alebo nájdi dovolenku:





Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Rožňave (ÚPSVaR)

Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň *

Piatok

8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Kontakty

Kancelária riaditeľa

Šafárikova 112, 048 01 Rožňava Sekretariát: 058/2440101 rv@upsvr.gov.sk

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


Riaditeľka


307

2

058/2440100


Sekretariát


306

2

058/2440101


Odbor sociálnych vecí a rodiny

Šafárikova 112, 048 01 Rožňava

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


riaditeľka Odboru sociálnych vecí a rodiny


306

2

058/2440500


Odbor služieb zamestnanosti

Šafárikova 112, 048 01 Rožňava

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


riaditeľka Odboru služieb zamestnanosti


316

2

058/2440300


Oddelenie služieb pre občana

Šafárikova , 04801 Rožňava Recepcia: 058/2440250

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúca oddelenia


218

1

058/2440311


Recepcia


príz.

058/2440250


Štítnik, Pača


206

1

058/2440327


Krh. Dlhá Lúka, Lipovník, , Rožňava - O, Ó, Ö, Čučma


206

1

058/2440327


Krh. Podhradie A,B,C,Č,D,Ď,E,F,K, P,R


207

1

058/2440313


Krh. Podhradie - S,Š,T,U,V,Z, Rožňava - B


207

1

058/2440313


Krh. Podhradie - G, H, I, J, L, M, N, O, Rožňava -V


208

1

058/2440323


Krh. Podhradie -Ž


208

1

058/2440323


Brzotín - A, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Rožňava - S


209

1

058/2440328


Brzotín - M, N, O, P, R, S, Š, T, U, V, Z, Ź, Brdárka, Rožňava - D, Ď, N


209

1

058/2440328


Ochtiná A-J, Rožňava K


210

1

058/2440325


Honce, Lúčka, Kružná, Petrovo, Ochtiná K - Z


210

1

058/2440325


Jovice, Jablonov nad Turňou, Rožňava - W, Y, Z, Ž ,Drnava A-J


211

1

058/2440319


Hrhov, Rožňava - Č, T , Drnava K-Ž


211

1

058/2440319


Betliar, Rochovce, Gočaltovo A - M, Rožňava - Š


212

1

058/2440318


Čierna Lehota, Hrušov, Gočaltovo O - Ú, Rožňava - I, J


212

1

058/2440318


Roštár, Kováčová, Rožňava - M


213

1

058/2440314


Rožňavské Bystré, Rakovnica, Rožňava - R


213

1

058/2440314



214

1

058/2440315


Bôrka, Rožňava - L


214

1

058/2440315


Silická Jablonica, Slavoška, Markuška Rožňava - G


215

1

058/2440324


Evidovanie nových UoZ, skupinové poradenstvo, evidencia ZoZ, Príspevok na pohreb


215

1

058/2440324


Rudná, Rožňava - E,F, P


217

1

058/2440322


Gemerská Poloma, Koceľovce, Rožňava - A,Á


217

1

058/2440322


Slavošovce - T, U, V, Z, Ž, Rozložná, Hanková, Rožňava - H,C,CH,U


218

1

058/2440317


Slavošovce - A, B, C, Č, D, Ď, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Š


218

1

058/2440317


Evidovanie nových UoZ, skupinové poradenstvo,


219

1

058/2440320


Pracovisko Dobšiná

Gočovo, Dobšiná K


913

1

058/2443325


Rejdová, Dobšiná P, R, S, Š, T, Ť


913

1

058/2443325


Stratená, Henckovce, Dobšiná A, Á, E, É, F, G, I, J, U, V, W


909

1

058/2443326


Nižná Slaná, Dobšiná Z, Ž


909

1

058/2443327


Dedinky, Vyšná Slaná, Dobšiná H, L, Ľ, M, N, O, Ó


914

1

058/2443522


Vlachovo, Kobeliarovo, Dobšiná B, C, Č, D, Ď


914

1

058/2443522


Pracovisko Plešivec

Kunová Teplica, Gemerská Panica


801

1

058/2442327


Gemerská Hôrka, Vidová, Silická Brezová


801

1

058/2442327


Plešivec - G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,R,S,T,U,V,Z,Ž


802

1

058/2442328


Slavec, Dlhá ves, Silica, Kečovo


802

1

058/2442328


Čoltovo, Pašková


803

1

058/2442523


Plešivec - A,B,C,D,E,F, Bretka, Ardovo, Bohúňovo, Meliata


803

1

058/2442523


Referát kontroly

Šafárikova 112, 048 01 Rožňava

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.



