alebo nájdi dovolenku:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovni (ÚPSVaR)

Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň *

Piatok

8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Kontakty

Oddelenie AOTP a ESF

Farbiarska 57, 064 01 Stará Ľubovňa

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúci oddelenia


208

2

052/2446220


§49, §55 - SZČO, § 56a, §57, §59, §60 - SZČO


207

2

052/2446401


§50, 50j, §50k,§52a, §54 - Cesta z kruhu nezamestnanosti


106

1

052/2446403


Úhrady §54 - Chceme byť aktívni na trhu práce (50+), Cesta z kruhu nezamestnanosti


207

2

052/2446463


§51,§53, §53a, §54 - Absolventská prax štartuje zamestnanie


207

2

052/2446464


§51a, §52, §54 - Šanca na zamestnanie, Praxou k zamestnaniu, Chceme byť aktívni na trhu práce (50+)


106

1

052/2446404


§55, §56, §60- zamestnávatelia


106

1

052/2446402


Úhrady § 51, §53, §53a, §32


203

2

052/2446225


Úhrady §50, §51a


203

2

052/2446225


Úhrady §52, §52a


203

2

052/2446462


Úhrady §56, §56a, §60-zamestnávatelia, §54 - Šanca na zamestnanie, Zapojenie nezamestnaných do obnovy kulturného dedičstva


107

1

052/2446452


Úhrady §49, §50j, §57, §59, §60 - SZČO, §54 - Praxou k zamestnaniu


107

1

052/2446191


ESF


203

2

052/2446462


ESF


107

1

052/2446231


Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

17.novembra 12, Stará Ľubovňa

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.

vedúca oddelenia


17

1.

052/2448 600

Čirč, Ďurková, Haligovce, Hajtovka, Hniezdne, Hraničné, Hromoš, Kremná, Kyjov, Mníšek nad Popradom, Legnava, Lesnica, Ľubotín, Obručné, Plavnica, Pusté Pole, Ruská Voľa, Starina, Stráňany, Sulín, Šambron, Šarišské Jastrabie, Veľký Lipník, Vislanka, Lomnička priezvisko na H, Stará Ľubovňa priezviská na - A,B,H,K,P,R,S a Podsadek


7

príz.

052/2448 502

náhradná starostlivosť, deti mimo rodičovskej starostlivosti- okres SL


10

príz.

052/2448 606

Andrejovka, Forbasy,Chmelnica, Jakubany, Jarabina, Kamienka, Kolačkov, Lacková, Litmanová, Lomnička -okrem priezviska H,Malý Lipník, Matysová, Nová Ľubovňa, Orlov, Plaveč, Veľká Lesná, Údol, Nižné Ružbachy, Vyšné Ružbachy, Podolínec, SĽ priezviská na C,Č,D,DZ,DŽ,E,F,G,CH,I,J,L,M,N,O,Š,T,U,V,Z


8

príz.

052/2448 607

sociálny kurátor pre dieťa, sociálny kurátok pre plnoletú fyzickú osobu - okres SĽ


9

príz.

052/2448 613

NP - rodinný asistent


16

1.

052/2448 605


16

1.

052/2448605

NP-pilotná podpora zvyšovania efektivity poskytovania dávok a výkonu opatrení SPODaSK v rodinnom prostredí


16

1.

052/2448 605

NP-pilotná podpora zvyšovania efektivity poskytovania dávok a výkonu opatrení SPODaSK v rodinnom prostredí


16

1.

052/2448 605

NP-pilotná podpora zvyšovania efektivity poskytovania dávok a výkonu opatrení SPODaSK v rodinnom prostredí


9

príz.

052/2448 613

Psychológ


18

1

052/2446 617

NP-náhradná starostlivosť


308

3.

052/2446 601

NP-výchovné opatrenia


104

1.

052/2446 319

NP- výchvoné opatrenia - psychológ


104

1.

052/2446 319

NP-náhradná starostlivosť - psychológ


308

3.

052/2446 601

Oddelenie služieb pre občana

Farbiarska 57, Stará Ľubovňa Recepcia: 052/2446 250

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.

vedúca oddelenia


108

1.

052/2446 310

Stará Ľubovňa

písmená:A,B,C,Č


12

prízemie

052/2446 315

písmená: D,Ď,Dz,Dž,E,F


13

prízemie

052/2446 313

písmená: G,H,CH,I,J


15

prízemie

052/2446 320

písmeno: K


110

1.

052/2446 311

písmená: L,Ľ,M


105

1.

