alebo nájdi dovolenku:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Galante (ÚPSVaR)
pracovisko Sereď

Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň *

Piatok

8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

pracovisko Sereď

Vonkajší rad 795/4, Sereď Recepcia:  031/2444 312 ga@upsvr.gov.skfunkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


Recepcia


1

prízemie

 031/2445 311


Sereď R-Z


2

prízemie

 031/2445 313


Vinohrady nad Váhom, Zemianske Sady, Dolná streda, Pusté Sady


2

prízemie

 031/2445 312


Sereď K-P


101

prízemie

 031/2445 314


Šoporňa


101

prízemie

 031/2445 316


Sereď A-J


103

prízemie

 031/2445 317


Pata, Šalgočka, Šintava


103

prízemie

 031/2445 319


Agenda poradenstva a vzdelávania

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


poradenstvo a vzdelávanie


14

1

 031/2445 453


Agenda hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


Dolná Streda,Pata,Šintava,Vinohrady n./V, Pusté Sady,Šalgočka,Šoporňa, Zemianske Sady, Čierny Brod, Váhovce


16

1

 031/2445 511


Sereď, Tomášikovo


17

1

 031/2445 515


Horné Saliby, Matúškovo, Javorinka, Vozokany, Veľká Mača, Kráľov Brod, Dolný Chotár, Gáň, Kajal, Topoľnica, Dolné Saliby, Trstice


17

1

 031/2445 513


Váhovce,Dolná Streda,Pata,Pusté Sady, Šalgočka, Šintava, Šoporňa,Vinohrady n/V,


18

1

 031/2445 512


Sereď, Zemianske Sady,Šoporňa - NV


19

1

 031/2445 514


Váhovce, Kráľov Brod, Gáň, Topoľnica, D.Saliby, Matúškovo, Vozokany


19

1 posch.

 031/2445516


NP PP


16

1 posch.

 031/2445511


Referent


18

1 posch.

 031/2445512


Agenda sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


sociálna kuratela, NRS


11

1

 031/2445 604


ústavná starostlivosť


11

1

 031/2445 603


terénny sociálny pracovník - NP PP


11

1

 031/2445 611


psychológ


8

1 posch.

 031/2445 455


Web stránka: ÚPSVAR Galanta 

Voľné miesta v evidencii úradu práce:
Galanta - Voľné pracovné miesta registrované v Galante

Sereď - Voľné pracovné miesta registrované v Seredi

Sládkovičovo - Voľné pracovné miesta registrované v Sládkovičove

Slovenská republika