alebo nájdi dovolenku:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo Zvolene (ÚPSVaR)

Adresa:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo Zvolene
M. R. Štefánika 22
960 09 Zvolen 1
Telefón: +421 45 2440999 - spojovateľka

Pracovisko ZVOLEN
Námestie SNP 35/48
960 08 Zvolen 1

Pracovisko KRUPINA
ČSA 2190/3
963 01 Krupina

Pracovisko DETVA
Štúrova 35
962 12 Detva

Web stránka: http://www.upsvar-zv.sk/ 

Voľné miesta v evidencii úradu práce:
Zvolen
Krupina
Detva
Slovenská republika