alebo nájdi dovolenku:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Topoľčanoch (ÚPSVaR)

Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň *

Piatok

8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Kontakty

Kancelária riaditeľky

Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany Recepcia: 038/2440 999 to@upsvr.gov.sk

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


Riaditeľka úradu


403

IV.

038/2440 100


Kancelária riaditeľky


404

IV.

038/2440 101


Odbor služieb zamestnanosti

Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany Recepcia: 038/2440 999 to@upsvr.gov.sk

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


Riaditeľ odboru služieb zamestnanosti


209

II.

038/2440 230


Oddelenie služieb pre občana

Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany Recepcia: 038/2440 999 to@upsvr.gov.sk

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúci oddelenia služieb pre občana


32

prízemie

038/2440 106


referent OSO, agenda: Behynce, Bzince, Nemčice, Obsolovce, Solčany, Topoľčany ul.: Clementisova, Čsl. Armády, Hrebíčková, J. Hollého, M. A. Bazovského,Margarétová, P.Mudroňa, Pílska, Puškinova


33

prízemie

038/2440 333


referent OSO, agenda: Blesovce, Dvorany nad Nitrou, Hajná Nová Ves, Kamanová, Malé Ripňany, Podhradie, Topoľčany ul.: Cintorínska, J. Jesenského, Jahodová, Komenského, Lipová, M.Závodného


23

prízemie

038/2440 319


referent OSO, agenda:Čermany, Horné Štitáre, Jacovce, Norovce, Veľké Bedzany, Topoľčany ul.: Dopravná, Fialková, Inovecká, J. Bottu, K. Kuzmányho, Slnečná, Václavská


13

prízemie

038/2440 317


referent OSO, agenda: Lužany, Mýtna Nová Ves, Nemčice, Nemečky, Orešany, Vozokany, Topoľčany ul.: Jána Kollára, kpt. Žalmana, Mojmírova


35

prízemie

038/2440 104


referent OSO - recepcia


11

prízemie

038/2440 105


referent OSO, agenda:Krtovce, Práznovce, Topoľčany ul.: K Panklu, Nám. M. R. Štefánika, P. O. Hviezdoslava, Palkovičova, Park Alexandra Dubčeka


35

prízemie

038/2440 321


referent OSO - recepcia


11

prízemie

038/2440 322


referent OSO, agenda: Horné Chlebany, Topoľčany, Veľké Ripňany, Topoľčany ul.: Palárikova, Zelený rínok


33

prízemie

038/2440 520


referent OSO,agenda: Chrabrany, Koniarovce, Rajčany, Veľké Dvorany, Topoľčany ul.: D. Jurkoviča, kpt. Jaroša


35

prízemie

038/2440 313


referent OSO, agenda:Nitrianska Blatnica, Tovarníky, Velušovce, Závada, Záhrady, Topoľčany ul.: Gagarinova, Pionierska, V. Beniaka


13

prízemie

038/2440 311


referent OSO, agenda: Súlovce, Urmince, Topoľčany ul.: Narcisová, Sedmikrásková, Streďanská


35

prízemie

038/2440 314


referent OSO, agenda: Belince, Biskupová, Tesáre, Tvrdomestice, Topoľčany ul.:Ľ. Fullu, Moyzesova, Obchodná, Odbojárov, Orgovánová, Pavlovova, P. Jilemnického, Podjavorinskej, Sládkovičova, Slobody, Slovenských partizánov,


14

prízemie

038/2440 303


referent OSO, agenda: Lipovník, Prašice, Topoľčany ul.: A. Grznára, Budovateľská, Cukrovarnícka, Jaselská, Kalinčiakova, Pivovarnícka, Topoľová


15

prízemie

038/2440 551


referent OSO, agenda: Kuzmice, Nitrianska Streda, Svrbice, Topoľčany ul.: J. Alexyho, Mieru, Muškátová, Pod kalváriou, Pribinova, Skýcovská, Škultétyho


23

prízemie

038/2440 320


bez agendy


33

prízemie

038/2440 318


referent OSO, agenda: Čeľadince, Dolné Chlebany, Kovarce, Šalgovce, Topoľčany ul.: B.Němcovej, Dr. P. Adámiho, Fraňa Kráľa, Hurbanova, Janka Kráľa, J.Wolkra, Ladislava Dorušáka, Malinová, Snežienková, Šafárikova, Tulipánová


14

prízemie

038/2440 556


referent OSO, agenda: Ludanice, Oponice, Preseľany, Topoľčany ul.: Brezová, Práznovská cesta, Ružová, Sama Chalupku, Stummerova, Štúrova, T. Vansovej, Tovarnícka


15

prízemie

038/2440 512


referent OSO, agenda: Krnča, Krušovce, Solčianky, Topoľčany ul.: 17. novembra, Krátka, Kukučínova, M. Benku, M. Rázusa, Nám. Ľ. Štúra, Radlinského, Sladovnícka, Športovcov


