


č. 7

prízemie

052/2440671


Lekárska posudková činnosť


č. 204

2. poschodie

052/2440677


Lekárska posudková činnosť


č. 206

2. poschodie

052/2440674


Lekárska posudková činnosť


č. 206

2. poschodie

052/2440674


Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

pracovisko Levoča, nám. Majstra Pavla 39, 054 01 Levoča

funkcia, agenda

priezvisko meno titul

kanc.

posch.

tel. č.


Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP


č. 121.

1. poschodie

053/2446641


Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP


č. 121

1. poschodie

053/2446641


Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP


č. 121

1. poschodie

053/2446642


Sociálna posudková činnosť


č. 124b

1. poschodie

053/2446672


Sociálna posudková činnosť


č. 124a

1. poschodie

053/2446671


Lekárska posudková činnosť


č. 124b

1. poschodie

053/2446672


Lekárska posudková činnosť


č. 124a

1. poschodie

053/2446671


Web stránka: http://www.upsvarpp.sk/ 

Voľné miesta v evidencii úradu práce:

Poprad