alebo nájdi dovolenku:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Revúcej (ÚPSVaR)

Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň *

Piatok

8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Kontakty

Kancelária riaditeľa

ÚPSVR Revúca, Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


Sekretariát


303

3

058/4423750


Oddelenie služieb pre občana

ÚPSVR Revúca, Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúca oddelenia


201 A

2

0902970338


Recepcia


-

Prízemie

0902 970 384


Voľné pracovné miesta, IPS pre zamestnávateľov


201 B

2

0902 970 340


Voľné pracovné miesta, IPS pre zamestnávateľov


205 B

2

0902 970 345


EURES asistent, cudzinci – povolenia na zamestnanie


205 B

2

0902 970 366


Lubeník


202 B

2

0902 970 324


Sirk, Muránska Huta


202 B

2

0902 970 351


Hrlica, Kameňany


202 A

2

0902 970 322


Muráň, Sása


202 A

2

0902 970 408


Magnezitovce, Revúca - A,D,E,G


203 A

2

0903 660 396


Šivetice, Ploské, Revúca - F,L


203 A

2

0902 970 396


Rybník, Revúca - S,Š


203 B

2

0902 970 393


Mokrá Lúka, Revúca - Ď,M,N,P,R,Ž


203 B

2

0902 970 347


Gemerské Teplice, Revúca - K,O,T


204 B

2

0904 802 024


Hucín


204 B

2

0902 970 349


Gemerský Sad, Revúca - C,H,CH,I,J,U,V,Z


204 A

2

0902 970 364


Chyžné, Turčok, Nandraž, Muránska Lehota


204 A

2

0910 838 908


Prihradzany, Rákoš, Revúcka Lehota, Revúca - B,Č,Ť


205 A

2

0911 048 860


Muránska Dlhá Lúka, Ratkovské Bystré


205 A

2

0902 970 323


Muránska Zdychava, Licince A-J, Jelšava - F,G,J


206 B

2

0902 970 394


Licince K-Ž, Jelšava - A,B,C,D


206 B

2

0902 970 348


Ratková, Jelšava - I,J,P,R,Š,T,Ť,U,V,Ž


206 A

2

0902 970 354


Jelšava - H,CH,K,L,M,N,O,S,Z


206 A

2

0902 970 325


Oddelenie služieb pre občana - detašované pracovisko Tornaľa

ÚPSVR Revúca, Mierova 147, 982 01 Tornaľa

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


Recepcia


T01

1

0902 970 360


Gemerská Ves - A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L, Tornaľa - A,M


T03

1

0902 970 358


Žiar, Gemerská Ves - M,N,O,P,R,S,Š,T,U,V,Z,Ž, Tornaľa - L


T03

1

0902 970 356


Držkovce, Tornaľa - F,T,Ť


T05

1

0902 970 363


Skerešovo, Tornaľa - G,H,Š


T06

1

0902 970 357


Gemer, Tornaľa - R,N


T06

1

0902 970 405


Otročok, Višňové, Tornaľa - B,C,Č


T09

1

0903447628


Leváre, Levkuška, Polina, Rašice, Tornaľa - D,Ď,CH,I,J,O


T09

1

0902 970 359


Chvalová, Tornaľa - K


T11

1

0902 970 341


Tornaľa - E,P,R,S,V,Z,Ž


T11

1

0902 970 386


Sociálno-právna ochrana detí a SK

ÚPSVR Revúca, Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúca oddelenia


405 B

4

0902 970 390


Referát poradensko-psychologických služieb - psychológ


Byt

prízemie

0902 511 963


Kuratela maloletých, mladistvých, kuratela plnoletých a ústavná starostlivosť, priezvisko klientov CH, I,J,K,L,M,N,O


403A

4

0911 828 620


Kuratela maloletých, mladistvých, kuratela plnoletých a ústavná starostlivosť, priezvisko klientov A,B,C,Č,D,E,F,G,H


403 B

4

0902 970 330


Kuratela maloletých, mladistvých, kuratela plnoletých a ústavná starostlivosť, priezvisko klientov P,R,S,Š,T,U,V,Z,Ž


403 B

4

0902 970 327


Sociálnoprávna ochrana detí a náhradná osobná starostlivosť, priezvisko klientov A,B,C,Č,D,E,F,G,H


404 A

4

0902 970 381


Sociálnoprávna ochrana detí a náhradná osobná starostlivosť, priezvisko klientov P,R,S,T,U,V,Z,Ž, Pestúnska starostlivosť, priezvisko klientov od L- Ž


404 A

4

0902970409


Sociálnoprávna ochrana detí a náhradná osobná starostlivosť, priezvisko klientov CH,I,J,K,L,M,N,O, Pestúnska starostlivosť, priezvisko klientov od A - K


404 B

4

0911 404 227


Web stránka: http://www.uprevuca.sk/

Voľné miesta v evidencii úradu práce:
Revúca
Poltár
Slovenská republika