alebo nájdi dovolenku:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Spišskej Novej Vsi (ÚPSVaR)

Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň *

Piatok

8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Kontakty

Oddelenie služieb pre občana

Odborárov 53, 052 21, Spišská Nová Ves

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


Vedúca oddelenia


124

1.

053/2440310


Zástupca vedúcej oddelenia


124

1.

053/2440456


Recepcia


1

príz.

053/2440550


Recepcia


2

príz.

053/2440221


Recepcia


3

príz.

053/2440335


Recepcia, dožiadania


3

príz.

053 /2440643


Agent pre VPM


123

1.

053/2440455


Agent pre VPM


123

1.

053/2440455


Agent pre VPM


123

1.

053/2440303


poradca EURES


123

1.

053/2440303


spolupráca a OAOTP


115/1

1.

053/2440317


Arnutovce


13

príz.

053/2440334


Betlanovce


21

1.

053/2440557


Danišovce


16

príz.

053/2440331


Harichovce


14

príz.

053/2440311


Hincovce


34

1.

053/2440304


Hnilčík


19

1.

053/2440559


Hnilec


5

príz.

053/2440337


Hrabušice (A,B,C,Č,D,Ď,E,F,G)


13

príz.

053/2440334


Hrabušice (H,CH,I,J,K)


18

1.

053/2440313


Hrabušice (L,Ľ,M,N,Ň, O,P,R,S,Š,T,Ť,U,V,W,Z,Ž)


29

1.

053/2440560


Chrasť nad Hornádom


29

1.

053/2440560


Iliašovce


7

príz.

053/2440319


Jamník


30

1.

053/2440557


Letanovce (A,B,C,Č,D,Ď,E,F,G,H,CH,I,J,K)


9

príz.

053/2440320


Letanovce (L,Ľ, M,N,Ň,O,P,R,S,Š,T,Ť,U,V,W,Z,Ž)


28

1.

053/2440336


Lieskovany


15

príz.

053/2440516


Markušovce (A,B,C,Č,D,Ď,E,F,G,H,CH,I,J)


22

1.

053/2440333


Markušovce (K)


33

1.

053/2440304


Markušovce ( L,Ľ,M,N,Ň,O,P)


23

1.

053/2440408


Markušovce (R,S,Š,T,Ť,U,V,W,Z,Ž)


14

príz.

053/2440311


Matejovce nad Hornádom


11

príz.

053/2440551


Mlynky


31

1.

053/2440316


Odorín


27

1.

053/2440521


Poráč


32

1.

053/2440330


Rudňany (A,B,C, Č,D, Ď,E,F,G)


10

príz.

053/2440556


Rudňany (H, CH,I)


7

príz.

053/2440319


Rudňany (J,K,L,Ľ,M,N,Ň,O,P,R,S,Š,T,Ť,U,V,W,Z,Ž)


20

1.

053/2440557


Smižany (A,B)


34

1.

053/2440304


Smižany (C,Č)


21

1.

053/2440557


Smižany (D, Ď,O)


15

príz.

053/2440516


Smižany (E,F)


23

1.

053/2440408


Smižany (G)


32

1.

053/2440330


Smižany (H,CH,I,J)


28

1.

053/2440336


Smižany (K)


8

príz.

053/2440314


Smižany (L,Ľ,M,N,Ň)


9

príz.

053/2440320


Smižany (O)


15

príz.

053/2440516


Smižany (P)


13

príz.

053/2440334


Smižany (R,S,Š)


12

príz.

053/2440523


Smižany (T,Ť,U,V,W,Z,Ž)


6

príz.

053/2440332


Spišská Nová Ves (A)


8

príz.

053/2440314


Spišská Nová Ves (B)


10

príz.

053/2440556


Spišská Nová Ves (C,Č,D,Ď)


15

príz.

053/2440516


Spišská Nová Ves (E,F,G)


31

1.

053/2440316


Spišská Nová Ves (H, CH)


27

1.

053/2440521


Spišská Nová Ves (I,J, Ka)


22

1.

