alebo nájdi dovolenku:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešove (ÚPSVaR)

Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň *

Piatok

8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Kontakty

Oddelenie služieb pre občana

zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, sprostredkovanie zamestnania, vyradenie z evidencie UoZ, informácie o poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


RECEPCIA - informácie o evidencii UoZ, poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok


1

prízemie

051/2440 999

vedúca oddelenia


47

I. poschodie

051/2440 200


koordinátorka


44

I. poschodie

051/2440 201


koordinátorka


72

I. poschodie

051/2440 203


koordinátorka


26

prízemie

051/2440 202


písm. A, Hm, Hn, Hp - Hť


pracovisko č. 10

prízemie

051/2440 223


písm. Baa - Bak, Bo, Bp, Bu - Bž


pracovisko č. 12

prízemie

051/2440 222


písm. Bal - Abranovce, Bajerov, Bertotovce, Brestov, Bretejovce, Bražany, Bzenov, Čelovce, Červenica, Demjata, Drienov, Drienovská Nová Ves, Dulová Ves, Fintice, Fričovce, Fulianka, Geraltov, Gregorovce, Haniska, Hendrichovce, Hermanovce, Hrabkov, Chmeľov


pracovisko č. 9

prízemie

051/2440 223


písm. Bal - Chmeľovec, Chmiňany, Chminianska Nová Ves, Chminianske Jakubovany, Janov, Janovík, Kapušany, Kendice, Klenov, Kojatice, Kokošovce, Krížovany, Kvačany, Lada, Lažany, Lemešany, Lesíček, Ličartovce, Lipníky, Lipovce, Ľubotice, Ľubovec, Lúčina


pracovisko č. 9

prízemie

051/2440 223


písm. Bal - Malý Slivník, Malý Šariš, Medzany, Miklušovce, Mirkovce, Mošurov, Nemcovce, Okružná, Ondrašovce, Ovčie, Petrovany, Podhorany, Podhradík, Prešov


pracovisko č. 9

prízemie

051/2440 223


písm. Bal - Proč, Pušovce, Radatice, Rokycany, Ruská Nová Ves, Sedlice, Seniakovce, Suchá Dolina, Svinia, Šarišská Poruba, Šarišská Trstená, Šarišské Bohdanovce, Šindliar, Široké, Štefanovce, Teriakovce, Terňa, Trnkov, Tuhrina, Tulčík, Varhaňovce


pracovisko č. 7

prízemie

051/2440 217


písm. Bal - Veľký Slivník, Veľký Šariš, Víťaz, Vyšná Šebastová, Záborské, Záhradné, Zlatá Baňa, Žehňa, Žipov, Župčany


pracovisko č. 7

prízemie

051/2440 217


písm. Bam - Baž, Br - Bť


pracovisko č. 33

I.p.

051/2440 211


písm. Be, W


pracovisko č. 6

prízemie

051/2440 225


písm. Bi - Bl, Bf - Bn


pracovisko č. 7

prízemie

051/2440 217


písm. C, CH, I


pracovisko č. 31

I. medziposchodie

051/2440 224


písm. Ča, Čj - Čž, Pov - Pž, Re - Rch


pracovisko č. 14

prízemie

051/2440 208


písm. Čb - Či


pracovisko č. 13

prízemie

051/2440 208


písm. Lum-Lž, Pa-Pď, Pj-Pň


pracovisko č. 48

I. poschodie

051/2440 214


písm. Du, Dv, Dy, Dž


pracovisko č. 15

prízemie

051/2440 216


písm. Ď, Pe - Pi, Ru - Rž


pracovisko č. 28

I. medziposchodie

051/2440 219


písm. E, St, Sť, Za - Zď


pracovisko č. 47

I.p.

