alebo nájdi dovolenku:ÚPSVaR Senica
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Senici

Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň *

Piatok

8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Kontakty

Oddelenie služieb pre občana

Vajanského 17, Senica se@upsvr.gov.sk

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúca oddelenia


11

príz.

034/244 0 310


Recepcia


1

príz.

034/244 0 321


Recepcia


1

príz.

034/244 0 321


Obce: Čáčov, Sobotište Senica - ulice: Čáčovská cesta, Palárikova ,Tehelná ,Továrenská ,Topoľová


2

príz.

034/244 0 553


Obce: Hradište pod Vrátnom, Smrdáky Senica - ulice: Astrová, Juraja Fándlyho, Ľudovíta Vaníčka, L.Novomeského, Senica, Stromová


2

príz.

034/244 0 553


Obce: Šajdíkove Humence Senica - ulice: Dolné Suroviny,Dlhá, Dr. I. Horvátha, Hollého, Jabloňová, Krátka, Lipová, Olivová, Sládkovičova, Sotinská, Vajanského


3

príz.

034/244 0 513


Obce: Cerová Prievaly Senica - ulice: Hollého , J.Mudrocha , Orgovánová,


3

príz.

034/244 0 513


Obce: Jablonica, Rohov Senica- ulice: Jána Náhlika ,Kaplinská, Komenského, M.Nešpora, Nám. Oslobodenia, Rovenská, Školská , Smreková, Záhradná


4

príz.

034/244 0 319


Obce: Hlboké Senica - ulice: Bernolákova, Fajnorova, Kalinová, Kalinčiakova , Ružová, S. Jurkoviča, Železničná


4

príz.

034/244 0 319


Obce: Kunov, Prietrž Senica - ulice: Čerešňová, Hviezdoslavova, Sv. Gorazda, Štúrova, V.Paullínyho-ótha


5

príz.

034/244 0 314


Obce: Koválov, Častkov Senica- ulice: Agátová, Bottova, Brezová, Horné Suroviny,Jablonická cesta, Janka Kráľa, Kasárenská, Moyzesova, Robotnícka


5

príz.

034/244 0 312


Obce: Osuské, Plavecký Peter, Podbranč Senica - ulice: Hlbocká cesta, Jasmínová, SNP, Sv. Cyrila a Metoda


5

príz.

034/244 0 312


Obce: Dojč Senica - ulice: Hurbanova, Košútovec, Kvetná, Okružná, Priemyselná, Sadová, Štefana Pilárika


6

príz.

034/244 0 551


Obce: Rovensko, Rybky Senica - ulice: Brestové, Gen. L. Svobodu, Jána Bežu, Jána Jonáša, Jozefa Závodného, Kolónia, M.Baxatorisa, Muškátová, Štefánikova


6

príz.

034/244 0 311


pracovisko Šaštín - Stráže

Štúrova 1328, Šaštín-Stráže

Recepcia


1

príz.

034/244 2 519


Obce: Lakšárska Nová Ves Šaštín-Stráže-ulice: Domky, Štúrova, M. R. Štefánika Borský Mikuláš-ulice: Lesná, Peterská


109

1.

034/244 2 324


Obec: Čáry Šaštín-Stráže-ulice:Alej, Bernolákov rad, Borová Šaštín-Stráže-ulice: Alej, Bernolákov rad, Borová, Čistonek, Do Gazárky,


110

1.

034/244 2 327


Obce: Bilkové Humence Borský Mikuláš - ulice: 1.Mája, Borová, Bratislavská, Cintorínska, Detvianska, Dr. V. Cintula, Družstevná, Habánska, Hurbanova, Chodecká, J. Hollého, Kollárova, Komenského, Kostolná, Kováčska, L. Svobodu, M.R.Štefánika, Na barine, Na dereši, Na doline, Na hliníkoch, Na humnisku, Na rybníčkoch, Na vŕšku, Na záhradách, Na výhone, Pri Struhe, Sadová, Ságelská, Sládkovičova, Smuha, Šaštínska, Školská, Štúrova, U sv. Jána, Urbárska, V ohrade, Za mostom, Záhorácka, Zemanská


111

1.

034/244 2 326


Kúty - ulice: Brnenská, Dr. Š.Heska, Gorazdova, Hlboká cesta, Hollého, Hurbanova, Kollárova, Konečná, Kozia, Na hliníku, Nová, Radlinského námestie, Sasinkova, Školská, Športová, Štefánikova, Štúrova, Textilná, Továrenská, Za školou, Za zbrojnicou, Železničiarska


112

1.

034/244 2 322


Obce: Kuklov, Štefanov


114

1.

034/244 2 555


Obec: Šaštín-Stráže-ulice: Čistonek, Do Gazarky, Hliníkova, Hviezdoslavova, J. Donovala, J. Bottu, J. Hollého, J. Kollára, Jesenského, Kláštorné námestie, Komenského, M. Nešpora, Metodova, Na Kopánke, Na Pažiti, Nádražná, Nám. Slobody, Novoveská, Piesočná, Pri bitúnku, Pri Kadúbku, Pri rybníku, Pri štadióne, Slnečná, Školská, U Vulgana, Vršky, Záhorácka, Záhumenice, Zápotočná, Železničiarská Šaštín-Stráže-ulice: Hliníková, J. Donovala, J.Bottu, J.Kollára, Jesenského, Kláštorné námestie, Komenského, M.Nešpora, Metodova, Na kopánke, Na pažiti, Nádražná, Námestie Slobody, Piesočná, Pri bitúnku, Pri kadúbku, Pri rybníku, Pri štadióne, Slnečná, Školská, U Vulgana,Vŕšky, Záhorácka, Záhumenice, Zápotočná, Železničiarska


115

1.