053/2440333


Spišská Nová Ves (Ke- Ko)


19

1.

053/2440559


Spišská Nová Ves (Kr-Kz, L,Ľ)


30

1.

053/2440557


Spišská Nová Ves (M)


32

1.

053/2440330


Spišská Nová Ves (N,Ň,O)


6

príz.

053/2440332


Spišská Nová Ves (P)


11

príz.

053/2440551


Spišská Nová Ves (R,S)


16

príz.

053/2440331


Spišská Nová Ves (Š,T, Ť)


5

príz.

053/2440337


Spišská Nová Ves (U,V,W,Z,Ž)


20

1.

053/2440557


Spišské Tomášovce (A,B,C,Č,D,Ď,E,F,G,H,CH,I,J,K,L,Ľ)


21

1.

053/2440557


Spišské Tomášovce (M,N,Ň,O,P,R,S,Š,T,Ť,U,V,W,Z,Ž)


34

1.

053/2440304


Spišský Hrušov


18

1.

053/2440313


Teplička nad Hornádom


33

1.

053/2440304


Vítkovce


6

príz.

053/2440332


pracovisko Krompachy

Vedúca referátu služieb pre občana


13

1.

053/2442317


Spolupráca a OAOTP, dožiadania


17

1.

053/2442315


Bystrany (A,B,C,Č,D,Ď,E,F,G,H,CH,I,J,K,L,Ľ, M)


2

príz.

053/2442311


Bystrany (N,Ň,O,P,R,S,Š,T,Ť,U,V,W,Z,Ž)


3

príz.

053/2442311


Kaľava


10

1.

053/2442515


Kolinovce


3

príz.

053/2442311


Krompachy (A,B,C,Č,D,Ď,E,F,G)


4

príz.

053/2442318


Krompachy (H,CH,I,J,K,L,Ľ, M)


5

príz.

053/2442318


Krompachy (N,Ň,O,P,R)


6

1.

053/2442517


Krompachy (S,Š,T,Ť,U,V,W,Z,Ž)


9

1.

053/2442515


Olcnava


2

príz.

053/2442311


Oľšavka


2

príz.

053/2442311


Slatvina


6

1.

053/2442517


Slovinky


7

1.

053/2442517


Spišské Vlachy (A,B,C,Č,D,Ď,E,F,G,H,CH,I,J,K,L,Ľ, M,N,Ň,O,P)


10

1.

053/2442515


Spišské Vlachy (R,S,Š,T,Ť,U,V,W,Z,Ž)


9

1.

053/2442515


Vojkovce


3

príz.

053/2442311


Žehra (A,B,C,Č,D,Ď,E,F,G,H,CH)


7

1.

053/2442517


Žehra (I,J,K,L,Ľ, M,N,Ň,O,P,R,S,Š,T,Ť,U,V,W,Z,Ž)


6

1.

053/2442517


pracovisko Gelnica

Vedúca pracoviska


26

sut.

053/2443300


Zástupca vedúcej pracoviska a agent pre VPM


219

2.

053/2443310


Spolupráca s OAOTP


221

2.

053/2443318


Recepcia, dožiadania


1

príz.

053/2443100


Projekt BAZ, zástupca pre úsek služieb pre občana a recepcie


3

príz.

053/2443314


Informatik a agent pre VPM


216

2.

053 /2443151


Gelnica (A, B, C, Č, D, Ď, DZ, DŽ, E, F, G, H, CH, I, J, L, Ľ)


7

príz.

053/2443513


Gelnica( K, M, N, Ň, O, Ô, P, Q, R, S, Š, T, Ť, U, V, W, X, Y, Z, Ž)


8

príz.

053/2443317


Helcmanovce


17

príz.

053/2443511


Henclová


13

príz.

053/2443313


Hrišovce


6

príz.

053/2443315


Jaklovce


10

príz.

053/2443551


Kojšov


11

príz.

053/2443321


Kluknava


12

príz.

053/2443514


Margecany


11

príz.

053/2443321


Mníšek nad Hnilcom


15

príz.