051/2440 214


písm. Fa - Fep, Fr - Fž


pracovisko č. 5

prízemie

051/2440 225


písm. Fer - Fp


pracovisko č. 8

prízemie

051/2440 217


písm. Gaa - Gab, Ni - Nm


pracovisko č. 3

prízemie

051/2440 226


písm. Gac - Gch, Gu - Gž


pracovisko č. 4

prízemie

051/2440 226


písm. Gi - Gl


pracovisko č. 23

prízemie

051/2440 228


písm. Gm, Gn, Gr - Gť


pracovisko č. 52

I.p.

051/2440 205

písm. Ha - Hl


pracovisko č. 24

prízemie

051/2440 228


písm. Hor - Abranovce, Bajerov, Bertotovce, Brestov, Bretejovce, Brežany, Bzenov, Čelovce, Červenica, Demjata, Drienov, Drienovská Nová Ves, Dulová Ves, Fintice, Fričovce, Fulianka, Geraltov, Gregorovce, Haniska, Hendrichovce, Hermanovce, Hrabkov, Chmeľov


pracovisko č. 51

I.p.

051/2440 205


písm. Hor - Chmeľovec, Chmiňany, Chminianska Nová Ves, Chminianske Jakubovany, Janov, Janovík, Kapušany, Kendice, Klenov, Kojatice, Kokošovce, Krížovany, Kvačany, Lada, Lažany, Lemešany, Lesíček, Ličartovce, Lipníky, Lipovce, Ľubotice, Ľubovec, Lúčina


pracovisko č. 51

I.p.

051/2440 205


písm. Hor - Malý Slivník, Malý Šariš, Medzany, Miklušovce, Mirkovce, Mošurov, Nemcovce, Okružná, Ondrašovce, Ovčie, Petrovany, Podhorany, Podhradík, Šarišská Poruba


pracovisko č. 51

I.p.

051/2440 205


písm. Hor - Prešov, Proč, Pušovce, Radatice, Rokycany, Ruská Nová Ves, Sedlice, Seniakovce, Suchá Dolina, Svinia, Šarišská Trstená, Šarišské Bohdanovce, Šindliar, Široké, Štefanovce, Teriakovce, Terňa, Trnkov, Tuhrina, Tulčík, Varhaňovce, Veľký Slivník


pracovisko č. 52

I.p.

051/2440 205


písm. Hor - Veľký Šariš, Víťaz, Vyšná Šebastová, Záborské, Záhradné, Zlatá Baňa, Žehňa, Žipov, Župčany


pracovisko č. 52

I.p.

051/2440 205


písm. Hos - Hož, Hu - Hž


pracovisko č. 50

I. p.

051/2440 204


písm. Ja - Jch, Tu - Tž


pracovisko č. 38

I. p.

051/2440 213


písm. Ji - Jž, Vap - Vas


pracovisko č. 20

prízemie

051/2440 221


písm. Kaa - Kap


pracovisko č. 44

I.p.

051/2440 209


písm. Kar - Kl, Lu - Luľ


pracovisko č. 40

I.p.

051/2440 212


písm. Km - Kom


pracovisko č. 18

prízemie

051/2440 227


písm. Kon - Koz


pracovisko č. 17

prízemie

051/2440 227


písm. Kož - Kub, Vam - Vao


pracovisko č. 25

I. medziposchodie

051/2440 229


písm. La - Lť, Ľ


pracovisko č. 30

I. medziposchodie

051/2440 218


písm. Da-Dť


pracovisko č. 32

I.medziposchodie

051/2440 224


písm. Ma - Maf, Ro - Rť, Žl - Žy, X, Y


pracovisko č. 27

I. medziposchodie

051/2440 219


písm. Mag - Maň, No - Nž


pracovisko č. 49

I.p.

051/2440 204


písm. Mao - Mel


pracovisko č. 29

I. medziposchodie

051/2440 218


písm. Mem - Mik, Na - Nď, Ň


pracovisko č. 42

I.p.

051/2440 210


písm. Mil - Mr


pracovisko č. 46

I.p.

