alebo nájdi dovolenku:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Stropkove (ÚPSVaR)

Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň *

Piatok

8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Kontakty

Oddelenie služieb pre občana

Hlavná 26, Stropkov Recepcia: 054/ 2444 200 sp@upsvr.gov.sk

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúci oddelenia


101

príz.

054 / 2444 510


Recepcia

108

príz.

054 / 2444 200

Stropkov G, Kolbovce, Miková, Potôčky, Baňa, Bukovce, Malá Poľana


131

príz.

054 / 2444 318


Stropkov M, Breznica, Miňovce, Turany nad Ondavou


131

príz.

054 / 2444 311


Stropkov C, D, Ď, Dz, Dž, N, Z, Ž, Driečna, Vladiča, Vojtovce, Suchá, Tokajík, Gribov, Tisinec, Vislava, Soľník, Krišľovce


131

príz.

054 / 2444 311


Stropkov H, CH, Breznička, Jakušovce, Vyškovce, Vyšná Olšava, Mrazovce


131

príz.

054/ 2444 318


Stropkov E, F, Š, Havaj, Oľšavka


131

príz.

054 / 2444 318


Stropkov A, O, U, V , Brusnica, Staškovce, Vyšný Hrabovec


120

príz.

054 / 2444 330


Stropkov B, I, K, Bystrá, Korunková, Krušinec, Lomné


120

príz.

054 / 2444 330


Stropkov J, L, Ľ, R, T, Ť, Bžany, Chotča, Šandal, Potoky


120

príz.

054 / 2444 513


Stropkov P, S, Kručov, Nižná Olšava


121

príz.

054 / 2444 303


Stropkov Č, Duplín, Kožuchovce, Makovce, Varechovce, Veľkrop


121

príz.

054 / 2444 315


Oddelenie služieb pre občana ML

Dobrianskeho 89, Medzilaborce sp@upsvr.gov.sk

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúca pracoviska


1

057 / 2442 100


Medzilaborce A, B, C, Č, I, O, Habura, Výrava, Zbudská Belá


6

príz.

057 / 2442 314


Medzilaborce D, Dz, Dž, H, P, Čabalovce, Čertižné


6

príz.

057 / 2442 313


Medzilaborce F, M, R, Radvaň nad Laborcom, Palota, Kalinov, Ňagov


6

príz.

057 / 2442 314


Medzilaborce G, H, CH, L, Š, Krásny Brod, Rokytovce, Sukov, Roškovce


13

príz.

057 / 2442 317


Recepcia


5

príz.

057 / 2442 150


Medzilaborce J, K, Z, Ž, Oľka, Repejov, Brestov nad Laborcom, Svetlice


3

príz.

057 / 2442 550


Medzilaborce N, S, V, W, T, U, Čabiny, Volica, Olšinkov, Valentovce, Zbojné


3

príz.

057 / 2442 550


Referát správneho konania

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.310

3

054 / 2444 301310

3

054 / 2444 301


Aktivačné centrum

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


Vedúca oddelenia


2

054 / 2444 3702

054 / 2444 3712

054 / 2444 3712

054 / 2444 3712

054 / 2444 371


Oddelenie poradenstva a vzdelávania

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


Vedúca oddelenia


2

054 / 2444 120211

1

054 / 2444 313212

1

054 / 2444 312212

1

054 / 2444 312212

1

054 / 2444 312


Voľné miesta v evidencii úradu práce:
Stropkov
Slovenská republika