405

3

058/2440 131



405

3

058/2440 130


Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálych dávok

Šafárikova 112, Rožňava

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúca oddelenia


508

1

058/2440510


HN, NV, ŠSD - Ko


504

1

058/2440516


HN, NV, ŠSD - De – Dž, Ď, Sa – Sv, ŠSD - Do - Dž


503

1

058/2440517


HN, NV, ŠSD – Č, J, Z


511

1

058/2440110


HN, NV, ŠSD - T


509

1

058/2440519


HN, NV, ŠSD – C, Cs, CZ, Kr - Kv


509

1

058/2440519


HN, NV, ŠSD - H


510

1

058/2440512


HN, NV, ŠSD - Ga - GL, U


510

1

058/2440512


HN, NV, ŠSD - A, R


511

1

058/2440515


HN, NV, ŠSD – I, Go – Gy


511

1

058/2440515


HN, NV, ŠSD - Da, N, SZ, ŠSD - Da - DL


503

1

058/2440517


HN, NV, ŠSD- F, Ž


509

1

058/2440524


HN, NV, ŠSD - L, W


505

1

058/2440525


HN, NV, ŠSD – Ch, Ka - Kn


505

1

058/2443525058/2440525


HN, NV, ŠSD – Ba - Boldi


506

3

058/2440554


HN, NV, ŠSD – E, Ma – Me, O, Q


506

3

058/2440555


HN, NV, ŠSD – Mi – Mu, Š


506

3

058/2440556


HN, NV, ŠSD - Boldiová - By, Po- Pu


506

3

058/2440555


Dotácia na stravu, , dotácia na výkon os. príjemcu, dotácia na školské pomôcky HN, NV, ŠSD – Pa – PL, V


510

1

058/2440512


Dožiadania pre právnické osoby, Humanitárna pomoc


507/A

1

058/2440511


Terénni sociálni pracovníci


414

1

058/2440513

Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Šafárikova 112, Rožňava

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúca oddelenia


403

3

058/2440 290


vzdelávanie


608

2

058/2440 293


vzdelávanie


608

2

058/2440 293


poradenstvo


609

2

058/2440 292


poradenstvo


609

2

058/2440 291


Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových

šafárikova 112, Rožňava

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúca oddelenia


303

2

058/2440670


zamestnanec


501

1

058/2440673


zamestnanec


501

1

058/2440671


zamestnanec


501

1

058/2440673


zamestnanec


501

1

058/2440671


zamestnanec


502

1

085/2440643


zamestnanec


502

1

058/2440643


zamestnanec


502

1

058/2440641


zamestnanec


502

1

058/2440641


zamestnanec pracovisko Plešivec


801

1

058/2442645


zamestnanec pracovisko Dobšiná


11

1

058/2443644


zamestnanec - teamleader


503

1

058/2440640


posudkový lekár - 0,5 úväzok



posudkový lekár - 0,5 úväzok



posudkový lekár - 0,5 úväzok



Oddelenie AOTP a ESF

Šafárikova 112, 048 01 Rožňava

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúca oddelenia


408

3

058/2440 210


príspevky AOTP pre zamestnávateľov §§ 50, 50k, 54


411

3

058/2440 406


príspevky AOTP pre zamestnávateľov §§ 51a, 54


411

3

058/2440 404


príspevky AOTP pre zamestnávateľov §§ 51a, 54


411

3

058/2440 454


príspevky AOTP pre zamestnávateľov §§ 54, 56, 56a, 59, 60


413

3

058/2440 301


príspevky AOTP pre zamestnávateľov §§ 54, 56, 56a, 59, 60


413

3

058/2440 450


príspevky AOTP pre samosprávu § 52, 52a


409

3

058/2440 405


príspevky AOTP pre samosprávu § 52, 52a


409

3

058/2440 401


príspevky AOTP pre samosprávu § 50j, 52a, VOZ


409

3

058/2440 401


príspevky AOTP pre občana §§ 32, 52a, 53b


407

3

058/2440 459


príspevky AOTP pre občana §§ 51 abolventská prax, 54 Praxou k zamestnaniu


407

3

058/2440 411


príspevky AOTP pre občana §§ 49, 54, 57 samozamestnanie, 53 a 53a na dochádzku za prácou a mobilitu


407

3

058/2440 234


referát ESF


410

3

058/2440 232


referát ESF


410

3

058/2440 231


referát ESF


410

3

058/2440 400


Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Ul. Ernesta Rótha č. 49, Rožňava

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúca oddelenia


714

1

058/2441 600


sociálnoprávna ochrana detí


717

1

058/2441 602


sociálnoprávna ochrana detí


714

1

058/2441 600


sociálnoprávna ochrana detí


718

príz.

