alebo nájdi dovolenku:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo Žiline(ÚPSVaR)

Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň *

Piatok

8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Kontakty

Oddelenie služieb pre občana

Hurbanova 16, Žilina Recepcia: 041/2440299

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúci oddelenia


211

2

041/2440210


Žilina 01001 ulice od H po J okrem Jarná, Hôrky


204

2

041/2440322

Žilina 01001 celé B, Horný Hričov


204

2

041/2440322

Rosina, Lysica


204

2

041/2440322

Žilina 01001 ulice P, 010 03 celé PSČ – Považský Chlmec, Budatín, Zástranie, Zádubnie


205

2

041/2440213

Žilina 01015 Hájik od M po S okrem Mikovíniho, Lietava


205

2

041/2440213

Teplička nad Váhom, Višňové


206

2

041/2440212

Hričovské Podhradie, Lietavská Svinná, Nezbudská Lúčka, Strečno


206

2

041/2440212

Žilina 010 01 ulice celé O, R až Š, poskytuje informácie o koordinácií ŠSD


207

2

041/2440220

Varín, poskytuje informácií o koordinácií ŠSD


207

2

041/2440220

Žilina 01001 ulice od T po Ž, Kotrčiná Lúčka, Paština Závada, Stráža, Žilinská Lehota, Hôrky


207

2

041/2440324

Žilina 01014 Vranie, Svederník, povolenia, informačné karty


209

2

041/2440104

Žilina 01015 Hájik od A po K


209

2

041/2440104

Žilina 01001 Jarná, Žilina Solinky 01007 Javorová, Smreková, Žilina Vlčince 01008 celé L, Dolná Tížina, Ovčiarsko


209

2

041/2440231

Žilina 01008 Vlčince od N po S, Žilina 01001 bez ulice


210

2

041/2440335

Žilina 01008 Vlčince od T po V, Dlhé Pole


210

2

041/2440335

Žilina 01004, Závodie, Bánová, Žilina Hájik Mikovíniho, Krasňany, Mojš


212

2

041/2440211

Žilina 01008 Vlčince od A po J


212

2

041/2440211

Žilina 01007 Solinky - Gaštanová, Jaseňová


213

2

041/2440223

Žilina 01007 Solinky – Limbová, Osiková, Platanová, Porúbka


213

2

041/2440223

Gbeľany, Terchová


221

2

041/2440332

Žilina 01001 ulice od K po N, Mojšová Lúčka


221

2

041/2440332

Divina, Divinka


221

2

041/2440339

Žilina 01001 ulica 1.mája, celé A, Turie


222

2

041/2440221

Žilina 01001 ulice od C po G, Stráňavy


222

2

041/2440314

Žilina 01009 Bytčica, Lietavská Lúčka


223

2

041/2440214

Žilina 01007 Solinky, Dubová, 01014 Brodno, Nededza, Podhorie


223

2

041/2440214

Žilina 01008 Vlčince celé K, M, Z, 010 07 Solinky – Borová, Juh - Kopanice, Prielohy, Pod Hniliskom, J. Tombora, M. Šinského, Zábrehy, Zadný Dielec, Dolný Hričov


214

2

041/2440217

Belá, Bitarová, Brezany, Lutiše


214

2

041/2440217

Odbor služieb zamestnanosti, Žilina

Hurbanova 16, Žilina

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.

e-mail

riaditeľka odboru


306

3

041/2440240


Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF

vedúci oddelenia


303

3

041/2440166


zástupca vedúcej oddelenia, príspevok na vytvorenie pracovných miest, NP Šanca na zamestnanie


305

3

041/2440242

NP Praxou k zamestnaniu


301

3

041/2440256

príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť pre UoZ, UoZ so zdravotným postihnutím, NP Hrady a zámky


301

3

041/2440253

príspevok na aktivačnú a dobrovoľnícku činnosť


302

3

041/2440248

príspevok na dochádzku za prácou, príspevok na presťahovanie za prácou


302

3

041/2440164

príspevok na vykonávanie absolvenstkej praxe, NP Absolvenstská prax štartuje zamestnanie


303

3

041/2440252

NP Cesta z kruhu nezamestnanosti, NP Chcem byť aktívny na trhu práce 50+


303

3

041/2440251

priznanie postavenia CHD/CHP, príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní, NP Úspešne na trhu práce