051/2440 206


písm. Ms - Mž, Ne - Nch, O


pracovisko č. 22

prízemie

051/2440 220


písm. Poa - Pol, Vaa - Vaľ


pracovisko č. 11

prízemie

051/2440 222


písm. Ri - Rň, Ža - Žk


pracovisko č. 37

I.p.

051/2440 213


písm. Ra - Raď, Škt - Šž


pracovisko č. 35

I.p.

051/2440 207


písm. Sa - Sď, Sf - Sk, Q


pracovisko č. 43

I.p.

051/2440 209


písm. Se, Sy - Sž, U


pracovisko č. 45

I.p.

051/2440 206


písm. Sl - Sr, Su, Sv


pracovisko č. 41

I.p.

051/2440 210


písm. Ša - Škš


pracovisko č. 39

I.p.

051/2440 212


písm. Ta - Tš, Ť


pracovisko č. 21

prízemie

051/2440 220


písm. Vaš - Vž


pracovisko č. 34

I.p.

051/2440 211


písm. Ze - Zy, Kuc - Kž


pracovisko č. 26

I. medziposchodie

051/2440 229


referát služieb pre zamestnávateľa

agent pre voľné pracovné miesta


19

prízemie

051/2440 233


agent pre voľné pracovné miesta


21

prízemie

051/2440 231


agent pre voľné pracovné miesta


19

prízemie

051/2440 233


agent pre voľné pracovné miesta


20

prízemie

051/2440 232


agent pre voľné pracovné miesta


21

prízemie

051/2440 231


agent pre voľné pracovné miesta


20

prízemie

051/2440 232


EURES, cudzinci


41

I. medziposchodie

051/2440 234


agenda hromadného prepúšťania, povinného podielu, cudzinci


41

I. medziposchodie

051/2440 234


Úsek služieb pre občana, Námestie slobody 87, Sabinov INFORMÁTOR - recepcia:051/2442 999

INFORMÁTOR - recepcia


101

prízemie

051/2442 999


vedúci úseku služieb pre občana


206

II.p.

051/2442 200


písm. B (okrem Bi), L, Ľ, N, Ň


pracovisko č. 6

I.p.

051/2442 206


písm. C, M, R, Ř


pracovisko č. 14

I.p.

051/2442 211


písm. Č


pracovisko č. 16

I.p.

051/2442 202


písm. F, J


pracovisko č. 7

I.p.

051/2442 206


písm. Du - Dv


pracovisko č. 11

I.p.

051/2442 208


písm. Kb - Kz


pracovisko č. 5

I.p.

051/2442 205


písm. E, U, X, Y - zastupovanie vedúceho úseku


pracovisko č. 17

II.p.

051/2442 201


písm. Ga- Gn


pracovisko č. 8

I.p.

051/2442 207


písm. A, Ď, Go až Gz, I, O, S


pracovisko č. 9

I.p.

051/2442 207


písm. Dz, Dž, H, CH


pracovisko č. 15

I.p.

051/2442 212


písm. Bi


pracovisko č. 12

I.p.

051/2442 209


písm. Ka (okrem Kaleja/Kalejová Jarovnice), Z, Ž


pracovisko č. 3

I.p.

051/2442 203


písm. Da až Dt, Š, T, Ť, V, W


pracovisko č. 10

I. p.

051/2442 208


Kaleja - Kalejová (iba z Jarovníc)


pracovisko č. 4

I.p.

051/2442 204


písm. P, Q


pracovisko č. 13

I.p.

051/2442 210


Agenda služieb pre občana, pracovisko Sabinovská 2, Lipany

INFORMÁTOR - recepcia

písm. D, Ď, Dz, Dž, E, F, CH, N, Ň, O, T, Ť


2

1. p.

051/2443 214


písm. A, B, J, X, Y, Z, Ž


5

I.p.

051/2443 216


písm. C, Č, L, Ľ


5

I.p.