052/2446 317

písmená: N,Ň,O,P,Q


16

prízemie

052/2446 556

písmená: R,S,Š,T,Ť,U,V,W,Z,Ž


15

prízemie

052/2446 324

Obec

Čirč


10

prízemie

052/2446 553

Ďurková


10

prízemie

052/2446 323

Forbasy


10

prízemie

052/2446 323

Hajtovka


104

1.

052/2446 321

Haligovce


10

prízemie

052/2446 553

Hniezdne


104

1.

052/2446 321

Hraničné


12

prízemie

052/2446 312

Hromoš


13

prízemie

052/2446 551

Chmeľnica


104

1.

052/2446 321

Jakubany, písmená: A - J


112

1.

052/2446 554

Jakubany, písmená: K - Ž


112

1.

052/2446 316

Jarabina


105

1.

052/2446 317

Kamienka


105

1.

052/2446 400

Kolačkov


12

prízemie

052/2446 312

Kremná


10

prízemie

052/2446 553

Kyjov


112

1.

052/2446 316

Lacková


15

prízemie

052/2446 320

Legnava


104

1.

052/2446 321

Lesnica


12

prízemie

052/2446 312

Litmanová


13

prízemie

052/2446 551

Ľubotín


13

prízemie

052/2446 551

Malý Lipník


13

prízemie

052/2446 313

Matysová


112

1.

052/2446 554

Mníšek


110

1.

052/2446 552

Nová Ľubovňa


110

1.

052/2446 552

Obručné


112

1.

052/2446 554

Orlov


10

prízemie

052/2446 410

Plaveč


16

prízemie

052/2446 322

Plavnica


16

prízemie

052/2446 322

Pusté Pole


112

1.

052/2446 316

Ruská Voľa


10

prízemie

052/2446 410

Starina


104

1.

052/2446 321

Stráňany


13

prízemie

052/2446 551

Sulín


10

prízemie

052/2446 553

Šambron


112

1.

052/2446 554

Šarišské Jastrabie


10

prízemie

052/2446 323

Údol


12

prízemie

052/2446 312

Veľká Lesná


104

1.

052/2446 321

Veľký Lipník


10

prízemie

052/2446 410

Vislanka


13

prízemie

052/2446 551

Vyšné Ružbachy


105

1.

052/2446 400

Oddelenie služieb pre občana

Námestie Mariánske 4, Podolínec

Lomnička č.domu 1 -25


1

1.

052/2449 330

Lomnička č.domu 26 - 72


1

1.

052/2449 331

Lomnička č.domu 73 -


1

1.

052/2449 520

Nižné Ružbachy


1

1.

052/2449 331

Podolínec A - H


1

1.

052/2449 330

Podolínec I - L


1

1.

052/2449 331

Podolínec M - Ž


1

1.

052/2449 520

Referát správneho konania

Farbiarska 57, Stará Ľubovňa

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.

Správne konanie


105

1

052/2446304

Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Farbiarska 57, Stará Ľubovňa

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.

vedúca oddelenia, odborné poradenské služby §43, §42


308

3

052/2446 133

vzdelávanie a príprava pre trh práce §46, §47, §54-RE-PAS


206

2

052/2446 460

odborné poradenské služby §43, §42


206

2

052/2446 460

Oddelenie Aktivačné centrum

Farbiarska 57, Stará Ľubovňa

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.

Vedúci oddelenia


209

2

052/2446 370

Koordinátor


201

2

052/2446 372

Koordinátor


201

2

052/2446 372

Koordinátor


201

2

052/2446 372

Koordinátor


201

2

052/2446 372

Koordinátor


202

2

052/2446 371

Koordinátor


202

2

052/2446 371

Koordinátor


202

2

052/2446 371

Koordinátor


202

2

052/2446 371

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

17.novembra 12, Stará Ľubovňa

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.

vedúca oddelenia


17

1.

052/2448 600

Čirč, Ďurková, Haligovce, Hajtovka, Hniezdne, Hraničné, Hromoš, Kremná, Kyjov, Mníšek nad Popradom, Legnava, Lesnica, Ľubotín, Obručné, Plavnica, Pusté Pole, Ruská Voľa, Starina, Stráňany, Sulín, Šambron, Šarišské Jastrabie, Veľký Lipník, Vislanka, Lomnička priezvisko na H, Stará Ľubovňa priezviská na - A,B,H,K,P,R,S a Podsadek


7

príz.

052/2448 502

náhradná starostlivosť, deti mimo rodičovskej starostlivosti- okres SL


10

príz.

