alebo nájdi dovolenku:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Trnave (ÚPSVaR)

Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň *

Piatok

8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Kontakty

ÚPSVaR Trnava

Jána Bottu 4, 91701 Trnava Spojovateľ: 033/2440999 tt@upsv.gov.sk

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností


215

2

033/24 40 640


Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately


703

7

033/24 40 600


Oddelenie poradenstva a vzdelávania


911

9

033/24 40 450


Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF


413

4

033/24 40 400


Odbor sociálnych vecí a rodiny


311

3

033/24 40 500


Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok


304

3

033/24 40 510


Osobný úrad


513

5

033/24 40 120


Referát kontroly


504

5

033/24 40 130


Oddelenie ekonomiky


503

5

033/24 40 170


Oddelenie služieb pre občana


102

1

033/24 40 310


Odbor služieb zamestnanosti


411

4

033/24 40 300


Aktivačné centrum


204

2

033/24 40 461


Sekretariát riaditeľa


409

4

033/24 40 101


Voľné miesta v evidencii úradu práce:
Trnava
Slovenská republika