051/2443 216


písm. I, S, Š, V, W


1

I.p.

051/2443 213


písm. G, H, R, Ř


4

I.p.

051/2443 215


písm. M, P, Q


1

I.p.

051/2443 213


písm. K, U


4

I.p.

051/2443 215


Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF

Slovenská 87, Prešov

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúca oddelenia


75

II. medziposchodie

051/2440 400


schvaľovateľ


68

I.p.

051/2440 401


schvaľovateľ


95

II.p.

051/2440 412


príjmová kancelária (§ 50, § 50j, § 51a, § 56, 59, § 54 "Cesta z kruhu nezamestnanosti", § 54 NP "Šanca na zamestnanie", § 54 "Chceme byť aktívni na trhu práce 50+")


37

I. medziposchodie

051/2440 402


príjmová kancelária (§ 50, § 50j, § 51a, § 56, 59, § 54 "Cesta z kruhu nezamestnanosti", § 54 NP "Šanca na zamestnanie", § 54 "Chceme byť aktívni na trhu práce 50+")


37

I. medziposchodie

051/2440 402


príjmová kancelária (§ 32, § 51, § 52, § 52a, § 53, § 53a, § 54 NP "Cestou k zamestnaniu", § 54 NP "Abolventská prax štartuje zamestnanie")


38

I. medziposchodie

051/2440 403


§ 51 - príspevok na vykonávanie absolventskej praxe


117

III.p.

051/2440 110


§ 51 - príspevok na vykonávanie absolventskej praxe


117

III.p.

051/2440 405


§ 51 - príspevok na vykonávanie absolventskej praxe - úhrady


117

III.p.

051/2440 405


§ 32 - náhrada časti cestovných výdavkov súvisiacich s absolovaním vstupného pohovoru alebo výberového konania u zamestnávateľa, § 53 a) príspevok na podporu mobility za prácou


117

III. p.

051/2440 409


§ 49 - poskytovanie informácií o príspevku na SZČ, § 57 príspevok občanovi so ZP na SZČ, § 55 chránené pracovisko 1


80

II. medziposchodie

051/2440 415


§ 49 - príspevok na SZČ, § 57 príspevok občanovi so ZP na SZČ, § 55 chránené pracovisko


80

II. medziposchodie

051/2440 415


§ 53 - príspevok na dochádzku za prácou


108

II.p.

051/2440 414


§ 53 - príspevok na dochádzku za prácou


108

II.p.

051/2440 414


§ 50 - príspevok na podporu zamestnávania znevýhodnených UoZ


99

II.p.

051/2440 410


§ 50 - príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného UoZ, § 51a) príspevok na podporu vytvorenia prac. miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní


99

II.p.

051/2440 410


§ 50 - príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného UoZ


107

II.p.

051/2440 411


§ 54 NP "Cesta z kruhu nezamestnanosti"


67

I.p.

051/2440 406


§ 54 - NP "Praxou k zamestnaniu" §54 - NP "Absolventská prax štartuje zamestnanie, aktivita č. 2"


62

I.p.

051/2440 416


§ 54 - NP "Cesta z kruhu nezamestnanosti"


62

I. p.

051/2440 416


§ 50 j) - príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti, § 54 NP "Šanca na zamestnanie"


35

I. p.

051/2440 420


§ 59 - príspevok na činnosť pracovného asistenta, § 60 - príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD/CHP


63

I.p.

051/2440 404


§ 52 - príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec a formou menších služieb pre samosprávny kraj


64

I.p.

051/2440 413


§ 52 - príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec a formou menších služieb pre samosprávny kraj


64

I.p.

051/2440 413


§ 52 a) - príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby


35

I. p.

051/2440 420


§ 51 a) - príspevok na podporu vytvorenia prac. miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní, § 54 NP "Chceme byť aktívni na trhu práce (50+)"


107

II.p.

