alebo nájdi dovolenku:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Prievidzi (ÚPSVaR)

Adresa:

ÚPSVaR Prievidza
Šumperská č.1, 971 01 PRIEVIDZA
Tel - informátor : 046 - 2440 999

Zoznam obcí patriacich do pôsobnosti pracoviska Prievidza

Prievidza Bojnice Chvojnica
Cígeľ Kanianka Kľačno
Kocúrany Koš Lazany
Malinová Nedožery-Brezany Nitrianske Pravno
Opatovce nad Nitrou Poluvsie Poruba
Pravenec Sebedražie Šútovce
Tužina    

ÚPSVaR Handlová
Námestie Baníkov 24, 972 51 Handlová
Tel - kooridnátorka pracoviska : 046 - 2442 510

Zoznam obcí patriacich do pôsobnosti pracoviska Handlová

Handlová Chrenovec Jalovec
Lipník Malá Čausa Veľká Čausa
Ráztočno    

ÚPSVaR Nováky
Námestie SNP 174/23, 972 71 Nováky
Tel - koordinátor pracoviska : 046 - 2441 310

Zoznam obcí patriacich do pôsobnosti pracoviska Nováky

Nováky Bystričany Čavoj
Čereňany Diviacka Nová Ves Diviaky nad Nitricou
Dlžín Dolné Vestenice Horná Ves
Horné Vestenice Kamenec pod Vtáčnikom Kostolná Ves
Lehota pod Vtáčnikom Liešťany Nevidzany
Nitrianske Rudno Nitrianske Sučany Nitrica
Oslany Podhradie Radobica
Rudnianska Lehota Seč Temeš
Valaská Belá Zemianske Kostoľany  

Kontakty

Sídlo úradu

Šumperská č.1, 971 01 Prievidza
tel:   +421-46-2440 999
fax : +421-46-5423 886

Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň *

Piatok

8:00-12:00Riaditeľ úradu, prierezové oddelenia

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


riaditeľ ÚPSVaR Prievidza


141

1.posch.

046/2440 101


sekretariát riaditeľa


140

1.posch.

046/2440 101


Referát kontroly


315

3.posch.

046/2440 130316

3.posch.

046/2440 133


Oddelenie ekonomiky

vedúca oddelenia


302

3.posch.

046/2440 170304

3.posch.

046/2440 172


305

3.posch.

046/2440 194


305

3.posch.

046/2440 196


306

3.posch.

046/2440 174


307

3.posch.

046/2440 175


307

3.posch.

046/2440 175


308

3.posch.

046/2440 176


309

3.posch.

046/2440 192


222

2.posch.

046/2440 181

právnička


223

2.posch.

046/2440 180


19

suterén

046/2440 193

podateľňa


25

príz.

046/2440 195

podateľňa


25

príz.

046/2440 195

Oddelenie služieb pre občana

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúca oddelenia


37

príz.

046/2440 200


recepcia


26

príz.

046/2440 218


recepcia


26

príz.

046/2440 210


A,N,R


4

príz.

046/2440 234


Ma-Men


5

príz.

046/2440 217


Pe-Pz


6

príz.

046/2440 211


Č,Pa-Paž


6

príz.

046/2440 211


Meo-Mz


7

príz.

046/2440 212


Šťa-Šz,C,Ch,E


8

príz.

046/2440 221


Ša-Šta


8

príz.

046/2440 221


D,Ď,Dz,Dž,I,U


34

príz.

046/2440 203


L,Ľ


36

príz.

046/2440 219


Ba-Bel


47

príz.

046/2440 262


Bem-Bre


47

príz.

046/2440 201


Sa-Sý


48

príz.

046/2440 230


G,Bri-Bz


48

príz.

046/2440 226


F,J,Sza-Szz


49

príz.

046/2440 231


Ha-Hoz


50

príz.

046/2440 233


Hr-Hz,O


50

príz.

046/2440 214


Kov-Kuz


51

príz.

046/2440 224


Ka-Kot


51

príz.

046/2440 224


Kva-Kz,V,W


52

príz.

046/2440 215


T,Ť,Z,Ž,Y


53

príz.

046/2440 216


Referát služieb pre zamestnávateľa


38

príz.

046/2440 27239

príz.

046/2440 27039

príz.

046/2440 271


EURES


44

príz.

046/2440 299


Agenda služieb pre občana - pracovisko Handlová

recepcia


309

2.posch.

046/2442 251


I,J,K


301

2.posch.

046/2442 212


A,B,C,E,F


301

2.posch.