058/2441 601


sociálna kuratela detí


711

príz.

058/2441 603


sociálna kuratela detí


711

príz.

058/2441 603


sociálna kuratela detí


711

príz.

058/2441 603


ústavná starostlivosť


718

príz.

058/2441 601


sociálna kuratela plnoletých, náhr. os. starostlivosť


710

príz.

058/2441 605


pest. starostlivosť, osvojenie, poručníctvo


714

1

058/2441 600


referát poradensko-psychologických služieb


715

1

058/2441 604


zamestnanec Národného projektu


713

príz.

058/2441 606


zamestnanec Národného projektu


713

príz.

058/2441 606


zamestnanec Národného projektu


713

príz.

058/2441 606


zamestnanec Národného projektu


713

príz.

058/2441 606


Oddelenie Aktivačné centrum

šafárikova 112, Rožňava

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


Vedúci oddelenia


103

0

058/2440700


Hlavný koordinátor


104

0

058/2440701


Administrátor AC


104

0

0908978651


Koordinátor: Občianske združenia, organizácie Rožňava, zastupovanie v RV § 10


104

0

0908978644


Koordinátor práce § 12


103

0

0905942822 058/2440700


Koordinátor práce § 10, § 12, § 52


104

0

0905942855


Koordinátor práce § 52


105

0

0905942810 058/2440702


Koordinátor: Brzotín, Kružná, Slavec, Silica


104

0

0905942799


Kooridántor: Čierna Lehota, Slavošovce, Rochovce, Ochtiná, Roštár


104

0

0905942378


Koordinátor: Jablonov nad Turňou, Hrhov, Hrušov, Silická Jablonica


104

0

0908978647


Koordinátor: Štítnik, Rozložná, Gočaltovo, Brdárka, Hanková, Koceľovce, Markuška, Petrovo, Slavoška


104

0

0908978648


Koordinátor: Krasnohorské Podhradie, Pača


104

0

0905942820


Koodinátor: Kr. Dlhá Lúka, Jovice, Lipovník, Drnava, Bôrka, Lúčka, Kováčová


104

0

0905942860


Koordinátor: Gemerská Poloma, Betliar, Čučma


104

0

0908978646


Koordinátor: Rakovnica, Rudná, Rožňavské Bystré, Honce


104

0

0905706752


Koordinátor: Rožňava, Školy mesta Rožňava


104

0

0908978649


Koordinátor: Rožňava


104

0

0901909341


Koordinátor: Rožňava, časť Rožňava Baňa, časť Nadabulá


104

0

0905942829


Pracovisko Dobšiná

Koordinátor Dobšiná


0908978643


Koordinátor: Rejdová, Vyšná Slaná, Stratená, Dedinky


0905942811


Koordinátor: Nižná Slaná, Kobeliarovo, Vlachovo, Gočovo


0905942848


Pracovisko Plešivec

Koordinátor: Plešivec, Čoltovo, Bohúňovo, Bretka, Čoltovo, Gemerská Panica


0905942837


Koordinátor: Gemerská Hôrka, Meliata, Pašková, Kunová Teplica, Ardovo, Kečovo, Dlhá Ves, Silická Brezová


0905942841


Oddelenie ekonomiky

šafárikova 112, Rožňava

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúca oddelenia


310

2

058/2440170


zamestnanec


311

2

058/2440171


zamestnanec


311

2

058/2440193


zamestnanec


311

2

058/2440181


zamestnanec


311

2

058/2440173


zamestnanec


314

2

085/2440191


zamestnanec


314

2

058/2440192


zamestnanec


309

2

058/2440116


zamestnanec


309

2

058/2440116


zamestnanec


101

0

058/2440999


zamestnanec


101

0

058/2440999


Web stránka: http://www.upsvar-rv.sk/

Voľné miesta v evidencii úradu práce:
Rožňava
Slovenská republika