051/2440 411


§ 51a) - príspevok na podporu vytvorenia prac. miesta v prvom platenom zamestnaní


67

I.p.

051/2440 406


§ 55 - chránené dielne, § 60 - príspevok na úhradu prevádz. nákladov CHD/CHP


66

I.p.

051/2440 408


§ 55 - chránená dielňa, § 60 príspevok na úhradu prevádz. nákladov CHD/CHP


64

I.p.

051/2440 421


§ 55 - chránená dielňa, § 60 - príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD/CHP


66

I.p.

051/2440 407


§ 55 - chránená dielňa, § 60 - príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD/CHP


66

I.p.

051/2440 407


§ 55 - chránená dielňa, § 60 - príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD/CHP


63

I.p.

051/2440 404


výbor pre otázky zamestnanosti, overovateľ výdavkov


103

2.p.

051/2440 419


overovateľ výdavkov


104

2.p.

051/2440 417


overovateľ výdavkov


103

2.p.

051/2440 418


overovateľ výdavkov


104

II.p.

051/2440 417


overovateľ výdavkov


103

II.p.

051/2440 418


Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Slovenská 87, Prešov

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúca oddelenia


105

II.p.

051/2440 310


odborné poradenstvo, vzdelávanie § 54 - REPAS


106

II.p.

051/2440 311


odborné poradenstvo


98

II.p.

051/2440 312


odborné poradenstvo


79

II.medziposchodie

051/2440 313


odborné poradenstvo


101

II.p.

051/2440 313


odborné poradenstvo


101

II. p.

051/2440 313


odborné poradenstvo


79

II. medziposchodie

051/2440 313


odborné poradenstvo


79

II.medziposchodie

051/2440 313


odborné poradenstvo


98

II.p.

051/2440 312


odborné poradenstvo, vzdelávanie § 54 - REPAS


109

II.p.

051/2440 314


odborné poradenstvo, vzdelávanie § 54 - REPAS


109

II.p.

051/2440 314


odborné poradenstvo, vzdelávanie § 54 - REPAS


81

II.p.

051/2440 315


odborné poradenstvo, vzdelávanie § 54 - REPAS


81

II.p.

051/2440 315


Aktivačné centrum

Duklianska 1, Prešov

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúci oddelenia


404

III.p.

051/2441 370


hlavný koordinátor


408

III.p.

051/2441 371


hlavný koordinátor


402

III.p.

051/2441 373


hlavný koordinártor


408

III.p.

051/2441 371


hlavný koordinátor


408

III.p.

051/2441 371


hlavný koordinátor


408

III.p.

051/2441 371


koordinátor


402

III.p.

051/2441 373


koordinátor


403

III.p.

051/2441 375


koordinátor


401

III.p.

051/2441 374


koordinátor


405

III.p.

051/2441 376


koordinátor


401

III.p.

051/2441 374


koordinátor


401

III.p.

051/2441 374


koordinátor


402

III.p.

051/2441 373


koordinátor


403

III.p.

051/2441 375


koordinátor


405

III.p.

051/2441376


koordinátor


405

III.p.

051/2441 376


koordinátor


403

III.p.

051/2441 375


koordinátor


402

III.p.

051/2441 373


koordinátor


405

III.p.

051/2441 376


koordinátor


403

III.p.

051/2441 375


koordinátor


302

III.p.

051/2441 372


koordinátor


403

III.p.

051/2441 375


koordinátor


403

III.p.

051/2441 375


koordinátor


403

III.p.

051/2441 375


koordinátor


403

III.p.

051/2441 375


koordinátor


403

III.p.

051/2441 375


koordinátor


300

III.p.

051/2441 372


koordinátor


300

III.p.

051/2441 372


koordinátor


403

III.p.

051/2441 375


koordinátor


405

III.p.

051/2441 376


koordinátor


401

III.p.

051/2441 374


koordinátor


405

III.p.