23

prízemie

038/2440 331


referent OSO agenda: Ardanovce, Bojná, Horné Obdokovce, Malé Bedzany, Malé Dvorany, Topoľčany ul.: Andreja Hlinku, Agátová, Astrová, Družby, Nezábudková, Povstania, Rastislavova, sv. Cyrila a sv. Metoda, Svätoplukova, Šípová


15

prízemie

038/2440 316


referent OSO, agenda: Topoľčany ul.: Bernolákova, Gogoľova, Krušovská, Tríbečská


14

prízemie

038/2440 312


referent OSO, agenda:Hrušovany, Radošina, Topoľčany ul.: Gorkého, J. Matušku, Javorová, Ľaliová, Mestský park, Park športovcov


35

prízemie

038/2440 321


Oddelenie služieb pre občana -referát služieb pre zamestnávateľa

Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany Recepcia: 038/2440 999 to@upsvr.gov.sk

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


asistent EURES


208

II.

038/2440133


agent pre pracovné miesta


208

II.

038/2440305


agent pre pracovné miesta


208

II.

038/2440305


Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany Recepcia: 038/2440 999 to@upsvr.gov.sk

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúca oddelenia


109

I.

038/2440310


§ 46 ods.4, § 47, projekt BAZ


407

IV. prístavba

038/2440 330


§ 43


407

IV. prístavba

038/2440457


§ 43


406

IV. prístavba

038/2440450


§ 54 ods.1 písm.d), § 46 ods.7


406

IV. prístavba

038/2440315


Oddelenie AOTP a ESF

Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany Recepcia: 038/2440 999 to@upsvr.gov.sk

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


Referent AOTP a ESF


206

II.

038/2440 452


Referent AOTP a ESF


306

III.

038/2440 233


Referent AOTP a ESF


306

III.

038/2440 235


Vedúci oddelenia AOTP a ESF


211

II.

038/2440 400


Referent AOTP a ESF


212

II.

038/2440 403


Referent AOTP a ESF


207

II.

038/2440 402


Referent AOTP a ESF


207

II.

038/2440 401


Referent AOTP a ESF


206

II.

038/2440 454


Referent AOTP a ESF


206

II.

038/2440 452


Referent AOTP a ESF


212

II.

038/2440 403


Referát správneho konania

Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany Recepcia: 038/2440 999 to@upsvr.gov.sk

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


Referent správneho konania


204

II.

038/2440 231


Referent správneho konania


204

II.

038/2440 231


Odbor sociálnych vecí a rodiny

Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany Recepcia: 038/2440 999 to@upsvr.gov.sk

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


Riaditeľ odboru sociálnych vecí a rodiny


406

IV.

038/2440 500


Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany Recepcia: 038/2440 999 to@upsvr.gov.sk

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok


104

I.

038/2440510


oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok


105

I.

038/2440553


oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok


105

I.

038/2440553


oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok


106

I.

038/2440518


oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok


106

I.

038/2440516


oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok


106

I.

038/2440516


oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok


107

I.

038/2440513


oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok


107

I.

038/2440513


oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok


108

I.

038/2440554


oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok


108

I.

038/2440554


oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok


108

I.

038/2440554


oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok


111

I.

038/2440515


oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok


111

I.

038/2440514


oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok


112

I.

038/2440511


oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok


112

I.

038/2440550


Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany Recepcia: 038/2440999 to@upsvr.gov.sk

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúca oddelenia peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností


408

IV.

038/2440 640


posudkové činnosti, agenda: Bojná, Blesovce, Kuzmice, Malé Bedzany, Malé Dvorany, Nemčice, Preseľany, Tovarníky, Tesáre, Urmince, Veľké Dvorany, Veľké Bedzany, TOPOĽČANY: B. Němcovej, Clementisova, D. Jurkoviča, Gogoľova, Gorkého, Hollého, J. Alexyho, J. Bottu, J. Kráľa, Krátka, Kukučínova, Ľ. Fullu, M.A.Bazovského, M. Benku, M. Rázusa, Odbojárov, Palárikova, Palkovičova, Pribinova, Ľ. Podjavorinskej, Sladovnícka, Šafárikova, Škultétyho, Štúrova, Terézie Vansovej, Tovarnícka, V. Beniaka


16

I.

038/2440 675


posudkové činnosti, agenda: Belince, Dvorany n/Nitrou, Hrušovany, Kamanová, Mýtna Nová Ves


16

I.

038/2440 645


posudkové činnosti, agenda: Behynce, Biskupová, Čeľadince, Dolné Chlebany, Hajná Nová Ves, Horné Chlebany, Horné Štitáre, Kovarce, Krtovce, Krušovce, Lužany, Malé Ripňany, Nitrianska Streda, Norovce, Rajčany, Solčianky, TOPOĽČANY: A.Hlinku, Cintorínska, Čsl. Armády, J. Wolkra, Ladislava Dorušáka, Kpt. Žalmana, Mojmírová, Moyzesova, Mravenisko – všetky ulice, Mudroňova, Povstania, P. Jilemnického, Radlinského, Rastislavova, Sládkovičova, Slobody, Skýcovská, Svätoplukova, Václavská


12

I.