304

3

041/2440247

prevádzkové náklady CHD,CHP


304

3

041/2440243

prevádzkové náklady CHD,CHP


304

3

041/2440250

príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti, NP Šanca na zamestnanie


305

3

041/2440255

ESF


404

4

041/2440115

ESF


404

4

041/2440113

ESF


413

4

041/2440110

Referát poradenstva a vzdelávania

odborné poradenstvo


217

2

041/2440216

odborné poradenstvo


217

2

041/2440216

vzdelávanie a príprava pre trh práce


219

2

041/2440241

odborné poradenstvo, EURES


218

2

041/2440316

odborné poradenstvo, vzdelávanie a príprava pre trh práce


218

2

041/2440316

Referát správneho konania

správne konanie


216

2

041/2440224

správne konanie


216

2

041/2440224

Aktivačné centrum

vedúci oddelenia


316

3

041/2440260


hlavný koordinátor


316

3

041/2440260

koordinátor


405

4

041/2440264

koordinátor


405

4

041/2440264

koordinátor


405

4

041/2440264

koordinátor


406

4

041/2440263

koordinátor


406

4

041/2440263

koordinátor


406

4

041/2440263

koordinátor


406

4

041/2440263

koordinátor


407

4

041/2440261

koordinátor


407

4

041/2440261

koordinátor


407

4

041/2440261

koordinátor


407

4

041/2440261

koordinátor


415

4

041/2440265

koordinátor


415

4

041/2440265

koordinátor


422

4

041/2440262

koordinátor


422

4

041/2440262

koordinátor


422

4

041/2440262

koordinátor


422

4

041/2440262

Odbor sociálnych vecí, Žilina

Hurbanova 16, Žilina

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


riaditeľka odboru


108

1

041/2440300


Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

vedúca oddelenia


110

1

041/2440330


rozhodovacia činnosť


117

1

041/2440311

rozhodovacia činnosť


113

1

041/2440317

rozhodovacia činnosť


119

1

041/2440334

rozhodovacia činnosť


122

1

041/2440338

rozhodovacia činnosť


118

1

041/2440313

rozhodovacia činnosť


114

1

041/2440318

rozhodovacia činnosť


122

1

041/2440337

rozhodovacia činnosť


123

1

041/2440336

rozhodovacia činnosť


112

1

041/2440333

rozhodovacia činnosť


119

1

041/2440336

rozhodovacia činnosť


114

1

041/2440320

rozhodovacia činnosť


123

1

041/2440336

rozhodovacia činnosť


121

1

041/2440331

rozhodovacia činnosť


117

1

041/2440312

rozhodovacia činnosť


118

1

041/2440315

rozhodovacia činnosť


113

1

041/2440323

rozhodovacia činnosť


111

1

041/2440310

rozhodovacia činnosť


114

1

041/2440320

rozhodovacia činnosť


112

1

041/2440333

terénny sociálny pracovník


116

1

041/2440302

terénny sociálny pracovník


116

1

041/2440302

terénny sociálny pracovník


116

1

041/2440302

rozhodovacia činnosť


121

1

041/2440331

Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela

vedúca oddelenia


418

4

041/2440381

SPODaSK – A,Č,D,Ď,DZ,E,F,I,Ka,Ke,Ki,Kl


412

4

041/2440374

SPODaSK – Ku-Ky, N,P


421

4

041/2440376

SPODaSK – B,Kom-Kož


419

4

041/2440378

SPODaSK – M, Kr, Kn, Km


421

4

041/2440377

SPODaSK – C,J,R,V,W


409

4

041/2440372

SPODaSK – G,H,CH,La


409

4

041/2440371

SPODaSK – O,T,U,Z,Ž,Le-Lž,Ko-Kol


419

4

041/2440380

SPODaSK – S,Š


412

4

041/2440379

SPODaSK - sociálna kuratela (L-Ž)


410

4

041/2440386

SPODaSK - sociálna kuratela (A-K)


410

4

041/2440385

SPODaSK – terénny sociálny pracovník


414

4

041/2440388

SPODaSK - terénny sociálny pracovník


414

4

041/2440388

SPODaSK - terénny sociálny pracovník


414

4

041/2440388

SPODaSK – sprostredkovanie NRS


420

4

041/2440373

SPODaSK - sprostredkovanie NRS


420

4

041/2440370

RPPS - psychológ


416

4

041/2440383

RPPS - psychológ


417

4

041/2440382

RPPS – sociálny pracovník


411

4

041/2440387

RPPS – psychológ, OT výchovné opatrenia


401

4

041/2440375

SPODaSK, sociálny pracovník, odborný tím výchovné opatrenia


401

4

041/2440375

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

vedúca oddelenia


7

0

041/2440140

K a PČ- preukazy ŤZP a ŤZP/S (A-G)