051/2441 376


koordinátor


302

III.p.

051/2441 372


koordinátor


401

III.p.

051/2441 374


koordinátor


401

III.p.

051/2441 374


koordinátor


403

III.p.

051/2441 375


koordinátor


302

III.p.

051/2441 372


koordinátor


405

III. p.

051/2441 376


koordinátor


405

III.p.

051/2441 376


koordinátor


405

III.p.

051/2441 376

koordinátor


401

III.p.

051/2441 374


koordinátor - Sabinov


051/2442 999


koordinátor


405

III.p.

051/2441 376


koordinátor


051/2440 420

koordinátor


402

III.p.

051/2441 373


koordinátor


401

III. p.

051/2441 374


koordinátor


401

III.p.

051/2441 376


koordinátor


401

III.p.

051/2441 374


koordinátor


401

III.p.

051/2441 374


koordinátor


401

III. p.

051/2441 374


Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Slovenská 87, Prešov

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúca oddelenia


112

III. medziposchodie

051/2440 600


náhradná rodinná starostlivosť/určený úrad


87

II.p.

051/2440 603


sociálnoprávna ochrana detí


111

III. medziposchodie

051/2440 607


sociálnoprávna ochrana detí


116

III. medziposchodie

051/2440 612


sociálnoprávna ochrana detí


113

III. medziposchodie

051/2440 613


sociálnoprávna ochrana detí


87

II. poschodie

051/2440 603


sociálna kuratela maloletých a mladistvých /záškoláctvo


88

II.p.

051/2440 602


sociálnoprávna ochrana detí


111

III. medziposchodie

051/2440 607


sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela


101

II.p.

051/2440 606


sociálna kuratela maloletých a mladistvých


82A

II.p.

051/2440 615


sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela


100

II.p.

051/2440 604


sociálnoprávna ochrana detí


115

II. medziposchodie

051/2440 609


sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela


82

II.p.

051/2440 608


sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela


101

II.p.

051/2440 606


sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela


82

II.p.

051/2440 608


sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela


101

II.p.

051/2440 606


sociálna kuratela plnoletých fyzických občanov


88

II.p.

051/2440 602


sociálnoprávna ochrana detí


96

III. medziposchodie

051/2440 614


sociálna kuratela plnoletých občanov


82A

II. poschodie

051/2440 615


sociálnoprávna ochrana detí


115

III. medziposchodie

051/2440 609


sociálnopráv. ochrana detí a sociálna kuratela


100

II.p.

051/2440 604


sociálnopráv. ochrana detí a sociál. kuratela


96

I.p.

051/2440 614


sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela


94

III. medziposch.

051/2440 611


sociálnoprávna ochrana detí


114

III. medziposchodie

051/2440 601


sociálnoprávna ochrana detí


114

III. medziposchodie

051/2440 601


sociálnoprávna ochrana detí


116

III.medziposchodie

051/2440 612


NP DEI


94

III. medziposchodie

051/2440 610


NP DEI


113

III. medziposchodie

051/2440 610


NP DEI


94

III. medziposchodie

051/2440 610


NP PP


94

III. medziposchodie

051/2440 611


NP PP


94

III. medziposchodie

051/2440 611


NP PP


94

III. medziposchodie

051/2440 611


NP PP


94

III. medziposchodie

051/2440 610


NP PP


94

III. medziposchodie

051/2440 611


Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

Duklianska 1, Prešov

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúca oddelenia


204

I.p.

051/2441 551


schvaľovateľ a agenda PvHN - Ha-Halaj, Ja-Jurašk, Q, X, Y


205

I.p.

051/2441 551


agenda ŠSD - Ď, E, Ha-Horn, CH, Mať-Mz, Ň, Q, X, Y


205

I.p.

051/2441 552


agenda ŠSD - A, Ca-Cil, Ľ, Šoltészová-Šz, dotácie


209

I. p.

051/2441 565


agenda ŠSD - Dž, Sa-St, T, Ť, W


304

II.p.

