alebo nájdi dovolenku:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne (ÚPSVaR)

Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň *

Piatok

8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Kontakty (adresa,telefón,e-mail)

Názov subjektu:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne

Sídlo : Ulica M.R.Štefánika 20, Trenčín

PSČ : 911 01

e-mail: tn@upsvr.gov.sk

Internetové stránky:www.upsvar.sk/tn

Telefón:+421-32-2440111 - spojovateľ

Telefón pre priamu voľbu:

+421-32-2440XXX - kde XXX je číslo klapky pre priamu voľbu

Fax: 032/6400 233Klapky odborov, oddelení a referátov úradu:

Referát kontroly: 130

Oddelenie ekonomiky: 170

Odbor služieb zamestnanosti

Oddelenie služieb pre občana: 310

Oddelenie služieb pre občana - recepcia: 999

Referát správneho konania: 510

Oddelenie poradenstva a vzdelávania: 800

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF: 450

Aktivačné centrum: 282

Odbor sociálnych vecí a rodiny

Oddelenie sociálno právnej ochrany detí a sociálnej kurately: 600

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností: 670

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok: 550Pracoviská úradu

UPSVR Trenčín, pracovisko Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

číslo faxu: : 042-2443902

 

Pracovisko Dubnica nad Váhom

 

 

 

MIESTNOSŤ

Oddelenie služieb pre občana - recepcia pracovisko Dubnica nad Váhom

1.

Pracovisko recepcie  pre občana

042

2443

999

A-105

Oddelenie služieb pre občana - pracovisko Dubnica nad Váhom

1.


042

2443

642

A-133

2.


042

2443

513

A-108

3.


042

2443

641

A-104

4.


042

2443

553

A-130

5.


042

2443

552

A129

6.


042

2443

510

A-107

Referát správneho konania - pracovisko Dubnica nad Váhom

1.


042

2443

410

A-112

Agent pre VPM - pracovisko Dubnica nad Váhom

1.


042

2443

410

A-112

Oddelenie poradenstva a vzdelávania - pracovisko Dubnica nad   Váhom, Ilava

1.


042

2443

551

A-128

Oddelenie Aktivačné centrum - pracovisko Dubnica nad Váhom

1.


042

2443

412

A-113

2.


042

2443

412

A-113

3.


042

2443

413

A-113

4.


042

2443

411

A-125

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a   posudkových činností, pracovisko Dubnica nad Váhom

1.


042

2443

311

A-123

2.


042

2443

640

A-123

3.


042

2443

670

A-138

4.


042

2443

670

A-138

5.


042

2443

670

A-138

6.


042

2443

670

A-138

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a ŠSD - pracovisko Dubnica nad Váhom - NP terénna sociálna práca

1.


042

2443

312

A119

2.


042

2443

312

A119

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a ŠSD - pracovisko Dubnica nad Váhom

1.


042

2443

511

A-126

2.


042

2443

550

A-127

3.


042

2443

515

A-110

4.


042

2443

314

A-124

5.


042

2443

512

A-109

___________________________________________________________________________________

UPSVR Trenčín, pracovisko Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava

číslo faxu: 042 2445902

 

Pracovisko Ilava

 

 

 

 MIESTNOSŤ

Oddelenie služieb pre občana - pracovisko Ilava

1.


042

2445

550

315

2.


042

2445

310

316

3.


042

2445

310

316

4.


042

2445

550

315

Referát správneho konania - pracovisko Ilava

1.


042

2445

312

317

Agent pre VPM - pracovisko Ilava

1.


042

2445

311

318

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností - pracovisko Ilava

1.


042

2445

103

A-120

2.


042

2445

102

A-120A

Oddelenie   sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately - pracovisko Ilava

1.


042

2445

600

301

2.


042

2445

600

301

Oddelenie hmotnej   núdze, náhradného výživného a ŠSD - pracovisko Ilava

1.


042

2445

510

313

2.


042

2445

510

313

3.


042

2445

511

314

Voľné miesta v evidencii úradu práce:
Trenčín
Slovenská republika