053/2443312


Nálepkovo(A, B, C, Č, D, Ď, DZ, DŽ, E, F, G, H, CH, I, J, V, W, X, Y, Z, Ž)


9

príz.

053/2443551


Nálepkovo (K, L, Ľ, M, N, Ň, O, P, Q, R, S, Š, T, Ť, U)


4

príz.

053/2443323


Prakovce


14

príz.

053/2443312


Richnava (A, B, C, Č, D, Ď, DZ, DŽ, E, F, G, J, K, L, Ľ, M)


5

príz.

053/2443315


Richnava (H, CH, I, N, Ň, O, P, Q, R, S, Š, T, Ť, U, V, W, X, Y, Z, Ž)


6

príz.

053/2443315


Smolnícka Huta


12

príz.

053/2443514


Smolník


12

príz.

053/2443514


Stará Voda


13

príz.

053/2443313


Švedlár(A, B, C, Č, D, Ď, DZ, DŽ, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, Ľ, M, N, Ň, O)


13

príz.

053/2443313


Švedlár (P, Q, R, S, Š, T, Ť, U, V, W, X, Y, Z, Ž)


16

príz.

053/2443511


Úhorná


17

príz.

053/2443511


Veľký Folkmár


10

príz.

053/2443551


Závadka


13

príz.

053/2443313


Žakarovce


11

príz.

053/2443321


Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

Odborárov 53, 052 21 Spišská Nová Ves

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúca oddelenia


220

2.

053/2440510


samostatný radca


219

2.

053/2440501


samostatný radca


216

2.

053/2440515


samostatný radca


213

2.

053/2440555


odborný radca


219

2.

053/2440501


samostatný radca


215

2.

053/2440514


samostatný radca


212

2.

053/2440512


samostatný radca


212

2.

053/2440512


samostatný radca


217

2.

053/2440517


samostatný radca


214

2.

053/2440558


samostatný radca


213

2.

053/2440555


samostatný radca


217

2.

053/2440517


samostatný radca


215

2.

053/2440514


samostatný radca


216

2.

053/2440515


samostatný radca


217

2.

053/2440517


odborný radca


216

2.

053/2440515


Terénni pracovníci

referent


218

2.

053/2440202


referent


218

2.

053/2440102


referent


218

2.

053/2440102


Pracovisko Krompachy

samostatný radca


22

2.

053/2442513


samostatný radca


28

2.

053/2442553


samostatný radca


23

2.

053/2442511


samostatný radca


22

2.

053/2442513


samostatný radca


27

2.

053/2442551


Oddelenie Aktivačné centrum

Odborárov 53, Spišská Nová Ves

funkcia, agenda

priezvisko meno titul

kanc.

posch.

tel. č.

Aktivačné centrum SN -1

532440372

Aktivačné centrum SN -2

532440371

Aktivačné centrum SN -3

532440370

Aktivačné centrum Krompachy

532442370

Aktivačné centrum Gelnica

533443370

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF

Odborárov 53, 052 21, Spišská Nová Ves

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúca oddelenia


320

3

053/2440400


samostatný radca, §54 - NP- Šanca na zamestnanie, §52 - Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj , §50j - Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti


201

2

053/2440404


samostatný radca, §53 - Príspevok na dochádzku za prácou, §53a - Príspevok na podporu mobility za prácou


224

2

053/2440459


samostatný radca, §54 - NP Cesta z kruhu nezamestnanosti


226

2

053/2440458


samostatný radca, Európsky sociálny fond


222

2

053/2440405


radca, §60 -Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov, §59 - Príspevok na činnosť pracovného asistenta


227

2

053/2440402


samostatný radca, §54 - NP Praxou k zamestnaniu,


316

3

053/2440407


samostatný radca, Výbor pre otázky zamestnanosti, §55- Chránená dielňa a chránené pracovisko, §56 - Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, §56a - Príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnan, §57 - Príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na samostatnú zárobkovú činnosť


