alebo nájdi dovolenku:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo Vranove nad Topľou (ÚPSVaR)

Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň *

Piatok

8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Kontakty

Oddelenie služieb pre občana

Námestie slobody 5, 093 22 Vranov nad Topľou Recepcia: 057/244 5 250

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúca oddelenia


64B

2

057/244 5 200


Recepcia


R

2

057/244 5 216


Recepcia


55

2

057/244 5 215


Recepcia


55

2

057/244 5 215


obec Čaklov-priezvisko so začiatočným písmenom A-Koš


57

2

057/244 5 201


obec Čaklov- priezvisko so začiatočným písmenom Kot-Ž


57

2

057/244 5 201


obce Jastrabie, Rudlov, Hlinné - priezvisko so začiatočným písmenom T-Ž


56

2

057/244 5 203


obce Girovce, Hlinné - priezvisko so začiatočným písmenom A-Š


56

2

057/244 5 202


obec Vranov nad Topľou - priezvisko so začiatočným písmenom Mil-Rev, Goro-Gz


58

2

057/244 5 219


obec Vranov nad Topľou - priezvisko so začiatočným písmenom Ku-Mik, Hreš-Hz


58

2

057/244 5 218


obec Vranov nad Topľou - priezvisko so začiatočným písmenom T-Ž, Gi-Go


58

2

057/244 5 219


obec Vranov nad Topľou - priezvisko so začiatočným písmenom Ria-Šva, Ha-Hr


58

2

057/244 5 218


obec Vranov nad Topľou - priezvisko so začiatočným písmenom Čo-Ge, Ch


59

2

057/244 5 221


obec Vranov nad Topľou - priezvisko so začiatočným písmenom A-Či, I, Jam


59

2

057/244 5 220


obec Čičava - priezvisko so začiatočným písmenom A-R


60

2

057/244 5 204


obce Kamenná Poruba, obec Čičava - priezvisko so začiatočným písmenom S - Ž


60

2

057/244 5 204


obce Sedliská, Slovenská Kajňa, Štefanovce, Kučín - Karch, Karš, R-Ž


61

2

057/244 5 206


obce Nižný Hrušov, Poša, Kučín - A-P


61

2

057/244 5 205


obec Zámutov - priezvisko so začiatočným písmenom A-Č, L-Ž


62

2

057/244 5 207


obec Zámutov - priezvisko so začiatočným písmenom D-F


62

2

057/244 5 207


obec Zámutov - priezvisko so začiatočným písmenom G-K


63

2

057/244 5 208


obec Dlhé Klčovo, Hencovce


63

2

057/244 5 208


obce Nižný Kručov, obec Banské - priezvisko so začiatočným písmenom A-R


64

2

057/244 5 209


obce Ondavské Matiašovce, Banské - priezvisko so začiatočným písmenom S-Ž


64

2

057/244 5 209


obce Ďapalovce, Michalok, Vranov nad Topľou - priezvisko so začiatočným písmenom Jan- Kr


69

2

057/244 5 210


obce Majerovce, Malá Domaša, Tovarné, Vyšný Kazimír, Merník, Rafajovce


69

2

057/244 5 211


obce Giglovce, Holčíkovce, Piskorovce, Žalobín, Tovarnianska Polianka


70

2

057/244 5 217


obec Sečovská Polianka, Cabov, Juskova Voľa


70

2

057/244 5 212


obec Soľ - priezvisko so začiatočným písmenom A-J, Komárany - A-J


71

2

057/244 5 213


obce Jasenovce,Kvakovce, Soľ - priezvisko so začiatočným písmenom K-Ž, Komárany - K-Ž


71

2

057/244 5 213


obec Vechec - priezvisko so začiatočným písmenom A, B, N-Ž, Benkovce - I-Ž


71B

2

057/244 5 222


obec Vechec - priezvisko so začiatočným písmenom C-M, Benkovce - A-Ch


71B

2

057/244 5 222


obec Sačurov, Nová Kelča


72

2

057/244 5 214


obce Davidov, Nižný Hrabovec


72

2

057/244 5 214


Referát služieb pre zamestnávateľa


124

5

057/244 5 270


Referát služieb pre zamestnávateľa


124

5

057/244 5 271


Referát služieb pre zamestnávateľa - oblasť EURES


123

5

057/244 5 280


projekt "BAZ"


178

7

057/244 5 230


Výber vhodných UoZ na jednotlivé nástroje AOTP, poskytovanie informačných a poradenských služieb (§42), prijímanie žiadostí UoZ - na § 32,51,52a)poskytovanie pomoci a poučenia pre UoZ


178

7

057/244 5 230


Pracovisko Hanušovce nad Topľou, Zámocká 153, 094 31

obce Detrik, Durďoš, Petkovce, Remeniny, Skrabské, Vavrinec


9A

1

057/244 4 253


obce Petrovce, Bystré - priezvisko so začiatočným písmenom A - Me


9A

1

057/244 4 253


obce Pavlovce, Hanušovce n. T. - priezvisko so začiatočným písmenom A - Hn


11

1

057/244 4 250


obce Babie, Prosačov, Radvanovce, Ruská Voľa, Vyšný Žipov, Zlatník


8

1

057/244 4 254


obec Hanušovce n. T.- priezvisko so začiatočným písmenom Ho - Pe


1

2

057/244 4 255


obce Hermanovce, Matiaška, Medzianky, Bystré - priezvisko so začiatočným písmenom - Mi-Ž


2

2

057/244 4 252


obce Čierne nad Topľou, Vlača, Hanušovce n. T. - priezvisko so začiatočným písmenom - Pi- Ž


2

2

057/244 4 251


Web stránka: http://www.upsvarvranov.sk/ 

Voľné miesta v evidencii úradu práce:
Vranou n/Topľou
Slovenská republika