038/2440 673


posudkové činnosti, agenda: Čermany, Horné Obdokovce, Jacovce, Koniarovce, Nemečky, Obsolovce, Oponice, Prašice, Podhradie, Súlovce, Tvrdomestice, Velušovce, Záhrady, Závada, TOPOĽČANY: A.Grznára, Budovateľská, Družby, Gagarinova, Hurbanova, Inovecká, J. Jesenského, J. Matušku, Jaselská, Kalinčiakova, Kpt. Jaroša, K. Kuzmányho, M.Závodného, Nám. M.R.Štefánika, P. O. Hviezdoslava, Pionierska, Pivovarnícka, Puškinova, Sama Chalúpku, Slov. partizánov, Streďanská, Topoľová, Tríbečská, Vajanského


34

I.

038/2440 643


peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - rozhodovacia činnosť


407

IV.

038/2440 642


peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - rozhodovacia činnosť


407

IV.

038/2440 644


peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - rozhodovacia činnosť


407

IV.

038/2440 641


peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - rozhodovacia činnosť


407

IV.

038/2440 672


posudkové činnosti, agenda: Ardanovce, Bzince, Chrabrany, Krnča, Lipovník, Ludanice, Nitrianska Blatnica, Orešany, Práznovce, Radošina, Solčany, Svrbice, Šalgovce, Vozokany, Veľké Ripňany, TOPOĽČANY: Bernolákova Cyrila a Metoda Cukrovarnícka, Dopravná, Dr. Adámiho, Fraňa Kráľa, J. Kollára, Komenského, Krušovská, Mestský park, Mieru, Nám. Ľ. Štúra Obchodná, Park športovcov, Pavlovova, Práznovská cesta, Pod Kalváriou, Stummerová, Športovcov, Timravy, Záhradnícka, Železničiarska


16

IV.

038/2440 643


terénny pracovník


34

I.

038/2440 643


terénny pracovník


34

I.

038/2440 643


Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany Recepcia: 038/2440 999 to@upsvr.gov.sk

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


Vedúci oddelenia SPODaSK


213/B

II. prístavba

038/2440 600


Referent SPODaSK


212/B

II. prístavba

038/2440 603


Referent SPODaSK


212/B

II. prístavba

038/2440 602


Referent SPODaSK


211/B

II. prístavba

038/2440 601


Referent SPODaSK


211/B

II. prístavba

038/2440 611


Referent SPODaSK


209/B

II. prístavba

038/2440 602


Referent SPODaSK


209/B

II. prístavba

038/2440 610


Referent SPODaSK


208/B

II. prístavba

038/2440 607


Referent SPODaSK


208/B

II. prístavba

038/2440 607


Rodinný asistent SPODaSK


210/B

II. prístavba

038/2440 406


Referent SPODaSK


210/B

II. prístavba

038/2440 601


Rodinný asistent SPODaSK


110

I.

038/2440 604


Terénny soc. pracovník SPODaSK


110

I.

038/2440 604


Referent SPODaSK


212/B

II.

038/2440 603


Terénny soc. pracovník SPODaSK


210/B

II.

038/2440 606


Psychológ SPODaSK referát PPS


311/B

III. prístavba

038/2440 609


Aktivačné centrum

Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany Recepcia: 038/2440 999 to@upsvr.gov.sk

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


Vedúci oddelenia Aktivačného centra


313/B

III.

038/2440 350


Referent Aktivačného centra


309/B

III.

038/2440 351


Referent Aktivačného centra


309/B

III.

038/2440 351


Referent Aktivačného centra


308/B

III.

038/2440 352


Referent Aktivačného centra


308/B

III.

038/2440 352


Referent Aktivačného centra


312/B

III.

038/2440 350


Oddelenie ekonomiky

Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany Recepcia: 038/2440 999 to@upsvr.gov.sk

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


Vedúca oddelenia


304

III.

038/2440 170


Finančné účtovníctvo a platobný styk


305

III.

038/2440 174


Finančné účtovníctvo a platobný styk


305

III.

038/2440 174


Správa majetku a pokladňa


311

III.

038/2440 176


Správa budovy a autodoprava


309

III.

038/2440 190


Evidencia pohľadávok


310

III.

038/2440 181


Evidencia pohľadávok


310

III.

038/2440 181


Podateľňa a archív


prízemie

038/2440 999


Referát kontroly

Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany Recepcia: 038/2440 999 to@upsvr.gov.sk

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


Referent referátu kontroly


205

II.

038/2440 130


Referent referátu kontroly


205

II.

038/2440 131


Web stránka: http://www.upsvarto.sk/ 

Voľné miesta v evidencii úradu práce:
Topoľčany
Nitriansky kraj
Slovenská republika