2

0

041/2440142

K a PČ- preukazy ŤZP a ŤZP/S ( H-K)


2

0

041/2440142

K a PČ -preukazy ŤZP a ŤZP/S ( L-P)


3

0

041/2440144

K a PČ -preukazy ŤZP a ŤZP/S ( R-Ž)


3

0

041/2440144

K a PČ -posudkový sociálny pracovník


9

0

041/2440150

K a PČ -posudkový sociálny pracovník


17

0

041/2440152

K a PČ -posudkový sociálny pracovník


17

0

041/2440152

K a PČ -posudkový sociálny pracovník


9

0

041/2440145

K a PČ -parkovacie preukazy (P-Ž)


21

0

041/2440151

K a PČ -parkovacie preukazy (A-I)


18

0

041/2440146

K a PČ -parkovacie preukazy (J-O)


21

0

041/2440319

K a PČ -posudkový sociálny pracovník


8

0

041/2440143

K a PČ -posudkový sociálny pracovník


8

0

041/2440141

K a PČ -posudkový sociálny pracovník


6

0

041/2440147

K a PČ -posudkový sociálny pracovník


6

0

041/2440147

K a PČ


106

1

041/2440350

K a PČ – písmená O,Š,Da,Su-Sž,Sv,Sy,Sz, Ž


107

1

041/2440219

K a PČ - písmená G,H


101

1

041/2440355

K a PČ – písmená D,Ď,E,F,I,J (okrem Da)-zástup


107

1

041/2440219

K a PČ - písmená A,B,Č


101

1

041/2440352

K a PČ – písmená D,Ď,E,F,I,J (okrem Da)


107

1

041/2440219

K a PČ – písmená M


102

1

041/2440353

K a PČ – písmená T,U,V,W,Z - zástup


102

1

041/2440353

K a PČ– písmená T,U,V,W,Z ( MD)


102

1

041/2440353

K a PČ - písmená R,C,CH,N,L,Kov


103

1

041/2440351

K a PČ – písmená K okrem Kov


103a

1

041/2440357

K a PČ – písmená P,S okrem Su-Sž, Sv,Sy,Sz


103a

1

041/2440356

Terénny sociálny pracovník


103

1

041/2440351

Pracovisko Bytča

Zámok 104, 014 01 Bytča

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúca pracoviska


122

0

041/2447100


Oddelenie služieb pre občana

Recepcia

125

0

041/2447313

Veľké Rovné A-C, K, L, N-Ž, Bytča Gä-Gu


224

1

041/2447212

Hvozdnica, Predmier, Bytča A, C, Č


227

1

041/2447213

Kolárovice, Súľov-Hradná, Bytča L


227

1

041/2447213

Štiavnik L - Ž


227

1

041/2447161

Bytča E, F, I, N, O, P, R, S, Š, T, V, W


223

1

041/2447211

Bytča Be-By, K, M, U, Z, Ž


228

1

041/2447318

Bytča - Ba, Ch, D, Ď, Dz, Dž, H, J, Podateľňa


228

1

041/2447318

Kotešová, Hlboké nad Váhom


121

0

041/2447312

Petrovice, Maršová-Rašov


121

0

041/2447312

Štiavnik A - K


121

0

041/2447311

Veľké Rovné Č - J, M, Jablonové, Bytča Ga


224

1

041/2447212

Hmotná núdza, náhradné výživné a štátne sociálne dávky - rozhodovacia činnosť

služby pre zamestnávateľa - VPM, správne konanie


229

1

041/2447215

hmotná núdza, náhradné výživné, dotácie


127

0

041/2447315

hmotná núdza, náhradné výživné, dotácie


127

0

041/2447315

hmotná núdza, náhradné výživné, dotácie


127

0

041/2447315

štátne sociálne dávky, EÚ


231

1

041/2447319

štátne sociálne dávky, EÚ


231

1

041/2447319

Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP

Bytča, Malá Bytča, Mikšová, Pšurnovice, Hliník, Hlboké, Hrabové,


137

0

041/2447314

Štiavnik, Veľké Rovné, Kotešová,


137

0

041/2447314

Hvozdnica, Petrovice, Jablonové, Kolárovice, Súľov-Hradná, Predmier, Maršová-Rašov