052/2448 606

Andrejovka, Forbasy,Chmelnica, Jakubany, Jarabina, Kamienka, Kolačkov, Lacková, Litmanová, Lomnička -okrem priezviska H,Malý Lipník, Matysová, Nová Ľubovňa, Orlov, Plaveč, Veľká Lesná, Údol, Nižné Ružbachy, Vyšné Ružbachy, Podolínec, SĽ priezviská na C,Č,D,DZ,DŽ,E,F,G,CH,I,J,L,M,N,O,Š,T,U,V,Z


8

príz.

052/2448 607

sociálny kurátor pre dieťa, sociálny kurátok pre plnoletú fyzickú osobu - okres SĽ


9

príz.

052/2448 613

NP - rodinný asistent


16

1.

052/2448 605


16

1.

052/2448605

NP-pilotná podpora zvyšovania efektivity poskytovania dávok a výkonu opatrení SPODaSK v rodinnom prostredí


16

1.

052/2448 605

NP-pilotná podpora zvyšovania efektivity poskytovania dávok a výkonu opatrení SPODaSK v rodinnom prostredí


16

1.

052/2448 605

NP-pilotná podpora zvyšovania efektivity poskytovania dávok a výkonu opatrení SPODaSK v rodinnom prostredí


9

príz.

052/2448 613

Psychológ


18

1

052/2446 617

NP-náhradná starostlivosť


308

3.

052/2446 601

NP-výchovné opatrenia


104

1.

052/2446 319

NP-výchvoné opatrenia - psychológ


104

1.

052/2446 319

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

17. novembra č. 12, Stará Ľubovňa Recepcia: 052/2448 511

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.

vedúca oddelenia


15

1

052/2448 550

teamleader


14

1

052/2448 510

Kyjov, Mníšek, V. Ružbachy, Nám. sv. Mikuláša-SĽ; Okružná- SĽ ; Tatranská- SĽ


13

1

052/2448 518

Forbasy, Haligovce, Stráňany, Letná- SĽ, Podsadek, Štúrova-SĽ


13

1

052/2448 518

Jarabina, Kolačkov, Lesnica, Matysová, Obručné, Rus. Voľa, Šar. Jastrabie, 1.mája-SL, Nám. gen. Štefánika-SĽ, Zimná-SĽ


21

2

052/2448 515

Ďurková, Hromoš, Jakubany, Kozelec, Litmanová, Ľubotín, Zámocká-SĽ


21

2

052/2448 513

Hajtovka, Hniezdne, Chmelnica, Lacková, Malý Lipník, Plaveč, Sulín, Údol, Veľká Lesná, Vislanka, Sládkovičova-SĽ, SNP-SĽ, Továrenská-SĽ


21

2

052/2448 528

Lomnička(1-52), Plavnica, Strina, 17.novembra-SĽ, Dukl. Hrdinov-SĽ, Janka Kráľa-SĽ, Komenského-SĽ, Lipová-SĽ, Obr.mieru-SĽ, Prešovská-SĽ, Tehelná-SĽ, Vansovej-SĽ, Vsetínska-SĽ, Zámoyského-SĽ


21

2

052/2448 512

Andrejovka, Čirč, Nová Ľubovňa, Orlov, Pusté Pole, Mierová-SĽ


11

1

052/2448 501

Hraničné, Kremná, Lomnička (53 a viac), Bernolákova-SĽ, Budovateľská-SĽ, Farbiarska-SĽ, Garbiarska-SĽ, Hviezdoslavova-SĽ, Levočská-SĽ, Mýtna-SĽ, Za vodou-SĽ


21

2

052/2448 514

Kamienka, Legnava, Niž. Ružbachy, Podolínec, Šambron, Veľký Lipník, Jarmočná-SĽ, Poľská-SĽ, Popradská-SĽ,


11

1

052/2448 517

koordinácia rodinných dávok


13

1

052/2448 516

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzácie ŤZP a posudkových činnosti

17.novembra 12, Stará Ľubovňa Recepcia: 052/2448 511

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.

vedúca oddelenia


2

príz.

052/2448614

referent posudkových činností


3

príz.

052/2448672

referent posudkových činností


3

príz.

052/2448672

referent kompenzácii ŤZP


4

príz.

052/2448641

referent kompenzácii ŤZP


4

príz.

052/2448644

referent kompenzácii ŤZP


4

príz.

052/2448642

referent posudkových činností


6

príz.

052/2448643

terénny pracovník v rámci projektu


6

príz.

052/2448614

terénny pracovník v rámci projektu


3

príz.

052/2448614

Web stránka: http://www.upsvarsl.sk/

Voľné miesta v evidencii úradu práce:
Stará Ľubovňa
Slovenská republika