204

2

053/2440410


samostatný radca, Európsky sociálny fond


223

2

053/2440223


radca, §54 - Projekt Podpora zamestnosti v spišskom regióne , §50d - Príspevok na podporu udržania zamestnanosti


229

2

053/244406


samostatný radca, §54 - Projekt Podpora zamestnosti v spišskom regióne , §53b - Príspevok na dopravu do zamestnania, §47 - Vzdelávanie a príprava pre trh práce zamestnanca


229

2

053/244401


samostatný radca, §60 -Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov, §59 - Príspevok na činnosť pracovného asistenta


227

2

053/2440402


samostatný radca, §52a - Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby, §51 Absolventská prax


225

2

053/2440452


samostatný radca, §49 - Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť


204

053/2440403


samostatný radca, §52 - Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj - dohody s UoZ, §32 ods. 12 písm. d - náhrada časti cestovných výdavkov, ktoré súvisia s absolvovaním vstupného pohovoru alebo výberového konania u zamestnávateľa alebo s účasťou na skupinovom sprostredkovaní zamestnania,


228

2

053/2440552


samostatný radca, §53 - Príspevok na dochádzku za prácou, §53a - Príspevok na podporu mobility za prácou


224

2

053/2440459


odborný radca, Európsky sociálny fond


315

3

053/2440220


samostatný radca, §54 - NP- Šanca na zamestnanie, §52 - Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj , §50j - Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti


201

2

053/2440453


hlavný referent, §51a - Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní


316

3

053/2440407


samostatný radca, §52a - Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby, §51 Absolventská prax


225

2

053/2440452


samostatný radca, §52 - Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj , §50j - Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti


228

2

053/2440312


samostatný radca, Európsky sociálny fond


223

2

053/2440223


samostatný radca, Európsky sociálny fond


222

2

053/2440405


samostatný radca, §54 - NP Cesta z kruhu nezamestnanosti


226

2

053/2440458


Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Odborárov 53, 052 21 Spišská Nová Ves

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúca oddelenia


211

2

053/2440450


samostatný radca, zástupkyňa vedúcej , odborné poradenské služby


211

2

053/2440457


samostatný radca, odborné poradenské služby


221

2

053/2440452


samostatný radca, odborné poradenské služby


221

2

053/2440454


samostatný radca, odborné poradenské služby


115/2

1

053/2440451


samostatný radca, odborné poradenské služby


115/2

1

053/2440451


pracovisko Krompachy

samostatný radca, odborné poradenské služby


26

2

053/2442319


pracovisko Gelnica

samostatný radca, odborné poradenské služby


225

2

053/2443311


samostatný radca, odborné poradenské služby


225

2

053/2443319


Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Odborárov 53, Spišská Nová Ves

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúca oddelenia


107

príz.

053/2440670


peň.príspevky na kompenztáciu ŤZP


101

príz.

053/2440644


peň.príspevky na kompenztáciu ŤZP


101

príz.

053/2440644


peň.príspevky na kompenztáciu ŤZP


102

príz.

053/2440641


peň.príspevky na kompenztáciu ŤZP


102

príz.

053/2440641


peň.príspevky na kompenztáciu ŤZP


108

príz.

053/2440645


peň.príspevky na kompenztáciu ŤZP


108

príz.

053/2440645


posudková činnosť


103

príz.

053/2440673


posudková činnosť


103

príz.

053/2440673


posudková činnosť


104

príz.

053/2440677


posudková činnosť


106

príz.

053/2440672


posudková činnosť


106

príz.

053/2440672


praovisko Krompachy

peň.príspevky na kompenztáciu ŤZP


6

príz.

053/2442643


peň.príspevky na kompenztáciu ŤZP


6

príz.

053/2442643


peň.príspevky na kompenztáciu ŤZP


6

príz.

