alebo nájdi dovolenku:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Považskej Bystrici (ÚPSVaR)

Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň *

Piatok

8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Kontakty

Oddelenie služieb pre občana

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúca oddelenia


12

príz.

042/2440 310


Recepcia


9

príz.

042/2440 333


Recepcia


9

príz.

042/2440 333


Oznámenia o zaradení


3

príz.

042/2440 311


ŠSD + DvHN 1


7

príz.

042/2440 313


Be - By, Če, G


15

príz.

042/2440 313


Ma - Mich, N, Ň, Ja, Z


6

príz.

042/2440 321


ŠSD + DvHN 2


15

príz.

042/2440 319


A, Ba, R, Hof - Hy


15

príz.

042/2440 316


C, D, Mih - My, Ha - Hoe


15

príz.

042/2440 318


ŠSD + DvHN 3


14

príz.

042/2440 314


I, P, E, Kot - Kož, Ku - Ky


14

príz.

042/2440 314


Či - Čž, Ka - Koš, Kr


14

príz.

042/2440 320


ŠSD + DvHN 4


13

príz.

042/2440 315


L, T, Dz, Dž, Ď, Ch


13

príz.

042/2440 317


S, Ž, V, W, Ča, Já


13

príz.

042/2440 315


Š, U, F, Je - Ju, O


13

príz.

042/2440 317


Agent pre VPM


1

príz.

042/2440 309


Agent pre VPM - prac. Púchov


1

príz.

042/2440 309 042/2441 303


EURES


2

príz.

042/2440 303


Ďalšie kontakty úradu

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


Vrátnica, spojovateľ

príz.

042/2440 999

Sekretariát riaditeľa

218

2.p

042/2440 101


Aktivačné centrum


103

1.p

042/2440 370


Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF


120

1.p

042/2440 450


Oddelenie poradenstva a vzdelávania


112

1.p

042/2440 400


Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok


309

3.p

042/2440 550


Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately


316

3.p

042/2440 600


Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností


322

3.p

042/2440 670


Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností


317

3.p

042/2440 640


Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností


302

3.p

042/2440 672


Pracovisko Púchov

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


Vrátnica, spojovateľ

príz.

042/2441 999

Referát služieb pre občana


143

1.p

042/2441 310


A, B, C, Č, G


205

2.p

042/2441 311


Dz, Dž, E, S, O, P


209

2.p

042/2441 317


H, L, Š, D, Ď


209

2.p

042/2441 313


I, R, T, Ť, U, Ú, V, W, Z, Ž, F


241

2.p

042/2441 315


J, M, N, Ň


207

2.p

042/2441 154


K, Ch


205

2.p

042/2441 312


Oblasť poskytovania pomoci v hmotnej núdzi a štátnych sociálnych dávok

A - K


210

2.p

042/2441 314


L - Ž


210

2.p

042/2441 316


Oblasť pomoci v hmotnej núdzi, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok


132

1.p

042/2441 552146

1.p

042/2441 510


Oblasť sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately


104

1.p

042/2441 604


Oblasť peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností


109

1.p

042/2441 642107

1.p

042/2441 670
Voľné miesta v evidencii úradu práce:

Považská Bystrica