046/2442 213


Č,D,Ď,G,H


301

2.posch.

046/2442 215


L,Ľ,U,V,W


309

2.posch.

046/2442 251


M,N,O


310A

2.posch.

046/2442 211


P,R,S


310A

2.posch.

046/2442 214


Ch,Š,T,Ť,Z,Ž


310A

2.posch.

046/2442 250


Agenda služieb pre občana - pracovisko Nováky

recepcia


8B

príz.

046/2441 213


H,T,Ť,Fip-Fz


4

príz.

046/2441 212


K


4

príz.

046/2441 212


Ch,G,J,N,Fa-Fio


4

príz.

046/2441 215


D,Ď,R


8A

príz.

046/2441 210


A,C,Č,I,L,O


8A

príz.

046/2441 210


S,V


10

príz.

046/2441 214


Š,U,Z


10

príz.

046/2441 214


P,Ž


11

príz.

046/2441 211


M,E


11

príz.

046/2441 211


B


11

príz.

046/2441 216


Odbor služieb zamestnanosti

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


riaditeľka odboru


217

2.posch.

046/2440 300


Referát správneho konania


43

príz.

046/2440 30143

príz.

046/2440 30143

príz.

046/2440 302


Aktivačné centrum

vedúca oddelenia


23A

príz.

046/2440 370


koordinátor


2

príz.

046/2440 371


koordinátor


2

príz.

046/2440 371


koordinátor


2

príz.

046/2440 371


koordinátorka


23

príz.

046/2440 372


administrátorka


23

príz.

046/2440 372


Agenda aktivačné centrum - pracovisko Nováky

koordinátor


6

príz.

046/2441 373


koordinátorka


6

príz.

046/2441 374


Agenda aktivačné centrum - pracovisko Handlová

koordinátor


302

2.posch.

046/2442 373


koordinátorka


302

2.posch.

046/2442 373


Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF

vedúca oddelenia


219

2.posch.

046/2440 400


ESF


224

2.posch.

046/2440 411225

2.posch.

046/2440 420226

2.posch.

046/2440 423227

2.posch.

046/2440 422§53, §52a


202

2.posch.

046/2440 451


§51, NP Absolventská prax štartuje zamestnanie


203

2.posch.

046/2440 454


§52


204

2.posch.

046/2440 452


§56, NP Praxou k zamestnaniu


205

2.posch.

046/2440 404


§55, §60 - zamestnávateľ


205

2.posch.

046/2440 404


§50j, §54, NP Šanca na zamestnanie


206

2.posch.

046/2440 458


§51a,§54, NP Úspešný štart k zamestnaniu, NP Úspešne na trhu práce, aktivita č.1.


206

2.posch.

046/2440 458


§50, NP Podpora rozvoja regionálnej zamestnanosti


207

2.posch.

046/2440 401


§32, §49, NP Úspešne na trhu práce, aktivita č.2.


207

2.posch.

046/2440 459


§60 - zamestnávateľ


208

2.posch.

046/2440 410


§60 - zamestnávateľ


208

2.posch.

046/2440 410


§55, §60 - zamestnávateľ


209

2.posch.

046/2440 403


§60 - občan


212

2.posch.

046/2440 405


§55 - chránené pracovisko - občan,§57,§59


212

2.posch.

046/2440 402


Oddelenie poradenstva a vzdelávania

vedúci oddelenia


13

príz.

046/2440 31010

príz.

046/2440 31110

príz.

046/2440 31111

príz.

046/2440 31212

príz.

046/2440 31522

príz.

046/2440 313


Odbor sociálnych vecí a rodiny

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


riaditeľka odboru


114

1.posch.

046/2440 500


Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a PČ

vedúca oddelenia


131

1.posch.

046/2440 670


posudková činosť


107

1.posch.

046/2440 676126

1.posch.

046/2440 672126

1.posch.

046/2440 672158

1.posch.

046/2440 674158

1.posch.

046/2440 674160

1.posch.

046/2440 671


peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP


102

1.posch.

046/2440 680103

1.posch.

046/2440 684104

1.posch.

046/2440 681105

1.posch.

046/2440 682106

1.posch.

046/2440 683


posudkoví lekári


130

1.posch.

046/2440 678


130

1.posch.

046/2440 678


130

1.posch.

046/2440 678

terénna práca


3

príz.

046/2440 6853

príz.

046/2440 685


Agenda peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP - pracovisko Handlová


310C

2.posch.

046/2442 673310C

2.posch.

046/2442 680


Agenda peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP - pracovisko Nováky


3

príz.