034/244 2 315


Obce: Sekule, Smolinské


118

1.

034/244 2 325


Kúty -ulice: Bratislavská ul., Obce: Borský Sv. Jur, Moravský Sv. Ján


119

1

034/244 2 317


pracovisko Holíč

Hviezdoslavova 17, Holíč

Recepcia


110

príz.

034/244 3 563


Obce: Trnovec, Kopčany Holíč-ulice: A. Dubčeka, Hviezdoslavova, J. Čabelku, Lúčky, Rodinné domky, Potočná, Pod hrebeňom, Schiffelova, Pri štadióne, ul. 29. augusta


105

príz.

034/244 3 338


Obce: Popudinské Močidlany, Radimov, Holíč - ulice: Dr. Rapanta, Hurbanova, M. Nešpora, Pri kaštieli, Sibírska


105

príz.

034/244 3 338


Holíč-ulice: Bernolákova, Fučíkova, Gagarinova, Hododnínska, J.J.Boora, Jednoradová, Jesenského, Kátovská, Kollárova, Kpt. Nálepku, Lidická, Mlynská, M. R. Štefánika, Námestie sv. Martina, Palárikova, Rúžová, Staničná, Veterná, Vrádištská,Vysoká


106

príz.

034/244 3 335


Obce: Unín, Petrova Ves, Kátov


109

príz.

034/244 3 333


Gbely-ulice: Adamov, Byt ŠM, Čsľ.armády, Družstevná, Farské, Gbely Halaštava, Hudecova, Hurbanova, Hviezdoslavova, Jilemnického, Kollárova, Kolónia, Kpt.Nálepku, Krátka, Lesná, Majerky, Medlenova, M.Nešpora, Mládeže, Prof.Čárskeho. Brodské ulice: Dráhy, Dukelská, Hviezdoslavova, Kradlov, Kukučínova, Letná, Mierová, Nová, Športová, Štefánikova


122

príz.

034/244 3 336


Gbely-ulice: Naftárska, Nám.Slobody, Obrancov mieru, Petroveská, Petrovská, Pionierska, Potočná, Priehrada, Ružová, Sasinkova, Slnečná, SNP, Štefánikova, Štúrova, Švermova,Učňovská, Záhumenice. Brodské-ulice: Hámre, Komenského, M.Čulena, Nábrežná, Nádražná, 1.mája, Nálepkova, nám. SNP


122

príz.

034/244 3 336


Obce: Letničie, Brodské-ulice: Krátka, Štúrova, Vajanského. Holíč-ulice: Bažantnica, Betlehém, Bottova, Bratislavská, Budovateľská, Duklianska, Hollého, Kopčianska, Kukučínova, Lesná, Moyzesova, Partizánska, Pod sýpkou, Priateľstva, Priečna, Sasinkova, SNP, Sv.Anny, Svätojánska, Športová, Štúrova, Ul.Márie Terézie, Zámocká


123

príz.

034/244 3 527


pracovisko Skalica

Gorkého 2, Skalica

Recepcia: Obce: Dubovce Skalica-ulice: D. Jurkoviča, Dr. Nováka, Dr. Valacha, Hurbanova, K baťáku, Kolárova, Mierová, Mýtna, Predmestie, Ružová, Široká, Trieda Dr. Clementisa,


4

príz.

034/244 1 331


Obce: Chropov, Oreské, Radošovce Skalica-ulice: Agátová, Bernolákova, Boorova, Hollého, Karmelitská, Lúčky, Na skale, Nad predmestím, Nám.slobody, Nešporova, Partizánska, Pivovarská, Pod hájkom, Pod záhradami, Pplk. Pľjušťa, Podhradie, Pribinova, Skalica, Strážnická, Štefánikova, Vajanského, Veľké Trávniky, Veľkomoravská,Vinohradnícka,Vrchovského, Zlatnícka dolina,Zlatnícka ul.


5

príz.

034/244 1 330


Obce: Koválovec, Vrádište, Skalica-ulice: Blahova, Bulharská, Čulenova, Dr.J.Ďuroviča, Dr. Buchtu, Dr.Schafflera, F.K.Veselého, Gorkého, Hviezdoslavova, Komenského, Koreszkova, Kráľovská, Madvova, Malé Trávniky, Mallého, Mazúrova, Petrovská, Pod kalváriou, Potočná, Priečna, Rohatecká, Salajka, Slnečná, Suchý riadok, Svätoplukova, Škarniclovská, Školská, Tehelňa, Valy,


5

príz.

034/244 1 330


Obce: Mokrý Háj, Lopašov, Prietržka Skalica-ulice: Bajanova, Dr. Bunčáka, Dr. Ľ. Okánika, Doležalova, Družstevná, Duklianská, Dr. J. Šátka, Hodonínska, Horská cesta, Jednoradová, Lichardova, Meňhartka, Nádražná, Obráncov mieru, Pelíškova, Pri potoku, Psíky, Sasinkova, Sídl. L. Svobodu, SNP, Starohorská, Starorolská, Sudoměřická, Športová, Štúrova, Veterná, Záhradná, Zápotočná,


6

príz.

034/244 1 332


Web stránka: http://www.upsvarsenica.sk/

Voľné miesta v evidencii úradu práce:
Senica
Skalica
Holíč
Šaštín Stráže
Slovenská republika