alebo nájdi dovolenku:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Rimavskej Sobote (ÚPSVaR)

Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň *

Piatok

8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Kontakty

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota

Čerenčianska 18, Rimavská Sobota Informácie: 047/2450101 rs@upsv.gov.sk, upsvr_rs@upsvr.gov.sk

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


Riaditeľ úradu

riaditeľka úradu


408

3

047/2450 100


asistentka


409

3

047/2450 101


Oddelenie ekonomiky

vedúca oddelenia


401

3

047/2450 170403

3

047/2450 176405

3

047/2450 183


Referát kontroly


419

3

047/2450 132Odbor služieb zamestnanosti Čerenčianska 18, 979 01 Rimavská Sobota

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


OSZ

riaditeľka odboru


203

1

047/2450 300


Referát správneho konania


413

3

047/2450 310412

3

047/2450402412

3

047/2450 312


Oddelenie poradenstva a vzdelávania

vedúca oddelenia


311

2

047/2450 450316

2

047/2450 451310

2

047/2450 330310

2

047/2450 471312

2

047/2450 472312

2

047/2450 133


Oddelenie AOTP a ESF

vedúca oddelenia


320

2

047/2450 220306

2

047/2450 461315

2

047/2450 455315

2

047/2450 454322

2

047/2450 459322

2

047/2450 457313

2

047/2450 458313

2

047/2450 460314

2

047/2450 453314

2

047/2450 452


Referát AOTP - zamestnávateľ

vedúca referátu


305

2

047/2450 226301

2

047/2450 403301

2

047/2450 305302

2

047/2450 401302

2

047/2450 408303

2

047/2450 405303

2

047/2450 406303

2

047/2450 194304

2

047/2450 304306

2

047/2450 470304

2

047/2450 404


Oddelenie aktivačné centrum

vedúca oddelenia


202

1

047/2450 370201

1

047/2450 371201

1

047/2450 371201

1

047/2450 371


pracovisko Gorkého 12


9

príz.

047/2449474


Oddelenie služieb pre občana Čerenčianska 18, 979 01 Rimavská Sobota

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


OSO

vedúca oddelenia


104

príz.

047/2450 130


Recepcia


102

príz.

047/2450 250102

príz.

047/2450 322


Informačno-poradenské a sprostredkovateľské služby


105

príz.

047/2450 319105

príz.

047/2450 321107

príz.

047/2450 514107

príz.

047/2450 514107

príz.

047/2450 320108

príz.

047/2450 311108

príz.

047/2450 518109

príz.

047/2450 501109

príz.

047/2450 314111

príz.

047/2450 513111

príz.

047/2450 513112

príz.

047/2450 546114

príz.

047/2450 315114

príz.

047/2450 542115

príz.

047/2450 318115

príz.

047/2450 543116

príz.

047/2450 317116

príz.

047/2450 317117

príz.

047/2450 544117

príz.

047/2450 313119

príz.

047/2450 316119

príz.

047/2450 515


Referát služieb pre zamestnávateľa


106

príz.

047/2450400106

príz.

047/2450407106

príz.

047/2450303


Odbor sociálnych vecí a rodiny

Čerenčianska 18, 979 01 Rimavská Sobota Gorkého 12, 979 01 Rimavská sobota

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


OSVaR

riaditeľka odboru


204

1

047/2450 500


Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, pracovisko Gorkého 12

vedúca oddelenia


22

1

047/2449 60021

1

047/2449 60120

1

047/2449 60720

1

047/2449 60720

1

047/2449 60726

1

047/2449 60426

1

047/2449 60426

1

047/2449 60426

1

047/2449 60426A

1

047/2449 60226A

1

047/2449 60227

1

047/2449 60327

1

047/2449 60327

1

047/2449 608


Referát poradensko-psychologických služieb


25

1

047/2449 60524

1

047/2449 606


Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

vedúca oddelenia


205

1

047/2450 510


Dávky v hmotnej núdzi


206

1

047/2450 512206

1

047/2450 516213

1

047/2450 541213

1

047/2450 541215

1

047/2450 540215

1

047/2450 545411

3

047/2450 511420

3

047/2450 525420

3

047/2450 517


Štátne sociálne dávky


214

1

047/2450 550214

1

047/2450 556214

1

047/2450 115217

1

047/2450 571217

1

047/2450 552217

1

047/2450 571218

1

047/2450 553218

1

047/2450 553


Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

vedúca oddelenia


208

1

047/2450 640


Posudkové činnosti


212

1

047/2450 673212

1

047/2450 673219

1

047/2450 670219

1

047/2450 672219

1

047/2450 646211

1

047/2450 672220

1

047/2450 671


ŤZP


207

1

047/2450 643207

1

047/2450 645217

1

047/2450 643209

1

047/2450 642209

1

047/2450 642210

1

047/2450 644210

1

047/2450 644211

1

047/2450 641


Vysunuté pracovisko UPSVR Hnúšťa

Francisciho 372, Hnúšťa

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúci oddelenia


106

1

047/2447 360


Služby pre občana


101

1

047/2447 250102

1

047/2447 361103

1

047/2447 363104

1

047/2447 524105A

1

047/2447 561109

1

047/2447 362110

1

047/2447 364


Hmotná núdza a náhradné výživné


111

1

047/2447 522112

1

047/2447 523112

1

047/2447 521107

1

047/2447 651108

1

047/2447 650


Aktivačné centrum


219

2

0915 997 961


Vysunuté pracovisko UPSVR Bátka

Hlavná 160, Bátka

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúci oddelenia


204

1.

047/2445 347


Recepcia


105

prízemie

047/2445 250


Služby pre občana


104

prízemie

047/2445 570107

prízemie

047/2445 342206

1.

047/2445 340105

prízemie

047/2445 349206

1.

047/2445 340110

prízemie

047/2445 542203

1.

047/2445 346202

1.

047/2445 343103

prízemie

047/2445 545202

1.

047/2445 343110

prízemie

047/2445 542104

prízemie

047/2445 543203

1.

047/2445 346107

prízemie

047/2445 342103

prízemie

047/2445 341


Hmotná núdza a náhradné výživné


306

2.

047/2445 546305

2.

047/2445 548303

2.

047/2445 547302

2.

047/2445 541306

2.

047/2445 546305

2.

047/2445 548302

2.

047/2445 541


Finančná kontrola


301

2.

047/2445 348


Aktivačné centrum


209

1.

0908 945 535


Vysunute pracovisko UPSVR Gemerský Jablonec

Hlavná 21, Gemerský Jablonec

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúci oddelenia


211

1

047/2446 350


Služby pre občana

Recepcia


203

1

047/2446 250203

1

047/2446 534204

1

047/2446 351204

1

047/2446 533205

1

047/2446 531205

1

047/2446 354


Hmotná núdza a náhradné výživné


207

1

047/2446 530208

1

047/2446 532208

1

047/2446 532206

1

047/2446 353


Aktivačné centrum


209

1

0915 980 533


Web stránka: http://www.upsvarrs.sk/

Voľné miesta v evidencii úradu práce:
Rimavská Sobota
Slovenská republika