046/2441 6733

príz.

046/2441 6738C

príz.

046/2441 674


Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

vedúca oddelenia


115

1.posch.

046/2440 600108

1.posch.

046/2440 609109

1.posch.

046/2440 602109

1.posch.

046/2440 603111

1.posch.

046/2440 610111

1.posch.

046/2440 610112

1.posch.

046/2440 611112

1.posch.

046/2440 611115

1.posch.

046/2440 608116

1.posch.

046/2440 607117

1.posch.

046/2440 601117

1.posch.

046/2440 601119

1.posch.

046/2440 606119

1.posch.

046/2440 606123

1.posch.

046/2440 614124

1.posch.

046/2440 605124

1.posch.

046/2440 605


terénna práca


122

1.posch.

046/2440 616122

1.posch.

046/2440 616


Referát poradensko-psychologických služieb

psychologička


15

príz.

046/2440 613


rodinná poradkyňa


16

príz.

046/2440 612


VO - sociálny pracovník


19

príz.

046/2440 620


VO - psychológ

19

príz.

046/2440 620

NRS - sociálny pracovník


17

príz.

046/2440 621


NRS - psychológ


17

príz.

046/2440 621


rodinná asistentka


122

1.posch.

046/2440 615


rodinná asistentka

122

1.posch.

046/2440 615

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

vedúca oddelenia


150

1.posch.

046/2440 55040

príz.

046/2440 56140

1.posch.

046/2440 56141

príz.

046/2440 55641

príz.

046/2440 55642

príz.

046/2440 56242

príz.

046/2440 562133

1.posch.

046/2440 559133

1.posch.

046/2440 559134

1.posch.

046/2440 553147

1.posch.

046/2440 552147

1.posch.

046/2440 552147a

1.posch.

046/2440 565148

1.posch.

046/2440 554149

1.posch.

046/2440 555151

1.posch.

046/2440 557151

1.posch.

046/2440 557152

1.posch.

046/2440 558153

1.posch.

046/2440 563157

1.posch.

046/2440 551159

1.posch.

046/2440 560159

1.posch.

046/2440 560


terénna práca


113

1.posch.

046/2440 564113

1.posch.

046/2440 564113

1.posch.

046/2440 564


Pracovisko Handlová

Námestie Baníkov 5, 972 51 Handlová tel : +421-46-2442 680

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


koordinátorka pracoviska


310C

2.posch.

046/2442 680


Agenda služieb pre občana - pracovisko Handlová

recepcia


309

2.posch.

046/2442 251


I,J,K


301

2.posch.

046/2442 212


A,B,C,E,F


301

2.posch.

046/2442 213


Č,D,Ď,G,H


301

2.posch.

046/2442 215


L,Ľ,Ť,U,V,W


309

2.posch.

046/2442 251


Ch,Š,T,Ť,Z,Ž


310A

2.posch.

046/2442 250


M,N,O


310A

2.posch.

046/2442 211


P,R,S


310A

2.posch.

046/2442 214


Agenda aktivačné centrum - pracovisko Handlová

koordinátorka


302

2.posch.

046/2442 373


koordinátor


302

2.posch.

046/2442 373


Agenda peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP - pracovisko Handlová


310C

2.posch.

046/2442 680310C

2.posch.

046/2442 673


Pracovisko Nováky

Námestie SNP 174/23, 972 71 Nováky tel: +421-46-2441 210

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


koordinátor pracoviska


6

príz.

046/2441 373


Agenda služieb pre občana - pracovisko Nováky

recepcia


8B

príz.

046/2441 213


H,T,Ť,Fip-Fz


4

príz.

046/2441 212


K


4

príz.

046/2441 212


Ch,G,J,N,Fa-Fio


4

príz.

046/2441 215


D,Ď,R


8A

príz.

046/2441 210


A,C,Č,I,L,O


8A

príz.

046/2441 210


S,V


10

príz.

046/2441 214


Š,U,Z


10

príz.

046/2441 214


P,Ž


11

príz.

046/2441 211


M,E


11

príz.

046/2441 211


B


11

príz.

046/2441 216


Agenda aktivačné centrum - pracovisko Nováky

koordinátor


6

príz.

046/2441 373


koordinátorka


6

príz.

046/2441 374


Agenda peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP - pracovisko Nováky


3

príz.

046/2441 6733

príz.

046/2441 6738C

príz.

046/2441 674


Web stránka: http://www.upsvar-pd.sk/

Voľné miesta v evidencii úradu práce:
Handlová
Prievidza
Nováky
Slovenská republika