053/2442641


pracovisko Gelnica

peň.príspevky na kompenztáciu ŤZP


3

053/2443640


peň.príspevky na kompenztáciu ŤZP


14

053/2443642


peň.príspevky na kompenztáciu ŤZP


5

053/2443645


peň.príspevky na kompenztáciu ŤZP


12

053/2443643


peň.príspevky na kompenztáciu ŤZP


11

053/2443641


peň.príspevky na kompenztáciu ŤZP/posudková činnosť


4

053/2443644


posudková činnosť


13

053/2443671


posudková činnosť


1

053/2443670


Oddelenie ekonomiky

Odborárov 53, Spišská Nová Ves

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúca oddelenia


B 203

1

053/2440170


podateľňa Spišská Nová Ves


A 4

príz.

053/2440999


podateľňa Spišská Nová Ves


A 4

príz.

053/2440999


správa pohľadávok


B 209

1

053/2440182


správa pohľadávok


B 209

1

053/2440182


pokladňa


B 205

1

053/2440191


pracovisko Krompachy

podateľňa


12

1

053/2442195


pracovisko Gelnica

podateľňa


20

príz.

053/2443195


Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Odborárov 55, 052 21 Spišská Nová Ves

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúca oddelenia


310

2

053/2440600


Sociálnoprávna ochrana detí


301

2

053/2440614


Sociálnoprávna ochrana detí


307

2

053/2440606


Sociálna kuratela detí a PFO


304

2

053/2440602


Sociálna kuratela detí a PFO


309

2

053/2440601


Sociálnoprávna ochrana detí


301

2

053/2440614


Psychológ referátu PPS


306

2

053/2440616


Náradná rodinná starostlivosť


303

2

053/2440603


Sociálnoprávna ochrana detí


307

2

053/2440606


Sociálna kuratela detí a PFO


309

2

053/2440601


Sociálnoprávna ochrana detí


308

2

053/2440611


Rodinný asistent


401

3

053/2440605


Rodinný asistent


401

3

053/2440605


Terénny sociálny pracovník


401

3

053/2440605


Terénny sociálny pracovník


401

3

053/2440605


OT NRS - sociálny pracovník


405

3

053/2440102


OT NRS - psychológ


405

3

053/2440102


OT VO - sociálny pracovník


406

3

053/2440604


OT VO - psychológ


406

3

053/2440604


pracovisko Krompachy

Sociálnoprávna ochrana detí


26

2

053/2442605


Sociálnoprávna ochrana detí


26

2

053/2442606


Sociálna kuratela detí a PFO


24

2

053/2442514


Terénny sociálny pracovník


25

2

053/2442606


Terénny sociálny pracovník


25

2

053/2442606


pracovisko Gelnica

Sociálnoprávna ochrana detí


9

suterén

053/2443602


Sociálnoprávna ochrana detí


60

suterén

053/2443606


Sociálnoprávna ochrana detí


59

suterén

053/2443601


Sociálna kuratela detí a PFO


10

suterén

053/2443603


Sociálna kuratela detí a PFO


11

suterén

053/2443600


Rodinný asistent


61

suterén

053/2443604


Terénny sociálny pracovník


61

suterén

053/2443604


OT VO - sociálny pracovník


4

suterén

053/2443605


OT VO - psychológ


4

suterén

053/2443605


Pracovisko Gelnica

Hlavná 1, 056 01 Gelnica Recepcia: 053/244 3 100

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


Vedúca pracoviska


26

-1

053/2443500


Recepcia


21

príz.

053/2443100


Agenda ekonomiky - podateľňa


20

príz.

053/2443195


Oddelenie služieb pre občana (OSO)


6

príz.

053/2443314


Oddelenie služieb pre zamestnávateľa (OSZ)


219

2

053/2443310


Agenda poradenstva a vzdelávania


225

2

053/2443311


Rozhodovacia činnosť (HN, náhradné výživné, ŠSD,)


7

-1

053/2443515


Terénni pracovníci (HN, náhradné výživné, ŠSD,)


19

príz.

053/2443101


Referát PPK ŤZP a PČ


3

príz.

053/2443640


Referát SPO detí a sociálnej kurately


11

-1

053/2443600


Agenda Aktivačné centrum


214

2

053/2443370


Web stránka: http://www.upsvarsn.sk/

Voľné miesta v evidencii úradu práce:
Spišská Nová Ves