051/2441 553


agenda ŠSD - Ma-Mat


304

II.p.

051/2441 554


agenda ŠSD - Ba-Bel, G


305

II.p.

051/2441 555


agenda ŠSD - Ben-Bž, Ka-Kar, N, Su-Sz


305

II.p.

051/2441 576


agenda ŠSD - Kas-Kž


305

II.p.

051/2441 576


agenda ŠSD - Cim-Cž, Č, D, Dz, J


301

II.p.

051/2441 562


agenda ŠSD - Horň-Hž, I, Ša-Šoltésová, U, Z, Ž


305

II.p.

051/2441 555


agenda ŠSD - Lazorová - Lz, P


303

II.p.

051/2441 557


agenda ŠSD - F, R, Ř, V


303

II.p.

051/2441 557


agenda PvHN - D, L


305

II.p.

051/2441 547


agenda PvHN - C, Halak-Horvát S., CH, Z


301

II. p.

051/2441 562


agenda PvHN - Čil-Čz, I, Pa-Pončák


303

II.p.

051/2441 558


agenda PvHN - Ča-Čik, Kop-Kus


303

II.p.

051/2441 559


agenda PvHN - Ba-Balog, Ga-Giňa


301

II.p.

051/2441 560


agenda PvHN - Giňa Ľudovít - Giňa Z., Horvát Š. - Horváthová R., Koč-Kon, Markušová-Mihalov, Pončáková-Pz, Šti-Šz


301

II.p.

051/2441 561


agenda PvHN - Horváthová S. - Hz, V


301

II.p.

051/2441 560


agenda PvHN - Bandy P. - Bz, U


305

II.p.

051/2441 647


agenda PvHN - Ša-Šte, F


303

II.p.

051/2441 556


agenda PvHN - Ka-Kob, O, R, Ř


303

II.p.

051/2441 556


agenda PvHN - Balog P. - Bandy R. Ď, Dz, Grus-Gz, Sa-Sit


301

II. p.

051/2441 561


agenda PvHN - Giňová A. - Grup, Ľ, W, Ž


301

II.p.

051/2441 563


agenda PvHN - E, Kut-Kz, Ma-Markuš, N, Ň


206

I.p.

051/2441 564


agenda PvHN - A, Dž, Mihalová-Mz, T, Ť


206

I.p.

051/2441 564


agenda PvHN - Jurašl-Jz, Siv-Sz, dotácie


209

I.p.

051/2441 565


NP PP


305

II.p.

051/2441 566


NP PP


305

II.p.

051/2441 566


NP PP


305

II.p.

051/2441 566


NP PP


305

II.p.

051/2441 566


pracovisko Sabinov, Námestie slobody 87, Sabinov

agenda


211

II. poschodie

051/2442 567


agenda


210

II. poschodie

051/2442 569


agenda


212

II. poschodie

051/2442 571


agenda


210

II. poschodie

051/2442 570


agenda


210

II. poschodie

051/2442 569


agenda


208

II. poschodie

051/2442 574


agenda


214

II. poschodie

051/2442 568


agenda


216

II. poschodie

051/2442 573


agenda


216

II. poschodie

051/2442 576


agenda


202

II. poschodie

051/2442 572


agenda


214

II. poschodie

051/2442 568


agenda


202

II. poschodie

051/2442 572


agenda


216

II. poschodie

051/2442 573


agenda


213

II. poschodie

051/2442 575


Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Duklianska 1, Prešov

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúci oddelenia


207

I.p.

051/2441 640


agenda


106

prízemie

051/2441 641


agenda


106

prízemie

051/2441 641


agenda


106

prízemie

051/2441 641


agenda


104

prízemie

051/2441 642


agenda


104

prízemie

051/2441 642


agenda


104

prízemie

051/2441 642


agenda


104

prízemie

051/2441 643


agenda


104

prízemie

051/2441 643


agenda


105

prízemie

051/2441 644


agenda


105

prízemie

051/2441 644


agenda


102

prízemie

051/2441 645


agenda


305

II.p.