137

0

041/2447314

Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela

Kotešová, Kolárovice, Petrovice, Veľké Rovné, Malá Bytča, Pšurnovice


225

1

041/2447317

Štiavnik, Hvozdnica, Hrabové, Predmier, Maršová-Rašov, Súľov-Hradná, Jablonové


126

0

041/2447216

Bytča,Hlboké, Hliník, Mikšová


225

1

041/2447316

Terénná sociálna pracovníčka


225

1

041/2447316

Terénna sociálna pracovníčka


225

1

041/2447316

Psychológ - odborný tím - výchovné opatrenia


230

1

041/2447320

Sociálna pracovníčka - odborný tím - výchovné opatrenia


230

1

041/2447320

Terénna sociálna pracovníčka - rodinná asistentka


126

0

041/2447216

Pracovisko Kysucké Nové Mesto

Litovelská 606, 024 01 Kysucké Nové Mesto

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


vedúca pracoviska


22

2

041/2446100


Oddelenie služieb pre občana

Recepcia

9

1

041/2446321

Kysucký Lieskovec, Lodno K až Ž


10

1

041/2446214


Horný Vadičov, Dolný Vadičov, Snežnica, Lodno A až J


10

1

041/2446214


Nesluša A až R, Rudinka


11

1

041/2446317


Nesluša S až Ž, KNM T,U,V,Z,Ž


11

1

041/2446317


Ochodnica, Lopušné Pažite, KNM - O


12

1

041/2446314


KNM - L,M,N,P,


12

1

041/2446314


Povina, Rudinská


14

1

041/2446217


KNM H až K


14

1

041/2446217


KNM F,R,S,Š


16

1

041/2446313


KNM A,B,C,Č,D,Ď,E,G


16

1

041/2446313


Rudina, Radoľa


16

1

041/2446313


Hmotná núdza, Náhradné výživné a štátne soc. dávky

Nesluša, Rudinka, Povina, KNM A až G


20

2

041/2446216


Ochodnica, Rudinská, Dolný a Horný Vadičov, Lopušné Pažite, Snežnica, KNM S až Ž


20

2

041/2446216


Kysucký Lieskovec, Lodno, Radoľa, Rudina, KNM H až R


20

2

041/2446216


A, B, C, Ď, N až Ž


25

2

041/2446212


Č, D až M


25

2

041/2446212


Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP

A až I,


3

0

041/2446311


K,L,N,R,S,T,U,V,Z,Ž


3

0

041/2446312


J,M,O,P,Š


3

0

041/2446312


Služby pre zamestnávateľa, správne konanie

Správne konanie, VPM


21

2

041/2446213


Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela

Horný Vadičov, Dolný Vadičov, Lopušné Pažite, Snežnica, KNM R až Ž, Nesluša A až P


2

0

041/2446316


Rudina, Rudinka, Rudinská, KNM A až K


6

0

041/2446315


Povina, Ochodnica, Kysucký Lieskovec, Lodno, KNM L až P, Nesluša R až Ž


2

0

041/2446316


Pracovisko Rajec

Nám. SNP 2/2, Rajec

funkcia, agenda


kanc.

posch.

tel. č.


Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

teamleader, pracovisko Žilina


041/2440350


K a PČ - písmená A - Kn


219

2

041/2442311

K a PČ - písmená Ko - Z


219

2

041/2442311

Oddelenie služieb pre občana

vedúci, pracovisko Žilina


041/2440210


Rajec ulice O – Z, Poluvsie, Rajecké Teplice, Šuja


215

2

041/2442313

Rajec ulice A – N


215

2

041/2442313

Jasenové, Kamenná Poruba, Kľače, Stránske


214

2

041/2442312

Čičmany, Konská, Kunerád, Malá Čierna, Zbyňov


214

2

041/2442312

Ďurčina, Fačkov, Rajecká Lesná, Veľká Čierna


218

2

041/2442212

Web stránka: http://www.upsvarza.sk/ 

Voľné miesta v evidencii úradu práce:
Žilina
Čadca
Dolný Kubín
Kysucké Nové Mesto
Slovenská republika