alebo nájdi dovolenku:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo Veľkom Krtíši (ÚPSVaR)

Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň *

Piatok

8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Kontakty

Oddelenie služieb pre občana

Madácha 2, Veľký Krtíš Recepcia: 047/2451 115

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúca oddelenia


OSO

príz.

047/2451 130


Recepcia

príz.

047/2451 115

referent OSO


OSO

príz.

047/2451 515


referent OSO


OSO

príz.

047/2451 314


referent OSO


OSO

príz.

047/2451 513


referent OSO


OSO

príz.

047/2451 511


referent OSO


1-2

príz.

047/2451 551


referent OSO


OSO

príz.

047/2451 552


referent OSO


OSO

príz.

047/2451 311


referent OSO


OSO

príz.

047/2451 312


referent OSO


OSO

príz.

047/2451 550


referent OSO


OSO

príz.

047/2451 414


referent OSO


1-2

príz.

047/2451 408


referent OSO


1-2

príz.

047/2451 409


referent OSO


OSO

príz.

047/2451 404


referent OSO


OSO

príz.

047/2451 413


referent OSO


OSO

príz.

047/2451 412


referent OSO


OSO

príz.

047/2451 410


Vysunuté pracovisko Vinica

referent OSO


OSO

príz.

069/2061 800


referent OSO


OSO

príz.

069/2063 185


referent OSO


OSO

príz.

069/2085 874


Referát služieb pre zamestnávateľa

Madácha 2, Veľký Krtíš Recepcia: 047/2451 115

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


referent


47

1

047/2451 303


referent


47

1

047/2451 304


referent


48

1

047/2451 402


Referát kontroly

Madácha 2, Veľký Krtíš Recepcia: 047/2451 115

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


referent


53

2

047/2451 131


referent


55

2

047/2451 132


Odbor služieb zamestnanosti

Madácha 2, Veľký Krtíš Recepcia: 047/2451 115

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


riaditeľka odboru


8

1

047/2451 300


Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Madácha 2, Veľký Krtíš Recepcia: 047/2451 115

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúca oddelenia


28

1

047/2451 310


referent


25

1

047/2451 405


referent


30

1

047/2451 406


referent


30

1

047/2451 557


referent - "Cesta na trh práce"


21

1

047/2451 411


referent - "Cesta na trh práce"


21

1

047/2451 411


referent - "Cesta na trh práce"


21

1

047/2451 411


Referát správneho konania

Madácha 2, Veľký Krtíš Recepcia: 047/2451 115

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


referent


29

1

047/2451 315


referent


20

1

047/2451 407


Oddelenie AOTP a ESF

Madácha 2, Veľký Krtíš Recepcia: 047/2451 115

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúca oddelenia


13

príz.

047/2451 400


referent


8

príz.

047/2451 451


referent


7

príz.

047/2451 455


výbor pre otázky zamestnanosti


9

príz.

047/2451 457


referent


6

príz.

047/2451 456


referent


10

príz.

047/2451 452


referent


10

príz.

047/2451 224


referent


11

príz.

047/2451 454


referent


11

príz.

047/2451 453


ESF


5

príz.

047/2451 220


ESF


5

príz.

047/2451 225


Aktivačné centrum

Madácha 2, Veľký Krtíš Recepcia: 047/2451 115

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúci oddelenia


49

1

047/2451 333


referent


12

1

047/2451 337


referent


50

1

047/2451 334


referent


12

1

047/2451 337


referent


51

1

047/2451 336


referent


50

1

047/2451 334


referent


51

1

047/2451 336


referent


50

príz.

047/2451 334


referent


17

príz.

047/2451 335


referent


17

príz.

047/2451 335


Odbor sociálnych vecí a rodiny

Madácha 2, Veľký Krtíš Recepcia: 047/2451 115

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


riaditeľ odboru


50

príz.

047/2451 500


Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Madácha 2, Veľký Krtíš Recepcia: 047/2451 115

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúca oddelenia


28

príz.

047/2451 670


referent posudkových činností


15

príz.

047/2451 673


referent posudkových činností


15

príz.

047/2451 672


referent posudkových činností


25

príz.

047/2451 671


referent posudkových činností


25

príz.

047/2451 674


referent peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP


26

príz.

047/2451 641


referent peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP


26

príz.

047/2451 644


referent peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP


29

príz.

047/2451 642


referent peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP


27

príz.

047/2451 645


referent peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP


29

príz.

047/2451 643


posudkový lekár


príz.


Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

Madácha 2, Veľký Krtíš Recepcia: 047/2451 115

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúca oddelenia


18

príz.

047/2451 510


referent


16

príz.

047/2451 516


referent


24

príz.

047/2451 520


referent


19

príz.

047/2451 518


referent


22

príz.

047/2451 522


referent


22

príz.

047/2451 517


referent


21

príz.

047/2451 523


referent


23

príz.

047/2451 512


referent


21

príz.

047/2451 553


referent


23

príz.

047/2451 555


referent


24

príz.

047/2451 519


Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Madácha 2, Veľký Krtíš Recepcia: 047/2451 115

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúca oddelenia


39

1

047/2451 600


referent


44

1

047/2451 605


referent


46

1

047/2451 601


referent


46

1

047/2451 602


referent


42

1

047/2451 603


referent


43

1

047/2451 604


rodinný asistent


68

2

047/2451 606


rodinný asistent


68

2

047/2451 606


rodinný asistent


68

2

047/2451 606


projekt DEI


106

3

047/2451 607


projekt DEI


106

3

047/2451 607


projekt DEI


104

3

047/2451 608


Terénni sociálni pracovníci

Madácha 2, Veľký Krtíš Recepcia: 047/2451 115

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


odd. HN, NV a ŠSD


53

2

047/2451 680


odd. HN, NV a ŠSD


53

2

047/2451 680


odd. HN, NV a ŠSD


69

2

047/2451 681


odd. HN, NV a ŠSD


69

2

047/2451 681


odd. HN, NV a ŠSD


69

2

047/2451 681


odd. SPODaSK


68

2

047/2451 606


odd. PPnKaPČ


27

príz.

047/2451 645


Referát poradensko-psychologických služieb

Madácha 2, Veľký Krtíš Recepcia: 047/2451 115

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


referent


90

3

047/2451 611


Oddelenie ekonomiky

Madácha 2, Veľký Krtíš Recepcia: 047/2451 115

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúca oddelenia


62

2

047/2451 170


referent


65

2

047/2451 171


referent


64

2

047/2451 174


referent


64

2

047/2451 501


referent


57

2

047/2451 181


referent


registr.

príz.

047/2451 195


referent


58

2

047/2451 186


referent


podateľňa

príz.

047/2451 190


Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Madácha 2, Veľký Krtíš Recepcia: 047/2451 115

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


oddelenie prevádzky IS


26

1

047/2451 150


oddelenie prevádzky IS


27

1

047/2451 152


personalistka


33

1

047/2451 121


mzdy, účtovníctvo, výkazníctvo


65

2

047/2451 179


Web stránka: http://www.upsvar-vk.sk/ 

Voľné miesta v evidencii úradu práce:
Veľký Krtíš
Slovenská republika