051/2441 647


agenda


305

II.p.

051/2441 647


agenda


305

II.p.

051/2441 647


pracovisko Sabinov

agenda


7

prízemie

051/2442 648


agenda


8

prízemie

051/2442 649


agenda


5

prízemie

051/2442 650


referát posudkových činností

vedúca referátu posudkových činností


208

I.p.

051/2441 670


agenda referátu posudkových činností


109

prízemie

051/2441 671


agenda referátu posudkových činností


109

prízemie

051/2441 671


agenda referátu posudkových činností


108

prízemie

051/2441 672


agenda referátu posudkových činností


108

prízemie

051/2441 672


agenda referátu posudkových činností


107

prízemie

051/2441 673


agenda referátu posudkových činností


107

prízemie

051/2441 673


agenda referátu posudkových činností


111

prízemie

051/2441 674


agenda referátu posudkových činností


111

prízemie

051/2441 674


agenda referátu posudkových činností


110

prízemie

051/2441 675


agenda referátu posudkových činností


116

prízemie

051/2441 676


agenda referátu posudkových činností


116

prízemie

051/2441 676


Oddelenie ekonomiky

Slovenská 87, Prešov

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúca oddelenia


53

I.p.

051/2440 700


rozpočet a úhrada dávok soc. pomoci, zastupovanie vedúcej OE


84

II.p.

051/2440 701


úhrada faktúr a platobných poukazov v Štátnej pokladnici


85

II.p.

051/2440 704


správa a vymáhanie pohľadávok


84

II.p.

051/2440 702


správa a vymáhanie pohľadávok


86

II.p.

051/2440 705


účtovníctvo - AOTP, pohľadávky - výdavkový účet


90

II.p.

051/2440 707


rozpočet AOTP, správa


84

II.p.

051/2440 702


pokladňa, stravné lístky, cestovné príkazy


97

II.p.

051/2440 703


účtovníctvo - príjmy


86

II.p.

051/2440 705


správa a vymáhanie pohľadávok


86

II.p.

051/2440 706


účtovníctvo - prevádzkové náklady, faktúry


90

II.p.

051/2440 707


nahrávanie dát pre financovanie AOTP


85

II.p.

051/2440 704


správa budov, nakladanie s majetkom štátu, autodoprava


93

II.p.

051/2440 709


správa a vymáhanie pohľadávok, nakladanie s majetkom štátu


91

II.p.

051/2440 708


správa budov, mobily, pečiatky, kľúče


92

II.p.

051/2440 719


podateľňa


2

prízemie

051/2440 714


podateľňa


3

prízemie

051/2440 713


podateľňa


2

prízemie

051/2440 714


registratúra


2

prízemie

051/2440 714


MTZ


93

II.p.

051/2440 710


vodič


11

prízemie

051/2440 711


vodič


11

prízemie

051/2440 711


údržbár


29

suterén

051/2440 712


pracovisko Duklianska 1, Prešov

podateľňa


3

prízemie

051/2441 716


pracovisko - Námestie slobody 87, Sabinov

správa a vymáhanie pohľadávok


302

III.p.

051/2442 716


podateľňa


113

I.p.

051/2442 717


vodič


prízemie

051/2442 718


referát kontroly

Duklianska 1, Prešov

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


referent kontroly


210

I.p.

051/2441 130


referent kontroly


210

I.p.

051/2441 130


referent kontroly


211

I.p.

051/2441 131


referent kontroly


211

I.p.

051/2441 131


referent kontroly


211

I.p.

051/2441 131


Web stránka: http://www.upsvarpo.sk/

Voľné miesta v evidencii úradu práce:
Prešov
Sabinov
Slovenská republika